De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Helikoptergebruik Nederland. Versie 5 : 1-12-2009 NACA, B.W.Schrijver Helikopters burgerregister 88 stuks voor burgergebruik 1 motorig (boven land, buiten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Helikoptergebruik Nederland. Versie 5 : 1-12-2009 NACA, B.W.Schrijver Helikopters burgerregister 88 stuks voor burgergebruik 1 motorig (boven land, buiten."— Transcript van de presentatie:

1 Helikoptergebruik Nederland

2 Versie 5 : 1-12-2009 NACA, B.W.Schrijver Helikopters burgerregister 88 stuks voor burgergebruik 1 motorig (boven land, buiten stedelijk gebied) – Film, Fotografie, Rondvluchten, Vervoer, Lesvluchten 2 motorig (ook boven water en stedelijk gebied) – Vervoer naar booreilanden en beloodsing – Politie Luchtvaart Dienst – Traumahelikopters – Heli Holland (medisch gebruik, camerawerk)

3 Versie 5 : 1-12-2009 NACA, B.W.Schrijver Helikopterbedrijven (aantal helikopters in eigendom) CHC den Helder (15) Politie (8) Traumahelikopters (6) Heli Holland, Ryfas (21) Helicon (4) Prince (2) Swanenberg (2) Helicentre (4) FlyHome, Lelykopters, Rotarywings, Heliflights (1) Particulier, deels verhuurd aan bedrijven (29)

4 Versie 5 : 1-12-2009 NACA, B.W.Schrijver Helikoptergebruik Vervoer naar booreilanden en beloodsing Politie Luchtvaart Dienst Schouwen van leidingen en waterwegen Traumahelikopters Luchtfotografie (en filmwerk) Vervoer van goederen en personen Rondvluchten Opleidingen van vliegers Privégebruik

5 Versie 5 : 1-12-2009 NACA, B.W.Schrijver Landingsplaatsen huidig kader Tijdelijk en Uitzonderlijk – Eenmalig bij hulpverlening, door politie,brandweer – Incidenteel vervoer op aanvraag max. 24* per jaar 2 + 2 per terrein – Evenementen, eventueel wederkerend 1 tot maximaal 7 dagen per terrein Regelmatig en functioneel beperkt – Bedrijfsgebonden Ziekenhuizen Bedrijven Particulieren Schepen en (booreiland)dekken

6 Versie 5 : 1-12-2009 NACA, B.W.Schrijver Landingsplaatsen problematiek Vliegvelden – Het gebruik van helikopters vindt deels plaats op vliegvelden alhoewel voor een helihaven veel minder ruimte nodig is dan voor een vliegveld. Openbare helihavens – Momenteel is alleen Amsterdam Heliport openbaar Bedijfsgebonden helihavens – Ongeveer 26 bij ziekenhuizen en 35 bij bedrijven Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik – Ongeveer 1400 keer per jaar vooral voor evenementen en incidenteel vervoer Eenmalig gebruik – Ongeveer 1300 keer per jaar (toenemend) door hulpdiensten Niet geklassificeerd – Bij SAR, Leger, Rijkswaterstaat, ziekenhuizen, bedrijven en particulieren zijn helihavens zonder classificatie bekend die gebruikt worden onder de noemer tijdelijk en uitzonderlijk.

7 Versie 5 : 1-12-2009 NACA, B.W.Schrijver 2006

8 Versie 5 : 1-12-2009 NACA, B.W.Schrijver Landingsplaatsen eisen Inrichting voor incidenteel uit BIGNAL – Vrije ruimte – Invlieg- en uitvliegsectoren Inrichting regelmatig gebruik – Richtlijn bedrijfsgebonden (variant van ICAO Annex 14) – Richtlijn ziekenhuizen (variant van ICAO Annex 14) Permanente landingsplaatsen uit ICAO Annex 14 deel 2 (heliports) – Interpretatieverschillen o.a. intended use

9 Versie 5 : 1-12-2009 NACA, B.W.Schrijver Wetgeving helikoptergebruik Registratie en keuringen luchtvaartuigen Brevetten voor bestuurders Vergunningstelsel commercieel vervoer Toezicht op vergunningen (IVW-DL) Handhavingsdienst Luchtvaart Verklaring van geen bezwaar (gemeente) – Openbare orde en veiligheid

10 Versie 5 : 1-12-2009 NACA, B.W.Schrijver Veiligheid Luchtvaartwetgeving Brevettering Vergunningstelsel Toezicht Externe veiligheid berekeningen – Bij 2000 bewegingen op één plaats een veiligheids 10 -6 contour van 250 meter lang en 10-50 meter breed. Beter dan autoverkeer

11 Versie 5 : 1-12-2009 NACA, B.W.Schrijver Aansprakelijkheid De eigenaar/operator heeft uit EU wetgeving verplicht een verzekering Passagiers Third Party Liability Mogelijk ook Casco En is verantwoordelijk- en aansprakelijk te stellen op en rond het landingsterrein

12 Versie 5 : 1-12-2009 NACA, B.W.Schrijver Milieuwetgeving Momenteel geen toetsingscriterium voor afgifte verklaring geen bezwaar incidentele landingsplaatsen Het luchtruim is vrij boven 500/1000 voet Geluidsproductie als vrachtwagens en tractoren

13 Versie 5 : 1-12-2009 NACA, B.W.Schrijver Ruimtelijke ordening De bestemming (van de grond) verandert niet met de wijze van vervoer Tenzij een bepaalde drempel overschreden wordt Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik heeft geen inrichting nodig

14 Versie 5 : 1-12-2009 NACA, B.W.Schrijver RBML Artikel 8a.51 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Gedeputeerde Staten kunnen een ontheffing verlenen van de verbodsbepaling, bedoeld in artikel 8.1a, eerste lid, indien een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen luchtvaartuig voldoet aan bij regeling van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat gegeven voorschriften en opstijgt van of landt op een terrein dat geschikt is om tijdelijk en uitzonderlijk te worden gebruikt door dit luchtvaartuig. Bij regeling van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat worden voorschriften gegeven omtrent: a. de termijn waarbinnen gedeputeerde staten de ontheffing verlenen, en b. de wijze waarop de burgemeester van de gemeente waar het terrein is gelegen, wordt betrokken in verband met de openbare orde en veiligheid.

15 Versie 5 : 1-12-2009 NACA, B.W.Schrijver Bijvoorbeeld (NACA beleid 2004) Eenmalige landingen Hulpdiensten generieke ontheffing Incidentele landingen (Tijdelijk en uitzonderlijk) - Maximaliseren op 24 dagen 2 starts en 2 landingen - OF 7 dagen veel starts en landingen - Inrichting conform BIGNAL Regelmatig en functioneel beperkt gebruik landingsplaatsen – Ziekenhuizen – Bedrijven bij eigen vervoer – Particulieren bij eigen gebruik - 2000 bewegingen per jaar maximaal - Inrichting afgeleid van ICAO Annex 14

16 Versie 5 : 1-12-2009 NACA, B.W.Schrijver Helihaven permanent ingericht Daarboven wordt het een helihaven – ICAO Annex 14 – Risicoanalyse – Geluidsberekeningen – Ruimtelijke ordening

17 Versie 5 : 1-12-2009 NACA, B.W.Schrijver Voorstel NACA aan provincies Eenmalig gebruik – Ontheffing politie, brandweer, HEMS e.d. geregeld per RBML Incidenteel gebruik 2 starts+2 landingen per dag – Generieke ontheffing provincie max. 12 dagen per locatie op (bedrijfs)naam – Toestemming eigenaar – Meldingsplicht (Lokale politie + IVW + Provincie) Incidenteel meervoudig gebruik bij bv. Evenementen – Locatiegebonden ontheffing provincie – Toestemming eigenaar – Max 12 * dagen per jaar, onbeperkt in bewegingen, onder voorwaarden – Verklaring Geen Bezwaar Openbare Orde en Veiligheid – Meldingsplicht (Lokale politie + IVW ) Permanente Helihaven via aanwijzingsbesluit door de provincie – Verplicht de gemeente tot overname in het bestemmingsplan


Download ppt "Helikoptergebruik Nederland. Versie 5 : 1-12-2009 NACA, B.W.Schrijver Helikopters burgerregister 88 stuks voor burgergebruik 1 motorig (boven land, buiten."

Verwante presentaties


Ads door Google