De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zoetwater voorziening, een essentiële

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zoetwater voorziening, een essentiële"— Transcript van de presentatie:

1 Zoetwater voorziening, een essentiële
voorwaarde voor chemische procesindustrie Dow Benelux - Terneuzen historisch en toekomstig perspectief / Niels Groot

2 discharge. Dow will use creative partnerships to increase the global
Our Water Vision Dow will be a leader in addressing the global water crisis by setting the standard for sustainable water use and management. We will develop innovative technologies and business models that lower the cost of water purification, set new levels for efficient water use at our manufacturing facilities while striving to reach zero water discharge. Dow will use creative partnerships to increase the global sense of urgency to solve this issue. Text from our 2007 print advertising campaign, The Human Element. 2

3 Verminder afhankelijkheid
Regio Zeeuws-Vlaanderen: Westerschelde estuarium Zoet water schaarste Verminder afhankelijkheid van zoet water inname Samenwerking met Evides, waterschap en andere partners  Zelfvoorzienende delta Zoetwater gebruik 22 miljoen m3/jr Beperkt zoetwater inname Maximaliseer hergebruik Niet concurreren met drinkwater

4 Rioolwater zuiverings installatie (waterschap) huishoudelijk gebruik
1ste cyclus Rioolwater zuiverings installatie (waterschap) Zoet water voor huishoudelijk gebruik Biesbosch Evides ontzout water met behulp van membranen Zoet water verdampt in koeltorens Na reiniging wordt zoet afvalwater gebruikt als voeding voor koeltorens 2e cyclus Zeer zuiver zoet water Zoet water wordt binnen Dow gebruikt voor stoomproductie Biologische reiniging van zoet afvalwater 3e cyclus Zoet afvalwater Dow processen worden gekoeld met water Uit de verschillende fabrieken komt afvalwater, een mengsel van zout en zoet water – Dow wil het zoete water terugwinnen voor hergebruik Biologische reiniging van zout afvalwater Zout afvalwater Zout afvalwater wordt na reiniging geloosd op de Westerschelde

5 Koeltoren gevoed met 50% recycle water uit Dow’s AWZI – 2
Koeltoren gevoed met 50% recycle water uit Dow’s AWZI – 2.5 miljoen m³/jaar (2001) Koeltoren vanaf 2002 – helft voeding met Biox effluent

6 ”Publiek - Private Samenwerking”
Hergebruik Communaal Afvalwater ”Publiek - Private Samenwerking” Dow – Evides – Waterschap – Gemeente Resultaten miljoen m3/jaar demiwater productie - 90% minder energie t.o.v. zeewater verdamping - 50% minder chemicaliën nodig - verminderde lozing - copieerbaar concept Start-up: februari 2007

7 RWZI Terneuzen (Scheldestromen) met Membraan Bioreactor als voeding voor demiwater fabriek (2010)

8 Bosatlas – Nederland Waterland Uitgave November 2010 – pg 38

9 Volgende Stappen Dow intern/extern
Uitdragen van het “3X Water Hergebruik Model” naar andere Dow locaties en Deltagebieden wereldwijd Verwerken concept in nieuw industrieel ontwerp Ontwikkelen van componenten ten behoeve van verregaand waterhergebruik Dow Terneuzen Waterkringloop Zeeuws-Vlaanderen (multi partner project)

10 Waterkringloop Zeeuws-Vlaanderen co-financiering via ECO-3
Benutting van waterstromen in gemeente Terneuzen TPT Terneuzen co-financiering via ECO-3

11 Waterkringloop Zeeuws-Vlaanderen
Studie naar duurzaam regionaal waterbeheer (2010/2011) 100 miljoen m3 water wordt jaarlijks geloosd (Z  N) Verzamelen, zuiveren, hergebruik  industrie, landbouw Uitfaseren Biesbosch water voor niet-consumptieve doeleinden Synergie mogelijk in Natuur, recreatie, landschapsinrichting Infrastructuur (MUP) Klimaat bestendige maatregelen Diverse locaties in onderzoek Realisatie 2012 – (EU Blueprint 2020) (behandeld) afvalwater diffuse lozingen, regenwater Agrarisch gebruik Technische nabehandeling Industrieel gebruik Afvoer buffer Aanvoer buffer Natuurlijke zuivering

12 Toekomstige situatie E4Water project Regen / polderwater Westerschelde
Landbouw Natuur- lijke Reiniging systemen Buffer Milde Ontziltings modules Zoet Water Huishoudens RWZI Industrie AWZI

13 E4Water project 20 partners uit Europese Chemische Industrie en kennisinstellingen - mogelijk via samenwerking SusChem/Cefic en WssTP in EU FP7 programma “Eco-efficient management of industrial water” Demonstratie pilot “Milde Ontzilting” (2.3 miljoen €)  productie van proceswater (< 0.4 €/m3) uit diverse brak water bronnen – vanaf 1Q 2012 (4 jaar) – locatie Evides waterfabriek nabij Dow Dow, Evides, TNO, TU Delft, Fachhochschule Muttenz (CH)

14 Samenwerking met Evides in water management (2001)
TRe Dow site (1970 -) Samenwerking met Evides in water management (2001) Hergebruik communaal afvalwater (4 partners) Waterkringloop Zeeuws-Vlaanderen (20 partners) – 2012+


Download ppt "Zoetwater voorziening, een essentiële"

Verwante presentaties


Ads door Google