De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bea Vermeire, Pieter Depessemier en Frie Van Camp Werkseminarie beleidsplanning SG Artevelde - Gent 14 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bea Vermeire, Pieter Depessemier en Frie Van Camp Werkseminarie beleidsplanning SG Artevelde - Gent 14 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Bea Vermeire, Pieter Depessemier en Frie Van Camp Werkseminarie beleidsplanning SG Artevelde - Gent 14 oktober 2010

2 Programma Donderdag 14 oktober 2010 -08.30-09.00u onthaal met koffie -09.00-09.05u verwelkoming -09.05-09.35u kwaliteitsdecreet -09.35-09.45u ontwikkelen van een schoolvisie -09.45-10.30u oefenmoment -10.30-10.45u presentatie schoolspecifieke visie -10.45-11.10u koffiepauze -11.10-11.30u organisatiestructuur van de school -11.30-12.30u werkmoment -12.30-13.30u lunch -13.30-13.45u instapoefening -13.45-14.00u jaarplanning en prioriteiten -14.00-15.30uwerkmoment: een schooleigen beleidsplan -15.30-16.00upresentatiemoment -16.00-16.30uzelfevaluatie, werkpunt, evaluatie

3 Werkafspraken -ook op flap …

4 anekdote waarde hekel opletten positief Een duik in het thema

5 waar staan we nu ? : Kwaliteitsdecreet Elke onderwijsinstelling (dus school en niet de inrichtende macht, dus school en niet alleen de directeur) moet: - kwaliteitsonderwijs verstrekken en ondersteunen - de onderwijsreglementering respecteren - beschikken over voldoende beleidsvoerend vermogen - zelfstandig een kwaliteitsvol beleid voeren - de eigen kwaliteit bewaken

6 Kwaliteitsdecreet De doorlichting/inspectie: - gaat na of de school de onderwijsreglemen- tering respecteert - gaat na of de school haar eigen kwaliteit onderzoekt en bewaakt - maakt gebruik van een decretaal referentiekader (CIPO)

7 Kwaliteitsdecreet De doorlichting/inspectie heeft oog voor de reglementaire verplichtingen inzake: - het gelijke onderwijskansenbeleid - het zorgbeleid en de leerlingenbegeleiding - het talenbeleid - het oriënteringsbeleid - het evaluatiebeleid m.b.t. leerlingen - het personeelsbeleid - het nascholings- en professionaliseringsbeleid - het beleid inzake participatie

8

9 Visieontwikkeling Wat verwacht de doorlichting/inspectie? Informatiedossier inspectie – vragenlijst SO Hoofdstuk over ‘Visie’: -de school beschikt over een uitgeschreven schoolvisie -de school heeft haar visie uitgewerkt in één of meer beleidsdocumenten -de visie wordt gecommuniceerd

10 Visieontwikkeling Wat verwacht de inspectie/doorlichting? -de school heeft haar visie op kwaliteitszorg uitgeschreven -de school heeft haar visie op professionalisering uitgeschreven -de school heeft haar visie op leerlingenbegeleiding uitgeschreven -de school heeft haar visie op leerlingenevaluatie uitgeschreven

11 Visieontwikkeling Het verschil tussen missie en visie Missie: kort en aantrekkelijk Visie:identiteit, context, doel, overtuiging, competenties, waarden Het verschil tussen visie en strategie Visie: identiteit, context, doel, overtuiging, competenties, waarden Strategie: hoe willen we dit bereiken?

12 Visieontwikkeling Wat is een schoolvisie? Een schoolvisie geeft op bondige, heldere en systematische wijze weer: -waarom de school bestaat -waarvoor de school staat -waarin de school uitblinkt -waar de school heengaat

13 Visieontwikkeling Werkmoment Opdracht Schrijf in krijtlijnen voor je school een schoolvisie of check de bestaande schoolvisie aan de hand van de criteria.

14 Visieontwikkeling kofiepauze !

15 Visieontwikkeling Hoe ontwikkel je een schoolvisie? De visie van een school maak je door: -informatie te verzamelen -informatie te verwerken -helder te formuleren -de visie te verspreiden

16 Visieontwikkeling Enkele citaten… ‘ Visie is een beeld van de toekomst – het is waar we naartoe gaan’ ‘Onze visie geeft waarden en overtuigingen weer die onze schoolgemeenschap van essentieel belang vindt in het onderwijs’ ‘Visie impliceert het creëren van een doel en een richting. Daarom is het een belangrijke bron van motivatie en energie’

17 Visieontwikkeling ‘Een schoolvisie moet gekend, opgenomen en gedragen worden door de hele schoolgemeenschap met inbegrip van leerlingen, ouders en de lokale gemeenschap’ R. Barth (1990), Improving Schools from Within

18 Visieontwikkeling Wie maakt de schoolvisie? Eigenlijk maakt het niet uit wie de visie ontwikkelt, als deze maar door anderen herkend en opgepikt wordt.

19 Beleidsplan NOG INVOEGEN / –INLEIDING BELEIDSPLANNING ADHV BELEIDSPLAN VAKGROEPWERKING –OPDRACHT / BESTAANDE PLANNEN VERBETEREN OF EEN NIEUWE NAAR KEUZE BEGINNEN

20 Visieontwikkeling eten !

21 Checklist aard van de directeur Instapoefening Neem 5 kaartjes die jou typeren. Even nachecken…

22 Procesplanning Door Saskia met klemtoon op plannen volgend jaar prioriteiten stellen

23 Visieontwikkeling Werkmoment : voor elk wat wils : werken aan visie, beginsituatie, actieplanning, procesplanning,…

24 korte toelichting presentatie van beleid… –Ik sta zover –Zo wil ik verder –Wat gaat goed –Wat vind ik moeilijk –Wat wil ik delen

25 tot slot : nog eens chechlist aard directeur Brief aan jezelf : waar moet ik aandacht besteden als leidinggevende

26 Visie op kwaliteitszorg Vragenlijst schooldoorlichting: de school heeft haar visie op kwaliteitszorg uitgeschreven. De school verzamelt gegevens over: -de (studie)vorderingen en de interne doorstroming -de (mogelijke) uitval -de leerprestaties -het traject na het verlaten van de school -de tevredenheid van interne of externe actoren De school analyseert en verwerkt de gegevens in overleg met interne werkgroepen, de pedagogische begeleidingsdienst

27 Visie op kwaliteitszorg De school heeft actiepunten geformuleerd op basis van interne en externe evaluatiegegevens. De school volgt de uitvoering van de actiepunten op. De school trekt tijd en middelen uit voor haar kwaliteitszorg (instantie en instrumenten). Klaar te leggen documenten voor de inspectie: -zelfevaluatie -documenten interne kwaliteitszorg -kwaliteitssysteem -schoolwerkplan, beleidsplan

28 Visie op kwaliteitszorg Opdracht Heeft je school een visie op kwaliteits- zorg? Zo ja: toets aan criteria Zo niet: inventariseer wat er reeds gebeurt Een driejarenplan?

29 Visieontwikkeling Aan het werk!

30 Visieontwikkeling Afronding Zelfreflectie Evaluatie van het werkseminarie


Download ppt "Bea Vermeire, Pieter Depessemier en Frie Van Camp Werkseminarie beleidsplanning SG Artevelde - Gent 14 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google