De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ecce ama! Is een EQUAL project van ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ecce ama! Is een EQUAL project van ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid."— Transcript van de presentatie:

1 ecce ama! Is een EQUAL project van ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen.

2 Veerle Daemen Landelijke Kinderopvang Lies Vernieuwe VVSG Sandra Van der Mespel VBJK ecce ama! Is een EQUAL project van ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen. Mogelijkheden en beperkingen van e-leren in opleiding

3 Innovatief opleiding- en vormingsinstrument voor onthaalouders Vormingspakket ‘Initiatie computer en internet voor onthaalouders’ Vormingspakket ‘Onthaalouderacademie’ Selectie-instrument

4 ecce ama! Is een EQUAL project van ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen. Vormingspakket ‘Initiatie computer en internet voor onthaalouders’

5 ecce ama! Is een EQUAL project van ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen. Vormingspakket Onthaalouderacademie

6 Doel vormingspakket Dienstverantwoordelijken en trainers leermiddelen aanreiken om uitgaande van het competentieprofiel onthaalouders een vormings- en begeleidingstraject op maat uit te stippelen

7 Blended learning Mix leervormen levert beste resultaten –Leren in groep  methodiekenmap –Individueel leren  on-line leeromgeving (thuis) –Individuele coaching  methodiekenmap

8 Onthaalouderacademie Online leeromgeving voor onthaalouders Methodiekenmap voor dienstverantwoordelijken en trainers Thema’s: –kennismaking met de kinderopvang –jonge kinderen begeleiden –samen met ouders –spel en speelgoed –gezonde voeding –veiligheid in de opvang –zieke kinderen –kinderopvang combineren met je gezin –samenwerken met collega’s en externen

9 Online leeromgeving www.onthaalouderacademie.be 6 elektronische lespakketten –Kennismaking met kinderopvang –Jonge kinderen begeleiden –Spel en speelgoed –Gezonde voeding –Veiligheid –Zieke kinderen Forum

10 Waarom e-leren? Op eigen tempo “ Positief dat je informatie eens kan teruglezen. Zeker over thema’s die je interesseren.” Op een voor hen geschikt moment “Het is goed om te studeren wanneer jij tijd hebt. Jij bepaalt wanneer de computer opstart”. Thuis

11 Methodiekenmap Handleiding: wat vind je in het vormingspakket en hoe gebruik je het? Methodieken voor leren in groep, Huiswerkopdrachten, Dvd ‘Opvangouders bouwen aan een pedagogiek’ Dvd ‘Childcare Stories’

12 Methodiekenmap 7 delen –Jonge kinderen begeleiden –Samen met ouders –Spel en speelgoed –Gezonde voeding –Veiligheid in de opvang –Kinderopvang combineren met je gezin –Samenwerken met collega’s en externen

13 Onthaalouderacademie Even proeven …

14 Bijvoorbeeld Startcursus, thema veiligheid –Huiswerk: doorlopen lespakket ‘veiligheid’ Cfr. Online leeromgeving –Bespreking in groep: wat nieuw, onverwacht? vragen? opmerkingen? –Huiswerkopdracht: risico’s in eigen opvangruimten Cfr. Methodiekenmap, deel 5, p7 –Opdracht wordt besproken in groep

15 Bijvoorbeeld Vormingsavond thema ‘Positieve interactie met jonge kinderen’ –Ter voorbereiding: lespakket ‘Jonge kinderen begeleiden’ doornemen Cfr. Online leeromgeving –Bespreking in groep: wat nieuw, onverwacht? vragen? opmerkingen? –Bespreken situatieschetsen in deelgroepen Basisprincipes positieve interactie visualiseren en bespreken Top 3 van tips samenstellen om principes in praktijk toe te passen Cfr. Methodiekenmap, deel 1, p5

16 Bijvoorbeeld Functioneringsgesprek: –Werkpunt = spelaanbod –Mogelijk antwoord = Lespakket ‘Spel en speelgoed’ doornemen Cfr. Online leeromgeving Bespreken: wat geleerd? vragen? opmerkingen? Huiswerkopdracht: eigen spelmateriaal doorlichten en verfijnen Cfr. Methodiekenmap, deel 3, p15 Na 4 à 6 weken: evalueren Cfr. Methodiekenmap, deel 3, p15

17 Bijvoorbeeld Functioneringsgesprek: –Werkpunt = aanbieden evenwichtige voeding –Mogelijk antwoord = Lespakket ‘Gezonde voeding’ doornemen Cfr. Online leeromgeving Bespreken: wat geleerd? vragen? opmerkingen? Huiswerkopdracht: weekmenu samenstellen voor peuters Cfr. Methodiekenmap, deel 4, p1 Na 4 à 6 weken: evalueren

18 Ontwikkeling & evaluatie Try-out elektronisch lespakket Spel en Speelgoed (49 onthaalouders) –Inhoud: goed, aandacht voor praktische tips –Presentatie: aantrekkelijk, overzichtelijk, afwisselend, aandacht voor duidelijkheid –Opdrachten: meer ruimte creëren voor eigen inbreng –Werken met computer: vnl afhankelijk van computervaardigheden –Steun van partner, kinderen belangrijk –In combinatie met leren in groep

19 Ontwikkeling & evaluatie Try-out elektronisch lespakket Spel en Speelgoed (49 onthaalouders) –Meerderheid meent meer te leren via e-learning: grotere autonomie van leren e-learning vergt meer concentratie toegang tot meer informatie e-learning is laagdrempelig waardoor faalangst verkleint

20 Ontwikkeling & evaluatie Try-out door VCOK: startopleiding met mix van leermiddelen –Organisatie –Combinatie leervormen: ervaringen onthaalouders en trainer –Begeleiding en opvolging onthaalouders

21 ecce ama! Is een EQUAL project van ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen. Selectie-instrument

22 Kandidaat-onthaalouders screenen en selecteren Leidraad voor de eerste kennismaking Vragenlijst voor het selectiegesprek Handleiding voor het gebruik + Training

23 Selectie-instrument Eerste beeld van de sterke en minder sterke kanten van de kandidaat  hulp om gemotiveerde beslissing te nemen Input om gericht opleidings- en begeleidingstraject voor de onthaalouder uit te werken

24 ecce ama! Is een EQUAL project van ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen. Materiaal beschikbaar vanaf september 2008

25 ecce ama! Is een EQUAL project van ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen.


Download ppt "Ecce ama! Is een EQUAL project van ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid."

Verwante presentaties


Ads door Google