De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MCZ.ppt Milieucluster Zwijndrecht MCZ Manuel De Tey Manager Gezondheid, Veiligheid, Milieu en Kwaliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MCZ.ppt Milieucluster Zwijndrecht MCZ Manuel De Tey Manager Gezondheid, Veiligheid, Milieu en Kwaliteit."— Transcript van de presentatie:

1 MCZ.ppt Milieucluster Zwijndrecht MCZ Manuel De Tey Manager Gezondheid, Veiligheid, Milieu en Kwaliteit

2 MCZ.ppt Wat is een cluster nu eigenlijk? Cluster = geheel, groep, verzameling Organisatorische samenhang Bedrijven gelegen in het industrie gebied Zwijndrecht Duidelijke grenzen: - In het Noorden De Schelde - Oost en West natuurgebieden: Broedvlakte van Zwijndrecht en Blokkersdijk - In het Zuiden de E34 ook gekend als N49 of Expresweg Technische operationele samenhang Chemie Seveso bedrijven Volcontinue Geografische / geologische samenhang Opgespoten terreinen Gemeente Zwijndrecht

3 MCZ.ppt Situering: Historiek

4 MCZ.ppt Situering: Heden 2005

5 MCZ.ppt

6

7

8

9

10

11

12

13

14 1992Informatieblad “OPEN” 1995- 2000 - 2005Opendeur 1996 Formele oprichting MCZ 1996 - 2003 Studie geluid 2000 - 2001 Schoolbezoek Zwijndrecht MOP ontmoetingsdagen 2004 Studie grondwaterstroming De drijfveer

15 MCZ.ppt

16 Een typische agenda : MCZ vergadering Vaste agenda punten: –Milieu en bouwvergunningen –Contacten met de gemeente –Contacten met Fedichem / VIBNA –Contacten met administraties –Milieu aspecten –Veiligheid aspecten - SEVESO –Nieuws van de bedrijven Lopende projecten –Strategisch plan Linker Schelde oever –Bedrijven magazine: OPEN Andere –Vragen naar informatie –Vragen naar de practische aanpak van de verschillende bedrijven

17 MCZ.ppt Voordelen van de cluster aanpak Kosten Kostenreductie bij studies voor de individuele deelnemer door de grotere schaal Communicatie naar de overheid Afstemmen met elkaar Informeren van elkaar Communicatie naar de omwonenden : Zwijndrecht / Burcht Responsible Care gedachte uitwerken Tijdschrift OPEN Eenduidige aanpak naar derden

18 MCZ.ppt Projecten : Geluidsonderzoek 1996 2003

19 MCZ.ppt Meetpunten 1) +5 2) +6 3) -1 4) - 5) +8 6B) - 7) +4 9) +2 10) -3 11) -2 Delta

20 MCZ.ppt –Landelijk gebied/woonzone/natuurgebied op < 500 m van een industriegebied: richtwaarde = 45 dB(A). Overdag/’s Avonds ( 07:00--22:00) Waarden van 65->70 dB(A) onafhankelijk van de windrichting. De invloed van de industrie is marginaal! Geluidsoverlast van het wegverkeer op de E34 / N49 –‘s Nachts (meetwaarden tussen 01:00--04:00) Gemiddelde waarde 48 dB(A). De waarden schommelen tussen 40 (Zuidenwind) en 50 (Noordenwind). De invloed van de industrie wordt overheersend maar het verkeer wordt nu ook ‘s nachts een belangrijke bron van geluidshinder! Geluidsonderzoek

21 MCZ.ppt Geluid Aanpak naar de toekomst toe Basisprincipe: Op basis van de studie is het duidelijk dat ondanks het grote aantal uitbreidingen de geluidsimpact van de industriezone stabiel is gebleven. Engagement van bedrijven om het geluidsniveau NIET verder te laten stijgen. Aanpak: Nieuwe uitbreidingen/investeringen dienen te voldoen aan de ‘richtwaarde - 5 dB(A)’. Waar technisch/economisch mogelijk de bestaande installaties igv uitbreiding mee aanpakken naar geluidsreductie toe. Herhalen van deze studie binnen een 5-tal jaren om de geleverde inspanningen door de industrie te evalueren!

22 MCZ.ppt Project grondwaterstroming onderzoek HISTORIEK 1999 Grondwaterstromingspatronen CLUSTER ZWIJNDRECHT ( fase 1 - 2 ) 2001 Grondwaterstromingspatronen CLUSTER ZWIJNDRECHT (fase 3)

23 MCZ.ppt Vaststellingen en resultaten Stromingsrichting o.b.v. gradiënt Grondwaterstroming

24 MCZ.ppt Project grondwaterstroming onderzoek besluit Al het grondwater ter hoogte van de cluster stroomt direct of indirect in de richting van de Schelde Het grondwaterprofiel toont aan dat een eventuele contaminatie van het grondwater op de terreinen van de Industriezone geen rechtstreekse impact naar Zwijndrecht zal hebben."

25 MCZ.ppt Aandachtspunten –Toename van het aantal leden –Complexe omgeving Havengebied Waasland - LO Natuurgebieden compensaties Deurganckdok Kyoto Slimme concurrentie –Veranderende werksituatie: –minder en snel wisselend personeel –complexer beheer van installaties door fusies en overnames


Download ppt "MCZ.ppt Milieucluster Zwijndrecht MCZ Manuel De Tey Manager Gezondheid, Veiligheid, Milieu en Kwaliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google