De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken arbocatalogus 1. Wie is er verantwoordelijk? 2. Wie voert het werk uit? 3. Hoe ver zijn we nu? 4. Wat is de planning? 5. Waar lopen we.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken arbocatalogus 1. Wie is er verantwoordelijk? 2. Wie voert het werk uit? 3. Hoe ver zijn we nu? 4. Wat is de planning? 5. Waar lopen we."— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken arbocatalogus 1. Wie is er verantwoordelijk? 2. Wie voert het werk uit? 3. Hoe ver zijn we nu? 4. Wat is de planning? 5. Waar lopen we tegen aan bij:  Geluid  Oplosmiddelen  Veilig werken met machines  Heatstress  Fysieke belasting 6. Het Hot Item “werkdruk”

2 Wie is er verantwoordelijk? TIC VG le- den Karto- flex leden Centrale voorziening Arbo VNP le- den DB 6x / j Verbond P&K Verbond P&K 2x / j Werknemers- vertegen- woordiging Werkgevers- vertegen- woordiging Beleid Implementatie Sector Ontwikkeling

3 Wie is er verantwoordelijk? In het Verbond P&K hebben zitting:In het DB hebben zitting:  Een bestuurder van FNV BondgenotenEén bestuurder vakbonden  Een bestuurder van FNV Kiem  Een bestuurder van CNV BedrijvenBond  Een bestuurder van De Unie  De voorzitter van Koninklijke Kartoflex  De voorzitter van VG  De voorzitter van Koninklijke VNP  Een “bedrijfsbestuurslid” van Kon.Kartoflex  Een “bedrijfsbestuurslid” van VG  Een “bedrijfsbestuurslid” van Kon. VNP De directeur van Kon. VNP  De secretaris van Koninklijke KartoflexDe secretaris van Kon. Kartoflex  De directeur van VGDe directeur van VG  De directeur van Koninklijke VNP  Bestuurlijk coördinator CVABestuurlijk coördinator CVA  Inhoudelijk coördinator CVAInhoudelijk coördinator CVA

4 Wie doet de uitvoering? Centrale Voorziening Arbo (CVA) van het Verbond P&K  Bestuurlijk coördinator Marco Diekstra (secretaris bij Kon. VNP) 1 dag / week  Inhoudelijk coördinator Frits Buddenberg 4 dagen / week  Sparringpartner Hester Konijnenberg Adviseur ARBO FNVBondgenoten  Meeleesgroepen FNV-CNV / VG / VNP / Kartoflex

5 Hoe ver zijn we nu?  De organisatie is uitgediscussieerd en opgezet!  Door het Verbond zijn de onderwerpen gekozen!  Eerste twee onderwerpen + het algemene deel zijn ontwikkeld volgens het schrijfschema!  Deze twee liggen ter toetsing bij de arbeidsinspectie!  Website www.verbondpk.nl wordt gemoderniseerd en aangepast voor de catalogus.www.verbondpk.nl  Detailplanning voor 2008 is opgesteld en de globale planning voor de komende jaren

6 Schrijfschema  Beschrijving van het gevaar / risico  Grenswaarden  Wettelijke waarden  Branchespecifieke waarden  Oplossingen  Bronmaatregelen  Overdrachtmaatregelen  Persoongebonden maatregelen  Voorbeelden good practice  Bronnen en informatie  Externe links  Begrippenlijst  Bijlagen

7 De planning 2008

8 Planning komende jaren! 2007 2008 2009 2010 ActiviteitQ1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 Arbocatalogus Algemeen deel productie toetsing Geluid productie toetsing Oplosmiddelen productie toetsing Werken met machines productie toetsing Fysieke belasting productie toetsing Heatstress productie toetsing Intern transport productie toetsing inrichting werkplek productie toetsing Beeldschermwerk productie toetsing Trillingen productie toetsing Gevaarlijke stoffen productie toetsing Valgevaar productie toetsing Werkdruk productie in HR-platforms toetsing in HR -platforms PSA productie 2011 toetsing 2011

9 Geluid  Aanpak volgens het arbo-convenant is één op één overgenomen.  De geluidreductiefactor (GRF) blijft gewoon van kracht, ook voor toekomstige investeringen.  Arbeidsinspectie heeft zijn akkoord inmiddels toegezegd.

10 Oplosmiddelen  Aanpak volgens het arbo-convenant is één op één overgenomen.  Inclusief het achtergronddocument en de checklist om problemen snel op te sporen en op te lossen.  Discussie over alcohol is in de SER gevoerd, een advies is naar de minister van SZW.  Arbeidsinspectie heeft aanvullende eisen gesteld, die huiswerk opleveren.  Inhoud dient aangepast op verdwijnen MAC-waarde, de reach-regels en alcohol-grenswaarde  Validatie tussen concentratiemetingen en blootstellingmetingen moet op termijn door branche gebeuren.

11 Veilig werken met machines  Branche-inspectieproject van de Arbeidsinspectie levert opmerkelijke resultaten.  70% van de bedrijven krijgen één of meer opmerkingen en 70% van die opmerkingen hebben te maken met arbeidsmiddelen.  70 à 80% van de opmerkingen is terecht en/of eenvoudig op te lossen.  Sociale partners en AI hebben in de vorm van een workshop met elkaar inhoudelijk de opmerkingen geëvalueerd.  Twee onderwerpen n.l. het handmatig doorleiden van papier of kartonmachines en de afscherming van in-liners, resp. vouwplakmachines krijgen sectorspecifieke aanpak.

12 Veilig werken met machines  Rondom de twee onderwerpen zijn werkgroepen aan de slag.  Zij zijn gevraagd voor de zomer een advies uit te brengen aan het Verbond P&K.  Advies moet over te nemen zijn in de catalogus!

13 Heatstress  Aanpak volgens het arbo-convenant is één op één overgenomen.  Bij veel bedrijven is het heatstress-protocol inmiddels operationeel.

14 Fysieke belasting  Aanpak volgens het arbo-convenant is één op één overgenomen.  Het instrument biedt een goede basis voor het overgrote deel van de mogelijke fysieke problemen.  De bijzondere problemen worden door de methode onderkent.

15 Werkdruk  Werkdruk is een relatief begrip.  In 2002 is het onderzocht door middel van de VBBA-methode.  Methode levert een relatieve scoren en geen directe oplossingen.  Werkdruk is OK maar werkdrukproblemen zijn dat niet.  Werkdrukproblemen kent veel aspecten!

16 Werkdruk Werkdruk- beleving v.d. werknemer(s) Werk- inhoud Veran- de- ringen Belo- ningen Thuis- situatie Com- muni- catie Moti- vatie Werk- stress Manage- ment Werk- omstan- dighe- den Vaardig -heden Team en collega’s carrière

17 Werkdruk  Aanpak van werkdrukproblemen kan het beste op een brede integrale manier.  Het is geen specifiek arbeidsomstandighedenprobleem maar een beleidsaandachtspunt van het personeelsbeleid in brede zin!  Daarom wordt het een serieus aandachtspunt van de HR- platforms van de brancheverenigingen. De bestuurders zijn met die platforms bekend.

18 Tot slot


Download ppt "Stand van zaken arbocatalogus 1. Wie is er verantwoordelijk? 2. Wie voert het werk uit? 3. Hoe ver zijn we nu? 4. Wat is de planning? 5. Waar lopen we."

Verwante presentaties


Ads door Google