De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nierfunctiestoornis bij ouderen GeriatrieAvond Westfriesland 13 april 2006 dr. R.W. van Etten, Internist-nefroloog

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nierfunctiestoornis bij ouderen GeriatrieAvond Westfriesland 13 april 2006 dr. R.W. van Etten, Internist-nefroloog"— Transcript van de presentatie:

1 Nierfunctiestoornis bij ouderen GeriatrieAvond Westfriesland 13 april 2006 dr. R.W. van Etten, Internist-nefroloog r.w.vanetten@westfriesgasthuis.nl

2 Casus, Mevrouw D., 1922 Voorgeschiedenis: –1984 Diabetes Mellitus type 2 –Hypertensie –AF, Dec Cordis –Claudicatio Intermittens –2005: Amputatie dig 4+5 re voet –2005: CVA, hemibeeld, afasie; verpleeghuis –2006: Jicht Medicatie: –Metformine 2 x 500 mg, Tolbutamide 2 x 500 mg, Metoprolol 1 x 50 mg, Enalapril 1 x 20 mg, Aldacton 1 x 25 mg, Amlodipine 1x 5 mg, Digoxine 1 x 0.125 mg, Sintrom, Diclofenac 2 dd 50 mg z.n.

3 Casus Anamnese: –Moe, misselijk, eet slecht –Sneller kortademig en dikke enkels –Jeukende huid, branderige ogen –Dikke grote teen waarvoor diclofenac Lichamelijk Onderzoek: –Grauwe dame, RR 160/95, P 78 irr, AHF 24/min –Hart: S1 S2, syst souffle 2/6, axillair –Longen: Crepiteren bdzs –Benen: Oedeem, huiderosies, dikke MTP 1 re

4 Casus; D.D. Cardiovasculair Infarct, Dec. Cordis Endocrien Hyperglyc ontregeling Gastro-enterologisch Ulcus, Maligniteit Hematologisch Anemie, Lymfoom Renaal Nierinsufficientie Medicatie Bijwerkingen, toxiciteit

5 Casus Laboratorium –Hb 5.8, Ureum 33, Kreatinine 220, Glucose 8, Na 142, K 6.7, Bic 16, Calcium 1.9, Fosfaat 2.2, Albumine 30, Urinezuur 0.55, LDH 325, CRP < 7, Troponine < 0.1 –Urine: Sed: gda, Na 60 mmol/l, Eiwit 1.5 g/l X-thorax: –Fors hart en toegenomen vaattekening ECG: –AF, 80x, LVH, vlak ST voorwand

6 Casus; Mevrouw D. C/ Chronische Nierinsufficientie, wrs HT / DM nefropathie Vrouw van 84 jr, 60 kg Kreatinine 220 umol/l Kr Klaring: ?

7 Casus, Mevrouw D. C/ Chronische Nierinsufficientie, wrs HT / DM nefropathie Vrouw van 84 jr, 60 kg Kreatinine 220 umol/l Kr Klaring: 15 ml/min (Cockcroft)

8 Relatie Kreatinine en GFR in populatie

9 Definitie Chronische Nierinsufficiëntie 1.Nierschade  3 maanden, met of zonder verminderde GFR, blijkend uit a.pathologische afwijkingen of b.kenmerken van nierschade zoals sedimentafwijkingen, radiologische of histopathologische afwijkingen 2.GFR < 60 ML/min/1,73 m 2  3 maanden met of zonder nierschade

10 Classificatie CRF BeschrijvingGFRPrevalentie (aantal in Ned) Actieplan verhoogd risico op chronische nierinsufficiëntie ≥90 screening 1nierschade, normale GFR≥905,8%diagnose en behandeling 2nierschade, licht verlaagde GFR60-893,0%progressiefactoren aanpakken 3matig verlaagde GFR30-594,3% (500.000) complicaties behandelen 4ernstig verlaagde GFR15-290,2% (25.000) voorbereiding dialyse en tx 5nierfalen<150,1% ( 12.500) nierfunctievervanging Ann.Intern.Med. 15-7-2003;139:137-147

11 Screening op CRF Risicofactoren –oudere leeftijd –overgewicht –roken –nierziekten in de familie –hypertensie –diabetes mellitus –atherosclerose –auto-immuunziekten –niersteenlijden, urineweg-infecties / -obstructie

12 Complicaties CRF Uremie Jeuk, krab-laesies, moeheid, slechte eetlust, uremische gastritis Overvulling Oedeem, dyspnoe, crepiteren, Metabool Hyperkaliemie Acidose Hypocalciemie Hyperfosfatemie Hyperparathyreoidie Hypoalbuminemie Anemie Jicht

13 Casus H.D. of P.D. of geen D. voor mevrouw D. ? Kr KlaringGFRKlachtenAdvies < 18< 12GeenCo 1 x / mnd < 18< 12UremieStart Dialyse < 15< 10Start Dialyse

14

15 Casus H.D. of P.D. of geen D. voor mevrouw D. ? Doel: ? Overleving verlengen Behandeling nierziekte, complicaties (Cure) Behandeling klachten, QoL (Care)

16 Casus H.D. of P.D. of geen D. voor mevrouw D. ? Doel: ? Overleving verlengen Behandeling nierziekte, complicaties (Cure) Behandeling klachten, QoL (Care)

17 ESRD en Mortaliteit Sarnak MJ and Levey AS. Am J Kidney Disease 2000; 35(4) (suppl 1): S117-S131 Foley RN. Am J Kidney Diseease 1998; 32(S3): S112-S119

18 Overleving bij oudere dialysepatient Munshi et a.l NDT 2001

19 Levensverwachting in jrn.Bevolking UKESRD MVMV 50j25 30 7.1 7.3 65 j 14 17 2.3 2.4 75 j8 10 1.3 1.3 Munshi et al NDT 2001

20 Overleving bij oudere dialysepatient Winchester et al 2002 6-12 mnd overleving van PD pt in verpleeghuis was resp 53 en 29%. Anderson et al AJKD 1990

21 Relatieve Mortaliteit Dialysepopulatie WFG Mortaliteit / jaar WFGLandelijk 16-556 5 55-651114 65-751923 >75 j2833 %

22 Doodsoorzaken ouderen in dialyse –Hart- en vaatziekten50-75 % –Infecties20-25 % –Stoppen dialyse20-40 % –Maligniteit5-12 % –COPD3-5 % –Munshi et al NDT, Birmele et AL 2004

23 Veel Co-morbiditeit (100 %) –HVZ 50-70% (mede door CRF / Dialyse) –HT 50% –DM 20-40% –Respiratoir 5-20% –Neurogeen 5-20% Complicaties van Dialyse / CRF –Overvulling / HT / ondervulling –Infecties (incl peritonitis, catheters) –Electrolytstoornis, hyperkaliemie –Uremie –Anemie –Shunt- en catheterproblemen Leeftijd Ondervoeding Polyfarmacie Opnames: 33 dgn/j. Mushi et al, Mallick et al NDT 1999, Birmele NDT 2004 Oorzaken hoge mortaliteit / morbiditeit

24 Casus H.D. of P.D. of geen D. voor mevrouw D. ? Doel: ? Overleving verlengen Behandeling nierziekte, complicaties (Cure) Behandeling klachten, QoL (Care)

25 Behandeling nierziekte, complicaties CRF Nierziekte meestal chronische en progressief Behandelbare oorzaak ? Alle complicaties behandelen betekent dialyse en veel medicatie

26 Behandelen complicaties CRF Zoutbeperking (5 g), diuretica / ACE-i RR  130/85 mmHg ARB / Betablokker / calcium-entry blokker Erytropoëtine ( aranesp, neorec.)Hb > 6,8 mmol/l ferrofumaraat/gradumet, vit.C Ferritine > 100 ug/l, Tr Sat >20% Fosfaatbeperking, sevelamerP <1,8 mmol/l, Ca 2.4-2.6 mmol/l calciumcarbonaat, etalpha PTH 10-20 pmol/l Calciumcarb, natriumbicarbonaatbic > 22 mmol/l Kaliumbeperking, ResoniumK 3,5-5,5 mmol/l EiwitbeperkingEffect op uremie / acidose statine, acetylsalicylzuur, foliumzuurLDL-chol < 2,6 mmol/l

27 Casus H.D. of P.D. of geen D. voor mevrouw D. ? Doel: ? Overleving verlengen Behandeling nierziekte, complicaties (Cure) Behandeling klachten, QoL (Care)

28 Care Behandeling overvulling –Na beperking (70 mmol), diuretica Behandeling Uremie, hyperfosfatemie –Eiwitbeperking, fosfaatbeperking Overige palliatieve zorg

29 Wel / niet (meer) dialyseren ? Vergrijzende populatie Steeds meer ouderen in Dialyse (30% > 75 j in WFG) Geen leeftijds-grens Geen kostenaspect of capaciteitsprobleem Weinig harde exclusie-criteria Verbeterende techniek en overleving

30 Wel / niet (meer) dialyseren ? Beoordeel –mentale / cognitieve conditie (uremie) –fysieke conditie / Karnofsky –Co-morbiditeit / prognose –QoL Informeer pt over –Prognose / Overleving –Care vs Cure –Effect, meerwaarde, complicaties en belasting van dialysebehandeling (pre-dialyse traject)

31 Wel / niet (meer) dialyseren ? Daarna beslissing i.o.m. pt en familie –Informed Consent –Autonomie –Stoppen behandeling Meestal geen dialyse voor geriatrische en verpleeghuis patient –Voorkom overvulling ! –(Eiwitbeperking ivm uremie) –(Let op nefrotoxische interventies) –Uremische dood is mild –Na stoppen dialyse overleving meestal 1-2 weken


Download ppt "Nierfunctiestoornis bij ouderen GeriatrieAvond Westfriesland 13 april 2006 dr. R.W. van Etten, Internist-nefroloog"

Verwante presentaties


Ads door Google