De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toegankelijke jeugdhulp Nog veel werk aan de winkel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toegankelijke jeugdhulp Nog veel werk aan de winkel"— Transcript van de presentatie:

1 Toegankelijke jeugdhulp Nog veel werk aan de winkel
Door Stefanie Degrieck Eerstejaarsstudente Sociaal Werk KATHO Kortrijk, departement Ipsoc

2 Inhoudstafel Jeugdhulp blijft verkokerd Vergeten partners
Wie stuurt hulp? Nood aan preventie Naar een andere zorg Kwetsbaar vertrouwen Aanwezigheid is essentieel Teamwerk en coaching Vastgeroeste structuren loswrikken

3 Jeugdhulp blijft verkokerd
Afstemming aanbod ≠ vraag van jongeren Systeem niet open & flexibel genoeg om te luisteren naar vraag jongeren Integrale jeugdhulp: sterke beheeringsgedachte  Toont onzekerheid & kwetsbaarheid

4 Vergeten partners Integrale Jeugdhulp gestart vanuit: Kind en Gezin
Algemeen Welzijnswerk Geestelijke Gezondheidszorg Centra voor Leerlingenbegeleiding Bijzondere Jeugdbijstand Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Centra voor Integrale Gezinszorg

5 Vergeten partners Lijst niet volledig, er zijn nog meer initiatieven.
Bijvoorbeeld: Jeugdwelzijnswerk Straathoekwerk  Niet beschouwd als ‘echte’ hulpverlening. Gepositioneerd in een zogenaamd ‘voorveld’

6 Wie stuurt de hulp? Te weinig vrije bewegingsruimte  verregaande bureaucratisering van de zorg  verengt de ruimte zoekend handelen Drang naar efficiëntie & effectiviteit staat haaks op het maatwerk dat nodig is

7 Autonome sectorale machtsstructuren kunnen leiden tot:
Immobilisme Overstructurering Bureaucratisering van de zorg

8 Nood aan preventies Risico’s op crimineel gedrag toewijzen aan specifieke groepen  ONTKRACHT Maatschappelijke reactiesnelheid op overlast: groter geworden minder kansen om dienst- en hulpverleningsvragen te stellen BESLUIT Meer en beter preventief aanbod nodig Voor iedereen toegankelijk

9 Naar een andere zorg Integrale jeugdhulp: niet op juiste spoor, klampen zich vast aan principes die oplossing in de weg staan Andere visie op zorg: Niet vertrekken van ‘wetende’ maar ‘zoekende’ hulpverlening Aan de hand van trajectbegeleiding ingaan op essentiële thema’s

10 Kwetsbaar vertrouwen Er groeien banden met de bereikte jongeren, er is wederzijds respect, … Maatschappelijke kwetsbaarheid: vertrouwen in hulpverlening geschonden  vertrouwen vergt tijd Vanuit vertrouwen: mandaat om te handelen  beperking begeleiding

11 Aanwezigheid is essentieel
‘Problematiserende blik’ verschoven naar ‘ruime contextgebonden competenties’ = trajectbegeleider ziet jongere als compleet persoon, niet als het hebben van 1 of meerdere problemen.  Motivatie om SAMEN aan het probleem werken

12 Teamwork en coaching Open structuur  voldoende ruimte voorzien voor
Teamoverleg Individuele coaching Aanbod & de aanbieders: op laagdrempelige wijze geïnstalleerd worden “Het zijn niet de jongeren die naar de jeugdhulp moeten komen, maar het is de jeugdhulp die naar de jongeren moeten gaan.”

13 Vastgeroeste structuren loswrikken
Niet alle zonden op Integrale Jeugdhulp steken! Dubbelzinnig proces: credo cliënten  beschermen eigen territorium Positieve evoluties “Het is aan de partners van integrale jeugdhulp om zich nog meer in te zetten op de echte vraag van kinderen en jongeren”


Download ppt "Toegankelijke jeugdhulp Nog veel werk aan de winkel"

Verwante presentaties


Ads door Google