De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN Overal waar mensen samenwonen daar heb je regels / wetten / voorschriften. Elke Nederlander wordt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN Overal waar mensen samenwonen daar heb je regels / wetten / voorschriften. Elke Nederlander wordt."— Transcript van de presentatie:

1 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN Overal waar mensen samenwonen daar heb je regels / wetten / voorschriften. Elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Een zweefvlieger moet de voorschriften (de wet) voor het zweefvliegen kennen.

2 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN De voorschriften voor de officiële en sportieve luchtvaart hebben een sterk internationaal karakter.

3 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN Regelgevende- instanties voor de luchtvaart van boven naar beneden gezien.

4 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN International Civil Aviation organisation  onderdeel van de V.N. / opgericht 1944  doel: bevorderen veilige en geordende luchtvaart  taak: uitwerken van doeltreffende regelingen en voorschriften  190 landen aangesloten landen  de uitgewerkte voorschriften zijn neergelegd in annexen = bijlagen (annex 1 Personnel Licensing, annex 2 Rules of the air, 4 Aironautical Charts, enz ) ICAO

5 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN  JAR = joint aviation requirements, afspraken gemaakt door de JAA-landen Europese samenwerking in de jaren 90:  JAR-FCL = Flight Crew Licensing => piloten en technici met een JAR-FCL- brevet kunnen in de 19 landen werken.  JAA = joint aviation authorities (de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten van 19 Eur. landen

6 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING Huidige Eur. Samenwerking: VOORSCHRIFTEN  EASA is een onderdeel van de EU, het is de verzameling van luchtvaartautoriteiten van de verschillende Europese landen.  EASA komt in de plaats van de JAR  JAR = joint aviation requirements, afspraken gemaakt door de JAA-landen  JAA = joint aviation authorities (de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten van bijna alle Eur. landen EASA

7 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN  werkt nauw samen met de EU  regelt het luchtverkeer boven Europa in het bovenste luchtruim  brengt nationale overheden, luchtverkeers-dienstverleners, militaire en civiele luchtruimgebruikers, de industrie en andere Europese instellingen bij elkaar.  een organisatie van 38 landen EUROCONTROL

8 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN  De Divisie luchtvaart is een onderdeel van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.  De Divisie Luchtvaart voert in Nederland de nationaal en internationaal gemaakte afspraken uit.  Het Ned. parlement heeft ingestemd met lidmaatschap ICAO, EUROCONTROL en EASA. IVW-Divisie Luchtvaart

9 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN IVW-Divisie Luchtvaart Een paar taken:  uitvoeren Wet Luchtvaart  voorbereiden wettelijke regelingen  luchtverkeersbeveiliging  afgifte bewijzen van bevoegdheid (KIWA)  afgifte bewijzen van luchtwaardigheid  examens  uitgifte luchtvaartpublicaties

10 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN Voorschriften voor de NL-luchtvaart : 1. wetten (de basisregels) 2. AMVB’s (algemene maatregelen van bestuur) 3. ministeriële regelingen, besluiten en beschikkingen Bekendmaking:  Staatsblad (wetten en amvb’s)  Staatscourant (ministeriële besluiten)

11 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN Belangrijkste Ned. Luchtvaartwetten:  Luchtvaartwet (LVW)  Wet Luchtvaart (WLV) Belangrijkste amvb’s”: 1. Regeling Toezicht Luchtvaart (RTL) 2. Besluiten bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart (BBvBL) 3. Besluit luchtvaartuigen (BL) 4. Het luchtverkeersreglement (LVR)

12 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN Luchtvaartwet (LVW) De Wet Luchtvaart gaat de Luchtvaartwet geleidelijk vervangen en daarom wordt de inhoud van de Luchtvaartwet (oud) overgeplaatst in de Wet Luchtvaart (nieuw).

13 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN  Luchtvaartvertoningen, luchtvaartwedstrijden  Luchtfotografie  Luchtvervoer & ontheffingen Luchtvaartwet (LVW)

14 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN Regeling toezicht Luchtvaart (RTL=oud) De oude amvb’s gebaseerd op Luchvaartwet worden vervangen door nieuwe amvb’s van de Wet Luchtvaart zoals:  Besluit bewijzen van bevoegdheid  Besluit luchtvaartuigen 2008

15 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN Regeling toezicht Luchtvaart (RTL=oud)  Journaal  Mee te voeren bescheiden  Verplichte bescheiden tijdens de vlucht  Melden van ongevallen Bepalingen voor de vluchtuitvoering

16 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN  startterrein: lengte 150 m breedte 50 m  landingsterrein 75 m lang. Per vliegtuig 2x spanwijdte breed.  hindernissen 1:20 en 1: 2 (hoogte:afstand)  windzak  graslengte 15 cm  vallende lierkabel binnen zweefvliegterrein  geen personen binnen 25 m lier Het inrichten van een zweefvliegterrein:

17 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN Hoofdstuk II Personeel  Bewijs van bevoegdheid en medische verklaring  Erkenning bewijzen van bevoegdheid, opleidinginstelling en logboek  Algemene gezondheidstoestand, verbod gebruik alcohol, drugs en psychotrope geneesmiddelen Hoofdstuk III Luchtvaartuigen  Nationaliteitskenmerken en registratie van luchtvaartuigen  Type certificaat en bewijs van luchtwaardigheid  Erkenningen  Diverse bepalingen Wet luchtvaart (WVL)

18 Hoofdstuk IV Vluchtuitvoering  Het is verboden met luchtvaartuigen vluchten tegen vergoeding uit te voeren zonder een daartoe door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat afgegeven AOC.  De gezagvoerder van een burgerluchtvaartuig is verplicht de bij de regeling van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat genoemde documenten mee te voeren Hoofdstuk V Luchtverkeer, luchtverkeersbeveiliging en organisatie  Minimale vlieghoogte  Aanwijzen gezagvoerder voor de vlucht  Taken en verplichtingen van de gezagvoerder VOORSCHRIFTEN

19 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING Hoofdstuk VIII Luchthavens Wet luchtvaart (WVL)  Het is verboden met een luchtvaartuig op te stijgen of te landen, anders dan van of op een luchthaven.  De verbodsbepaling bedoeld in artikel 8.1a, eerste lid, is niet van toepassing op bij algemene maatregel van bestuur te bepalen luchtvaartuigen

20 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN BBvBL (Besluit bewijzen van bevoegdheid)  De JAR-FCL regelt voor de JAA-landen (Joint Aviation Authorities) de vliegbrevetten.  In de amvb BBvBL is dit voor Nederland geregeld.  De niet gemotoriseerde recreatieve luchtvaart valt hier niet onder en kan nog nationaal worden geregeld.  Voor 2012 wordt de JAR-FCL vervangen door EASA-FCL.

21 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN  Regels voor het onderhoud en voor erkenning van luchtvaartbedrijven  Regels voor de bewijzen van inschrijving en van luchtwaardigheid Het besluit luchtvaartuigen (BL)2008

22 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN  Regels voor het opstellen en beheer van onderhoudsprogramma‘s.  Uitvoeren van onderhoud.  Technische administratie. Regeling onderhoud luchtvaartuigen

23 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN Eisen waaraan de lier moet voldoen  Liermechanisme  Kapinrichting  Kabelgeleiding  Lierkabel  Breukstuk, Bevestigingsring, Chute  Zwaailicht Technische voorschriften voor lieren en slepen  Algemeen (vervoer personen en kunstvluchten)  Sleepkabels  Breukstuk Regelingen voorzieningen sleepvliegen

24 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN Het luchtverkeersreglement (LVR) Zorgt voor invoering van de ICAO vliegvoorschriften in Nederland zoals:  Zichtvoorschriften  Instrumentvliegvoorschriften  Vermijden van botsingen  Seinen, lichtsignalen en grondtekens

25 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN De onderzoeksraad voor veiligheid  De afdeling Luchtvaart van de Onderzoeksraad voor veiligheid onderzoekt ongevallen met luchtvaartuigen en geeft indien nodig veiligheidsaanbevelingen

26 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN Luchtvaartpublicaties:  AIP (Aeronautical Information Publication) de luchtvaartgids met inlichtingen van blijvende aard. Voor zweefvliegers is de AIP- Netherlands belangrijk  NOTAM (Notice to Airmen) niet blijvende regels (worden o.a.via internet verspreid)  AIC (Aironautical Information Circular) bevat technische en administratieve zaken  Luchtvaartkaarten bijv. The Netherlands

27 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN Indeling van het Nederlandse luchtruim

28 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN Indeling van het Nederlandse luchtruim

29 ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN  Vast groen: Klaring om te landen  Vast rood: Wijk uit voor andere luchtvaartuigen en blijf cirkelen.  Groen knipperlicht: Keer terug om te landen; klaring om te landen wordt later gegeven  Rood knipperlicht: Lucht- vaartterrein onveilig, niet landen.  Wit knipperlicht: Land op dit luchtvaartterrein.


Download ppt "ZWEEFVLIEGOPLEIDINGZWEEFVLIEGOPLEIDING VOORSCHRIFTEN Overal waar mensen samenwonen daar heb je regels / wetten / voorschriften. Elke Nederlander wordt."

Verwante presentaties


Ads door Google