De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IVRK EN HET FAMILIERECHT Ccra-symposium 27 juni 2012 Toepassing van het ivrk in de Nederlandse rechtspraak Mr E.A.A. van Kalveen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IVRK EN HET FAMILIERECHT Ccra-symposium 27 juni 2012 Toepassing van het ivrk in de Nederlandse rechtspraak Mr E.A.A. van Kalveen."— Transcript van de presentatie:

1 IVRK EN HET FAMILIERECHT Ccra-symposium 27 juni 2012 Toepassing van het ivrk in de Nederlandse rechtspraak Mr E.A.A. van Kalveen

2 inhoud Kinderen Twee lijnen, toevoeging van twee uitspraken Bron van inspiratie voor....

3 kinderen

4 Twee lijnen: twee extra uitspraken Meerdere lijnen te ontdekken onder andere: Beroep op IVRK als ondersteunend argument om positie minderjarige te verstevigen, waarschijnlijk overeenkomstig diens wens Beroep op IVRK om gewijzigde uitkomst naar Nederlands recht te nuanceren, niet altijd overeenkomstig wens van minderjarige

5 Waarschijnlijk overeenkomstig wens Kinderen geboren in Nederland zonder geboorteakte LJN: BL 3362 3-2-2010, rechtbank Utrecht overweegt dat er voor toewijzing van het verzoek tot aanvulling van de registers met de geboorteaktes van [kind 1], [kind 2] en [kind 3] voldoende stukken dienen te zijn waaruit blijkt dat de moeder de vrouw is uit wie de kinderen geboren zijn, op welke data de geboortes hebben plaatsgevonden en in welke gemeente. Daarnaast brengt artikel 3 van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) mee dat de belangen van de kinderen een eerste overweging dienen te zijn. In artikel 8 van dat verdrag is het recht op identiteit opgenomen. Dit recht op identiteit behelst de feitelijke erkenning van het bestaan als persoon. Van groot belang daarbij is de geboorteakte. Zonder geboorteakte ‘bestaat’ iemand in de Nederlandse samenleving maar beperkt. Toegang tot inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie en het afsluiten van een ziektekostenverzekering zijn dan onder meer niet mogelijk

6 Mogelijk niet overeenkomst wens – LJN WB6286 rechtbank Breda, 14-5-2012 – ots pupil in awbz setting: op die setting is niet wjz van toepassing, maar wgbo (op basis van overgangsrecht) – wgbo vereist instemming met behandeling van ouders bij kinderen jonger dan 12 – deze ouder weigert, wat nu????

7 Casus Breda verzoek bjz vervangende toestemming voor behandeling rb Breda constateert naar Nederlands recht verzoek niet voor toewijzing Gevolg: wel in instelling, maar geen observatie en al helemaal geen behandeling Vader licht zijn bezwaren niet toe Gevolg in strijd met belang kind: toestemming voor observatie

8 inspiratie – wat zijn te verwachten rechtsvragen waar het ivrk mogelijk inspiratie en richting aan kan geven?

9 – gerechtelijke vaststelling vaderschap op jonge leeftijd waar het kind later verandering in wenst te brengen – betaling bijzonder curator artikel 4 (realiseren van kinderrechten)

10 – nieuwe kinderbeschermingsmaatregelen – Mvo – Gezagsoverdracht – gedeelde zorgregelingen – leerplicht: verhouding overheid-ouders

11 – rol ouder zonder gezag, zonder familierechtelijke betrekkingen (artikel 2 non discriminatie,5 rol van de ouders) – eerbiediging identiteit: afstammingsvoorlichting art 8 – ouders moeten kunnen zorgen, kunnen niet zeggen: nu even niet (art 18 verantwoordelijkheid van ouders)

12 – plaatsing in eigen culturele achtergrond, plaatsing ihkv ots artikel 20 (bescherming kinderen die niet in het eigen gezin kunnen opgroeien) – meer recht op gezinsplaatsing ipv instelling (artikel 20)

13 – toetsing voogdij (artikel 25 uithuisgeplaatste kinderen) – toetsing inhoud behandeling in instelling (folteringsverbod, waarborgen bij vrijheidsberoving artikel 37)


Download ppt "IVRK EN HET FAMILIERECHT Ccra-symposium 27 juni 2012 Toepassing van het ivrk in de Nederlandse rechtspraak Mr E.A.A. van Kalveen."

Verwante presentaties


Ads door Google