De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Helikoptergebruik Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Helikoptergebruik Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Helikoptergebruik Nederland

2 Helikopters burgerregister
88 stuks voor burgergebruik 1 motorig (boven land, buiten stedelijk gebied) Film, Fotografie, Rondvluchten, Vervoer, Lesvluchten 2 motorig (ook boven water en stedelijk gebied) Vervoer naar booreilanden en beloodsing Politie Luchtvaart Dienst Traumahelikopters Heli Holland (medisch gebruik, camerawerk) Versie 7 : NACA, B.W.Schrijver

3 Helikopterbedrijven (aantal helikopters in eigendom)
CHC den Helder (15) Politie (8) Traumahelikopters (6) Heli Holland, Ryfas (21) Helicon (4) Prince (2) Swanenberg (2) Helicentre (4) FlyHome, Lelykopters, Rotarywings, Heliflights (1) Particulier, deels verhuurd aan bedrijven (29) Versie 7 : NACA, B.W.Schrijver

4 Helikoptergebruik Vervoer naar booreilanden en beloodsing
Politie Luchtvaart Dienst Schouwen van leidingen en waterwegen Traumahelikopters Luchtfotografie (en filmwerk) Vervoer van goederen en personen Rondvluchten Opleidingen van vliegers Privégebruik Versie 7 : NACA, B.W.Schrijver

5 Landingsplaatsen BIGNAL
Tijdelijk en Uitzonderlijk Eenmalig bij hulpverlening, door politie,brandweer Incidenteel vervoer op aanvraag max. 24* per jaar per terrein Evenementen, eventueel wederkerend 1 tot maximaal 7 dagen per terrein Regelmatig en functioneel beperkt Bedrijfsgebonden Ziekenhuizen Bedrijven Particulieren Schepen en (booreiland)dekken Versie 7 : NACA, B.W.Schrijver

6 Landingsplaatsen problematiek
Vliegvelden Het gebruik van helikopters vindt deels plaats op vliegvelden alhoewel voor een helihaven veel minder ruimte nodig is dan voor een vliegveld. Openbare helihavens Momenteel is alleen Amsterdam Heliport openbaar Bedijfsgebonden helihavens Ongeveer 26 bij ziekenhuizen en 35 bij bedrijven Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Ongeveer 1400 keer per jaar vooral voor evenementen en incidenteel vervoer Eenmalig gebruik Ongeveer 1300 keer per jaar (toenemend) door hulpdiensten Niet geklassificeerd Bij SAR, Leger, Rijkswaterstaat, ziekenhuizen, bedrijven en particulieren zijn helihavens zonder classificatie bekend die gebruikt worden onder de noemer tijdelijk en uitzonderlijk. Versie 7 : NACA, B.W.Schrijver

7 2006 Versie 7 : NACA, B.W.Schrijver

8 Landingsplaatsen eisen
Inrichting voor tijdelijk en uitzonderlijk uit ‘Veilig Gebruik Burgerluchthavens ..’ Vrije ruimte Invlieg- en uitvliegsectoren Inrichting regelmatig gebruik Richtlijn bedrijfsgebonden (variant van ICAO Annex 14) Richtlijn ziekenhuizen (variant van ICAO Annex 14) Permanente landingsplaatsen uit ICAO Annex 14 deel 2 (heliports) Interpretatieverschillen o.a. intended use Versie 7 : NACA, B.W.Schrijver

9 Wetgeving helikoptergebruik
Registratie en keuringen luchtvaartuigen Brevetten voor bestuurders Vergunningstelsel commercieel vervoer Toezicht op vergunningen (IVW-DL) Handhavingsdienst Luchtvaart Ontheffing TUG landingen (nu Provinciaal) Versie 7 : NACA, B.W.Schrijver

10 Veiligheid Luchtvaartwetgeving Brevettering Vergunningstelsel Toezicht
Externe veiligheids model NLR Plaatsgebonden risico buiten de landingsplaats pas groter dan 10-6 bij 1000-tallen vliegbewegingen. Beter dan autoverkeer Versie 7 : NACA, B.W.Schrijver

11 Aansprakelijkheid De eigenaar/operator heeft uit EU wetgeving verplicht een verzekering Passagiers Third Party Liability Mogelijk ook Casco En is verantwoordelijk- en aansprakelijk te stellen op en rond het landingsterrein Versie 7 : NACA, B.W.Schrijver

12 Milieuwetgeving Onder BIGNAL geen toetsingscriterium voor afgifte verklaring geen bezwaar incidentele landingsplaatsen Het luchtruim is vrij boven 500/1000 voet Geluidsproductie als vrachtwagens en tractoren Geluidscertificering volgens internationale regelgeving Versie 7 : NACA, B.W.Schrijver

13 Ruimtelijke ordening De bestemming (van de grond) verandert niet met de wijze van vervoer Tenzij een bepaalde gebruiksdrempel overschreden wordt en bij inrichtingen Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik is geen inrichting Helikopters zijn een vervoersmiddel vgl. auto, vrachtwagen, tractor, bus. Versie 7 : NACA, B.W.Schrijver

14 RBML Wet Luchtvaart Regeling Burgerluchthavens
Besluit Burgerluchthaven Regeling veilig gebruik luchthavens Versie 7 : NACA, B.W.Schrijver

15 Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik
Artikel 8a.51 Luchtvaartwet Gedeputeerde Staten kunnen een ontheffing verlenen van de verbodsbepaling, bedoeld in artikel 8.1a, eerste lid, indien een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen luchtvaartuig voldoet aan bij regeling van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat gegeven voorschriften en opstijgt van of landt op een terrein dat geschikt is om tijdelijk en uitzonderlijk te worden gebruikt door dit luchtvaartuig. Bij regeling van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat worden voorschriften gegeven omtrent: a. de termijn waarbinnen gedeputeerde staten de ontheffing verlenen, en b. de wijze waarop de burgemeester van de gemeente waar het terrein is gelegen, wordt betrokken in verband met de openbare orde en veiligheid Versie 7 : NACA, B.W.Schrijver

16 Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik
Artikel 35 regeling veilig gebruik 1. De termijn voor het nemen van een besluit op de aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart bedraagt vier weken. 2. De ontheffing wordt niet verleend dan nadat gedeputeerde staten over de aanvraag tot ontheffing overleg hebben gevoerd met de burgemeester van de gemeente waarin het betreffende terrein ligt. 3. De houder van de ontheffing meldt ten minste 24 uur voor de dag dat het terrein zal worden gebruikt dit voornemen schriftelijk of per Versie 7 : NACA, B.W.Schrijver

17 Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (NACA beleid 2004)
Eenmalige landingen Hulpdiensten generieke ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik - Maximaliseren op 24 dagen 2 starts en 2 landingen OF 7 dagen veel starts en landingen Inrichting conform de regeling veilig gebruik etc. Regelmatig en functioneel beperkt gebruik landingsplaatsen Ziekenhuizen Bedrijven bij eigen vervoer Particulieren bij eigen gebruik 2000 bewegingen per jaar maximaal Inrichting afgeleid van ICAO Annex 14 Versie 7 : NACA, B.W.Schrijver

18 Helihaven permanent ingericht
Daarboven wordt het een helihaven ICAO Annex 14 Risicoanalyse Geluidsberekeningen Ruimtelijke ordening Versie 7 : NACA, B.W.Schrijver

19 Voorstel NACA aan provincies
Eenmalig gebruik Ontheffing politie, brandweer, HEMS e.d. geregeld per RBML Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik maximaal 2 starts+2 landingen per dag Generieke ontheffing provincie max. 12 dagen per locatie op (bedrijfs)naam Toestemming eigenaar Meldingsplicht (Lokale politie + IVW) Buiten de erkende natuurgebieden Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik locatiegebonden (2+2 anders dan binnen de generieke ontheffing en meervoudig gebruik) Locatiegebonden ontheffing provincie Max 12 * dagen per jaar op deze locatie, mogelijk met voorwaarden Meldingsplicht (Lokale politie + IVW ) Permanente Helihaven via aanwijzingsbesluit door de provincie Overgangsrecht voor de bestaande bedrijfsgebonden helihavens Verplicht de gemeente tot overname in het bestemmingsplan Versie 7 : NACA, B.W.Schrijver

20 Nieuwe aandachtspunten
Discutabele criteria afgifte ontheffing TUG Belangafweging bij vliegen in groene gebieden Bufferzones rond groene gebieden Bewijslast Geluidshinder/Verstoringen Verbod op overvliegen groene gebieden Afwijkende afstanden tot bebouwing Organisatie meldingen en ontheffingen Eenduidig nationaal beleid Centraal ontheffen en melden Meldpunt in weekenden bereikbaar Versie 7 : NACA, B.W.Schrijver


Download ppt "Helikoptergebruik Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google