De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het voortgangsbezoek Inspectie Basisonderwijs schooljaar 2004 - 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het voortgangsbezoek Inspectie Basisonderwijs schooljaar 2004 - 2005."— Transcript van de presentatie:

1 Het voortgangsbezoek Inspectie Basisonderwijs schooljaar 2004 - 2005

2 insp. basisonderwijs voortgangsbezoek Doelen en verloop Het referentiekader van het voortgangsbezoek kennen Kennismaken met de procedures Voorstellen van het verslag

3 insp. basisonderwijs voortgangsbezoek Het referentiekader Visie: vier kerntaken van de inspectie: controleren, beoordelen, stimuleren, informeren. Accent op ‘stimuleren door appreciëren’ ‘De inspectie wil aan ouders en leerlingen garanties bieden voor kwaliteit van onderwijs. … De onderwijsinspectie vat haar waarborgfunctie op als een cyclisch proces. Dit houdt in dat elke school binnen een bepaalde tijdspanne wordt doorgelicht en dat de ontwikkeling of evolutie wordt opgevolgd’. (IKZ-visie)

4 insp. basisonderwijs voortgangsbezoek De bedoeling  Opvolgen van het schooleigen traject met alle respect voor de autonomie van de school.  Het voortgangsbezoek is niet sanctionerend.  Het gebeurt niet vanuit verantwoordings- perspectief, wél vanuit ontwikkelingsperspectief.  Geen mini-schooldoorlichting!  Uitgangspunt is het actuele, schooleigen actieplan/prioriteitenplan/schoolontwikkelingsplan.

5 insp. basisonderwijs voortgangsbezoek Welke scholen? Scholen die zijn doorgelicht na september 2001. In het derde schooljaar na de schooldoorlichting of na het finaliseren van de opvolgingscontrole waarbij het onderwijskundig en het schoolorganisatorisch functioneren voldoen.

6 insp. basisonderwijs voortgangsbezoek Referentiekader: 6 kernvragen Welke prioriteiten heeft de school gesteld? Heeft de school de prioriteiten in concrete doelen vertaald? Zijn de doelen planmatig in acties uitgewerkt? Heeft de school de acties geëvalueerd? Heeft de school vanuit de evaluatie haar werking bestendigd en/of bijgestuurd? In welke mate is het team betrokken bij het ontwikkelingstraject (keuze van de prioriteiten, doelen, acties, evaluaties, borgen en/of bijsturen)?

7 insp. basisonderwijs voortgangsbezoek De kwaliteitscirkel in het voortgangsbezoek prioriteiten acties doelen evalueren bestendigen - bijsturen teambetrokkenheid

8 insp. basisonderwijs voortgangsbezoek Procedure Verkennend gesprek op schoolniveau over de actuele prioriteiten Gesprek, observatie en documentenanalyse op lerarenniveau Verslag Terugkoppeling naar het team

9 insp. basisonderwijs voortgangsbezoek Duur In principe één dag één inspecteur, de ressortinspecteur

10 VERSLAG VOORTGANGSBEZOEK Opvolging van het ontwikkelingstraject van de school na de laatste schooldoorlichting Vaststellingen m.b.t. het ontwikkelingstraject van de school: 1 Prioriteiten 2 Doelen 3 Planmatige acties 4 Evaluatie 5 Bestendigen / bijsturen 6 Teambetrokkenheid

11 insp. basisonderwijs voortgangsbezoek Onderwijskwaliteit... Kwaliteitszorg …


Download ppt "Het voortgangsbezoek Inspectie Basisonderwijs schooljaar 2004 - 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google