De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deelnemende partijen Green Deal Duurzaamheid Vaste Biomassa Grote energieproducenten 1 • Eneco B.V. • Essent • GDF Suez Energie Nederland N.V. • E.ON.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deelnemende partijen Green Deal Duurzaamheid Vaste Biomassa Grote energieproducenten 1 • Eneco B.V. • Essent • GDF Suez Energie Nederland N.V. • E.ON."— Transcript van de presentatie:

1

2 Deelnemende partijen Green Deal Duurzaamheid Vaste Biomassa Grote energieproducenten 1 • Eneco B.V. • Essent • GDF Suez Energie Nederland N.V. • E.ON Benelux Holding N.V. • NV Nuon Energy • NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid Nederland EPZ Koepelorganisaties • Energie Nederland • Stichting Platform Bio-energie • Vereniging Afvalbedrijven • Vereniging Platform Hout in Nederland Installaties waarover de grote energieproducenten gerapporteerd hebben worden in deze rapportage grote installaties genoemd. Dit zijn de Amercentrale te Geertruidenberg en de biomassacentrale te Cuick van Essent, de Centrale Gelderland te Nijmegen van GDF Suez, de Centrale Maasvlakte van E.ON, de Willem Alexander centrale te Buggenum en de biomassacentrale te Lelystad van Nuon en de centrale BS 12 te Borssele van EPZ. Kleinere energieproducenten (vanaf 5 MWth of 1 MWe) • Vink Sion B.V. • Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) Exploitatie B.V. • Houtindustrie Schijndel Onroerend Goed B.V. • Kwekerij Wouters • Parenco B.V. • Cogas Duurzaam • Gemeente Eindhoven (Centrale Meerhoven) • HVC Groep • AVR Afvalverwerking B.V. • Twence B.V. Afval en Energie Rijksoverheid • Ministerie van Infrastructuur en Milieu • Ministerie van Economische Zaken 1

3 Kernpunten Green Deal over inzet vaste houtachtige biomassa voor energie in Nederland • Producenten zijn transparant over duurzaamheid biomassa via jaarlijkse rapportage • Producenten streven naar 100% inzet (aantoonbaar) duurzame biomassa • Producenten streven naar minimaal 60% reductie broeikasgasemissie

4

5 Aard van de biomassa Van de vaste houtachtige biomassa die energieproducenten in 2012 hebben ingezet, bestond 36% uit oud hout en de rest uit vers hout. Pellets: 57%Chips: 37%(Overig : 6%)

6 Herkomst van de biomassa Bijna de helft (47%) van de biomassa kwam uit Nederland.

7 Inzet biomassa per type installatie

8 Elektriciteit en warmte 2.025 kiloton is door producenten omgezet in energie. Levert ongeveer 12 PJ aan energie in bruto finaal eindgebruik (goed voor ruim 12% van de in Nederland geproduceerde duurzame energie in 2012).

9 Duurzaamheid en broeikasgasemissiereductie • Op vrijwillige basis laten producenten nu reeds bij 71% van het gebruikte verse hout de duurzame herkomst certificeren. • Met een gemiddelde emissiereductie van 90% zitten de producten nu al ruim boven het streefpercentage van 60% broeikasgasreductie ten opzichte van fossiele brandstoffen.

10 Bedankt voor uw aandacht Meer informatie over de Green Deal en de complete rapportage is te vinden op: www.agentschapnl.nl/greendealvastebiomassa


Download ppt "Deelnemende partijen Green Deal Duurzaamheid Vaste Biomassa Grote energieproducenten 1 • Eneco B.V. • Essent • GDF Suez Energie Nederland N.V. • E.ON."

Verwante presentaties


Ads door Google