De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Subtitel Rik Winters, Maarssen, 18 december 2013 Innogest: snel vergisten in een veranderende markt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Subtitel Rik Winters, Maarssen, 18 december 2013 Innogest: snel vergisten in een veranderende markt."— Transcript van de presentatie:

1 Subtitel Rik Winters, Maarssen, 18 december 2013 Innogest: snel vergisten in een veranderende markt

2 Inhoud van de presentatie • Introductie • Aanpak • ‘Resultaten’ • Perspectief

3 Introductie: wie zijn wij? InnogestSnel vergisten door gebruik te maken van nieuwe technologie • advies- en onderzoeksbureau • meten van micro-organismen • kennis van microbiologische processen • ontwikkelaar analyseapparatuur • meten van ionen • leverancier van vergisters, aannemer • bouwen en bedrijven vergister en randapparatuur

4 Introductie: het idee • Vraag naar kostenverlaging per kubieke meter biogas/groen gas • Insteek: kostenverlaging door procesintensivering Met een kleinere installatie meer biogas produceren door een geschikte keuze van procesomstandigheden en optimale procesbeheersing Samenbrengen van bestaande kennis en nieuwe technologie voor het meten van (onder andere) vetzuren en micro-organismen

5 Introductie: het idee (vervolg) • Maximaal benutten van de ‘capaciteit’ van een vergister: draaien tegen de grens van de maximale belastbaarheid • Functioneel bij (zeer) hoogbelast systeem • Product: stand alone high rate vergister en ‘rugzak’ voor bestaande vergisters

6 Aanpak: projectorganisatie • ontwikkelen microbiologische detectietools • Verzamelen en ontwikkelen kennis over sturing van (microbiologische en biochemische aspecten van) vergisting • procestechnologische ondersteuning • penvoering • ontwikkelen en bouwen meetunit • ontwikkelen en bouwen monsterextractie en -voorbereiding • installeren en bedrijven meetunit op locatie • ontwerpen, bouwen en bedrijven vergister • ontwerpen, bouwen en bedrijven stikstofverwijdering • ontwerpen en installeren procesbesturing

7 Aanpak: projectorganisatie • Partners elk met heldere separate taken: versnelling van het project door vergaand onafhankelijke taakstelling • Graduele integratie van technieken: elke techniek eerst stand alone bedrijven, daarna koppelen, tot (uiteindelijk) volledige integratie • Inbedding pilot in bestaande situatie (naast bestaande vergister) vanwege beschikbaarheid noodzakelijke randvoorwaarden

8 Resultaten: bouwen van de elementen • microbiologische detectietools ontwikkeld voor specifieke groepen micro-organismen en getest op samples uit vergisters • inhoudelijk raamwerk neergezet voor processturing op basis van meetgegevens unit Capilix en moleculaire data • meetunit ontwikkeld en gebouwd • monsterextractie en –voorbereiding ontwikkeld en gebouwd • vergister ontworpen en gebouwd • stikstofverwijdering ontworpen en gebouwd • procesbesturing ontworpen en gebouwd

9 Resultaten: naar locatie en samenvoegen • monsters verzameld en geanalyseerd van pilotreactor • meetunit operationeel op locatie: online metingen aan draaiende vergister • vergister opgestart, draait • stikstofverwijdering opgestart

10 Resultaten

11

12 Ondertussen in de rest van de wereld… • Vergistingsmarkt stilgevallen • Co-substraten zijn duur geworden • Trend naar mestmonovergisting Tij werkt tegen ontwikkeling van hoogbelaste vergister in

13 Ondertussen in de rest van de wereld… • Trend naar compacte vergisters van verse mest • Mestraffinage komt op: afscheiding/winning van nutrienten • Trend naar mestmonovergisting • Opkomst van ‘biobased’: productie van chemicaliën en materialen uit organische reststromen (via vetzuren) Trend naar bredere inzetbaarheid van (delen van) het Innogestconcept

14 Perspectief • Half jaar te gaan: doorgaan met integratie • Verbreden perspectief toepasbaarheid van hele concept en delen daarvan


Download ppt "Subtitel Rik Winters, Maarssen, 18 december 2013 Innogest: snel vergisten in een veranderende markt."

Verwante presentaties


Ads door Google