De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begin en eindig een presentatie bij voorkeur steeds met een pagina waarop alle partners staan. ecce ama! Is een EQUAL project van ESF: bijdragen tot de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begin en eindig een presentatie bij voorkeur steeds met een pagina waarop alle partners staan. ecce ama! Is een EQUAL project van ESF: bijdragen tot de."— Transcript van de presentatie:

1 Begin en eindig een presentatie bij voorkeur steeds met een pagina waarop alle partners staan.
ecce ama! Is een EQUAL project van ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen.

2 Mogelijkheden en beperkingen van e-leren in opleiding
Veerle Daemen Landelijke Kinderopvang Lies Vernieuwe VVSG Sandra Van der Mespel VBJK In de linker bovenhoek kan je het logo van je eigen organisatie plaatsen (waar nu het logo van VBJK staat). Bij voorkeur worden alleen logos en teksten in zwart-wit gebruikt. ecce ama! Is een EQUAL project van ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen.

3 Innovatief opleiding- en vormingsinstrument voor onthaalouders
Vormingspakket ‘Initiatie computer en internet voor onthaalouders’ Vormingspakket ‘Onthaalouderacademie’ Selectie-instrument Wij maakten deel uit van werkgroep 1 ecce ama Bestond uit: landelijke kinderopvang DVO De blauwe lelie VCOK VBJK K&G 3 producten ontwikkeld (in ontwikkeling) WS: voorstellen + proeven, in bijz. Van e-learning + feedback krijgen: wat vinden jullie hiervan? Belangrijke aandachtspunten, voorwaarden om van materiaal gebruik te kunnen maken. Belangrijke basis: competentieprofiel voor onthaalouders in 2005 goedgekeurd door RVB K&G

4 Vormingspakket ‘Initiatie computer en internet voor onthaalouders’
In de linker bovenhoek kan je het logo van je eigen organisatie plaatsen (waar nu het logo van VBJK staat). Bij voorkeur worden alleen logos en teksten in zwart-wit gebruikt. ecce ama! Is een EQUAL project van ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen.

5 Vormingspakket Onthaalouderacademie
In de linker bovenhoek kan je het logo van je eigen organisatie plaatsen (waar nu het logo van VBJK staat). Bij voorkeur worden alleen logos en teksten in zwart-wit gebruikt. ecce ama! Is een EQUAL project van ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen.

6 Doel vormingspakket Dienstverantwoordelijken en trainers
leermiddelen aanreiken om uitgaande van het competentieprofiel onthaalouders een vormings- en begeleidingstraject op maat uit te stippelen Op maat = in functie van de betreffende onthaalouder(s), bvb. leerstijl, leerbehoeften In functie van de eigen context: zowel voor vormingsorganisaties die startopleidingen geven als voor diensten die vorming meer in eigen beheer houden.

7 Blended learning Mix leervormen levert beste resultaten
Leren in groep  methodiekenmap Individueel leren  on-line leeromgeving (thuis) Individuele coaching  methodiekenmap Alligneer titels onder het ecce ama logo Teksten steeds in arial

8 Onthaalouderacademie
Online leeromgeving voor onthaalouders Methodiekenmap voor dienstverantwoordelijken en trainers Thema’s: kennismaking met de kinderopvang jonge kinderen begeleiden samen met ouders spel en speelgoed gezonde voeding veiligheid in de opvang zieke kinderen kinderopvang combineren met je gezin samenwerken met collega’s en externen Alligneer titels onder het ecce ama logo Teksten steeds in arial

9 Online leeromgeving www.onthaalouderacademie.be
6 elektronische lespakketten Kennismaking met kinderopvang Jonge kinderen begeleiden Spel en speelgoed Gezonde voeding Veiligheid Zieke kinderen Forum Alligneer titels onder het ecce ama logo Teksten steeds in arial

10 Waarom e-leren? Op eigen tempo
“Positief dat je informatie eens kan teruglezen. Zeker over thema’s die je interesseren.” Op een voor hen geschikt moment “Het is goed om te studeren wanneer jij tijd hebt. Jij bepaalt wanneer de computer opstart”. Thuis Alligneer titels onder het ecce ama logo Teksten steeds in arial

11 Methodiekenmap Handleiding: wat vind je in het vormingspakket en hoe gebruik je het? Methodieken voor leren in groep, Huiswerkopdrachten, Dvd ‘Opvangouders bouwen aan een pedagogiek’ Dvd ‘Childcare Stories’ Alligneer titels onder het ecce ama logo Teksten steeds in arial

12 Methodiekenmap 7 delen Jonge kinderen begeleiden Samen met ouders
Spel en speelgoed Gezonde voeding Veiligheid in de opvang Kinderopvang combineren met je gezin Samenwerken met collega’s en externen Alligneer titels onder het ecce ama logo Teksten steeds in arial

13 Onthaalouderacademie
Even proeven … Alligneer titels onder het ecce ama logo Teksten steeds in arial

14 Bijvoorbeeld Startcursus, thema veiligheid
Huiswerk: doorlopen lespakket ‘veiligheid’ Cfr. Online leeromgeving Bespreking in groep: wat nieuw, onverwacht? vragen? opmerkingen? Huiswerkopdracht: risico’s in eigen opvangruimten Cfr. Methodiekenmap, deel 5, p7 Opdracht wordt besproken in groep Alligneer titels onder het ecce ama logo Teksten steeds in arial

15 Bijvoorbeeld Vormingsavond thema ‘Positieve interactie met jonge kinderen’ Ter voorbereiding: lespakket ‘Jonge kinderen begeleiden’ doornemen Cfr. Online leeromgeving Bespreking in groep: wat nieuw, onverwacht? vragen? opmerkingen? Bespreken situatieschetsen in deelgroepen Basisprincipes positieve interactie visualiseren en bespreken Top 3 van tips samenstellen om principes in praktijk toe te passen Cfr. Methodiekenmap, deel 1, p5 Alligneer titels onder het ecce ama logo Teksten steeds in arial

16 Bijvoorbeeld Functioneringsgesprek: Werkpunt = spelaanbod
Mogelijk antwoord = Lespakket ‘Spel en speelgoed’ doornemen Cfr. Online leeromgeving Bespreken: wat geleerd? vragen? opmerkingen? Huiswerkopdracht: eigen spelmateriaal doorlichten en verfijnen Cfr. Methodiekenmap, deel 3, p15 Na 4 à 6 weken: evalueren Cfr. Methodiekenmap, deel 3, p15 Alligneer titels onder het ecce ama logo Teksten steeds in arial

17 Bijvoorbeeld Functioneringsgesprek:
Werkpunt = aanbieden evenwichtige voeding Mogelijk antwoord = Lespakket ‘Gezonde voeding’ doornemen Cfr. Online leeromgeving Bespreken: wat geleerd? vragen? opmerkingen? Huiswerkopdracht: weekmenu samenstellen voor peuters Cfr. Methodiekenmap, deel 4, p1 Na 4 à 6 weken: evalueren Alligneer titels onder het ecce ama logo Teksten steeds in arial

18 Ontwikkeling & evaluatie
Try-out elektronisch lespakket Spel en Speelgoed (49 onthaalouders) Inhoud: goed, aandacht voor praktische tips Presentatie: aantrekkelijk, overzichtelijk, afwisselend, aandacht voor duidelijkheid Opdrachten: meer ruimte creëren voor eigen inbreng Werken met computer: vnl afhankelijk van computervaardigheden Steun van partner, kinderen belangrijk In combinatie met leren in groep

19 Ontwikkeling & evaluatie
Try-out elektronisch lespakket Spel en Speelgoed (49 onthaalouders) Meerderheid meent meer te leren via e-learning: grotere autonomie van leren e-learning vergt meer concentratie toegang tot meer informatie e-learning is laagdrempelig waardoor faalangst verkleint

20 Ontwikkeling & evaluatie
Try-out door VCOK: startopleiding met mix van leermiddelen Organisatie Combinatie leervormen: ervaringen onthaalouders en trainer Begeleiding en opvolging onthaalouders

21 Selectie-instrument In de linker bovenhoek kan je het logo van je eigen organisatie plaatsen (waar nu het logo van VBJK staat). Bij voorkeur worden alleen logos en teksten in zwart-wit gebruikt. ecce ama! Is een EQUAL project van ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen.

22 Selectie-instrument Kandidaat-onthaalouders screenen en selecteren
Leidraad voor de eerste kennismaking Vragenlijst voor het selectiegesprek Handleiding voor het gebruik + Training Alligneer titels onder het ecce ama logo Teksten steeds in arial

23 Selectie-instrument Eerste beeld van de sterke en minder sterke kanten van de kandidaat  hulp om gemotiveerde beslissing te nemen Input om gericht opleidings- en begeleidingstraject voor de onthaalouder uit te werken Alligneer titels onder het ecce ama logo Teksten steeds in arial

24 Materiaal beschikbaar vanaf september 2008
Instrumenten worden nu verder afgewerkt; zullen beschikbaar zijn vanaf september 2008 Interesse?  intekenen op lijst ecce ama! Is een EQUAL project van ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen.

25 ecce ama! Is een EQUAL project van ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen.


Download ppt "Begin en eindig een presentatie bij voorkeur steeds met een pagina waarop alle partners staan. ecce ama! Is een EQUAL project van ESF: bijdragen tot de."

Verwante presentaties


Ads door Google