De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scholingsdag voor gemeenteambtenaren De lokale opvang van ongedocumenteerde gezinnen 23 februari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scholingsdag voor gemeenteambtenaren De lokale opvang van ongedocumenteerde gezinnen 23 februari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Scholingsdag voor gemeenteambtenaren De lokale opvang van ongedocumenteerde gezinnen 23 februari 2012

2 De rechten van ongedocumenteerde kinderen in vogelvlucht Presentatie Defence for Children

3 The worldwide movement for children’s rights Ongedocumenteerd zijn: -Het Kinderrechtenverdrag geldt voor álle kinderen: ook voor ongedocumenteerde kinderen -Geen toestemming om in Nederland te zijn -Leven in de onzichtbaarheid -Angst voor ontdekking – geen contact met officiële instanties

4 The worldwide movement for children’s rights Kennisvergroting: -Niet altijd genoeg kennis over de rechten van ongedocumenteerde kinderen -Daarom de website www.iLegaalkind.nlwww.iLegaalkind.nl -Maar nu ook de Kleine Gids – Rechten van kinderen zonder papieren

5 The worldwide movement for children’s rights (Kinder)rechten onder druk • Onderwijs • Gezondheidszorg • Geboorteregistratie en nationaliteit • (Jeugd)bescherming • Toereikende levensstandaard / basale voorzieningen

6 The worldwide movement for children’s rights Onderwijs • Recht op onderwijs • Kinderrechtenverdrag en verschillende mensenrechtenverdragen • Inschrijving • Ook voor ongedocumenteerde kinderen mogelijk; • Bij een juist inschrijving ook financiering; • Handreiking inschrijving: Kleine Gids of www.iLegaalkind.nlwww.iLegaalkind.nl • Leerplichtambtenaar • Onderwijsplicht voor 5-18-jarigen; • Ook voor ongedocumenteerde afwezigen een melding maken bij leerplichtambtenaar; • Die kan helpen om onderwijs ook voor deze groep kinderen te realiseren.

7 The worldwide movement for children’s rights Onderwijs • Stage • Stage vaak verplicht onderdeel onderwijsprogamma; • Stage bij een vervolgopleiding: werkvergunning nodig; • Oplossing • Op zoek naar een stageplek waar geen vergunning nodig is (bijvoorbeeld school). • www.startfoundation.nl; betaalt de boete. www.startfoundation.nl • Rechtszaak tegen Nederlandse Staat • 18+ onderwijs • Begonnen aan een opleiding voor 18e jaar? Opleiding mag afgemaakt worden. • Financiering vaak problematisch. UAF: voor vreemdelingen met een asielachtergrond.

8 The worldwide movement for children’s rights Gezondheidszorg • Medisch noodzakelijke zorg • Breed begrip • Als kinderen zorg nodig hebben, is het altijd medisch noodzakelijk • Financiering • Ongedocumenteerden kunnen zich niet verzekeren • Zorgverleners kunnen wel hun kosten terugkrijgen • Daarvoor wel aantonen dat ze hebben geprobeerd de ongedocumenteerden zelf de kosten te laten betalen • Bijvoorbeeld door het sturen van aanmaningen of het eisen van een betalingsregeling • Rekening toch niet voldaan? Dan nota naar het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en vergoeding voor 80-100 procent

9 The worldwide movement for children’s rights Geboorteregistratie • Geboorteregistratie en een geboorteakte is belangrijk: bewijs van bestaan in leven van onzichtbaarheid • Vaak geen aangifte uit angst voor ontdekking • Anderen kunnen geboorteaangifte doen (dokter, vriendin die aanwezig was bij de geboorte, hoofdbewoner) • Gemeenteambtenaren hebben géén taak in het opsporen en aangeven van ongedocumenteerden!

10 The worldwide movement for children’s rights Nationaliteit • Relatief veel ongedocumenteerden zonder nationaliteit • Recht op naam en nationaliteit is een basaal mensenrecht • Geboorte op Nederlands grondgebied geeft niet de Nederlandse nationaliteit • Inschrijving met vermelding ‘nationaliteit onbekend’ mag maar voor beperkte duur. • Daarna vermelding ‘staatloos’: in Nederland geboren kinderen dan Nederlanderschap via optieprocedure

11 The worldwide movement for children’s rights (Kinder)bescherming • Recht op bescherming • Ook in gezinnen van ongedocumenteerden soms kinderbescherming of jeugdzorg nodig; • Kindermishandeling komt relatief vaker voor: moeilijke leefomstandigheden en veel stress; • Kinderbescherming en jeugdzorg toegankelijk voor ongedocumenteerde kinderen; • Opvoedingsondersteuning: actiever aanbieden en extra waakzaamheid op de ontwikkeling van het kind; • Financiering: zie Kleine Gids en www.iLegaalkind.nl.www.iLegaalkind.nl

12 The worldwide movement for children’s rights Toereikende levensstandaard / basale voorzieningen • Alle kinderen hebben recht op een toereikende levensstandaard; • Onderdak, eten en kleding; • Kinderbijslag & Kindgebonden Budget: positieve ontwikkeling; • Geen COA-voorziening? Gemeente kan hulp bieden, bijv. via WMO; • Hulpaanvraag ook zonder BSN-nummer in behandeling nemen; • Of de aanvraag schriftelijk afwijzen met reden van afwijzing.

13 The worldwide movement for children’s rights Vragen?

14 The worldwide movement for children’s rights De ontwikkeling van mensenrechten Caroline Forder (hoogleraar familierecht & kinderrechten)

15 The worldwide movement for children’s rights Ontwikkelingen in de Nederlandse rechtspraktijk Teun de Vries (vice-president van de internationale Kamer van de Centrale Raad van Beroep)

16 The worldwide movement for children’s rights Keuzes in Utrecht: de opvang van kwetsbare groepen Niene Oepkes (beleidsmedewerker Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Utrecht)

17 The worldwide movement for children’s rights Keuzes in Den Haag: de samenwerking met Jeugdzorg rondom opvang Leon van Sasse van IJsselt (teamleider crisisteam Bureau Jeugdzorg Haaglanden)

18 The worldwide movement for children’s rights Alkmaar: lokale keuzes versus de vrijheidsbeperkende gezinslocaties Niek Galama (Gemeente Alkmaar)

19 Programma 13.00 uur:Lunch 14.00 uur:Werkgroepen (Opvang ongedocumenteerde gezinnen in de praktijk) 15.30 uur:Slotdebat 16.00 uur:Borrel

20 Stellingen slotdebat: -Het opvangen van ongedocumenteerde gezinnen is geen taak van de gemeente - Als gemeentes ongedocumenteerde gezinnen opvangen moet de nationale overheid daarvoor betalen


Download ppt "Scholingsdag voor gemeenteambtenaren De lokale opvang van ongedocumenteerde gezinnen 23 februari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google