De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomst Humanistisch Verbond In gesprek met leden over toekomstvragen voor de vereniging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomst Humanistisch Verbond In gesprek met leden over toekomstvragen voor de vereniging."— Transcript van de presentatie:

1 Toekomst Humanistisch Verbond In gesprek met leden over toekomstvragen voor de vereniging

2 Fundamentele vraagstukken Wil het HV zich primair of exclusief gaan richten op de voornaamste motieven van lidmaatschap of moet het HV een breder aanbod blijven bieden? Welke rol hebben leden in het bijdragen aan de doelstellingen van het HV? Op wie moet het HV zich in de toekomst in het bijzonder richten? Is meer differentiatie naar leeftijd en/of naar opleidingsniveau en/of naar (niet-) religieuze achtergrond wenselijk? Sluit de huidige organisatiestructuur voldoende aan bij de doelstellingen en ambities van het HV?

3 Vraagstuk 1 Wil het HV zich primair of exclusief gaan richten op de voornaamste motieven van lidmaatschap of moet het HV een breder aanbod blijven bieden?

4 Onvoldoende uitgewerkt positie van humanistische diensten in notitie Bevestiging: gericht en selectief in thema’s Meer interactie website Exclusief of breder aanbod?

5 Vraagstuk 2 Welke rol hebben leden in het bijdragen aan de doelstellingen van het HV?

6 Rol leden Deskundigheid inventariseren en gebruiken, zoals dienstverleners als ambassadeurs (verder) investeren in contact politieke partijen en lobby

7 Vraagstuk 3 Op wie moet het HV zich in de toekomst in het bijzonder richten? Is meer differentiatie naar leeftijd en/of naar opleidingsniveau en/of naar (niet-) religieuze achtergrond wenselijk?

8 Doelgroep Consensus belang leeftijdsdifferentiatie, levensloopbestendige organisatie Investering (relatief) jongere doelgroep Opleidingsniveau: toegankelijkheid

9 Vraagstuk 4 Sluit de huidige organisatiestructuur voldoende aan bij de doelstellingen en ambities van het HV?

10 Organisatiestructuur Erkenning aanpassing huidige organisatiestructuur op termijn Denkrichtingen alternatieve ledeninitiatieven en schaalvergroting goede mogelijkheden, verder onderzoek vereist

11 Aanvullend Wens verbinden inhoud HV en levensbeschouwelijke identiteit Suggesties toekomstige thema’s: oa. economische crisis, opvoeding

12 Planning In 2010: gesprek vervolgen organisatiestructuur In 2010: verkenning meer interactieve mogelijkheden/discussie met leden 2011 ledenbijeenkomsten inhoudelijke input


Download ppt "Toekomst Humanistisch Verbond In gesprek met leden over toekomstvragen voor de vereniging."

Verwante presentaties


Ads door Google