De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN EN BEDRIJVENCLUSTERING BIJ ZUIVERING AFVALWATER VAN LEERLOOIERIJEN Eef Leeuw, Waterstromen BV, NL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN EN BEDRIJVENCLUSTERING BIJ ZUIVERING AFVALWATER VAN LEERLOOIERIJEN Eef Leeuw, Waterstromen BV, NL."— Transcript van de presentatie:

1 INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN EN BEDRIJVENCLUSTERING BIJ ZUIVERING AFVALWATER VAN LEERLOOIERIJEN Eef Leeuw, Waterstromen BV, NL

2 Behandeling van industrieel afvalwater Vergisting van industriële organische reststromen Verder: iba’s, baggerdepot, grondbank, slibreductie EVEN VOORSTELLEN

3

4

5 INDUSTRIE HEEFT ZUIVERING VAN AFVALWATER UITBESTEED AAN WATERSTROMEN WAAROM? Zuiveren van afvalwater is voor industrie geen kernactiviteit Industrie investeert liever in productiemiddelen die wél tot de kernactiviteit behoren Nieuwe technologieën vereisen specialistische kennis; Waterstromen heeft deze kennis Gunstig tarief

6 INDUSTRIE HEEFT ZUIVERING VAN AFVALWATER UITBESTEED AAN WATERSTROMEN HOE? Waterstromen investeert in de zuiveringsinstallatie Waterstromen exploiteert de zuiveringsinstallatie Duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden Afrekening op basis van vaste en variabele vergoeding Waterstromen heeft een afnameverplichting Langdurige overeenkomst, dus vertrouwen!

7 CZV, sulfide, sulfaat, calcium, stikstof, chroom, chloride, zwevende stof en ….. het stinkt verschrikkelijk Oude proces: fysisch-chemisch, veel slib, geen stikstof/zwavel-verwijdering, veel chemicaliën, verhoging zoutgehalte AFVALWATER VAN LEERLOOIERIJ

8 Nieuwe effluenteisen voor o.a. stikstof en zwavel Minimale slibproductie, minimaal energieverbruik, minimaal chemicaliënverbruik Innovatief proces NIEUW ZUIVERINGSPROCES

9 STAP 1: ANAËROBE VOORZUIVERING CZV-verwijdering Reductie van zwavelverbindingen Chroom-verwijdering Vlokkig slib: flotatie met biogas en vergisting

10 STAP 2: BIOLOGISCHE ZWAVELVERWIJDERING Verlaging van de zoutvracht Omzetting in elementair zwavel Beperkte beluchting Hergebruik zwavel?

11 STAP 3 EN 4: STIKSTOFVERWIJDERING PARTIËLE NITRIFICATIE: 50% NH 4 + → NO 2 - Beperkte zuurstofbehoefte Korrelslib ANAMMOX NH 4 + NO 2 - → N 2 Geen zuurstoftoevoer Korrelslib

12

13

14

15 BIOMASSAVERGISTINGSINSTALLATIE BIR (Biologische Industriële Reststoffenverwijdering) 15.000 ton/j Organische reststromen; specifiek: slachtbijproducten (cat.2) Sanitatie (133°C, 3 bar, 20 min); stoomketel Mesofiele/thermofiele vergisting

16 biogas ontzwaveling gasopslag WKK “groene stroom” warmte naar AWZI restwarmte naar AWZI afvoer uitgegist slib na-opslagvergister sanitatie opslag stoom aanvoer organische reststromen

17 Programma Alternatieve Verwerkingsmethoden Slachtbijproducten (PAV) BIR: tender voor pluimvee Voorbehandeling Uitbreiding gisting Thans in voorbereiding

18

19

20 BIOGAS 1.AWZI: anaërobe voorzuivering 2.AWZI: vergisting vlokkig slib uit anaërobe zuivering 3.Vergistingsinstallatie Eén WKK voor alle biogas Groene energie

21 WARMTE Opwarming vergistingstanks Opwarming afvalwater awzi Volledige herbenutting Geen aardgas

22 SLIB Slibproductie op awzi Slibproductie bij vergistingsinstallatie Ontwatering slibben op centrifuge waterschap bij RWZI

23 AFVALWATER Afvalwater zuivering naar awzi Centraat (geconcentreerd!) naar afvalwaterzuivering

24 biogas warmte N en P slib CZV, N, P bediening bedrijfswater slib

25 DANK U WEL VOOR UW AANDACHT


Download ppt "INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN EN BEDRIJVENCLUSTERING BIJ ZUIVERING AFVALWATER VAN LEERLOOIERIJEN Eef Leeuw, Waterstromen BV, NL."

Verwante presentaties


Ads door Google