De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I. WaarnemingsfaseII. Diagnostische faseIII. HandelingsfaseIV. Afrondingsfase ZORGLIJN: STRUCTUUR Federatie Rudolf Steinerscholen Vlaanderen – Zorglijn:

Verwante presentaties


Presentatie over: "I. WaarnemingsfaseII. Diagnostische faseIII. HandelingsfaseIV. Afrondingsfase ZORGLIJN: STRUCTUUR Federatie Rudolf Steinerscholen Vlaanderen – Zorglijn:"— Transcript van de presentatie:

1 I. WaarnemingsfaseII. Diagnostische faseIII. HandelingsfaseIV. Afrondingsfase ZORGLIJN: STRUCTUUR Federatie Rudolf Steinerscholen Vlaanderen – Zorglijn: structuur – schooljaar 2008/2009

2 II. Diagnostische fase Ja I. Waarnemingsfase Waarnemingsinstrumentarium, spontane waarnemingen, observaties door derden, … Wie voert de waarneming uit? Wie neemt het onderzoek af? Hoe verloopt de waarneming? Procedure, … Hoe, waar en wanneer worden de waarnemingen genoteerd? Hoe, waar en wanneer worden de waarnemingen gecommuniceerd aan betrokken partijen? In welke volgorde: ouders, collega’s, zorgcoördinator, … Wie organiseert eventueel overleg? Wie leidt het? Wat gebeurt er met de resultaten van de waarneming? Hoe verloopt de opvolging van de waarneming? Bespreking, … (Wanneer) wordt het lerarenteam betrokken? Hoe wordt het probleem gesignaleerd en aan wie? In welke volgorde: ouders, zorgteam, … Wie kan er allemaal signaleren? Hoe verloopt de opvolging van het probleem? Wordt er een tijdslijn voor opvolging vastgelegd? Hoe en waar worden eventuele afspraken genoteerd? Wie detecteert het probleem? Hoe en aan wie wordt dit gerapporteerd? Wie kijkt mee om te bepalen of iets problematisch is? Wie beslist of onmiddellijke uitdieping nodig is? Hoe wordt deze beslissing genomen? Wie zet de diagnostische fase effectief in gang? Probleem gedetecteerd? Is onmiddellijke uitdieping nodig? Nee Ja Standaard waarneming Nee Signalisatie probleem Federatie Rudolf Steinerscholen Vlaanderen – Zorglijn: structuur – schooljaar 2008/2009

3 III. Handelingsfase Ja I. Waarnemingsfase II. Diagnostische fase Wie beslist of de uidieping van het probleem intern of extern gebeurt? Hoe verloopt die beslissing? Wie bepaalt wie wat onderzoekt? Wie verzorgt de communicatie met derden? Hoe worden de afspraken met derden gemaakt? Wie houdt zich bezig met de uitdieping? Hoe verloopt de uitdieping? Wie houdt zich in de school bezig met de opvolging van de uitdieping? Wie bewaakt de tijdslijn in deze? Wie brengt het probleem in kaart? Wie bundelt eventuele input van verschillende/externe partijen? Hoe wordt het probleem genoteerd, geregistreerd? Hoe wordt dit gecommuniceerd aan betrokken partijen? Wie geeft de input? Aan wie wordt de input gegeven? Hoe wordt de input gegeven? Uitdieping intern? Uitdieping door derden Externe input Probleem in kaart? Ja Nee Wie beslist of het probleem voldoende helder is om eventuele volgende stappen te nemen? Hoe wordt deze beslissing genomen? Is er een overleg? Wie organiseert dit? Wie leidt dit? Probleem wordt intern in kaart gebracht Federatie Rudolf Steinerscholen Vlaanderen – Zorglijn: structuur – schooljaar 2008/2009

4 III. Handelingsfase Planning traject: Voorstel en consolidatie Afspraken Voortzetting traject Bijsturing traject nee ja IV. Afrondingsfase Ja Nee Wie is verantwoordelijk/ betrokken in de planning van het traject? Wie organiseert het overleg? Wie leidt het? Wie volgt op? Wie bundelt, volgt op? Wie stelt het traject voor? Wie beslist mee over het traject? Hoe worden alle betrokken partijen op de hoogte gebracht? Hoe en waar wordt (de tijdslijn van) het traject vastgelegd? Hoe en waar worden afspraken vastgelegd? Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het traject? Wie waakt erover dat het traject (volgens afspraak) gelopen wordt? Hoe wordt erover gewaakt dat het traject gelopen wordt? Wat als het traject niet volgens afspraak verloopt? II. Diagnostische fase Tussentijdse evaluatie traject? Door wie, hoe en wanneer wordt beslist over een tussentijdse evaluatie? Uitvoering traject Wie is verantwoordelijk voor de (organisatie van de) deze evaluatie? Wie leidt het overleg? Hoe wordt het traject geëvalueerd? Met wie wordt het geëvalueerd? Hoe en waar wordt deze tussentijdse evaluatie beschreven? Hoe wordt gecommuniceerd met de betrokken partijen? Wie beslist of bijsturing van het traject nodig is? Hoe en waar wordt de bijsturing van het traject genoteerd? Hoe en waar wordt de bijsturing van het traject gecommuniceerd aan alle betrokken partijen? Federatie Rudolf Steinerscholen Vlaanderen – Zorglijn: structuur – schooljaar 2008/2009 Tussentijdse evaluatie traject: Stand van zaken; Bijsturing nodig? Hoe en waar worden afspraken vastgelegd? Wie volgt de afspraken op?

5 IV. Afrondingsfase III. Handelingsfase I. Waarnemingsfase Wie is verantwoordelijk voor de (organisatie van de) eindevaluatie? Wie leidt het overleg? Hoe wordt het traject geëvalueerd? Met wie wordt het geëvalueerd? Hoe en waar wordt deze evaluatie beschreven? Hoe wordt gecommuniceerd met de betrokken partijen? Door wie, hoe en wanneer wordt beslist of er opvolging nodig is? Eindevaluatie van het traject Is er opvolging nodig? Ja Nee Wie is verantwoordelijk/ betrokken in het bepalen van de nazorg? Hoe worden alle betrokken partijen op de hoogte gebracht? Hoe en waar wordt de nazorg vastgelegd? Hoe en waar worden afspraken vastgelegd? Wie is verantwoordelijk voor het opvolgen van de nazorg? Bepalen van de nazorg Federatie Rudolf Steinerscholen Vlaanderen – Zorglijn: structuur – schooljaar 2008/2009


Download ppt "I. WaarnemingsfaseII. Diagnostische faseIII. HandelingsfaseIV. Afrondingsfase ZORGLIJN: STRUCTUUR Federatie Rudolf Steinerscholen Vlaanderen – Zorglijn:"

Verwante presentaties


Ads door Google