De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPOLT in de gemeente Leudal

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPOLT in de gemeente Leudal"— Transcript van de presentatie:

1

2 SPOLT in de gemeente Leudal

3 Cultuureducatie op de scholen
Bijzondere scholen: 15 Speciaal basisonderwijs: 1 Terugloop leerlingenaantal !! Scholen in 15 kernen !!

4 Huisvesting Scholen SPOLT
Neeritter: Ittervoort: St. Lambertus De Schakel

5 De Wegwijzer, Hunsel De Verrekijker, Ell St. Isidorus, Haler

6 Cluster: Baexem Grathem Kelpen-Oler
St. Liduina, Kelpen-Oler Harlekijn, Baexem De Klink, Grathem

7 Cluster Roggel - Heibloem
De Heihorst, Heibloem De Zjwiek, Roggel

8 Cluster Neer - Buggenum
Antoniusschool, Buggenum De Kwir, Neer

9 Horn De Mussenberg

10 Haelen De Leerlingst

11 Heythuysen De Neerakker

12 Huisvesting Heel Op de tump

13 Visie cultuureducatie
Cultuur en onderwijs gericht op betekenisgeving Kinderen zijn medevormgevers toekomst Educatie in cultuur is een krachtig middel Cultuur een rijke en aantrekkelijke leeromgeving Optimale ontwikkeling competenties

14 Streefdoelen (scholen)
Kaders om cultuur te leren waarderen en begrijpen Aanzet tot deelname Stimuleren van gedragsverandering Kennis laten nemen en ontdekken van cultuur De intrinsieke waarde; het “belevingselement” Niet vrijblijvende karakter; de “bewustwording”

15 *Vormen van educatie die beogen leerlingen in contact te brengen met:
Kunst Cultuur Erfgoed Media (muziek, theater, literatuur, dans,beeldende kunst) *Inbedding in schoolprogramma; Geïntegreerd in andere vakken *Cultuureducatie buitenschools; De school als vindplaats voor talent en wegwijzer *Amateurkunst; Samenwerking met amateurkunst

16 Aanbod cultuureducatie in thematisch onderwijs.
Gekozen thema’s: : platteland; landelijk : leefbaarheid : natuur : ondernemend; energiek De cultuurcoördinatoren van de scholen zorgen onder aanvoering van de bovenschoolse coördinator voor: Bevorderen breed draagvlak Opstellen beleid Coördineren van inhoudelijke en organisatorische zaken

17 Muziek als onderdeel van cultuureducatie
Scenario 1: reguliere kunst- en cultuurprogramma zonder additionele middelen gemeente Leudal Scenario 2: financiële bijdrage gemeente aan kunst- en cultuurprogramma waarbij alle onderdelen een nadere uitdieping krijgen (dans, muziek, theater etc.) Scenario 3: een extra financiële bijdrage (bovenop scenario 2) t.b.v. een cursorisch muziekprogramma Bij scenario 3 wordt Kreato gezien als partner in dezen

18 Spolt/Kreato hebben de volgende uitgangspunten geformuleerd:
* Muziek mag nadruk hebben maar zeer zeker niet ten koste van andere disciplines. * Nadruk op muziek krijgt gestalte in de groepen 4/5/6. * Thema’s van Leudal moeten meegenomen worden in aanbod. * “Allemaal Blaasmuziek ” of soortgelijke projecten inpassen in regulier programma. * Naast blaasmuziek ook aandacht voor percussie, zang, toets/snaar * Het is wenselijk ook andere disciplines te koppelen aan deze les (denk aan dans, tekenen/ schilderen, drama) IIn

19 Het ideale plaatje In de basisscholen ruimte creëren voor klassikale AMV lessen (groepen 4, 5 of 5, 6) door deskundige docenten, liefst wekelijks. Gemotiveerde leerlingen (talenten) worden uitgedaagd om buiten schooltijd verder muzieklessen te volgen. AMV in school laten aansluiten op IVM buiten school halverwege groep 5. Projectmatig inspelen op de plaatselijke situatie, behoeften en mogelijkheden. Samenwerken met plaatselijke muziekverenigingen, kinderkoren, schutterij etc. De school kan een oefenplek zijn voor een schoolband of bijvoorbeeld musicalklas (denk aan Music Home Neer) Aansluiten bij de thema’s van het kunstmenu

20 *Behoeftepeiling scholen:
*kostenberekening *Behoeftepeiling scholen: Groepsverdeling binnen SPOLT is niet homogeen! Dit kan een probleem zijn bij een structureel aanbod. Opsplitsen van groepen is (meestal) geen optie. * Oprichten projectteam van experts

21 EINDE


Download ppt "SPOLT in de gemeente Leudal"

Verwante presentaties


Ads door Google