De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Even voorstellen Werkgroepleden  Annelies Korporaal  Jolieke Geerts  Rita Betjes  Cok de Koning  Jos van der Heide  Ronald de Jong  Jan Stam 

Verwante presentaties


Presentatie over: "Even voorstellen Werkgroepleden  Annelies Korporaal  Jolieke Geerts  Rita Betjes  Cok de Koning  Jos van der Heide  Ronald de Jong  Jan Stam "— Transcript van de presentatie:

1

2 Even voorstellen Werkgroepleden  Annelies Korporaal  Jolieke Geerts  Rita Betjes  Cok de Koning  Jos van der Heide  Ronald de Jong  Jan Stam  Lucy Dijkman  Herman Jongbloed  Anton Rijkers

3 Verkenning Missie en Visie  Waarom het OR-platform in de Zorg  Voor wie is het platform  Waarom wordt men lid van Lomoz  Wat doet het platform nu  Wat kan in het platform nog meer  Missie & Visie  Doelstellingen  Activiteitenplan

4  Waarom een platform voor ondernemingsraden in de Zorg?  Om OR leden de mogelijkheid te bieden contact te hebben, informatie uit te wisselen, met andere OR leden in de Zorg.  Om de deskundigheid en kennis van OR leden in de Zorg te vergroten.  Om samenwerking stimuleren tussen betrokken partijen in de Zorg.  Om gezamenlijk met de partners in de zorg belangen te behartigen voor kwalitatief goede Zorg.

5 Voor wie is het platform Voor alle ondernemingsraden en medezeggenschapsorganen in de Zorg  Ziekenhuizen  Verpleging, Verzorging, Thuiszorg  Gehandicaptenzorg  GGZ  Revalidatiecentra  Overigen (joint venture organisaties)

6 Waarom wordt men lid van Lomoz  Om je kennis te vergroten  Om het platform te versterken  Om de invloed van werknemers op de besluitvorming in de zorg te waarborgen besluitvorming in de zorg te waarborgen  Om samen met partners in de zorg invloed te kunnen uitoefenen. uitoefenen.  Omdat het leuk is om collega’s in de medezeggenschap te ontmoeten! medezeggenschap te ontmoeten!

7 Wat doet het platform nu?  Door de leden aangedragen thema´s worden behandeld op de z.g. Themadagen (4 dagen per jaar)  Iedere maand een nieuwsbrief  Een website verzorgen

8 Wat kan in het platform nog meer?  Lomoz van, voor en door leden maken.  Versterking van website  Verbeterborden introduceren  Kennis en ervaring meer en anders beschikbaar stellen  Elkaar meer faciliteren  Maatschappelijke discussie aangaan  Rol spelen in de ontwikkeling van de Zorg

9 Missie van Lomoz Een inspirerend en samenbindend platform en netwerk voor, van en door ondernemingsraden en overige partners in de Zorg

10 Visie van Lomoz  Het bevorderen van een professionele medezeggenschap bij de aangesloten ondernemingsraden door het verstrekken/delen van informatie en kennis.  Verbetering van de kwaliteit van zorg door betrokkenheid van de medewerkers in de besluitvorming.  Gezamenlijk met cliëntenraden, werkgevers en vakbonden de kwaliteit van zorg versterken.

11 Doelstelling van Lomoz (1)  Ledengroei  Ledenbehoud  Tevredenheidonderzoeken  Concrete vraag en antwoord mogelijkheden invullen voor leden.  Meetbaar persoonlijk relatieonderhoud invullen  Relatie met cliëntenraden, werkgevers- werknemersorganisaties  Keten samenwerking met OR-platforms in de Zorg  Relatie met vereniging van bestuurders en vereniging van toezichthouders

12 Doelstelling van Lomoz (2)  Relatie met de eigen OR verstevigen.  De samenvatting van themadagen laten bespreken in eigen OR  De politiek meer uit te nodigen zodat er ook een maatschappelijke en politieke discussie ontstaat.  Dus…Niet te bescheiden zijn, maak jezelf onweerstaanbaar ……….Zorgt ook weer voor nieuwe leden.

13 Activiteitenplan SMART  Onderwerp  Gewenst resultaat  Wie doen de acties  Wie worden betrokken  Werkwijze  Tijdspad

14 ? ? Vragen


Download ppt "Even voorstellen Werkgroepleden  Annelies Korporaal  Jolieke Geerts  Rita Betjes  Cok de Koning  Jos van der Heide  Ronald de Jong  Jan Stam "

Verwante presentaties


Ads door Google