De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FT FT FT FT FT FT Slib FT Influent put 20 Bufferbak Hoofd Verdeel werk

Verwante presentaties


Presentatie over: "FT FT FT FT FT FT Slib FT Influent put 20 Bufferbak Hoofd Verdeel werk"— Transcript van de presentatie:

1 FT FT FT FT FT FT Slib FT Influent put 20 Bufferbak Hoofd Verdeel werk
Monster name Voor bezinker FT Influent put 10 Buffer tank Verdeel Werk 10 Pers water FT FT UASB Reactor anaëroob EGSB Reactor anaëroob Carrousels aerobe Slib Ver- werking Effluent kelder Na bezinker Effluent Slib FT

2 Lozingen ± 2,7 miljoen m3/jaar naar zuivering
Regenwater ± m3 deels naar zuivering Huishoudelijk afvalwater ± m3 naar RWZI RWZI ?????

3 Bronnen vervuiling Vervuiling o.a. Geen huishoudelijkafvalwater
Bierresten Wort Gisten Eiwitten Reinigingsmiddelen Geen huishoudelijkafvalwater

4 Zuivering Bufferbak Influent = geloosd afvalwater Zonder zuurstof Met
Max capaciteit anaeroob Laag O2 carrousles Zuivering Bufferbak Influent = geloosd afvalwater Zonder zuurstof Met zuurstof effluent Reactor Aërobe zuivering Gezuiverd water

5 zuiveringsrendement ± 75%
biogas scrubber Turbines biogas 225 m3/h = ± 5% of totaal Electraverbruik + stoom Gas droger Grof filter effluent naar aerobe zuivering voorbezinker 500 m3 Aquagard zeef m m Buffertank 3000 m3 Vijzels 2 x 400 m3/h 3 mm Biobed reactor 780 m3 Height 13,5 m oppervlakte 60 m2 zuiveringsrendement ± 75% Primair slib naar aerobe zuivering

6 BIOBED Afvoer afvalwater Conditio-nerings-tank Aanvoer afvalwater Slib

7 BIOBED Biogas naar turbine Biogas Afvoer afvalwater Slib Aanvoer
NaOH Fe Biogas Afvoer afvalwater Conditio-nerings-tank Aanvoer afvalwater Slib

8 Uit reactor Naar Arobe zuivering Naar Voeding reactor Anaerobe
Conditioneringstank Naar Arobe zuivering Naar reactor Voeding Anaerobe zuivering

9 Carrousels Inhoud 9000 m3 Slibgroei Energievraag Beluchter Zuurstof
inbrengen Bufferbak Rechtstreeks Reactor Nabezinker

10 ZUIVERING met zuurstof (aeroob)
CARROUSEL EFFLUENT NABEZINK- TANK SLIBRETOUR ZEEFBANDPERS

11 Nabezinker 100 m3/h 500 m3/h Slibflow van carrousel 400 m3/h
Influent is 200 m3/h 2 carrousels in bedrijf en 2 nabezinkers Wat is slibflow van carrousel naar nabezinker Nabezinker Hoeveel water over de rand 100 m3/h Effluent Water 500 m3/h Slibflow van carrousel 400 m3/h Slib naar carrousel Slib naar pers

12 Hoogheemraadschap Hoeveelheid afvalwater circa 8000 m3/dag
Vergunning om te lozen op oppervlaktewater Eisen aan de kwaliteit te lozen water Overschrijding betekent in overtreding

13 Lozingsnormen Aanwezig in Influent BOD 2000 mg/l COD 3000 mg/l
SO4 200 mg/l Cl- 175 mg/l N 60 mg/l P 7 mg/l Debiet 8000 m3

14 Lozingsnormen Effluent eis dagnorm Effluent eis 10 daags
BOD <20 mg/l COD <200 mg/l SO4 <600 mg/l Cl- <600 mg/l N <30 mg/l P <10 mg/l DS <50 mg/l N-NH4 <4 mg/l Debiet m3 Effluent eis 10 daags BOD <10 mg/l COD <100 mg/l SO4 <300 mg/l Cl- <300 mg/l N (jaargem)<10 mg/l P <5 mg/l Ds <25 mg/l N-NH4 <2 mg/l Debiet m3

15 Carrousels Afbraak organisch Slibgroei Stikstofafbraak Beluchter
Inhoud 9000 m3 Alc =>CO2 en H2O Slibgroei Stikstofafbraak Nitrificatie NH4 => NO2 =>NO3 Denitrificatie NO3 => NO2=> N2 Beluchter 125kg/h voeding influent voeding uit Anaeroob Nabezinker

16 Aeroob slib met draden

17 Grote lozing, Effect anaeroob Effect aeroob Maximaal gas productie
Hoge zuurstofvraag Slechte stikstofafbraak Slechte afbraak Slib bezinkt slechter Extra groei draadvormers Extra slibgroei

18 Nadelen en voordelen Zonder zuurstof Met zuurstof Gasproductie
Geen slibgroei Stinkt Zuivert maar voor 80% Met zuurstof Zuivert voor 99% Kost energie (zuurstofinbrengen) Slibgroei (afvoeren kost geld)


Download ppt "FT FT FT FT FT FT Slib FT Influent put 20 Bufferbak Hoofd Verdeel werk"

Verwante presentaties


Ads door Google