De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN EN BEDRIJVENCLUSTERING

Verwante presentaties


Presentatie over: "INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN EN BEDRIJVENCLUSTERING"— Transcript van de presentatie:

1 INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN EN BEDRIJVENCLUSTERING
BIJ ZUIVERING AFVALWATER VAN LEERLOOIERIJEN Eef Leeuw, Waterstromen BV, NL

2 EVEN VOORSTELLEN Behandeling van industrieel afvalwater
Vergisting van industriële organische reststromen Verder: iba’s, baggerdepot, grondbank, slibreductie

3

4

5 INDUSTRIE HEEFT ZUIVERING VAN AFVALWATER UITBESTEED AAN WATERSTROMEN WAAROM?
Zuiveren van afvalwater is voor industrie geen kernactiviteit Industrie investeert liever in productiemiddelen die wél tot de kernactiviteit behoren Nieuwe technologieën vereisen specialistische kennis; Waterstromen heeft deze kennis Gunstig tarief

6 INDUSTRIE HEEFT ZUIVERING VAN AFVALWATER UITBESTEED AAN WATERSTROMEN HOE?
Waterstromen investeert in de zuiveringsinstallatie Waterstromen exploiteert de zuiveringsinstallatie Duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden Afrekening op basis van vaste en variabele vergoeding Waterstromen heeft een afnameverplichting Langdurige overeenkomst, dus vertrouwen!

7 AFVALWATER VAN LEERLOOIERIJ
CZV, sulfide, sulfaat, calcium, stikstof, chroom, chloride, zwevende stof en ….. het stinkt verschrikkelijk Oude proces: fysisch-chemisch, veel slib, geen stikstof/zwavel-verwijdering, veel chemicaliën, verhoging zoutgehalte

8 NIEUW ZUIVERINGSPROCES
Nieuwe effluenteisen voor o.a. stikstof en zwavel Minimale slibproductie, minimaal energieverbruik, minimaal chemicaliënverbruik Innovatief proces

9 STAP 1: ANAËROBE VOORZUIVERING
CZV-verwijdering Reductie van zwavelverbindingen Chroom-verwijdering Vlokkig slib: flotatie met biogas en vergisting

10 STAP 2: BIOLOGISCHE ZWAVELVERWIJDERING
Verlaging van de zoutvracht Omzetting in elementair zwavel Beperkte beluchting Hergebruik zwavel?

11 STAP 3 EN 4: STIKSTOFVERWIJDERING
PARTIËLE NITRIFICATIE: 50% NH4+ → NO2- Beperkte zuurstofbehoefte Korrelslib ANAMMOX NH4 + NO2- → N2 Geen zuurstoftoevoer

12

13

14

15 BIOMASSAVERGISTINGSINSTALLATIE
BIR (Biologische Industriële Reststoffenverwijdering) ton/j Organische reststromen; specifiek: slachtbijproducten (cat.2) Sanitatie (133°C, 3 bar, 20 min); stoomketel Mesofiele/thermofiele vergisting

16 organische reststromen
gasopslag ontzwaveling “groene stroom” WKK biogas warmte naar AWZI restwarmte naar AWZI stoom afvoer uitgegist slib aanvoer organische reststromen opslag sanitatie vergister na-opslag

17 Programma Alternatieve Verwerkingsmethoden Slachtbijproducten (PAV)
BIR: tender voor pluimvee Voorbehandeling Uitbreiding gisting Thans in voorbereiding

18

19

20 BIOGAS AWZI: anaërobe voorzuivering
AWZI: vergisting vlokkig slib uit anaërobe zuivering Vergistingsinstallatie Eén WKK voor alle biogas Groene energie

21 WARMTE Opwarming vergistingstanks Opwarming afvalwater awzi
Volledige herbenutting Geen aardgas

22 SLIB Slibproductie op awzi Slibproductie bij vergistingsinstallatie
Ontwatering slibben op centrifuge waterschap bij RWZI

23 AFVALWATER Afvalwater zuivering naar awzi
Centraat (geconcentreerd!) naar afvalwaterzuivering

24 bedrijfswater biogas slib CZV, N, P warmte N en P slib bedrijfswater
AWZI Hulshof bedrijfswater biogas slib CZV, N, P warmte N en P Vergisting BIR RWZI Lichtenvoorde slib bedrijfswater bediening

25 DANK U WEL VOOR UW AANDACHT


Download ppt "INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN EN BEDRIJVENCLUSTERING"

Verwante presentaties


Ads door Google