De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken arbocatalogus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken arbocatalogus"— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken arbocatalogus
Wie is er verantwoordelijk? Wie voert het werk uit? Hoe ver zijn we nu? Wat is de planning? Waar lopen we tegen aan bij: Geluid Oplosmiddelen Veilig werken met machines Heatstress Fysieke belasting Het Hot Item “werkdruk”

2 Wie is er verantwoordelijk?
TIC VG le-den Karto- flex leden Centrale voorziening Arbo VNP DB 6x / j Verbond P&K 2x / j Werknemers-vertegen-woordiging Werkgevers-vertegen- woordiging Beleid Implementatie Sector Ontwikkeling

3 Wie is er verantwoordelijk?
In het Verbond P&K hebben zitting: In het DB hebben zitting: Een bestuurder van FNV Bondgenoten Eén bestuurder vakbonden Een bestuurder van FNV Kiem Een bestuurder van CNV BedrijvenBond Een bestuurder van De Unie De voorzitter van Koninklijke Kartoflex De voorzitter van VG De voorzitter van Koninklijke VNP Een “bedrijfsbestuurslid” van Kon.Kartoflex Een “bedrijfsbestuurslid” van VG Een “bedrijfsbestuurslid” van Kon. VNP De directeur van Kon. VNP De secretaris van Koninklijke Kartoflex De secretaris van Kon. Kartoflex De directeur van VG De directeur van VG De directeur van Koninklijke VNP Bestuurlijk coördinator CVA Bestuurlijk coördinator CVA Inhoudelijk coördinator CVA Inhoudelijk coördinator CVA

4 Wie doet de uitvoering? Meeleesgroepen
Centrale Voorziening Arbo (CVA) van het Verbond P&K Bestuurlijk coördinator Marco Diekstra (secretaris bij Kon. VNP) 1 dag / week Inhoudelijk coördinator Frits Buddenberg 4 dagen / week Sparringpartner Hester Konijnenberg Adviseur ARBO FNVBondgenoten Meeleesgroepen FNV-CNV / VG / VNP / Kartoflex

5 Hoe ver zijn we nu? De organisatie is uitgediscussieerd en opgezet!
Door het Verbond zijn de onderwerpen gekozen! Eerste twee onderwerpen + het algemene deel zijn ontwikkeld volgens het schrijfschema! Deze twee liggen ter toetsing bij de arbeidsinspectie! Website wordt gemoderniseerd en aangepast voor de catalogus. Detailplanning voor 2008 is opgesteld en de globale planning voor de komende jaren

6 Schrijfschema Beschrijving van het gevaar / risico Grenswaarden
Wettelijke waarden Branchespecifieke waarden Oplossingen Bronmaatregelen Overdrachtmaatregelen Persoongebonden maatregelen  Voorbeelden good practice Bronnen en informatie Externe links Begrippenlijst Bijlagen

7 De planning 2008

8 Planning komende jaren!
2007 2008 2009 2010 Activiteit Q1 Q2 Q3 Q4 Arbocatalogus Algemeen deel productie toetsing Geluid Oplosmiddelen Werken met machines Fysieke belasting Heatstress Intern transport inrichting werkplek Beeldschermwerk Trillingen Gevaarlijke stoffen Valgevaar Werkdruk productie in HR-platforms toetsing in HR -platforms PSA 2011

9 Geluid Aanpak volgens het arbo-convenant is één op één overgenomen.
De geluidreductiefactor (GRF) blijft gewoon van kracht, ook voor toekomstige investeringen. Arbeidsinspectie heeft zijn akkoord inmiddels toegezegd.

10 Oplosmiddelen Aanpak volgens het arbo-convenant is één op één overgenomen. Inclusief het achtergronddocument en de checklist om problemen snel op te sporen en op te lossen. Discussie over alcohol is in de SER gevoerd, een advies is naar de minister van SZW. Arbeidsinspectie heeft aanvullende eisen gesteld, die huiswerk opleveren. Inhoud dient aangepast op verdwijnen MAC-waarde, de reach-regels en alcohol-grenswaarde Validatie tussen concentratiemetingen en blootstellingmetingen moet op termijn door branche gebeuren.

11 Veilig werken met machines
Branche-inspectieproject van de Arbeidsinspectie levert opmerkelijke resultaten. 70% van de bedrijven krijgen één of meer opmerkingen en 70% van die opmerkingen hebben te maken met arbeidsmiddelen. 70 à 80% van de opmerkingen is terecht en/of eenvoudig op te lossen. Sociale partners en AI hebben in de vorm van een workshop met elkaar inhoudelijk de opmerkingen geëvalueerd. Twee onderwerpen n.l. het handmatig doorleiden van papier of kartonmachines en de afscherming van in-liners, resp. vouwplakmachines krijgen sectorspecifieke aanpak.

12 Veilig werken met machines
Rondom de twee onderwerpen zijn werkgroepen aan de slag. Zij zijn gevraagd voor de zomer een advies uit te brengen aan het Verbond P&K. Advies moet over te nemen zijn in de catalogus!

13 Heatstress Aanpak volgens het arbo-convenant is één op één overgenomen. Bij veel bedrijven is het heatstress-protocol inmiddels operationeel.

14 Fysieke belasting Aanpak volgens het arbo-convenant is één op één overgenomen. Het instrument biedt een goede basis voor het overgrote deel van de mogelijke fysieke problemen. De bijzondere problemen worden door de methode onderkent.

15 Werkdruk Werkdruk is een relatief begrip.
In 2002 is het onderzocht door middel van de VBBA-methode. Methode levert een relatieve scoren en geen directe oplossingen. Werkdruk is OK maar werkdrukproblemen zijn dat niet. Werkdrukproblemen kent veel aspecten!

16 Werkdruk-beleving v.d. werknemer(s)
Werk-inhoud Veran-de-ringen Com-muni-catie Moti-vatie Vaardig-heden Thuis-situatie Werkdruk-beleving v.d. werknemer(s) Team en collega’s Belo-ningen carrière Werk-stress Manage-ment Werk-omstan-dighe-den

17 Werkdruk Aanpak van werkdrukproblemen kan het beste op een brede integrale manier. Het is geen specifiek arbeidsomstandighedenprobleem maar een beleidsaandachtspunt van het personeelsbeleid in brede zin! Daarom wordt het een serieus aandachtspunt van de HR- platforms van de brancheverenigingen. De bestuurders zijn met die platforms bekend.

18 Tot slot Zijn er nog vragen?


Download ppt "Stand van zaken arbocatalogus"

Verwante presentaties


Ads door Google