De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FAST Fermentation 5 mW obv kippenmest sorghum afvalwater slachthuis

Verwante presentaties


Presentatie over: "FAST Fermentation 5 mW obv kippenmest sorghum afvalwater slachthuis"— Transcript van de presentatie:

1 Eddie Broeders  e.broeders@nijhuis-water.com
FAST Fermentation 5 mW obv kippenmest sorghum afvalwater slachthuis Eddie Broeders  Wilbert Menkveld 

2 Inhoud Over Nijhuis Water Technology BV
Waarom ammonium verwijderen/terugwinnen? Beoogde doelstellingen project Proces ammonium terugwinning Eerste opzet pilot Nijhuis Ammonia Recovery (NAR) Projectfasen/planning Economisch perspectief

3 Partners

4 Nijhuis Water Technology
Biedt totaaloplossingen Meer dan 2400 installaties in 50 verschillende landen gerealiseerd Marktleider met DAF systemen Hoofdkantoor vanaf 1 januari Doetinchem Nijhuis Industries: 50 miljoen omzet / 210 employees Zowel industriële als overheden als klant

5 Wat we doen Uitleg 3 pijlers

6 Waarom ammonium verwijderen/terugwinnen?
Problematiek omtrent vergisting (ammonium): Lage rendabiliteit vergistingsinstallaties Ammoniak toxiciteit in vergister (remming biogasproductie, vaak onderkend) Slibvergisting  lage BZV/N verhouding  problemen met verwerking RWZI Verwerking stikstof kost energie Huidige trend vergisting  meer ontsluiting slib/mest  meer ammonium  meer toxiciteit Voorbeelden, voor kippenmest  veel stikstof en veel aanwezig Mesofiel 3,5-4 g/l NH4 Thermofiel 2,7 g/l NH4

7 Waarom ammonium verwijderen/terugwinnen?
Vanwege het perspectief: Vergisting economisch interessanter maken Meer biogasopbrengst Productie meststof Beter te behandelen centraatstroom (BZV/N) Veel vergistingsinstallaties waar dit voor geldt

8 Beoogde doelstellingen project
Technisch werkend concept voor hogere biogasproductie (> 15%) Voorkoming van ammoniumtoxiciteit Extra hydrolyse van CZV Voor zowel mestvergisting als slibvergisting Productie geconcentreerde meststof (stikstof terugwinning) Verlaging jaarlijkse kosten vergisting Opdoen operationele ervaring Bepaling van daadwerkelijke extra productie biogas

9 Proces ammonium terugwinning
Concept mestvergisting 2 sheets uitleg TDH proces + NH4

10 Proces ammonium terugwinning
Concept slibvergisting Uitleg TDH  trend rwzi’s ontsluiting, NH4 toxiciteit

11 Proces ammonium terugwinning
(NH4)2SO4 Ruwe mest-slib Effluent Scrubber kolom Stripper tank Recirculatie tank H2SO4 water Toepassing: digestaat, centraat, ruw slib/mest 98-99% efficiency ammoniumsulfaat

12 Laboratorium vooronderzoek
pH 8,5

13 Eerste opzet voor pilotinstallatie (NAR)
Nijhuis Ammonia Recovery Pilotinstallatie voor gescheiden digestaat 15 l/h Maakt gebruik van restwarmte Temperatuur tussen °C Weinig neutralisatie nodig (pH 8,5 - 9) 25-35% ammoniumsulfaat als meststof Ammoniakprecipitatie d.m.v. zwavelzuur Pilotinstallatie dient aangepast te worden om ruwe mest/slibstroom te behandelen Verwarming: Warmtewisselaar op effluent Restwarmte/stoom

14 Aanpassingen vervolgonderzoek
Nijhuis Ammonia Recovery Toepassing op ruwe mest/slib Verhogen flow naar 150 l/h Aparte reactietank voor neutralisatie ruwe mest/slib Verbeterde hydrolyse Optimalisatie stripproces Materiaalkeuze

15 Projectfasen (werkpakketten)
WP Korte beschrijving Resultaat 1 Vooronderzoek, labschaal onderzoek en doorontwikkeling pilotconfiguratie/set-up Verbeterd/aangepast ontwerp pilotinstallatie Ontwerp veldtest setup mest en slib 2 Veldexperiment mest Veldtestresultaten toepassing NAR bij mestvergisting 3 Veldexperiment zuiveringsslib Veldtestresultaten toepassing NAR bij slibvergisting 4 Modelontwikkeling en beoordeling/evaluatie Procesmodel mest / slib Parameters installatie-ontwerp Business cases

16 Globale Planning Werkpakket en omschrijving Start Eind Maanden WP 1
Vooronderzoek, labschaal onderzoek en optimalisatie/doorontwikkeling pilotopstelling 4 WP 2 Veldexperiment mest 3 WP 3 Veldexperiment zuiveringsslib 6 WP 4 Modelontwikkeling, beoordeling/evaluatie en disseminatie 7 Totaal project 13

17 Duurzaamheid Verhoogde biogasproductie Wegnemen van ammoniumtoxiciteit
Ontsluiting van slib/mest Mogelijkheid om meer stikstofrijk substraat toe te voegen Verbeterde centraatverwerking slibvergisting (minder energie nodig) Lagere CO2 footprint voor totale vergistings –en centraatverwerkingsproces

18 Economisch perspectief
Vergisting economisch interessanter maken dmv NAR Meer biogasopbrengst Productie meststof Beter te behandelen centraatstroom (BZV/N) Veel vergistingsinstallaties  marktacceptatie Nijhuis heeft een: Uitgebreid netwerk en salesapparaat over de gehele wereld Veel ervaring met normeringen en certificeringen

19 Economisch perspectief

20 Vragen?


Download ppt "FAST Fermentation 5 mW obv kippenmest sorghum afvalwater slachthuis"

Verwante presentaties


Ads door Google