De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Helikoptergebruik Nederland. Versie 7 : 16-01-2010 NACA, B.W.Schrijver Helikopters burgerregister  88 stuks voor burgergebruik  1 motorig (boven land,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Helikoptergebruik Nederland. Versie 7 : 16-01-2010 NACA, B.W.Schrijver Helikopters burgerregister  88 stuks voor burgergebruik  1 motorig (boven land,"— Transcript van de presentatie:

1 Helikoptergebruik Nederland

2 Versie 7 : 16-01-2010 NACA, B.W.Schrijver Helikopters burgerregister  88 stuks voor burgergebruik  1 motorig (boven land, buiten stedelijk gebied) – Film, Fotografie, Rondvluchten, Vervoer, Lesvluchten  2 motorig (ook boven water en stedelijk gebied) – Vervoer naar booreilanden en beloodsing – Politie Luchtvaart Dienst – Traumahelikopters – Heli Holland (medisch gebruik, camerawerk)

3 Versie 7 : 16-01-2010 NACA, B.W.Schrijver Helikopterbedrijven (aantal helikopters in eigendom)  CHC den Helder (15)  Politie (8)  Traumahelikopters (6)  Heli Holland, Ryfas (21)  Helicon (4)  Prince (2)  Swanenberg (2)  Helicentre (4)  FlyHome, Lelykopters, Rotarywings, Heliflights (1)  Particulier, deels verhuurd aan bedrijven (29)

4 Versie 7 : 16-01-2010 NACA, B.W.Schrijver Helikoptergebruik  Vervoer naar booreilanden en beloodsing  Politie Luchtvaart Dienst  Schouwen van leidingen en waterwegen  Traumahelikopters  Luchtfotografie (en filmwerk)  Vervoer van goederen en personen  Rondvluchten  Opleidingen van vliegers  Privégebruik

5 Versie 7 : 16-01-2010 NACA, B.W.Schrijver Landingsplaatsen BIGNAL  Tijdelijk en Uitzonderlijk – Eenmalig bij hulpverlening, door politie,brandweer – Incidenteel vervoer op aanvraag  max. 24* per jaar 2 + 2 per terrein – Evenementen, eventueel wederkerend  1 tot maximaal 7 dagen per terrein  Regelmatig en functioneel beperkt – Bedrijfsgebonden  Ziekenhuizen  Bedrijven  Particulieren  Schepen en (booreiland)dekken

6 Versie 7 : 16-01-2010 NACA, B.W.Schrijver Landingsplaatsen problematiek  Vliegvelden – Het gebruik van helikopters vindt deels plaats op vliegvelden alhoewel voor een helihaven veel minder ruimte nodig is dan voor een vliegveld.  Openbare helihavens – Momenteel is alleen Amsterdam Heliport openbaar  Bedijfsgebonden helihavens – Ongeveer 26 bij ziekenhuizen en 35 bij bedrijven  Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik – Ongeveer 1400 keer per jaar vooral voor evenementen en incidenteel vervoer  Eenmalig gebruik – Ongeveer 1300 keer per jaar (toenemend) door hulpdiensten  Niet geklassificeerd – Bij SAR, Leger, Rijkswaterstaat, ziekenhuizen, bedrijven en particulieren zijn helihavens zonder classificatie bekend die gebruikt worden onder de noemer tijdelijk en uitzonderlijk.

7 Versie 7 : 16-01-2010 NACA, B.W.Schrijver 2006

8 Versie 7 : 16-01-2010 NACA, B.W.Schrijver Landingsplaatsen eisen  Inrichting voor tijdelijk en uitzonderlijk uit ‘Veilig Gebruik Burgerluchthavens..’ – Vrije ruimte – Invlieg- en uitvliegsectoren  Inrichting regelmatig gebruik – Richtlijn bedrijfsgebonden (variant van ICAO Annex 14) – Richtlijn ziekenhuizen (variant van ICAO Annex 14)  Permanente landingsplaatsen uit ICAO Annex 14 deel 2 (heliports) – Interpretatieverschillen o.a. intended use

9 Versie 7 : 16-01-2010 NACA, B.W.Schrijver Wetgeving helikoptergebruik  Registratie en keuringen luchtvaartuigen  Brevetten voor bestuurders  Vergunningstelsel commercieel vervoer  Toezicht op vergunningen (IVW-DL)  Handhavingsdienst Luchtvaart  Ontheffing TUG landingen (nu Provinciaal)

10 Versie 7 : 16-01-2010 NACA, B.W.Schrijver Veiligheid  Luchtvaartwetgeving  Brevettering  Vergunningstelsel  Toezicht  Externe veiligheids model NLR – Plaatsgebonden risico buiten de landingsplaats pas groter dan 10 -6 bij 1000-tallen vliegbewegingen.  Beter dan autoverkeer

11 Versie 7 : 16-01-2010 NACA, B.W.Schrijver Aansprakelijkheid De eigenaar/operator heeft uit EU wetgeving verplicht een verzekering  Passagiers  Third Party Liability  Mogelijk ook Casco En is verantwoordelijk- en aansprakelijk te stellen op en rond het landingsterrein

12 Versie 7 : 16-01-2010 NACA, B.W.Schrijver Milieuwetgeving  Onder BIGNAL geen toetsingscriterium voor afgifte verklaring geen bezwaar incidentele landingsplaatsen  Het luchtruim is vrij boven 500/1000 voet  Geluidsproductie als vrachtwagens en tractoren  Geluidscertificering volgens internationale regelgeving

13 Versie 7 : 16-01-2010 NACA, B.W.Schrijver Ruimtelijke ordening  De bestemming (van de grond) verandert niet met de wijze van vervoer  Tenzij een bepaalde gebruiksdrempel overschreden wordt en bij inrichtingen  Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik is geen inrichting  Helikopters zijn een vervoersmiddel vgl. auto, vrachtwagen, tractor, bus.

14 Versie 7 : 16-01-2010 NACA, B.W.Schrijver RBML  Wet Luchtvaart  Regeling Burgerluchthavens  Besluit Burgerluchthaven  Regeling veilig gebruik luchthavens

15 Versie 7 : 16-01-2010 NACA, B.W.Schrijver Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik  Artikel 8a.51 Luchtvaartwet  Gedeputeerde Staten kunnen een ontheffing verlenen van de verbodsbepaling, bedoeld in artikel 8.1a, eerste lid, indien een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen luchtvaartuig voldoet aan bij regeling van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat gegeven voorschriften en opstijgt van of landt op een terrein dat geschikt is om tijdelijk en uitzonderlijk te worden gebruikt door dit luchtvaartuig. Bij regeling van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat worden voorschriften gegeven omtrent:artikel 8.1a, eerste lid  a. de termijn waarbinnen gedeputeerde staten de ontheffing verlenen, en  b. de wijze waarop de burgemeester van de gemeente waar het terrein is gelegen, wordt betrokken in verband met de openbare orde en veiligheid

16 Versie 7 : 16-01-2010 NACA, B.W.Schrijver Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik  Artikel 35 regeling veilig gebruik  1. De termijn voor het nemen van een besluit op de aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart bedraagt vier weken.  2. De ontheffing wordt niet verleend dan nadat gedeputeerde staten over de aanvraag tot ontheffing overleg hebben gevoerd met de burgemeester van de gemeente waarin het betreffende terrein ligt.  3. De houder van de ontheffing meldt ten minste 24 uur voor de dag dat het terrein zal worden gebruikt dit voornemen schriftelijk of per e- mail

17 Versie 7 : 16-01-2010 NACA, B.W.Schrijver Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (NACA beleid 2004)  Eenmalige landingen Hulpdiensten generieke ontheffing  Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik - Maximaliseren op 24 dagen 2 starts en 2 landingen - OF 7 dagen veel starts en landingen - Inrichting conform de regeling veilig gebruik etc.  Regelmatig en functioneel beperkt gebruik landingsplaatsen – Ziekenhuizen – Bedrijven bij eigen vervoer – Particulieren bij eigen gebruik - 2000 bewegingen per jaar maximaal - Inrichting afgeleid van ICAO Annex 14

18 Versie 7 : 16-01-2010 NACA, B.W.Schrijver Helihaven permanent ingericht  Daarboven wordt het een helihaven – ICAO Annex 14 – Risicoanalyse – Geluidsberekeningen – Ruimtelijke ordening

19 Versie 7 : 16-01-2010 NACA, B.W.Schrijver Voorstel NACA aan provincies  Eenmalig gebruik – Ontheffing politie, brandweer, HEMS e.d. geregeld per RBML  Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik maximaal 2 starts+2 landingen per dag – Generieke ontheffing provincie max. 12 dagen per locatie op (bedrijfs)naam – Toestemming eigenaar – Meldingsplicht (Lokale politie + IVW) – Buiten de erkende natuurgebieden  Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik locatiegebonden (2+2 anders dan binnen de generieke ontheffing en meervoudig gebruik) – Locatiegebonden ontheffing provincie – Toestemming eigenaar – Max 12 * dagen per jaar op deze locatie, mogelijk met voorwaarden – Meldingsplicht (Lokale politie + IVW )  Permanente Helihaven via aanwijzingsbesluit door de provincie – Overgangsrecht voor de bestaande bedrijfsgebonden helihavens – Verplicht de gemeente tot overname in het bestemmingsplan

20 Versie 7 : 16-01-2010 NACA, B.W.Schrijver Nieuwe aandachtspunten  Discutabele criteria afgifte ontheffing TUG – Belangafweging bij vliegen in groene gebieden – Bufferzones rond groene gebieden – Bewijslast Geluidshinder/Verstoringen – Verbod op overvliegen groene gebieden – Afwijkende afstanden tot bebouwing  Organisatie meldingen en ontheffingen – Eenduidig nationaal beleid – Centraal ontheffen en melden – Meldpunt in weekenden bereikbaar


Download ppt "Helikoptergebruik Nederland. Versie 7 : 16-01-2010 NACA, B.W.Schrijver Helikopters burgerregister  88 stuks voor burgergebruik  1 motorig (boven land,"

Verwante presentaties


Ads door Google