De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BMH.05.03.005.prs Biomassa Centrales.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BMH.05.03.005.prs Biomassa Centrales."— Transcript van de presentatie:

1 BMH prs Biomassa Centrales

2 Van: BioMassa Holding BV Maliebaan 70 3581 CV Utrecht
Tel: 0031(0) Fax: 0031(0) Door: Ing. Rudy van Denderen Directeur Decision Making Consultancy BV adviseur Biomassa Holding BV vervanging Wim Verhave Voor : Limburgse Afvalconferentie te Weert Project: Biomassa Centrale Algemeen Datum: juni 2006

3 Doel van de presentatie
U kennis te laten maken met de Waste Valorisator® als Biomassacentrale; een toelichting te geven op de verwerking van het digestaat

4 De missie van Biomassa Holding BV
Biomassa Centrale Waalwijk De missie van Biomassa Holding BV Het leveren van een substantiële bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving: - Met betrekking tot het verwerken van verpompbare biomassa; Door middel van het sleutelklaar opleveren van biomassaverwerkingsinstallaties, Waste Valorisator genoemd; Te karakteriseren door een geheel gesloten bedrijfsvoering, die voldoet aan de wettelijke bepalingen op het gebied van milieu; - En een fractie van de milieubelasting van de gangbare technieken van de verwerking van voedselafval en mest; - Tegen exploitatiekosten, die lager liggen dan bij toepassing van de gangbare technieken van afvalverwerking;

5 Ontwerpgrondslag van de Waste Valorisator®
productie van groene elektriciteit met behulp van vergistingstechnologie. In een vergister worden koolstofverbindingen C omgezet in biogas. In een vergister worden geen mineralen (N en P) verwijderd Bijdragen aan de problematiek van de veehouders die hun mineralen kwijt moeten zien te raken. Een vergister vormt geen oplossing voor de problematiek van de veehouders. Daarom is de Waste Valorisator als technologie achter de vergisting primair ontworpen voor mineralenverwijdering productie van een vloeibare NPK-meststof en een biobrandstof op basis van biomassa en mest Bijdragen aan de reductie van de CO2-emissie en aan een duurzame energievoorziening door productie van groene elektriciteit en een biobrandstof

6 Basisdiagram Biomassacentrale
Meststromen Groene stroom Biobrandstof Org. industriële reststromen Biomassa Centrale Groene kunstmest Vloeibare NPK Voedselrestanten Schoon water

7 Blokkenschema Biomassacentrale Warmtekrachtcentrale
Biomassa ontvangst Voorbehandeling Biomassa opslag Hygiënisatie Vergisting Biogasbehandeling en -ontzwaveling Warmtekrachtcentrale Gasmotor/generator Groene Stroom Navergisting Opslag Biobrandstof Biobrandstof Groene Cokes Ontwatering Drogen dik dun lucht Nitrificatie Nabezinking Luchtbehandeling Biofilter Absorptie kolom Schone lucht Opslag Groene Kunstmest Groene kunstmest Vloeibaar NPK Indamper Water nabehandeling (Koelen / beluchten) Schoon water

8 Ontwerp biomassacentrale

9 Nitrificatie Waste Valorisator®
centrifuge verdeelt digestaat in dikke en dunne fractie het grootste deel van de mineralen (N,K) in dunne fractie 1e stap nitrificatie; biologische conversie NH4+ in NO2- en CZV verwijdering geen denitrificatie lamellenseparator verwijdert laatste CZV 2e stap oxidatie van NO2- tot NO3- productie van EG-meststof conform V2003/2003 (EG) minimaal 15% (N + P2O5 + K2O) Productie van biobrandstof volgens NTA 8203 richtlijn voor vaste secundaire brandstoffen

10

11

12 Karakteristieken van de Biomassa Centrale Terneuzen
Invoer voedselrestanten ton /jaar Invoer org. industriële reststromen ton /jaar Invoer agrarische stromen ton /jaar Totale invoer ton /jaar Uitvoer granulaat (groene cokes) ton /jaar NPK mineralen concentraat (groene kunstmest) ton/jaar Biogas met 63% CH m3 /jaar Verkoop elektriciteit (groene stroom) 2,70 MW Eigen gebruik elektriciteit 0,75 MW Totaal vermogen warmtekrachtcentrale 4,38 MW Totaal voorzien van groene stroom huishoudens Totale CO2 reductie ton CO2 /jaar Directe werkgelegenheid personen Indirecte werkgelegenheid 23 personen Afstand biomassacentrale tot woningen Sluiskil: 650 m

13

14

15 Samenvattend De biomassacentrale produceert duurzame producten
Groene stroom; om aan het electriciteitsnet te leveren en voor eigen gebruik Biobrandstof; om bij te stoken in een energiecentrale Groene NPK-meststof; wordt als meststof verhandeld / geëxporteerd Schoon water; onderzoek loopt naar de mogelijkheden om dit zelf te gaan gebruiken dan wel te leveren aan afnemers in de omgeving Het proces van de biomassacentrale is milieuvriendelijk door o.a. : biogas te produceren geuremissies te voorkomen (inpandig lossen, gesloten proces) de biobrandstof en de vloeibare kunstmest te concentreren

16 Voor deze presentatie en vragen: www.biomassaholding.com
Sluiting Bedankt voor uw aandacht Voor deze presentatie en vragen:


Download ppt "BMH.05.03.005.prs Biomassa Centrales."

Verwante presentaties


Ads door Google