De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud presentatie  - doel van de presentatie  - aanleiding onderzoek  - methode  - conclusies en aanbevelingen  - vragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud presentatie  - doel van de presentatie  - aanleiding onderzoek  - methode  - conclusies en aanbevelingen  - vragen."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Inhoud presentatie  - doel van de presentatie  - aanleiding onderzoek  - methode  - conclusies en aanbevelingen  - vragen

4 Doel van de presentatie Kennis maken met een nieuwe manier van zorg verlenen in de ouderenzorg

5 Vraaggericht Vraaggestuurd -aanbieder bepaalt aanbod -structuur en financiering -voorkeuren client -gelijkwaardige interactie -overleg en onderhandeling -overleg en onderhandeling

6 Huisartsenpraktijk Gestel Midden

7

8 Zorgcentrum Gagelbosch van oud

9

10 Naar nieuw Naar nieuw

11

12 Aanleiding onderzoek  Verhuizing zorgcentrum  Samenwerking  Vorming woonzorgzone

13 Probleemstelling Welke ideeen, interacties en sociale processen omtrent de zorg aan ouderen leven er bij de medewerkers van huis- artsenpraktijk Gestel Midden en zorgcentrum Gagelbosch die mogelijk invloed hebben op het invoeren van vraaggerichte zorg?

14 Doelstelling  In beeld brengen hoe de benadering van de oudere nu is  Een aanzet geven tot het implementeren van vraaggerichte zorg

15 Methode  Kwalitatief onderzoek  Literatuurstudie  Interviews

16 Resultaten literatuur  Nieuwe generatie ouderen  Ontwikkelingen wonen/technologie  Rol welzijn  Attitude en educatie

17 Resultaten interviews  Autonomie en eigenheid  Vraaggericht: invulling zorg?  Zelfstandig wonen: begeleiding!  Welbevinden!?  Financien en planning  Samenwerking andere disciplines

18 Conclusies  Respectvol behandelen  Gelijkwaardige relatie  Veel begeleiding nodig  Scholing noodzaak  Voldoende aanbod van faciliteiten  Mentaliteitsomslag nodig

19 Aanbevelingen  Schenk aandacht aan gelijkwaardig- heid en verantwoordelijkheid  Bepaal grenzen dmv zorg arrangement  Maak definities helder (vraaggestuurd)  Scholing in vereiste competenties  Verder ontwikkelen visie ouderenzorg

20 Vragen?


Download ppt "Inhoud presentatie  - doel van de presentatie  - aanleiding onderzoek  - methode  - conclusies en aanbevelingen  - vragen."

Verwante presentaties


Ads door Google