De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financieren / Risico’s

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financieren / Risico’s"— Transcript van de presentatie:

1 Financieren / Risico’s
Rabobank Burgum-De Lauwers 6 november 2012

2 Programma Programma Kennismaking / voorstelrondje
Financieren / beoordeling ondernemingsplan Risico’s Vragen

3 Kennismaking / voorstelronde
Wie ? Waar vandaan ? Welke activiteit qua bedrijf ? Reden van start eigen bedrijf ?

4 Christiaan van der Molen

5 Afdeling Bedrijven Afd. Bedrijven Zakelijke Relaties Bedrijvenadvies

6 Marktaandelen Rabobank Burgum-De Lauwers
Bedrijven Agrarisch 68 % Handel en industrie 48 %

7 Economische crisis (1) Financieringsmogelijkheden voor ondernemers met goede plannen Ondernemingen met voldoende continuïteit blijven steunen Starters positief benaderen Normenkader Rabobank is niet aangepast

8 Economische crisis (2) Bespreken van gevolgen economische ontwikkelingen in adviesgesprekken Proactieve opstelling Concrete oplossingen bieden Wel rekening houden met gewijzigde omstandigheden

9 Financieren / Beoordelen Ondernemingsplan
I have a dream

10 Ondernemingsplan opstellen

11 5 onderdelen : Ondernemer / Onderneming Rentabiliteit Liquiditeit
Vermogen Zekerheid

12 Welk type ondernemer ben jij ?
De verkoper De manager De vakman

13 Ondernemer / Onderneming
Uw motivatie om zelfstandige te worden ? Uw sterkten / zwaktes ? Uw ervaring / opleiding / netwerk / visie ? Product / prijs / plaats / promotie / personeel ? Branche (kansen & bedreigingen)

14 Rentabiliteit Verwachte omzet en kosten ? Uw inkomensbehoefte ?
Overig inkomen ?

15 Liquiditeit Zijn er voldoende liquide middelen (“cash”) voorhanden
(liquiditeitsprognose) ?

16 Vermogen Hoeveel eigen en vreemd vermogen is er bij de start van uw onderneming ? Uw vermogen in privé ? Wat is de verwachte ontwikkeling ?

17 Zekerheid Kunt en wilt u de bank enige zekerheid teruggeven ?
Hypotheek / verpanding / borg / Staat ? Is het verplicht ? Wat krijgt u hiervoor terug ?

18 Ondernemer / Onderneming
Rentabiliteit Liquiditeit Vermogen Zekerheid

19 Beoordeling ondernemingsplan :
Ondernemer Onderneming Cashflow Vermogen Beoordeling: ++ / + / +- / - / --

20 Waarom kritisch bij start onderneming :
50% van de ondernemingen bestaat na 5 jaar niet meer “zorg voor de klant” Continuïteit van de onderneming met daarbij financieringslasten die passend zijn ook in moeilijke omstandigheden

21 Ondernemer Opleiding / ervaring Visie / strategie Gezinssituatie
Sterkten / zwakten BKR – toetsing Eerste indruk

22 Onderneming Opzet organisatie Leveranciers (afhankelijkheid)
Afnemers (afhankelijkheid) Kansen / bedreigingen Kritische succesfactoren (locatie / assortiment / mate van innovatiteit)

23 Zekerheid Dekking (% primair / % secundair / % blanco)
Ontwikkeling komende 3 à 5 jaren Afschrijvingen versus aflossingen Betrokkenheid ondernemer: - borgtocht - hoofdelijke medeschuldverbintenis - vermogensverklaring (bijstortplicht / voorw. Borgtocht / vermogensverklaring)

24 Cashflow Historische marge / toekomstige marge
Fluctuaties (wijzigingen in posten V&W-rekening) Gevoeligheid: - %omzetdaling  negatieve marge - %omzetstijging  positieve marge

25 Vermogen Eigen vermogen / totaal vermogen (%)
Bancair aansprakelijk vermogen (%) = alle vermogensbestanddelen die al dan niet in het bedrijf werkzaam zijn én voor de bank het karakter van aansprakelijk vermogen hebben Samenstelling totale vermogen (waar bestaat activa grotendeels uit) Ontwikkeling van het eigen vermogen (historisch / toekomstig)

26 Dossiervorming : Ondernemingsplan Onderbouwing investering
Concept huurovereenkomst / taxatie aan te kopen pand Huidige salarisgegevens (incl. partner) Kopie IB-aangiftes Kopie huidige woningfinanciering Kopie recente taxatie woning (of WOZ-biljet) Jaarcijfers (laatste drie jaren) / debiteuren-crediteurenlijst Kopie legitimatiebewijs Uittreksel kamer van koophandel

27 Risico’s Gebouwen Bedrijfsmiddelen Bedrijfsstagnatie Verkeer
Aansprakelijkheid Rechtsbijstand Arbeidsongeschiktheid Personeel

28 Gebouwen Brand, blikseminslag en ontploffing Stormschade
Inbraak, diefstal en vandalisme Hagel, sneeuwdruk, regen die onvoorzien binnenkomt Lekkage waterleidingen en vorstschade Plunderingen en relletjes Aanrijding Opruimingskosten na een schade (tot 10% van verzekerd bedrag)

29 Bedrijfsmiddelen Inventaris Voorraad Transport

30 Bedrijfsstagnatie schade bij gehele of gedeeltelijke bedrijfsstilstand. Deze verzekering keert uit als de klant de oorzaak van de schade heeft verzekerd in de rubrieken Gebouwen of Bedrijfsmiddelen. Een voorbeeld: een agrarische ondernemer kan na een brand bijvoorbeeld een mobiele melkmachine en melktank huren, zodat het werk verder kan. Of een ondernemer met een winkel in een winkelcentrum dat gesloten is wegens brandgevaar, ontvangt een vergoeding voor de inkomsten die hij daardoor mist.

31 Verkeer Aanrijding Diefstal Inbraak

32 Verkeer Dekking: Bij WA: de schade die je toebrengt aan anderen.
voertuigen die ouder zijn dan 10 jaar. Bij WA met beperkt casco: de schade die je toebrengt aan anderen plús brand, diefstal, inbraak, ruitbreuk en storm- en hagelschade. voertuigen tussen de 5 en 10 jaar oud. Bij volledig casco (all risk verzekering): alle schades zijn gedekt, dus ook aanrijding. voertuigen die jonger zijn dan 5 jaar.

33 Aansprakelijkheid Bedrijfsaansprakelijkheid (materiële schade / letselschade)\ Product- of dienstenaansprakelijkheid Werkgeversaansprakelijkheid (tegenover werknemers) Door toedoen van jezelf, medewerkers, tijdelijke krachten, vennoten, firmanten en / of personeelsvereniging

34 Rechtsbijstand Juridische bijstand door:
Medewerkers verzekeringsmaatschappij (onbeperkt) Derden (tot EUR ,-)

35 Arbeidsongeschiktheid (1)
Drietal opties: Gangbare arbeid: rekening gehouden met algemeen geaccepteerde arbeid, dus niet met beroep, opleidingsniveau en werkervaring

36 Arbeidsongeschiktheid (2)
Passende arbeid rekening gehouden met beroep, de opleiding en werkervaring Beroeps sprake van wanneer het eigen beroep niet meer uitgeoefend kan worden.

37 Personeel Ziekte Pensioen

38 Advies / informatie: Christiaan van der Molen
Telefoonnummer: / 06 – (of

39 VRAGEN ?


Download ppt "Financieren / Risico’s"

Verwante presentaties


Ads door Google