De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Zoetwater voorziening, een essentiële voorwaarde voor chemische procesindustrie Dow Benelux - Terneuzen historisch en toekomstig perspectief 8-12-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Zoetwater voorziening, een essentiële voorwaarde voor chemische procesindustrie Dow Benelux - Terneuzen historisch en toekomstig perspectief 8-12-2011."— Transcript van de presentatie:

1 1 Zoetwater voorziening, een essentiële voorwaarde voor chemische procesindustrie Dow Benelux - Terneuzen historisch en toekomstig perspectief 8-12-2011 / Niels Groot

2 2 Our Water Vision Dow will be a leader in addressing the global water crisis by setting the standard for sustainable water use and management. We will develop innovative technologies and business models that lower the cost of water purification, set new levels for efficient water use at our manufacturing facilities while striving to reach zero water discharge. Dow will use creative partnerships to increase the global sense of urgency to solve this issue.

3 3 Regio Zeeuws-Vlaanderen: Westerschelde estuarium Zoet water schaarste Verminder afhankelijkheid van zoet water inname Zoetwater gebruik 22 miljoen m3/jr Beperkt zoetwater inname Maximaliseer hergebruik Niet concurreren met drinkwater Samenwerking met Evides, waterschap en andere partners  Zelfvoorzienende delta

4 4 Rioolwater zuiverings installatie (waterschap) Evides ontzout water met behulp van membranen Zeer zuiver zoet water Zoet water wordt binnen Dow gebruikt voor stoomproductie Uit de verschillende fabrieken komt afvalwater, een mengsel van zout en zoet water – Dow wil het zoete water terugwinnen voor hergebruik Zout afvalwater Zoet afvalwater Biologische reiniging van zoet afvalwater Biologische reiniging van zout afvalwater Zout afvalwater wordt na reiniging geloosd op de Westerschelde Na reiniging wordt zoet afvalwater gebruikt als voeding voor koeltorens Zoet water verdampt in koeltorens Dow processen worden gekoeld met water Zoet water voor huishoudelijk gebruik 1 ste cyclus 3 e cyclus 2 e cyclus Biesbosch

5 5 Koeltoren gevoed met 50% recycle water uit Dow’s AWZI – 2.5 miljoen m³/jaar (2001)

6 6 Dow – Evides – Waterschap – Gemeente Resultaten - 2 miljoen m 3 /jaar demiwater productie - 90% minder energie t.o.v. zeewater verdamping - 50% minder chemicaliën nodig - verminderde lozing - copieerbaar concept Start-up: februari 2007 Hergebruik Communaal Afvalwater ”Publiek - Private Samenwerking”

7 7 RWZI Terneuzen (Scheldestromen) met Membraan Bioreactor als voeding voor demiwater fabriek (2010)

8 8 8 Bosatlas – Nederland Waterland Uitgave November 2010 – pg 38

9 9 Volgende Stappen Dow intern/extern  Uitdragen van het “3X Water Hergebruik Model” naar andere Dow locaties en Deltagebieden wereldwijd  Verwerken concept in nieuw industrieel ontwerp  Ontwikkelen van componenten ten behoeve van verregaand waterhergebruik Dow Terneuzen  Waterkringloop Zeeuws-Vlaanderen (multi partner project)

10 10 Waterkringloop Zeeuws-Vlaanderen Benutting van waterstromen in gemeente Terneuzen co-financiering via ECO-3 TPT Terneuzen

11 11 (behandeld) afvalwater diffuse lozingen, regenwater Aanvoer bufferNatuurlijke zuivering Afvoer buffer Agrarisch gebruik Industrieel gebruik Technische nabehandeling Waterkringloop Zeeuws-Vlaanderen Studie naar duurzaam regionaal waterbeheer (2010/2011)  100 miljoen m 3 water wordt jaarlijks geloosd (Z  N)  Verzamelen, zuiveren, hergebruik  industrie, landbouw  Uitfaseren Biesbosch water voor niet-consumptieve doeleinden  Synergie mogelijk in  Natuur, recreatie, landschapsinrichting  Infrastructuur (MUP)  Klimaat bestendige maatregelen  Diverse locaties in onderzoek  Realisatie 2012 – 2020+ (EU Blueprint 2020)

12 12 Toekomstige situatie RWZI IndustrieAWZI Landbouw Huishoudens Regen / polderwater Zoet Water Westerschelde Buffer systemen Natuur- lijke Reiniging Milde Ontziltings modules E4Water project

13 13 E4Water project 20 partners uit Europese Chemische Industrie en kennisinstellingen - mogelijk via samenwerking SusChem/Cefic en WssTP in EU FP7 programma “Eco-efficient management of industrial water” Demonstratie pilot “Milde Ontzilting” (2.3 miljoen €)  productie van proceswater (< 0.4 €/m 3 ) uit diverse brak water bronnen – vanaf 1Q 2012 (4 jaar) – locatie Evides waterfabriek nabij Dow Dow, Evides, TNO, TU Delft, Fachhochschule Muttenz (CH)

14 14 TRe Hergebruik communaal afvalwater (4 partners) - 2007 Waterkringloop Zeeuws-Vlaanderen (20 partners) – 2012+ Dow site (1970 -) Samenwerking met Evides in water management (2001)


Download ppt "1 Zoetwater voorziening, een essentiële voorwaarde voor chemische procesindustrie Dow Benelux - Terneuzen historisch en toekomstig perspectief 8-12-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google