De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sittard, 30 juni 2009 Het geheel is meer dan de som van delen. Een onderzoek naar de manier waarop NVP Limburg een afdeling van het NVP kan zijn, die voldoet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sittard, 30 juni 2009 Het geheel is meer dan de som van delen. Een onderzoek naar de manier waarop NVP Limburg een afdeling van het NVP kan zijn, die voldoet."— Transcript van de presentatie:

1 Sittard, 30 juni 2009 Het geheel is meer dan de som van delen. Een onderzoek naar de manier waarop NVP Limburg een afdeling van het NVP kan zijn, die voldoet aan de behoeften van haar leden.

2 Sittard, 30 juni 2009 Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling

3 Sittard, 30 juni 2009 Onderzoeksonderwerp Aanleiding Doelstelling

4 Sittard, 30 juni 2009 Vraagstelling “ Op welke manier kan NVP Limburg een afdeling van het NVP zijn, die voldoet aan de behoeften van haar leden?” of “Waar hebben de leden van NVP Limburg behoefte aan met betrekking tot activiteiten en diensten? En wat is in het verlengde daarvan de meerwaarde van NVP Limburg voor haar leden?”

5 Sittard, 30 juni 2009 Onderzoeksverantwoording Kwalitatief + kwantitatief 3 onderzoeksgroepen Literatuurstudie + enquête + interview Surveysoftware Kwaliteitsbewaking + betrouwbaarheid

6 Sittard, 30 juni 2009 Definities & verklaringsmodellen Behoefte Darwin, Murray, Maslow, Alderfer Sociale verbondenheid (Clark) Imago Synergie

7 Sittard, 30 juni 2009 Onderzoeksresultaten Algemene kenmerken bevestigd Motivatie tot lidmaatschap Behoeften mbt lidmaatschap/activiteiten Deelname aan activiteiten Redenen om niet deel te nemen Behoefte aan actieve rol Wat gaat goed? Wat kan beter? Kritieke punten Toekomstvisie Bekendheid NVP Redenen om lidmaatschap te beëindigen

8 Sittard, 30 juni 2009 Conclusies Rapportcijfer 7 Voldoende animo onder leden om actief betrokken te zijn Te weinig effectiviteit Onaantrekkelijk imago NVP is onzichtbaar in de maatschappij Beperkte naamsbekendheid

9 Sittard, 30 juni 2009 Concrete behoeften Tijdige planning Bijeenkomsten in de avonduren korter bij huis Inbreng in onderwerpen Effectiever netwerken Dynamischer imago

10 Sittard, 30 juni 2009 Meerwaarde Informatie- en kennisdeling Netwerkfunctie Aansluiting vakgenoten Kenniscentrum + vraagbaak Beroeps- en belangenbehartiging

11 Sittard, 30 juni 2009 Aanbevelingen Netwerken  Gastheerschap Bijeenkomsten  actief betrekken leden bij selecteren onderwerp e.d. + duidelijkheid bieden Tijdstip + locatie  faciliteren Jaarplanning Imago  begin bij de website

12 Sittard, 30 juni 2009 Bedankt voor uw aandacht.


Download ppt "Sittard, 30 juni 2009 Het geheel is meer dan de som van delen. Een onderzoek naar de manier waarop NVP Limburg een afdeling van het NVP kan zijn, die voldoet."

Verwante presentaties


Ads door Google