De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zuivel & Bloeddruk: Verbreding naar de huisartspraktijk Jaap van Binsbergen afdeling Eerstelijnsgeneeskunde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zuivel & Bloeddruk: Verbreding naar de huisartspraktijk Jaap van Binsbergen afdeling Eerstelijnsgeneeskunde."— Transcript van de presentatie:

1 Zuivel & Bloeddruk: Verbreding naar de huisartspraktijk Jaap van Binsbergen afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

2 .....verbreding naar de huisartspraktijk Bloeddruk in de huisartspraktijk Geïsoleerde bloeddrukbehandeling??

3 .....verbreding naar de huisartspraktijk

4

5 Hypertensie Als onderdeel van het veel bredere: Cardiovasculair risicomanagement {hypertensie, myocardinfarct, angina pectoris, CVA, TIA, hartfalen, perifeer arterieel vaatlijden, aneurysma aortea} plus Diabetes type 2!

6 .....verbreding naar de huisartspraktijk

7

8 Voortschrijdend inzicht NHG: verbreding van hypertensie naar cardiovasculair risicomanagement inclusief diabetes type 2

9 .....verbreding naar de huisartspraktijk Niet-medicamenteuze behandeling CVRM + DM2 Stop met roken Beweeg veel Richtlijnen Goede Voeding 2006 Alcohol vrouwen maximaal twee, mannen drie/dag Optimaal gewicht BMI <25 Kg/m 2 Middelomtrek vrouwen < 80 cm, mannen < 94 cm

10 .....verbreding naar de huisartspraktijk Voortschrijdend inzicht GR: verbreding van geïsoleerde voedingsadviezen naar totale voedingspatroon Inclusief beweegadviezen

11 .....verbreding naar de huisartspraktijk Aldus……. Spreekt men over niet-medicamenteuze behandeling van hypertensie dan spreekt men over: Geïntegreerde leefstijladviezen bij CVRM en DM2 volgens de Richtlijnen Goede Voeding 2006

12 .....verbreding naar de huisartspraktijk Voedinggerelateerde adviezen Bewegen Lichaamsgewicht Voedingspatroon

13 .....verbreding naar de huisartspraktijk Voedinggerelateerde adviezen: bewegen Stabiel en gezond lichaamsgewicht: voor volwassenen BMI: 18,5 – 24,9 kg/m 2 ; middelomtrek mannen < 94 cm en vrouwen < 80 cm Op ten minste vijf -maar bij voorkeur op alle - dagen van de week minstens een half uur matig inspannende lichamelijke activiteit (fietsen, stevig lopen, tuinieren) Bij personen met een BMI ≥ 25 kg/m 2 Verhoog de lichamelijke activiteit tot ten minste een uur matig inspannende activiteit per dag

14 .....verbreding naar de huisartspraktijk Voedinggerelateerde adviezen: lichaamsgewicht Centrale plaats in de interventie; 10-15% gewichtsreductie geeft substantiële gezondheidswinst {met name in relatie tot CVRM en DM2}

15 .....verbreding naar de huisartspraktijk Maar ja, afvallen…..??!!

16 .....verbreding naar de huisartspraktijk

17 Vijf opmerkelijke initiatieven 2005: Covenant Overgewicht en Obesitas 2006: GR: Richtlijnen Goede Voeding 2007: CBO: Richtlijn Obesitas 2008: PON: Partnerschap Overgewicht Nederland 2009: NHG: NHG-Standaard Obesitas

18 .....verbreding naar de huisartspraktijk Covenant Overgewicht en Obesitas, 2005 PARTIJEN: (niet-medische professionals) – Ministerie VWS en Onderwijs, Cultuur, Wetenschappen – Voedingsmiddelenindustrie – Detailhandel – Zorgverzekeraars – MKB-Nederland – Nederlands Olympisch Committee & Nederlandse Sport Federatie – Catering Organisaties Et cetera……………….

19 .....verbreding naar de huisartspraktijk GR: Richtlijnen Goede Voeding, 2006 “Nationale richtlijnen voor gezonde voeding en beweegadviezen” Nu geclassificeerd naar: BMI: 18,5-24,9 kg/m 2 {middelomtrek vrouwen <80 cm - mannen < 94 cm} BMI ≥ 25,0 kg/m 2

20 .....verbreding naar de huisartspraktijk CBO: Richtlijn Obesitas, 2007 Partijen: (medisch professionals) Internisten Cardiologen Jeugdgezondheidsartsen Chirurgen Longartsen Huisartsen Kinderartsen Psychologen Fysiotherapeuten Diëtisten Obesitas patiëntenvereniging Et cetera………….

21 .....verbreding naar de huisartspraktijk PON: Partnerschap Overgewicht Nederland, 2008 Doel: samenwerking alle gezondheidszorgwerkers die met overgewicht/obesitas van doen hebben inclusief patiëntenvereniging de CBO Richtlijn Obesitas te implementeren

22 .....verbreding naar de huisartspraktijk Nederlands Huisartsen Genootschap, 2009 NHG-Standaard Obesitas LESA Obesitas LTA Obesitas

23 .....verbreding naar de huisartspraktijk Voedinggerelateerde adviezen: voedingspatroon Voedingsadviezen bij CVRM en DM2 vallen volledig samen

24 .....verbreding naar de huisartspraktijk

25

26

27

28 Accenten Specifieke aandacht bij CVRM en DM2 {“hypertensie”} Zout, in het bijzonder de Na/K ratio in de voeding

29 .....verbreding naar de huisartspraktijk “Ik, minder zout? Dokter, wij gebruiken nooit zout…..”

30 .....verbreding naar de huisartspraktijk Zout in fysiologisch perspectief Oer-mens: voeding natriumarm/kaliumrijk zeer lage Na/K-ratio in de voeding Wel: Natrium-sparende mechanismen (Renine- Angiotensine-Aldosteron-Systeem) Geen: Kalium-sparende mechanismen Zout als smaakstof “goud” waard: Sel-Salaris Zout als conserveringsmiddel Geïndustrialiseerde-mens: voeding natriumrijk/kaliumarm zeer hoge Na/K-ratio in de voeding

31 .....verbreding naar de huisartspraktijk Zout en voeding Van nature bevat de voeding weinig natrium (vlees/vis) en veel kalium (groenten/fruit): zeer lage Na/K-ratio Toevoeging natrium aan allerlei producten en vermindering van het gebruik van natuurlijke kaliumbronnen leidt tot verhoging van de natrium-, verlaging van de kaliuminneming en aldus een drastische verhoging van de molaire Na/K-ratio in de voeding

32 .....verbreding naar de huisartspraktijk Molaire Na/K-ratio (Na en K mg/100 g) Voedingsmiddel Na in mg/100g K in mg/100g Mol Na/K ratio Aardappelen24500,006 Aardappelkroket4703601,7 Maïs12500,052 Cornflakes10009014,4 Halfvolle melk451600,47 Yoghurt/Vla (halfvol)55 / 50170 / 1400,54 / 0,59 Halfvolle 30+ kaas6808014,06

33 .....verbreding naar de huisartspraktijk Zout in de voeding waar komt het vandaan? 80% bedrijfsmatig bewerkte voedingsmiddelen en kant-en- klaar maaltijden: “verborgen zout” 20% van nature en zelf toegevoegd

34 .....verbreding naar de huisartspraktijk Zout & Ziekte Bloeddruk Hypertensie: 60% alle CVA’s, 50% alle hartziekten Zout reductie met 6 g: 24% reductie CVA-doden en 18% reductie van overlijden aan coronaire hartziekten  2,6 miljoen mensen wereldwijd per jaar

35 .....verbreding naar de huisartspraktijk Wat staat vast? 5000 sterfgevallen per jaar ten gevolge van te veel zout in de voeding {Geleijnse, et al} 70-80% verborgen zout 10-tallen procenten reductie van het zoutgehalte is haalbaar 5-6 gram/dag keukenzout als maximum

36 .....verbreding naar de huisartspraktijk Richtlijnen Goede Voeding 2006: Kwantitatief Stabiel en gezond lichaamsgewicht: voor volwassenen BMI: 18,5 – 24,9 kg/m 2 ; middelomtrek mannen < 94 cm en vrouwen < 80 cm Op ten minste vijf -maar bij voorkeur op alle - dagen van de week minstens een half uur matig inspannende lichamelijke activiteit (fietsen, stevig lopen, tuinieren) Gebruik dagelijks 150-200 gram groente en 200 gram fruit Gebruik een voeding die dagelijks 30-40 gram vezel afkomstig van groente, fruit en volkoren graanproducten bevat Beperk het gebruik van verzadigde vetzuren tot maximaal 10 en% en van trans-onverzadigde vetzuren tot maximaal 1 en% Twee porties (100-150 gram) (vette) vis per week Maximaal 7 eet/drinkmomenten per dag Beperk de inname van keukenzout tot maximaal 6 gram per dag Indien men alcoholische drank gebruikt beperk dit dan tot twee standaard glazen (mannen) of één standaardglas (vrouwen) per dag

37 .....verbreding naar de huisartspraktijk

38 WASH: World Action on Salt and Health Gestart: 2005 Wetenschappers: 338 uit 83 landen WASH-NL Missie: reductie zoutinneming van 10-15 g/dag tot WHO-doel 5 g/dag

39 .....verbreding naar de huisartspraktijk WASH: World Action on Salt and Health www.worldactiononsalt.com

40 .....verbreding naar de huisartspraktijk

41 “Ik hoor en zie u denken…..!” En de zuivel dan……………..??

42 .....verbreding naar de huisartspraktijk DASH-dieet Rijk aan: Graan en –producten Groente en fruit Magere en halfvolle zuivelproducten Mager vlees, vis en gevogelte Noten en peulvruchten

43 .....verbreding naar de huisartspraktijk DASH-dieet Toonaangevend inzake voeding en bloeddruk Toonaangevend inzake zuivel en bloeddruk Ook hier geldt: verlaat geïsoleerde diagnosen en voedingsinterventies

44 .....verbreding naar de huisartspraktijk DASH-dieet Waarom toonaangevend inzake voeding/zuivel en bloeddruk? Vanwege de gunstige Na/K ratio van de DASH voeding Extra natriumbeperking  meer bloeddrukverlaging

45 .....verbreding naar de huisartspraktijk DASH-dieet Waarom toonaangevend inzake voeding/zuivel en bloeddruk? Calcium (gladde spiertonus vaten)? Melkeiwitten? Relatief hoge inneming in Nederland!

46 .....verbreding naar de huisartspraktijk Zuivel Hoort thuis in een gezond, gavarieerd voedingspatroon Hoge hoge nutriëntendichtheid/energie-eenheid Lage Natrium/Kalium ratio  Halfvolle/magere melk: (45 mg Na &160 mg K) Molaire Na/K ratio: 0,47

47 .....verbreding naar de huisartspraktijk

48 Concluderend Denk in gecombineerde diagnosen en gecombineerde leefstijlinterventies Magere of halfvolle zuivel past in een breed gevarieerd voedingspatroon bij cardiovasculair risicomanagement/diabetes type 2

49 Zuivel & Bloeddruk: Verbreding naar Verbreding naar de huisartspraktijk Jaap van Binsbergen afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Zuivel & Bloeddruk: Verbreding naar de huisartspraktijk Jaap van Binsbergen afdeling Eerstelijnsgeneeskunde."

Verwante presentaties


Ads door Google