De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gezang 138 Na de zegen Psalm 100 Schriftlezing: Lukas 2 vers 22 – 35 Tekst: Lukas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gezang 138 Na de zegen Psalm 100 Schriftlezing: Lukas 2 vers 22 – 35 Tekst: Lukas."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gezang 138 Na de zegen Psalm 100 Schriftlezing: Lukas 2 vers 22 – 35 Tekst: Lukas 2 vers 29 – 32

2 Het bloemstuk Gebruikte symbolieken: 3 kelken: Vader, Zoon en Heilige Geest. Witte rozen voor hen die gestorven zijn. Rode rozen voor hen die getrouwd zijn. Gekleurde roosjes voor alle baby’s die geboren zijn, en voor hen die belijdenis deden. Het hart van de hedra staat symbool voor ons als gemeente, en hoe we dit graag willen invullen!

3

4 Na het succes van dit jaar, organiseren wij dit jaar weer: Schaatsen te Enschede!! Geef je op voor 25 januari! Via het opgavenformulier in het kerkblad van 13 januari of in de hal vd kerk. Of per mail naar: soos@onzekerk.nl

5 Wanneer: vrijdag 4 januari 2013. Waar: Soos. Voor wie: vanaf 16+ Tijd: 20.30 uur.

6 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gezang 138 Na de zegen Psalm 100 Schriftlezing: Lukas 2 vers 22 – 35 Tekst: Lukas 2 vers 29 – 32

7 Het bloemstuk Gebruikte symbolieken: 3 kelken: Vader, Zoon en Heilige Geest. Witte rozen voor hen die gestorven zijn. Rode rozen voor hen die getrouwd zijn. Gekleurde roosjes voor alle baby’s die geboren zijn, en voor hen die belijdenis deden. Het hart van de hedra staat symbool voor ons als gemeente, en hoe we dit graag willen invullen!

8

9 Na het succes van dit jaar, organiseren wij dit jaar weer: Schaatsen te Enschede!! Geef je op voor 25 januari! Via het opgavenformulier in het kerkblad van 13 januari of in de hal vd kerk. Of per mail naar: soos@onzekerk.nl

10 Wanneer: vrijdag 4 januari 2013. Waar: Soos. Voor wie: vanaf 16+ Tijd: 20.30 uur.

11 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gezang 138 Na de zegen Psalm 100 Schriftlezing: Lukas 2 vers 22 – 35 Tekst: Lukas 2 vers 29 – 32

12 Het bloemstuk Gebruikte symbolieken: 3 kelken: Vader, Zoon en Heilige Geest. Witte rozen voor hen die gestorven zijn. Rode rozen voor hen die getrouwd zijn. Gekleurde roosjes voor alle baby’s die geboren zijn, en voor hen die belijdenis deden. Het hart van de hedra staat symbool voor ons als gemeente, en hoe we dit graag willen invullen!

13

14 Na het succes van dit jaar, organiseren wij dit jaar weer: Schaatsen te Enschede!! Geef je op voor 25 januari! Via het opgavenformulier in het kerkblad van 13 januari of in de hal vd kerk. Of per mail naar: soos@onzekerk.nl

15 Wanneer: vrijdag 4 januari 2013. Waar: Soos. Voor wie: vanaf 16+ Tijd: 20.30 uur.

16 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gezang 138 Na de zegen Psalm 100 Schriftlezing: Lukas 2 vers 22 – 35 Tekst: Lukas 2 vers 29 – 32

17  Votum en zegengroet  Psalm100 vers 1, 2, 3 en 4  Gebed  Lezen:Lukas 2 vers 22 – 35  Gezang137 vers 1 en 2  Tekst:Lukas 2 vers 29 – 32  Preek  Psalm40 vers 1, 2 en 7 Voor de dienst: Gezang 138

18 Vers 1 Heer, laat het licht zijn om ons heen, o laat leven in het licht, verspreid dan in dit huis van steen de glans van uw gezicht. Gezang 138 Vers 1, 2, 3, 4 en 5

19 Vers 2 Want bij de aanvang van het jaar staan wij beschroomd, met drempelvrees, als Gij niet met ons meegaat, waar de nieuwe dag verrees. Gezang 138 Vers 1, 2, 3, 4 en 5

20 Vers 3 De wijsheid heeft haar huis gebouwd, op zeven zuilen vastgezet. God breekt het licht in zevenvoud van rood naar violet Gezang 138 Vers 1, 2, 3, 4 en 5

21 Vers 4 Laat uw wijsheid zijn verdeeld, een vlam, een kracht, een steunpilaar. o God die ons het licht toespeelt, veelkleurig, zonneklaar. Gezang 138 Vers 1, 2, 3, 4 en 5

22 Vers 5 Dat wij bij uw geopend woord de weg vertrouwend verder gaan. Het licht der wereld, Christus, spoort ons tot de waarheid aan. Gezang 138 Vers 1, 2, 3, 4 en 5

23 Mededelingen  Votum en zegengroet  Psalm100 vers 1, 2, 3 en 4  Gebed  Lezen:Lukas 2 vers 22 – 35  Gezang137 vers 1 en 2  Tekst:Lukas 2 vers 29 – 32  Preek  Psalm40 vers 1, 2 en 7

24  Votum en zegengroet  Psalm100 vers 1, 2, 3 en 4  Gebed  Lezen:Lukas 2 vers 22 – 35  Gezang137 vers 1 en 2  Tekst:Lukas 2 vers 29 – 32  Preek  Psalm40 vers 1, 2 en 7

25  Votum en zegengroet  Psalm100 vers 1, 2, 3 en 4  Gebed  Lezen:Lukas 2 vers 22 – 35  Gezang137 vers 1 en 2  Tekst:Lukas 2 vers 29 – 32  Preek  Psalm40 vers 1, 2 en 7

26 Psalm 100 Vers 1, 2, 3 en 4 Vers 1 Juicht, alle volken, prijst de HEER! Dient God met vreugde, geeft Hem eer. Komt, jubelt voor zijn aangezicht en wandelt vrolijk in zijn licht.

27 Psalm 100 Vers 1, 2, 3 en 4 Vers 2 De HEER is God, erkent zijn macht. Hij schiep ons door zijn grote kracht. Wij zijn van Hem in eeuwigheid, zijn volk, de schapen die Hij weidt.

28 Psalm 100 Vers 1, 2, 3 en 4 Vers 3 Gaat zingend door zijn tempelpoort, zet in zijn voorhof ‘t zingen voort, zingt daar zijn grote naam ter eer, zingt tot zijn glorie, looft de HEER!

29 Psalm 100 Vers 1, 2, 3 en 4 Vers 4 Want goedertieren is de HEER, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het verste nageslacht.

30  Votum en zegengroet  Psalm100 vers 1, 2, 3 en 4  Gebed  Lezen:Lukas 2 vers 22 – 35  Gezang137 vers 1 en 2  Tekst:Lukas 2 vers 29 – 32  Preek  Psalm40 vers 1, 2 en 7

31

32  Votum en zegengroet  Psalm100 vers 1, 2, 3 en 4  Gebed  Lezen:Lukas 2 vers 22 – 35  Gezang137 vers 1 en 2  Tekst:Lukas 2 vers 29 – 32  Preek  Psalm40 vers 1, 2 en 7

33 22 Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, 23 zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’ 24 Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. Lukas 2 Vers 22 – 35

34 25 Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. 26 Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. 27 Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten Lukas 2 Vers 22 – 35

35 om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, 28 nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: 29 ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede eengaan, zoals u hebt beloofd. 30 Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 31 die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: Lukas 2 Vers 22 – 35

36 32 een licht dat geopenbaard wordt aan de Heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ 33 Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. 34 Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, Lukas 2 Vers 22 – 35

37 35 en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’ Lukas 2 Vers 22 – 35 Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

38  Votum en zegengroet  Psalm100 vers 1, 2, 3 en 4  Gebed  Lezen:Lukas 2 vers 22 – 35  Gezang137 vers 1 en 2  Tekst:Lukas 2 vers 29 – 32  Preek  Psalm40 vers 1, 2 en 7

39 Vers 1 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied. Het zonlicht moge nederdalen, maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. Gij woudt mij met uw gunsten omringen, meer dan een vader zorgdet Gij. Gij, milde bron van zegeningen, zulk een ontfermer waart Gij mij. Gezang 137 Vers 1 en 2

40 Vers 2 Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag en nacht. Ik ken de rots waarop ik bouwe: hij feilt niet, die uw heil verwacht. Ook aan de avond van mijn leven breng ik, van zorg en strijden moe, voor elke dag, mij hier gegeven, u nog een dankbaar loflied toe. Gezang 137 Vers 1 en 2

41  Votum en zegengroet  Psalm100 vers 1, 2, 3 en 4  Gebed  Lezen:Lukas 2 vers 22 – 35  Gezang137 vers 1 en 2  Tekst:Lukas 2 vers 29 – 32  Preek  Psalm40 vers 1, 2 en 7

42 29 ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. 30 Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 31 die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: 32 een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen Lukas 2 Vers 22 – 35 Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

43  Votum en zegengroet  Psalm100 vers 1, 2, 3 en 4  Gebed  Lezen:Lukas 2 vers 22 – 35  Gezang137 vers 1 en 2  Tekst:Lukas 2 vers 29 – 32  Preek  Psalm40 vers 1, 2 en 7

44

45

46 2013 Verwachtingen?

47 Glans van verwachting – Jes. 40 “troost mijn volk” – Waar gaan jouw ogen van glimmen?

48 Glans van verwachting Blijdschap van het zien – Het reddende (Kind) – Licht tot openbaring en eer – Hou jij je oog gericht op Christus?

49 Glans van verwachting Blijdschap van het zien Vrede van de rust – Heengaan in vrede – Rust in Christus

50  Preek  Psalm 40 vers 1, 2 en 7  Geloofsbelijdenis van Nicea  Psalm96 vers 1 en 2  Gedenking  Lezen:Psalm 90  Liedboek397  Gebed  Collecte  Gezang147 vers 1, 2, 3 en 4  Zegen

51 Psalm 40 Vers 1, 2 en 7 Vers 1 Met heel mijn hart heb ik de HEER verwacht, Hij heeft gehoord naar mijn gebed, mij uit de modderpoel gered, mijn voet weer op een vaste grond gebracht. Hij heeft mij doen herleven, mij in de mond gegeven een nieuw lied tot zijn eer. Laat ieder die het zag stil zijn van diep ontzag en hopen op de HEER.

52 Psalm 40 Vers 1, 2 en 7 Vers 2 Zalig de man die op den HEER vertrouwt, geen acht slaat op de eigenwaan van die hun eigen wegen gaan, maar die de leugen uit zijn leven houdt. Mijn God, ik wil U roemen en al uw daden noemen, niets is aan U gelijk. Wil ik ze tellen, HEER, ik zie er telkens meer, 't gaat boven mijn bereik.

53 Psalm 40 Vers 1, 2 en 7 Vers 7 Laat wie uw heil beminnen hier en nu in U verheugd zijn, U ter eer uitroepen: groot is onze HEER! Laat wie U zoeken jubelen in U! Al leef ik in ellende, de Here zal het wenden, de Heer ziet naar mij om. Gij die mijn helper zijt, mijn God die mij bevrijdt, o toef niet langer, kom!

54  Preek  Psalm 40 vers 1, 2 en 7  Geloofsbelijdenis van Nicea  Psalm96 vers 1 en 2  Gedenking  Lezen:Psalm 90  Liedboek397  Gebed  Collecte  Gezang147 vers 1, 2, 3 en 4  Zegen

55  Preek  Psalm 40 vers 1, 2 en 7  Geloofsbelijdenis van Nicea  Psalm96 vers 1 en 2  Gedenking  Lezen:Psalm 90  Liedboek397  Gebed  Collecte  Gezang147 vers 1, 2, 3 en 4  Zegen

56 Vers 1 Zingt een nieuw lied voor God de HERE. Zing, aarde, zing zijn naam ter ere. Zingt voor de HEER met diep ontzag, boodschapt zijn heil van dag tot dag, opdat elk volk die lofzang lere. Gezang 96 Vers 1 en 2

57 Vers 2 Leer ieder volk zijn glorie prijzen, leer al de naties eer bewijzen aan Hem die wonderen volbracht. Groot is de HEER, geducht in kracht. Laat dan voor Hem uw lofzang rijzen. Gezang 96 Vers 1 en 2

58  Preek  Psalm 40 vers 1, 2 en 7  Geloofsbelijdenis van Nicea  Psalm96 vers 1 en 2  Gedenking  Lezen:Psalm 90  Liedboek397  Gebed  Collecte  Gezang147 vers 1, 2, 3 en 4  Zegen

59  Preek  Psalm 40 vers 1, 2 en 7  Geloofsbelijdenis van Nicea  Psalm96 vers 1 en 2  Gedenking  Lezen:Psalm 90  Liedboek397  Gebed  Collecte  Gezang147 vers 1, 2, 3 en 4  Zegen

60 1 Een gebed van Mozes, de godsman. Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht. 2 Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard – u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Psalm 90

61 3 U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’ 4 Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de nacht. 5 U vaagt ons weg als slaap in de morgen, als opschietend gras 6 dat ontkiemt in de morgen en opschiet, en ’s avonds verwelkt en verdort. Psalm 90

62 7 Wij komen om door uw toorn, door uw woede bezwijken wij. 8 U hebt onze zonden vóór u geleid, onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat. Psalm 90

63 9 Al onze dagen gaan heen door uw woede, wij beëindigen onze jaren in een zucht. 10 Zeventig jaar duren onze dagen, of tachtig als wij sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed, het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. Psalm 90

64 11 Wie kent de kracht van uw toorn, wie vreest oprecht uw woede? 12 Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult. 13 Keer u tot ons, HEER – hoe lang nog? Ontferm u over uw dienaren. 14 Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. Psalm 90

65 15 Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat u ons kwelde, de jaren dat wij ellende doorstonden. 16 Toon uw daden aan uw dienaren, maak uw glorie bekend aan hun kinderen. 17 Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat. Psalm 90 Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

66  Preek  Psalm 40 vers 1, 2 en 7  Geloofsbelijdenis van Nicea  Psalm96 vers 1 en 2  Gedenking  Lezen:Psalm 90  Liedboek397  Gebed  Collecte  Gezang147 vers 1, 2, 3 en 4  Zegen

67 Liedboek 397 Vers 1 O God, die droeg ons voorgeslacht, in nacht en stormgebruis, bewijs ook ons uw trouw en macht, wees eeuwig ons tehuis!

68 Liedboek 397 Vers 2 De schaduw van uw troon omsloot uw heiligen weleer, bij U beveiligd is ons lot en zeker ons verweer.

69 Liedboek 397 Vers 3 Gij zijt, van vóór Gij zee en aard' hebt door uw woord bereid, altijd dezelfde, die Gij waart, de God der eeuwigheid!

70 Liedboek 397 Vers 4 En duizend jaar gaan als de dag van gistren voor U heen, een schaduw, een gedachte vaag, een nachtwaak, die verdween.

71 Liedboek 397 Vers 5 De tijd draagt alle mensen voort op zijn gestage stroom; ze zijn als gras, door zon verdord, vervluchtigd als een droom.

72 Liedboek 397 Vers 6 O God, die droeg ons voorgeslacht in tegenspoed en kruis, wees ons een gids in storm en nacht en eeuwig ons tehuis!

73  Preek  Psalm 40 vers 1, 2 en 7  Geloofsbelijdenis van Nicea  Psalm96 vers 1 en 2  Gedenking  Lezen:Psalm 90  Liedboek397  Gebed  Collecte  Gezang147 vers 1, 2, 3 en 4  Zegen

74

75  Vandaag  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Gezang 147 vers 1, 2, 3 en 4

76  Preek  Psalm 40 vers 1, 2 en 7  Geloofsbelijdenis van Nicea  Psalm96 vers 1 en 2  Gedenking  Lezen:Psalm 90  Liedboek397  Gebed  Collecte  Gezang147 vers 1, 2, 3 en 4  Zegen

77 Vers 1 Maak muziek voor God de Vader in de ruimte van de tijd, die in Christus ons bewaarde, door zijn Geest ons heeft geleid. Met de Hemel als een koepel, als het klankbord van de Heer, komt het loflied als geroepen, stijgt het op en daalt het neer. Dank aan God, die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon. Gezang 147 Vers 1, 2, 3 en 4

78 Vers 2 Als een wolk die veertig jaren mensen voorging op het pad, zo laat zich de Heer ervaren, zo heeft Hij ons liefgehad. Als een schaduw in de hitte, als een vuurgloed in de kou; Hij geleidt ons naar de witte poorten in de stad van goud. Dank aan God, die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon. Gezang 147 Vers 1, 2, 3 en 4

79 Vers 3 Heer, zolang wij ademhalen zingen wij U tegemoet tot het klinkt in alle talen in een niet te tellen stoet. Komende van alle kanten – tel de sterren, Abraham – – tel de sterren, Abraham – brengen wij in witte mantels lof aan God en aan het Lam. Dank aan God, die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon. Gezang 147 Vers 1, 2, 3 en 4

80 Vers 4 Heer, blijf bij ons als tevoren, in uw licht zien wij elkaar en bezingen wij uw glorie als de sterren jaar na jaar. Wijs ons wat wij niet aanschouwen en behoud ons voor de val. Wij gaan verder in vertrouwen dat de Heer ons leiden zal. Dank aan God, die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon. Gezang 147 Vers 1, 2, 3 en 4

81  Preek  Psalm 40 vers 1, 2 en 7  Geloofsbelijdenis van Nicea  Psalm96 vers 1 en 2  Gedenking  Lezen:Psalm 90  Liedboek397  Gebed  Collecte  Gezang147 vers 1, 2, 3 en 4  Zegen

82

83

84 Wij wensen u een goede jaarwisseling en een gezegend 2013

85


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gezang 138 Na de zegen Psalm 100 Schriftlezing: Lukas 2 vers 22 – 35 Tekst: Lukas."

Verwante presentaties


Ads door Google