De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 1- Wat doen wij? 2- RDA, wetenschappelijk onderbouwd naar de juiste keuze. 3- Kwaliteitsverbetering-

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 1- Wat doen wij? 2- RDA, wetenschappelijk onderbouwd naar de juiste keuze. 3- Kwaliteitsverbetering-"— Transcript van de presentatie:

1 1 Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 1- Wat doen wij? 2- RDA, wetenschappelijk onderbouwd naar de juiste keuze. 3- Kwaliteitsverbetering- & ondersteuning. 4- Een digitaal assessment. 5- Mogelijke testinzet en terugkoppelingen. 6- Hoe nu verder? 7- Bijlagen: 1 Met persoonlijke ontwikkeling, naar talentgroei. 2 Voorbeeld functieprofiel. 3 Voorbeeld rapportage deelnemer. Online assessments! Het visitekaartje voor school! Presentatie algemeen Inhoudsopgave

2 2 Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Con7Study (Concept Study) staat voor ontwikkeling op basis van persoonlijke kracht! “Wij voorzien studenten van hoogwaardige competentie-assessments waarmee op inzichtelijke wijze richting wordt gegeven aan studiekeuze, persoonlijke ontwikkeling en carrièreperspectieven.” Presentatie algemeen Wat doen wij?

3 3 Presentatie algemeen Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Keuze criteria Kijken naar PERSOONSGEBONDEN OVEREENKOMSTEN levert een schat op aan informatie….maar waarborgt ook een duurzame studiekeuze!!! Verschaf (aankomend) studenten met het nodige zelfinzicht en zij kunnen: 1- Zichzelf oriënteren op basis van persoonlijke kwaliteiten! 2- Bij keuze voor een opleiding de nodige aandachtspunten voorafgaand aan het studiejaar in bezit hebben! 3- Weten hoe zich in de opleiding op te stellen en optimaal te ontwikkelen! 4- Zien waar verschillen zitten in verwachting!!!

4 4 Veel organisaties gebruiken onze producten voor HRM vraagstukken op het gebied van: 1.Mobiliteit, intern- en extern 2.Werving & Selectie 3.Persoonlijke- en Professionele ontwikkelingsplannen 4.Reïntegratie 5.Outplacement 6.Uitstroom WAO 7.Project team- en Afdelingsassessment Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Presentatie algemeen Toepassingsgebieden

5 5 R.D.A. = RDA methode, Ontologisch kennis en ervaringssysteem op het gebied van HRM Ontwikkeld door een team van psychologen en in samenwerking met Universiteit Utrecht en Universiteit Twente 32.000 gedragsgerelateerde begrippen Ontwikkeltijd = 25 jaar +- 1.000.000 manuren 1976 Prof. dr. Henk van Harten had de visie om zijn expertise op het gebied van psychologie te vertalen naar een eenduidig competentieanalyse systeem 1980 Dhr. van Harten start in de Universiteit van Utrecht met zijn studenten en zijn collega’s aan het ontwikkelen van de methodiek. Nu Na het equivalent van + 500 manjaren van research en investering is het “Con7 wetenschappelijke competentieanalyse systeem” gereed. Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Presentatie algemeen Wetenschappelijke instrumenten

6 6 relatie inhoud dynamiserend stabiliserend Eigenschappen (Huidige Comp.) Waarden (Toekomstig gewilde Comp.) Zijn Tonen Effectief In effectief Integrale matching Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Presentatie algemeen Wetenschappelijke instrumenten

7 7 Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Presentatie algemeen Ondersteuning 1.Helpt de student en organisatie bij vaststellen optimale leertraject, of stageplek en studiekeuze. 2.Ondersteunt de docent bij samenstellen optimale teams (b.v. Jong Ondernemen) 3. Biedt de student houvast bij keuze processen. 4.Geeft de docent ondersteuning bij begeleiding/coachen van groepen en individu RDA als instrument voor de kwaliteitsverbetering

8 8 Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Presentatie algemeen Ondersteuning Met R.D.A. naar vraag gestuurd onderwijs 1- Inventariseren van behoefte beroepenveld. Onze aanpak op vraag gestuurd onderwijs 2- Vertalen behoefte beroepenveld naar bruikbare competenties. 3- Inventariseren competenties van de leerlingen/studenten. 5- Inzet curriculum, of adviezen voor de gevonden (groeps)deficiëntie. 4- Meten van relevante verschillen tussen studenten en behoefte bedrijfsleven. 6- Koppeling met het leermiddel, of activiteiten.

9 9 Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Presentatie algemeen Ondersteuning Bedrijfsleven 3 Student 2 Opleiding 1 Input 3: Up-to-date beroepsbehoefte Input 1: Up-to-date Curriculum Input 2: Invullen vragenset RDA systeem Input 1 Input 3 Input 2 12 3 ProcesGevolg Door het vertalen van het curriculum naar het competentie vergelijkingsprofiel, wordt voor studenten de opleiding inzichtelijk gemaakt. 1- Verbetering oriëntatie van studenten. 2- Vermindering ongewenste uitval. 3- Verbetering doorstroom van studenten. 4- Verhoging van de motivatie van studenten. De opleidingen zijn in staat om het bedrijfsleven optimaal te betrekken bij het ontwikkelingsproces. 1- Verhoging van betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven. 2- Up-to-date inzicht in de werkelijke bedrijfsbehoeften. 3- Mogelijkheid om op competentieniveau curriculum aan te bieden. 4- Verhoging imago van de school naar student en bedrijfsleven toe, het visitekaartje. Door het vertalen van de bedrijfsbehoefte, wordt voor studenten de markt inzichtelijk gemaakt. 1- Verbetering arbeidsoriëntatie van studenten. 2- Verzorgen van een betere aansluiting tussen student en bedrijf. 3- Optimale voorbereiding start stage of vervolgstudie / werk. 1 2 3 Output Onderwijs, een bundeling van krachten. 3

10 10 Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Presentatie algemeen Digitaal assessment  Competentievertaling met/door de opleidingen of het bedrijfsleven zelf.  Door RDA methodiek en technologie nauwkeurig vast te stellen en snel op te maken.  De systemen zijn volautomatisch en verschaffen een directe vertaling van de input. 1- Inventariseren van behoefte beroepenveld of opleidingsprofielen.

11 11 Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Presentatie Studiekeuze123 Behoefte opleiding / bedrijfsleven  De ontstane competentieprofielen worden sterk uitgedrukt in beeld en ingelezen in het systeem.  De profielen geven een waarheidsgetrouw vergelijkingskader en zijn per sector, opl. / bedrijf of cultuur uniek.  Het competentieprofiel kan gebruikt worden 2- Vertalen behoefte opleiding / beroepenveld naar bruikbare competenties. Digitaal assessment

12 12 Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Presentatie algemeen Behoefte opleiding / bedrijfsleven Profiel student, of Groep  Competenties van leerlingen/studenten worden d.m.v. beproefde vragenlijsten snel vertaald naar een voor de leerling of groep representatief beeld. 3- Inventariseren competenties van de leerlingen. Digitaal assessment

13 13 Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Presentatie algemeen Behoefte opleiding / bedrijfsleven Profiel student, of Groep Integrale Matching + Duidelijk zicht op 1 of 2 ontwikkelingsgebieden! 4- Meten van relevante verschillen tussen leerlingen/student en maatprofiel. Digitaal assessment

14 14 Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Presentatie algemeen Digitaal assessment Voordelen! 1.Is volledig aan te passen om de behoefte vanuit de student, het beroepenveld en de opleiding optimaal tegemoet te komen. 2.Kan online gebruikt worden waar en wanneer u dat nodig acht. 3.Verschaft transparante gegevens, ook in gesprek met de student d.m.v. life presentatie! 4.Verschaft duidelijke rapportages, op maat gemaakt voor de Job! 5.Geeft een objectief platform voor keuzebegeleiding! 6.Is een nieuwe wijze van orienteren!!

15 15 Student Development Services Copyright © 2004 - 2009 Con7Study b.v., alle rechten voorbehouden Con7Study B.V. Kernkade 12p 3542 C H Utrecht T 030 750 15 75 F 030 750 15 70 E info@con7study.nl Www.con7study.nl Bijlagen

16 16 Student Development Services 5- Teamsamenstelling voor speciale projecten Projectteamleden Competentie profielen relatieinhoud dynamisch stabiliserend Evenwichtige verdeling Of… Speciaal voor doel bepaald Samenstelling 25%

17 17 Student Development Services Hoe bepaal ik de behoefte vanuit de groep? Groeps- Competentie profielen combinatie Gewenste stageprofiel Opleidingsfasen Groeps- dynamiek + Ontwikkel indicatie en aanbieden lesmateriaal Groeps- dynamiek + Ontwikkel indicatie en aanbieden lesmateriaal Vormen Stormen Normen Performen + advies Gemiddeld groepsprofiel Match 5- Teamsamenstelling voor speciale projecten

18 18 Bijlage 1: Met persoonlijke ontwikkeling, naar talentgroei. Student Development Services Optimaliseer de inzet van de persoonlijke competenties/kwaliteiten van de student. Eigenschappen vs. Waarden Persoonlijk gewenste groeirichting duidelijk in beeld. Motivatie Zekerheid in ontwikkeling

19 19 Student Development Services Student vs. Functie- of opleidingsprofiel Geschiktheid duidelijk in beeld. Motivatie = Waarden vs. Functieprofiel Duidelijke speerpunten Koppel de Eigenschappen van de student aan de kerncompetenties van de stageplek. Koppel de Waarden van de student aan het einddoel van het gekozen traject. Bijlage 1: Met persoonlijke ontwikkeling, naar talentgroei.

20 20 Student Development Services Bijlage 2: Voorbeeld Functieprofiel Ass. Supermarktmanager Aanpassing- vermogen Ondernemend Resultaatgericht Sterke – duidelijke communicatie Stressbestendig Speerpunten Naar aanleiding van het opgestelde profiel kan het onderstaande geconcludeerd worden: De assen “Zelfbewust”, “Zelfstandig”, “Praktisch” en “Standvastig - Organiseren” voeren de boventoon. Hierbij ligt de nadruk op de assen”Zelfbewust” en “Praktisch”. De kandidaat zal zich snel moeten kunnen aanpassen en zich prettig voelen in afwisselende situaties. De vele verschillende taken vragen om het stellen van prioriteiten en duidelijke communicatie. Van de kandidaat wordt verwacht dat deze zich duidelijk uitdrukt en hierbij hoofd- en bijzaak gescheiden weet te houden. De kandidaat zal zich niet snel van stuk laten brengen en is stressbestendig. Veelal zal de kandidaat verschillende processen aan elkaar moeten kunnen koppelen en deze koppeling begrijpbaar moeten maken voor alle belanghebbenden. De kandidaat zal helder moeten kunnen presenteren. Hierbij is het op correcte wijze anticiperen op vragen van de omgeving belangrijk, zonder daarbij van de slag te geraken. Door zich bewust te zijn van het proces, van inkoop tot en met verkoop, weet de kandidaat tijdig knelpunten te herkennen en zal daarop uit eigen beweging actie op ondernemen. Bij twijfel over de juiste handelingswijze schroomt de kandidaat niet om advies te vragen. Uit de onderstaande grafiek blijken verschillen (<12%) tussen de wegingsfactoren “Relatiegericht” en “Inhoudelijk”. De kandidaat moet kunnen functioneren binnen een procesmatige omgeving waar veel collega’s het proces gaande houden. Er is geen verschil tussen sturende / stimulerende en adviserende / uitvoerende competenties merkbaar. De kandidaat zal naast leidinggevende kwaliteiten ook de structuurbewaking, of uitvoering van de werkzaamheden voor zijn/haar rekening nemen. Boven; Functie profiel, samengesteld uit 8 definiërende assen. Stippellijn = rekenkundig gemiddelde, Grijze band = functieprofiel Onder; Cijfermatige analyse van het functieprofiel.

21 21 Student Development Services Introductie is volledig op het PVE te schrijven en zal sterk verschillen wanneer de rapportage gebruikt wordt voor; Studiekeuze, Student ontwikkelingstraject of carrière oriëntatie De benodigde competenties per opleiding worden weergegeven in beeld en in tekst. Het samenstellen van de benodigde competenties gebeurd snel en in samenspraak met de opdrachtgever. De terugkoppeling is volledig naar de wens van de opdrachtgever in te richten. De wijze van terugkoppeling verschilt sterk wanneer deze gebruikt wordt voor; Studiekeuze, Student ontwikkelingstraject of Carrière oriëntatie. 1 2 3 Bijlage 3: Voorbeeld mogelijke indeling rapportage.


Download ppt "1 Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 1- Wat doen wij? 2- RDA, wetenschappelijk onderbouwd naar de juiste keuze. 3- Kwaliteitsverbetering-"

Verwante presentaties


Ads door Google