De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cardiovasculair risicomanagement Rolf Kuilder praktijkondersteuner.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cardiovasculair risicomanagement Rolf Kuilder praktijkondersteuner."— Transcript van de presentatie:

1 Cardiovasculair risicomanagement Rolf Kuilder praktijkondersteuner

2 Deze bijscholing voor praktijkondersteuners  Doel  ‘alles’ wat we al weten op een rijtje  Kennisvergroting (kennis = macht)  Discussie  Uitwisseling  Praktische tips van elkaar horen  Opzet  Theorie  Vragen stellen  Uitwisselen ervaringen

3 Inleiding  Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn de belangrijkste oorzaak van sterfte in Nederland (1/3 van de sterfte)  Van bevolking van 20 – 60 jaar: 1/8 verhoogd cholesterol (≥ 6,5) 1/5 hoge RR (≥ 140/90) 1/3 rookt  Vervanging aparte richtlijnen

4 Doel standaard  Bevorderen optimaal beleid  Opsporen mensen met hoog risico  Bepalen hoogte van het risico  Advies verlagen risico

5 Standaard  Voor patiënten die met ons in contact komen  Niet voor opsporing of screening  Niet voor patiënten met specifieke afwijkingen (o.a. chol ≥8, nierziekten, DM type 1)

6 Achtergronden  HVZ veroorzaakt door atherotrombotische processen  Myocardinfarct  Angina pectoris  Herseninfarct  TIA  Aneurysma aortae  Perifeer arterieel vaatlijden

7 Cardiovasculair risicomanagement  Diagnostiek  Behandeling  Follow-up van risicofactoren  Inclusief:  leefstijladviezen  begeleiding

8 Termen  Risicoprofiel: Overzicht van relevante risicofactoren  leeftijd,  geslacht,  roken,  bloeddruk,  glucosegehalte, cholesterolgehalte,  familieanamnese,  voedingspatroon,  lichamelijke activiteit,  BMI en BO.

9 Risicofunctie  Wiskundige vergelijking  Voor deze standaard: Op basis van een risicoprofiel de kans op sterfte, binnen 10 jaar, voorspellen voor een individu.

10 Uitgangspunten  Aan alle patiënten met verhoogd risico geven van adviezen:  Voeding  Alcoholgebruik  Lichamelijke activiteit  Bij rokende patiënten: stoppen erg belangrijk!

11 Medicatie?  Individueel bepalen  Gezamenlijk overleg met de patiënt  Hoogte risico  Leeftijd en levensverwachting  Familie-anamnese  Leefstijl  Motivatie voor gedragsverandering  Co-morbiditeit  Co-medicatie  Te verwachten baat van de behandeling

12 Identificatie  Drie groepen  Patiënten met HVZ  Patiënten met DM2  Patiënten zonder HVZ of DM2

13 Patiënten met HVZ of DM2  HVZ duidelijk verhoogd risico  DM2 hoger risico Bij deze groepen: risicofactoren bepalen en vastleggen  Uitgangswaarden  Mogelijkheid tot vervolgen

14 Patiënten zonder HVZ of DM2  Verschillende redenen voor opstellen profiel Risicoprofiel opstellen bij  SBD ≥ 140  TC ≥ 6,5  Roken bij mannen > 50 jaar en bij vrouwen > 55 jaar

15 Risicoprofiel  leeftijd,  geslacht,  roken,  Systolische bloeddruk,  lipidenspectrum,  glucosegehalte,  familieanamnese,  voeding,  lichamelijke activiteit,  BMI en BO.

16 Bepalen van de bloeddruk  Zittende patiënt  Na enkele minuten rust  Goede apparatuur  2 keer per consult (minimaal 15 seconden later, zelfde arm)  Gemiddelde  SBD ≥ 140 dan 2e consult na minimaal 24 uur

17 Lab  Nuchtere bepaling van lipidenspectrum en glucose  Lipidenspectrum: TC, HDL, LDL en triglyceriden  TC/HDL ratio voor risicoschatting  LDL voor monitoring behandeling

18 Risico-inschatting  Zonder HVZ en zonder DM2  Schatten hoogte 10-jaarsrisico van sterfte  Mbv SCORE-risicofunctie  (200.000 personen uit 12 Europese onderzoeken)

19

20 SCORE  Aangepast aan NL-situatie  Actuele bloeddruk en chol. waarden (evt al met medicatie)  Niet voor DM2.  Indien DM2 goed is ingesteld dan cijfers keer 2 (≤3 jr en HbA1c≤7%)

21 Risicotabel  Hoger risico bij:  Belaste familie anamnese  Ongezond eten  Weinig beweging  BMI ≥30  BO ≥102 (mannen) en ≥88 (vrouwen)  Verloop risico (bij ouder worden)  Of bij verandering! (bv Stoppen met roken)

22 Vaststellen beleid  Samenspraak met patiënt  Volgens afspraken binnen HA praktijk!  Hoogte risico  Specifieke omstandigheden van patiënt  Motivatie  Langdurige therapietrouw nodig

23 Medicatie behandeling Patiënten met HVZ  Acetylsalicylzuur (of Orale Anti Stolling)  En SBD≥140: antihypertensiva  AP of myocardinfarct/hartfalen: betablokker  CABG/PTCA, hartinfarct/hartfalen: ACE-remmers  Herseninfarct/TIA: RR behandeling ook bij goede RR  Statine

24 Medicatie behandeling Patiënten met DM2  SBD≥140: antihypertensiva  (Risico HVZ en nefropathie verminderen)  Statine advies  Glucose behandelen

25 Medicatie behandeling Patiënten zonder HVZ/DM2  Goed afwegen voor- en nadelen behandeling met medicatie  Risico ≥ 10 % overwegen behandeling antihypertensiva/Statine tenzij SBD ≤140 en LDL ≤2,5  Risico ≥ 15 % advies: wel behandelen.

26 Medicatie behandeling Patiënten zonder HVZ/DM2  Stoppen met roken verlaagd risico enorm.  Indien SBD ≥180: altijd antihypertensiva  Bij laag risico: meewegen andere risicofactoren  Meenemen: ‘bij onveranderd gedrag’: Komt vanzelf in gevarenzone

27 Oudere zonder HVZ/DM2  Ouderen hebben op grond van leeftijd al hoger risico  Nog lastiger afwegen  Nadelen: polyfarmacie en medicalisering  Levensverwachting?

28 Geneesmiddelgroepen  Trombocytenaggregatieremmers  Antihypertensiva  Cholesterolverlagers

29 Trombocyten- aggregatieremmers  Alleen voor patiënten met HVZ  Alle pat met HVZ (uitgezonderd OAS- gebruikers): 80 mg acetylsalicylzuur per dag.

30 antihypertensiva  Alle middelen vergelijkbaar effect  Geleidelijke verlaging is beter  Streef SBD ≤140  Voor DM2 liever nog lager  Specifieke groepen: specifieke behandeling  Zonder HVZ/DM2: diureticum (K controle)  Betablokker  Calciumantagonisten/ ACE-remmers

31 Cholesterolverlagers  Verminderen risico op HVZ  Veilig, bijwerking myopathie (0,1-0,5 %)  Let extra op bij:  Ouderen  Kleine, magere mensen  Multi-orgaan problematiek  Mensen met veel medicatie

32 Cholesterolverlagers  Start met simvastatine (40 mg) of pravastatine (40 mg)  Na enkele weken controle LDL Streefwaarde  Met HVZ/DM2: LDL < 2,5  Zonder HVZ/DM2: LDL-daling van 1,0 mmol/l

33 Follow-up  Controleschema individueel opstellen  Medicatie ja/nee  Risico  reeds bestaande HVZ  En/of DM2 (controle schema volgens standaard M01)  Therapietrouw  Stoppen met roken blijft belangrijkste maatregel

34 Jaarcontrole pat. Zonder HVZ/DM2  1 x per jaar zinvol  Therapietrouw  Veranderd risicoprofiel?  Bij gebruik diuretica, ACE-remmer: controle Kalium en creat  Staken medicatie wordt niet aangeraden  1 x 3-5 jaar controle nuchtere glucose

35 Einde van de theorie  Vragen?  Discussiepunten  Afspraken maken op de praktijk  Wie bepaald het beleid  Wat zou je er zelf van vinden als je pillen zou mogen slikken  Praktisch tips

36 Evaluatie van de scholing  Product  Proces


Download ppt "Cardiovasculair risicomanagement Rolf Kuilder praktijkondersteuner."

Verwante presentaties


Ads door Google