De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TTP: diagnostiek, behandeling, al of niet transfusie Roger E.G. Schutgens Afd. Hematologie/ Van Creveldkliniek UMC Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TTP: diagnostiek, behandeling, al of niet transfusie Roger E.G. Schutgens Afd. Hematologie/ Van Creveldkliniek UMC Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 TTP: diagnostiek, behandeling, al of niet transfusie Roger E.G. Schutgens Afd. Hematologie/ Van Creveldkliniek UMC Utrecht

2 Casus: 59-jarige Antilliaanse man Voorgeschiedenis: blanco, sinds 15 jaar in NL Hetero-anamnese via echtgenote : enkele dagen braken (bijmenging bloed) geen melaena hoofdpijn verward Med: geen Intox: af en toe roken en alcohol, geen drugs

3 Vervolg casus Lichamelijk onderzoek: T 37.9, RR 110/65, pols 76, sat 98%, 80 kg negroïde man, niet helemaal adequaat spoor helder bloed in mond cor: systolische souffle gr 2/6 RT: geen afwijkingen

4 Laboratorium onderzoek Bloedbeeld: Hb 5.8, MCV 84, Leuco 10.3, Thrombo 16 Retículocyten 130 Chemie: CRP 56, LD 1516, Bili 34, Creat 136, Hapto <0.1 Stolling:APTT 37, PT 15.5 Fragmentocyten:2+ Coombs:negatief Fibrinogeen:6.1 D-dimeer:12.9

5 Trombotische Trombocytopenische Purpura (TTP) Diagnostische criteria hemolytische anemie met trombopenie neurologische, renale afwijkingen en koorts incidentie 4-11 per 1 miljoen/jaar congenitaal en verworven (idiopathisch of secundair)

6 Functie von Willebrand factor Bindt bloedplaatjes via GPIb en GPIIb/IIIa Shear stress bevordert interactie met bloedplaatjes Figure 1. Adhesion of CHO cells on stimulated endothelial cells. CHO cells expressing either the GP Ib-IX-V complex (CHO αβ IX cells) or a partial complex lacking GP Ib Dong et al. Blood 2002;100:4033

7 Functie von Willebrand factor The formation of strings with adherent platelets was blocked by monoclonal antibodies against either VWF (6G1; A) or GP Ib (AK2; B) but not by a control mouse IgG (C) Dong et al. Blood 2002;100:4033

8 Plasma from patients with TTP did not cleave the ULVWF strings with adherent platelets Dong et al. Blood 2002;100:4033

9 ADAMTS 13 a disintegrin and a metalloprotease with thrombospondin-1like domains Von Willebrand factor protease Knipt ultragrote vWF

10 ADAMTS 13

11 Pathofysiologie TTP Bij idiopathische TTP: ADAMTS-13 activiteit <10% tgv auto-antilichamen

12 TTP: Ultralarge vWF door gebrek aan ADAMTS13

13 Vervolg casus vWF protease <1% Auto-antistoffen; positief Conclusie: acute verworven TTP

14 Behandeling Onbehandeld: mortaliteit 90% Sinds plasma exchange: mortaliteit 10-30% Rationale plasma exchange Dilutie antistoffen Repletie vWF-protease

15 Plasma exchange versus infusion N=102Plasma infusionPlasma exchangeP-waarde N=51 Na 1e cyclus Respons13240.025 Mortaliteit820.035 Na 6 maanden Respons25400.002 Mortaliteit19110.036 Rock G, N Eng J Med 1991;325(6):393-7 Cave: volume plasma in plasma exchange 3x > infusion

16 Behandeling acute TTP Plasmaferese: 50 ml/kg/dag Prednisolon: 1,5 mg/kg/dag doel: suppresie vorming auto-antistoffen Geen trombocyten-transfusie

17 Vervolg casus Dag 9 geen reactie op plasmaferese en prednison 1 e insult (geen aanwijzing bloeding op CT) Start difantoïne plasmaferese 4 » 6 liter/dag start rituximab

18 Vervolg casus Dag 13 Neurologische verslechtering start ciclosporine 2dd100mg oraal start haldol Dag 23 Refractaire TTP plasmaferese, prednison, ciclosporine en rituximab Neurologische verslechtering Transfusie-behoefte erytrocyten

19 Vervolg casus ?? C RRRR C = ciclosporine 450 0 150 100% 0

20 Vervolg casus Dag 26 ongecompliceerde splenectomie (bij thrombo’s 9 !!)

21 Samenvatting Diagnose TTP microangiopathische hemolyse en trombopenie verlaagde vWF protease Behandeling plasma exchange prednison


Download ppt "TTP: diagnostiek, behandeling, al of niet transfusie Roger E.G. Schutgens Afd. Hematologie/ Van Creveldkliniek UMC Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google