De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het visitekaartje voor school!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het visitekaartje voor school!"— Transcript van de presentatie:

1 Het visitekaartje voor school!
Presentatie algemeen Online assessments! Het visitekaartje voor school! 1- Wat doen wij? 2- RDA, wetenschappelijk onderbouwd naar de juiste keuze. 3- Kwaliteitsverbetering- & ondersteuning. 4- Een digitaal assessment. 5- Mogelijke testinzet en terugkoppelingen. 6- Hoe nu verder? 7- Bijlagen: 1 Met persoonlijke ontwikkeling, naar talentgroei. 2 Voorbeeld functieprofiel. 3 Voorbeeld rapportage deelnemer. Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Inhoudsopgave

2 Presentatie algemeen Con7Study (Concept Study) staat voor ontwikkeling op basis van persoonlijke kracht! “Wij voorzien studenten van hoogwaardige competentie-assessments waarmee op inzichtelijke wijze richting wordt gegeven aan studiekeuze, persoonlijke ontwikkeling en carrièreperspectieven.” Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Wat doen wij?

3 Presentatie algemeen Kijken naar PERSOONSGEBONDEN OVEREENKOMSTEN levert een schat op aan informatie….maar waarborgt ook een duurzame studiekeuze!!! Verschaf (aankomend) studenten met het nodige zelfinzicht en zij kunnen: 1- Zichzelf oriënteren op basis van persoonlijke kwaliteiten! 2- Bij keuze voor een opleiding de nodige aandachtspunten voorafgaand aan het studiejaar in bezit hebben! 3- Weten hoe zich in de opleiding op te stellen en optimaal te ontwikkelen! 4- Zien waar verschillen zitten in verwachting!!! Keuze criteria Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009

4 Presentatie algemeen Veel organisaties gebruiken onze producten voor HRM vraagstukken op het gebied van: Mobiliteit, intern- en extern Werving & Selectie Persoonlijke- en Professionele ontwikkelingsplannen Reïntegratie Outplacement Uitstroom WAO Project team- en Afdelingsassessment Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Toepassingsgebieden

5 = Presentatie algemeen 1976 1980 Nu R.D.A. Wetenschappelijke
RDA methode, Ontologisch kennis en ervaringssysteem op het gebied van HRM 1976 Prof. dr. Henk van Harten had de visie om zijn expertise op het gebied van psychologie te vertalen naar een eenduidig competentieanalyse systeem 1980 Dhr. van Harten start in de Universiteit van Utrecht met zijn studenten en zijn collega’s aan het ontwikkelen van de methodiek. Ontwikkeld door een team van psychologen en in samenwerking met Universiteit Utrecht en Universiteit Twente Nu Na het equivalent van manjaren van research en investering is het “Con7 wetenschappelijke competentieanalyse systeem” gereed. gedragsgerelateerde begrippen R.D.A. Ontwikkeltijd = 25 jaar manuren = Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Wetenschappelijke instrumenten

6 relatie inhoud dynamiserend stabiliserend Presentatie algemeen
Eigenschappen (Huidige Comp.) Waarden (Toekomstig gewilde Comp.) Zijn Tonen Effectief In effectief Integrale matching dynamiserend stabiliserend Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Wetenschappelijke instrumenten

7 RDA als instrument voor de kwaliteitsverbetering
Presentatie algemeen RDA als instrument voor de kwaliteitsverbetering Helpt de student en organisatie bij vaststellen optimale leertraject , of stageplek en studiekeuze. Ondersteunt de docent bij samenstellen optimale teams (b.v. Jong Ondernemen) 3. Biedt de student houvast bij keuze processen. Geeft de docent ondersteuning bij begeleiding/coachen van groepen en individu Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Ondersteuning

8 Met R.D.A. naar vraag gestuurd onderwijs
Presentatie algemeen Met R.D.A. naar vraag gestuurd onderwijs Onze aanpak op vraag gestuurd onderwijs 1- Inventariseren van behoefte beroepenveld. 2- Vertalen behoefte beroepenveld naar bruikbare competenties. 3- Inventariseren competenties van de leerlingen/studenten. 4- Meten van relevante verschillen tussen studenten en behoefte bedrijfsleven. 5- Inzet curriculum, of adviezen voor de gevonden (groeps)deficiëntie. 6- Koppeling met het leermiddel, of activiteiten. Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Ondersteuning

9 Onderwijs, een bundeling van krachten.
Presentatie algemeen Onderwijs, een bundeling van krachten. Input 1: Up-to-date Curriculum Opleiding 1 Input 1 1 2 Input 2: Invullen vragenset RDA systeem Input 3 Input 2 Bedrijfsleven 3 Student 2 Output Input 3: Up-to-date beroepsbehoefte 3 Proces Gevolg Door het vertalen van het curriculum naar het competentie vergelijkingsprofiel, wordt voor studenten de opleiding inzichtelijk gemaakt. 1- Verbetering oriëntatie van studenten. 2- Vermindering ongewenste uitval. 3- Verbetering doorstroom van studenten. 4- Verhoging van de motivatie van studenten. De opleidingen zijn in staat om het bedrijfsleven optimaal te betrekken bij het ontwikkelingsproces. 1- Verhoging van betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven. 2- Up-to-date inzicht in de werkelijke bedrijfsbehoeften. 3- Mogelijkheid om op competentieniveau curriculum aan te bieden. 4- Verhoging imago van de school naar student en bedrijfsleven toe, het visitekaartje. Door het vertalen van de bedrijfsbehoefte, wordt voor studenten de markt inzichtelijk gemaakt. 1- Verbetering arbeidsoriëntatie van studenten. 2- Verzorgen van een betere aansluiting tussen student en bedrijf. 3- Optimale voorbereiding start stage of vervolgstudie / werk. 3 1 2 3 Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Ondersteuning

10 Presentatie algemeen Digitaal assessment
1- Inventariseren van behoefte beroepenveld of opleidingsprofielen. Competentievertaling met/door de opleidingen of het bedrijfsleven zelf. Door RDA methodiek en technologie nauwkeurig vast te stellen en snel op te maken. De systemen zijn volautomatisch en verschaffen een directe vertaling van de input. Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Digitaal assessment

11 Presentatie Studiekeuze123
2- Vertalen behoefte opleiding / beroepenveld naar bruikbare competenties. De ontstane competentieprofielen worden sterk uitgedrukt in beeld en ingelezen in het systeem. De profielen geven een waarheidsgetrouw vergelijkingskader en zijn per sector, opl. / bedrijf of cultuur uniek. Het competentieprofiel kan gebruikt worden Behoefte opleiding / bedrijfsleven Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Digitaal assessment

12 Behoefte opleiding / bedrijfsleven Profiel student, of Groep
Presentatie algemeen 3- Inventariseren competenties van de leerlingen. Behoefte opleiding / bedrijfsleven Profiel student, of Groep Competenties van leerlingen/studenten worden d.m.v. beproefde vragenlijsten snel vertaald naar een voor de leerling of groep representatief beeld. Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Digitaal assessment

13 + Presentatie algemeen Behoefte opleiding / bedrijfsleven
4- Meten van relevante verschillen tussen leerlingen/student en maatprofiel. Behoefte opleiding / bedrijfsleven Profiel student, of Groep + Integrale Matching Duidelijk zicht op 1 of 2 ontwikkelingsgebieden! Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Digitaal assessment

14 Presentatie algemeen Voordelen!
Is volledig aan te passen om de behoefte vanuit de student, het beroepenveld en de opleiding optimaal tegemoet te komen. Kan online gebruikt worden waar en wanneer u dat nodig acht. Verschaft transparante gegevens, ook in gesprek met de student d.m.v. life presentatie! Verschaft duidelijke rapportages, op maat gemaakt voor de Job! Geeft een objectief platform voor keuzebegeleiding! Is een nieuwe wijze van orienteren!! Opgesteld door: P.G. ten Haken & H. Stikker Datum: maart 2009 Digitaal assessment

15 Student Development Services
Bijlagen Student Development Services Con7Study B.V. Kernkade 12p C H Utrecht T F E Student Development Services Copyright © Con7Study b.v., alle rechten voorbehouden

16 5- Teamsamenstelling voor speciale projecten
relatie inhoud 25% 25% dynamisch Samenstelling 25% 25% stabiliserend Projectteamleden Competentie profielen Evenwichtige verdeling Of… Speciaal voor doel bepaald Student Development Services

17 + 5- Teamsamenstelling voor speciale projecten
Hoe bepaal ik de behoefte vanuit de groep? Groeps- dynamiek + Ontwikkel indicatie en aanbieden lesmateriaal combinatie Match advies Gemiddeld groepsprofiel Gewenste stageprofiel + Vormen Stormen Normen Performen Groeps- Competentie profielen Opleidingsfasen Student Development Services

18 Met persoonlijke ontwikkeling, naar talentgroei.
Bijlage 1: Met persoonlijke ontwikkeling, naar talentgroei. Optimaliseer de inzet van de persoonlijke competenties/kwaliteiten van de student. Eigenschappen vs. Waarden Persoonlijk gewenste groeirichting duidelijk in beeld. Motivatie Zekerheid in ontwikkeling Student Development Services

19 Met persoonlijke ontwikkeling, naar talentgroei.
Bijlage 1: Met persoonlijke ontwikkeling, naar talentgroei. Koppel de Eigenschappen van de student aan de kerncompetenties van de stageplek. Koppel de Waarden van de student aan het einddoel van het gekozen traject. Student vs. Functie- of opleidingsprofiel Geschiktheid duidelijk in beeld. Motivatie = Waarden vs. Functieprofiel Duidelijke speerpunten Student Development Services

20 Bijlage 2: Voorbeeld Functieprofiel Ass. Supermarktmanager
Naar aanleiding van het opgestelde profiel kan het onderstaande geconcludeerd worden: De assen “Zelfbewust”, “Zelfstandig”, “Praktisch” en “Standvastig - Organiseren” voeren de boventoon. Hierbij ligt de nadruk op de assen”Zelfbewust” en “Praktisch”. De kandidaat zal zich snel moeten kunnen aanpassen en zich prettig voelen in afwisselende situaties. De vele verschillende taken vragen om het stellen van prioriteiten en duidelijke communicatie. Van de kandidaat wordt verwacht dat deze zich duidelijk uitdrukt en hierbij hoofd- en bijzaak gescheiden weet te houden. De kandidaat zal zich niet snel van stuk laten brengen en is stressbestendig. Veelal zal de kandidaat verschillende processen aan elkaar moeten kunnen koppelen en deze koppeling begrijpbaar moeten maken voor alle belanghebbenden. De kandidaat zal helder moeten kunnen presenteren. Hierbij is het op correcte wijze anticiperen op vragen van de omgeving belangrijk, zonder daarbij van de slag te geraken. Door zich bewust te zijn van het proces, van inkoop tot en met verkoop, weet de kandidaat tijdig knelpunten te herkennen en zal daarop uit eigen beweging actie op ondernemen. Bij twijfel over de juiste handelingswijze schroomt de kandidaat niet om advies te vragen. Uit de onderstaande grafiek blijken verschillen (<12%) tussen de wegingsfactoren “Relatiegericht” en “Inhoudelijk”. De kandidaat moet kunnen functioneren binnen een procesmatige omgeving waar veel collega’s het proces gaande houden. Er is geen verschil tussen sturende / stimulerende en adviserende / uitvoerende competenties merkbaar. De kandidaat zal naast leidinggevende kwaliteiten ook de structuurbewaking, of uitvoering van de werkzaamheden voor zijn/haar rekening nemen. Speerpunten Aanpassing- vermogen Ondernemend Resultaatgericht Sterke – duidelijke communicatie Stressbestendig Boven; Functie profiel, samengesteld uit 8 definiërende assen. Stippellijn = rekenkundig gemiddelde, Grijze band = functieprofiel Onder; Cijfermatige analyse van het functieprofiel. Student Development Services

21 Bijlage 3: Voorbeeld mogelijke indeling rapportage.
Introductie is volledig op het PVE te schrijven en zal sterk verschillen wanneer de rapportage gebruikt wordt voor; Studiekeuze, Student ontwikkelingstraject of carrière oriëntatie 1 De benodigde competenties per opleiding worden weergegeven in beeld en in tekst. Het samenstellen van de benodigde competenties gebeurd snel en in samenspraak met de opdrachtgever. 2 De terugkoppeling is volledig naar de wens van de opdrachtgever in te richten. De wijze van terugkoppeling verschilt sterk wanneer deze gebruikt wordt voor; Studiekeuze, Student ontwikkelingstraject of Carrière oriëntatie. 3 Student Development Services


Download ppt "Het visitekaartje voor school!"

Verwante presentaties


Ads door Google