De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij Deventer Adviseurs Eric de Ridder Teus Brunekreeft

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij Deventer Adviseurs Eric de Ridder Teus Brunekreeft"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij Deventer Adviseurs Eric de Ridder Teus Brunekreeft
Harry Huiskes Joost Snoep Jan Hein Brummelhuis

2 Als er wat met mijn bedrijf gebeurt. Wat dan?

3 Wat is een risico? Risico is de mogelijkheid, dat de verliezen groter zijn dan werd verwacht, normaal of gebruikelijk is. Kans op verlies Kans op gevaar van verlies Kans op gevaar van schade

4 Welke risico’s zijn er? Personen risico’s Materiele risico’s
Financiële risico’s Aansprakelijkheidsrisico’s

5 Personele- of arbeidsrisico’s
Personeel (gespecialiseerd, speciale kennis of opleiding) moeilijk vervangbaar Eigenaar/directeur spil in de organisatie ivm contacten Volgen van voorschriften binnen een bedrijf (bijvoorbeeld veiligheidskleding etc.)

6 Materiële risico’s Mogelijkheden inbraak/brand/ brandstichting/vandalisme Bereikbaarheid terrein Afscherming specialistische apparatuur Gebruik heftruck’s in opslagruimten etc.

7 Houtbewerkingsbedrijf

8 Houtbewerkingsbedrijf

9 Aansprakelijkheidsrisico’s
Aansprakelijkheid algemeen Aansprakelijkheid als werkgever Aansprakelijkheid als producent Aansprakelijkheid milieu

10 Leveringsvoorwaarden en meer
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. Opzicht Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt

11 en meer…. Dagwaarde 40% < nieuwwaarde
Vaste taxatie ex artikel 7:960 BW Contra expertise Huurderving, 10% Huurdersbelang Bedrijfsschade, hoe lang uitkeringstermijn Voorraad beheer

12 Risico’s van een ZZP-er
Welke risico’s loopt een zzp-er: Inkomensverlies: * arbeidsongeschiktheid * marktontwikkelingen (geen vraag naar specialisatie) * concurrentie (onvoldoende marktonderzoek) * slechte kwaliteit geleverde dienst (aan- sprakelijkheid)

13 Risico’s van een ondernemer
Welke risico’s loopt een ondernemer Bedrijfsstilstand/vertraging: * Wegvallen personeel door ziekte * Gebrek aan goed gekwalificeerd personeel * Foutieve levering producten aan consument * Bedrijfsongelukken met als gevolg brand, aanrijding etc.

14 Financiële risico’s Betalingsverkeer (debiteuren)
Afhankelijkheid van 1 grote toeleverancier Controle financieel beheer

15 Hoe kunt u de risico’s beheersbaar krijgen
Welk risico (benoem deze) Structuur bedrijf (verdeling werkzaamheden) Plaats van vestiging (industrie/woonwijk) Gekwalificeerd personeel Product – toeleverancier/afnemer (algemene voorwaarden) Routing bedrijf (calamiteitenplan, bhv-er, toeleverancier etc.) Verzekeren


Download ppt "Welkom bij Deventer Adviseurs Eric de Ridder Teus Brunekreeft"

Verwante presentaties


Ads door Google