De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 4 Internationale verkopen en de Incoterms.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 4 Internationale verkopen en de Incoterms."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 4 Internationale verkopen en de Incoterms

2 1 Distributie en Verkoop 1.1 Distributie Plaats binnen de bedrijfskolom Distributie: ‘het geheel van maatregelen die organisaties moeten nemen om halfafgewerkte en afgewerkte producten vanuit de producerende organisatie naar de afnemers te kunnen brengen’.

3

4 Functie van de distributie => afstanden overbruggen  geografische afstand  hoeveelheid  assortiment  tijd  kennis en informatie  financieel 1.1 Distributie

5 Distributiekanalen Een distributiekanaal is ‘het geheel van distributieschakels die de afstand overbruggen tussen de voortbrenger en zijn doelgroep’. Distributiestructuren Begrip assortiment Assortiment versus productgroep 1.1 Distributie (2)

6

7 1.2 Verkoop 1.2.1 Directe verkoop = Verkoop in eigen handen 1.2.2 Indirecte verkoop = Verkoop in handen van derden Onderneming te klein Nieuwe markt Verkoopwijze is anders: verschillen cultuur, gewoonten, taal Eénmalige exportverrichting

8 1.2.2 Indirecte export 1.Via trader (= export/importfirma) In eigen naam Sectorieel / geografisch gespecialiseerd Weinig risico voor producent

9 1.2.2 Indirecte export (2) 2.Exportcombinatie/groepsverkoopkantoor Samenwerking bedrijven Integraal / partieel Voordelen: –Voor kleine ondernemingen –Kosten gedeeld –Risico’s los van onderneming

10 1.2.2 Indirecte export (3) 3.Exportdienst van andere (meestal grote) onderneming Genieten van ervaring grote onderneming Uitbreiding omzet

11 1.2.2 Indirecte export (4) 4.Bijzondere vormen van indirecte export, export is niet mogelijk Markt té ver Transportkosten té hoog Goederen té duur Goederen niet vervoerbaar Overheidsreglementering (invoerrechten, verbod)

12 1.2.2 Indirecte export (5) 4.Bijzondere vormen van indirecte export → toch inkomsten uit buitenlandse markt a Export van knowhow b Licentiefabricage c Franchising d Buitenlandse investering

13 1.2.3 Tussenpersonen 1.Tussenpersonen bij afsluiten handelsverrichtingen Zelfstandige tussenpersonen Vergoeding in functie van prestatie Rechtspersonen

14 1.2.3 Tussenpersonen (2)

15 Voordelen van de tussenpersonen: Kosten in verhouding tot geleverde prestaties (geen verkoop = geen vergoeding) Specialisten verkopers (aankopers) Beter vertrouwd met de gewoonten en reglementeringen van buitenlandse markten Veel contacten en ruime ervaring 1.2.3 Tussenpersonen (3)

16 1.2.3 Tussenpersonen (4) 2. Tussenpersonen bij expeditie en vervoer a Commissionair-expediteur - Hulp en advies aan handelaar ivm verzenden van goederen - Voor rekening en op risico opdrachtgever - Doet zelf geen vervoer (laat vervoeren) (middelenverbintenis) b Douane-expediteur - Hulp en advies aan handelaar bij douaneformaliteiten - Wettelijke erkenning

17 1.2.3 Tussenpersonen (5) c Commissionair-vervoerder –Verricht transport (in eigen naam of door derden) –Resultaatsverbintenis –Grotere aansprakelijkheid dan commissionair- expediteur d Goederenbehandelaar –Laden, lossen, stouwen, verplaatsen –Opslagruimten - speciaal behandelingsmateriaal –Terminal operator (containerterminal, fruitterminal …)

18 1.2.3 Tussenpersonen (6) e Natie –Oorspronkelijk: vereniging van leden met dezelfde activiteit –Belangen in haven behartigen –Nu: valt samen met activiteiten goederenbehandelaars en expediteurs –Bv. Katoennatie f Scheepsagent –Belangen behartigen van buitenlandse rederijen in havens die ze aandoen –Vracht zoeken en administratie vervoer –Lijnvaart

19 1.2.3 Tussenpersonen (7) g Scheepsmakelaar –Tussenpersoon bij bevrachten ‘wilde vaart’ –Niet voor één bepaalde rederij i Luchtvaartagent –Vertegenwoordiger luchtvaartmaatschappij h Luchtvrachtagent –Expediteur bij luchtvaart (IATA agent) –Goederen aannemen voor verschillende luchtvaartmaatschappijen –Vervoeradministratie –Doen veel aan groepage

20 2 Verkoopsovereenkomst Algemene verkoopsvoorwaarden Zijn van toepassing op alle verkopen van de onderneming Bijzondere verkoopsvoorwaarden Wijken af van Algemene voorwaarden en hebben betrekking op welbepaalde verkopen: aard, kwaliteit, hoeveelheid, prijs, verpakking, conditie plaats van levering, tijdstip van betaling, wijze van betaling...

21 3 Leveringsvoorwaarden: Incoterms 3.1 Hoe het groeide … - Standaardleveringsvoorwaarden - ICC → eenduidige interpretatie - Verplichtingen koper en verkoper - Vrijwillig … geen wettelijke voorschriften - Eigendomsoverdracht / betaling

22 3 Leveringsvoorwaarden: Incoterms (2) Regelen bij internationale verkopen tussen koper en verkoper Kostenverdeling –Vervoer, laden, lossen –Verzekering –Documenten –Belastingen Risicoverdeling –Wie draagt schade aan of verlies van goederen? Taakverdeling: Wie regelt wat?

23 3.2 Bespreking Incoterms ® 2010 11 Incoterms ® 2010 3-letterafkorting + plaatsnaam Engelse versie = officiële versie Incoterms groep 1 – voor alle vervoersvormen (weg, spoor, lucht, zee- en binnenvaart) → EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP en DDP Incoterms groep 2 – enkel voor zee- en binnenvaart → FAS, FOB, CFR, en CIF

24 A. EXW – Ex Works + overeengekomen plaats Incoterms groep 1 – alle vervoersvormen Plaats: vestiging verkoper Minimale verplichtingen voor verkoper Maximale verplichtingen voor koper

25 B. FCA – Free Carrier + overeengekomen plaats Incoterms groep 1 – alle vervoersvormen (2) Plaats: doorgaans vervoerterminal waar hoofdvervoer begint (luchthaven, spoorwegstation, haven) of bij wegvervoer vestiging verkoper

26 C. CPT – Carriage Paid To + overeengekomen plaats Incoterms groep 1 – alle vervoersvormen (3) Plaats: kan eindbestemming zijn (wegvervoer) of vervoerterminal waar hoofdvervoer eindigt (luchthaven, spoorwegstation, haven), maar risico op schade is voor koper vanaf inlading op voertuig.

27 D. CIP – Carriage and Insurance Paid To + overeengekomen plaats Incoterms groep 1 – alle vervoersvormen (4) Plaats: kan eindbestemming zijn (wegvervoer) of vervoerterminal waar hoofdvervoer eindigt (luchthaven, spoorwegstation, haven) maar risico op schade is voor koper vanaf inlading op voertuig. De koper moet een goederenverzekering afsluiten.

28 E. DAT – Delivered At Terminal + genoemde terminal Incoterms groep 1 – alle vervoersvormen (5) Plaats: is een vervoerterminal waar hoofdvervoer eindigt (luchthaven, spoorwegstation, haven, vervoerterminal van bestemmeling)

29 F. DAP - Delivered At Place + overeengekomen plaats Incoterms groep 1 – alle vervoersvormen (6) Plaats: kan eindbestemming zijn (wegvervoer) of een vervoerterminal waar hoofdvervoer eindigt (luchthaven, spoorwegstation, haven).

30 G. DDP - Delivered Duty Paid + overeengekomen plaats Incoterms groep 1 – alle vervoersvormen (7) Enige Incoterm waar verkoper ook instaat voor douaneformaliteiten in land bestemming. Maximale verplichtingen voor verkoper. Plaats: kan eindbestemming zijn (wegvervoer) of een vervoerterminal waar hoofdvervoer eindigt (andere) Vermelden wie btw in land bestemming betaalt.

31 A. FAS – Free Alongside Ship + haven van vertrek Incoterms groep 2 – enkel zee- of binnenvaart (1) Plaats: haven van vertrek = haven van inlading

32 B. FOB – Free On Board + haven van vertrek Incoterms groep 2 – enkel zee- of binnenvaart (2) Als de partijen niet de bedoeling hebben over de scheepsreling te leveren, is het beter FCA of FAS te gebruiken.

33 C. CFR – Cost and Freight + haven van bestemming Incoterms groep 2 – enkel zee- of binnenvaart (3) Als de partijen niet de bedoeling hebben over de scheepsreling te leveren, is het beter CPT te gebruiken. Koper draagt risico vanaf inlading.

34 D. CIF – Cost, Insurance and Freight + haven van bestemming Incoterms groep 2 – enkel zee- of binnenvaart (4) Zelfde risico’s als bij CFR, maar verkoper moet een goederenverzekering afsluiten (en premie betalen) ten gunste van de koper. Als de partijen niet de bedoeling hebben over de scheepsreling te leveren, is het beter CIP te gebruiken.


Download ppt "Hoofdstuk 4 Internationale verkopen en de Incoterms."

Verwante presentaties


Ads door Google