De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Influent put 20 Influent put 10 Bufferbak FT Verdeel Werk 20 Hoofd Verdeel werk Voor bezinker Buffer tank Verdeel Werk 10 FT EGSB Reactor anaëroob UASB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Influent put 20 Influent put 10 Bufferbak FT Verdeel Werk 20 Hoofd Verdeel werk Voor bezinker Buffer tank Verdeel Werk 10 FT EGSB Reactor anaëroob UASB."— Transcript van de presentatie:

1 Influent put 20 Influent put 10 Bufferbak FT Verdeel Werk 20 Hoofd Verdeel werk Voor bezinker Buffer tank Verdeel Werk 10 FT EGSB Reactor anaëroob UASB Reactor anaëroob FT Carrousels aerobe Na bezinker Effluent kelder Effluent FT Slib Ver- werking Slib Monster name Pers water

2 Lozingen u ± 2,7 miljoen m3/jaar naar zuivering –Regenwater ± 500.000 m3 deels naar zuivering u Huishoudelijk afvalwater ± 20.000 m3 naar RWZI u RWZI ?????

3 Bronnen vervuiling Vervuiling o.a. Bierresten Wort Gisten Eiwitten Reinigingsmiddelen Geen huishoudelijkafvalwater

4 Zuivering effluent Influent = geloosd afvalwater Reactor Aërobe zuivering Gezuiverd water Zonder zuurstof Met zuurstof Bufferbak Max capaciteit anaeroob Laag O2 carrousles

5 Vijzels 2 x 400 m3/h m m Turbines = ± 5% of totaal Electraverbruik + stoom Gas droger biogas scrubber biogas 225 m3/h effluent naar aerobe zuivering Biobed reactor 780 m3 Height 13,5 m oppervlakte 60 m2 Buffertank 3000 m3 voorbezinker 500 m3 Aquagard zeef 3 mm Primair slib naar aerobe zuivering Grof filter

6 BIOBED Slib Aanvoer afvalwater Afvoer afvalwater Conditio- nerings- tank

7 BIOBED Slib Aanvoer afvalwater Afvoer afvalwater Conditio- nerings- tank Biogas Biogas naar turbine NaOH Fe

8 Uit reactor Naar reactor Naar Arobe zuivering Voeding Anaerobe zuivering Conditioneringstank

9 Carrousels Beluchter Zuurstof inbrengen Bufferbak Rechtstreeks Reactor Nabezinker Inhoud 9000 m3 Slibgroei Energievraag

10 ZUIVERING met zuurstof (aeroob) CARROUSEL NABEZINK- TANK EFFLUENT SLIBRETOUR ZEEFBANDPERS

11 Nabezinker Slibflow van carrousel Slib naar carrousel Slib naar pers Water Effluent 500 m3/h 400 m3/h 100 m3/h Influent is 200 m3/h 2 carrousels in bedrijf en 2 nabezinkers Wat is slibflow van carrousel naar nabezinker Hoeveel water over de rand

12 Hoogheemraadschap Hoeveelheid afvalwater circa 8000 m3/dag Vergunning om te lozen op oppervlaktewater Eisen aan de kwaliteit te lozen water Overschrijding betekent in overtreding

13 Lozingsnormen Aanwezig in Influent BOD2000mg/l COD3000mg/l SO4200mg/l Cl-175mg/l N60mg/l P7mg/l Debiet8000 m3

14 Lozingsnormen Effluent eis 10 daags BOD<10mg/l COD<100mg/l SO4<300mg/l Cl-<300mg/l N (jaargem) <10mg/l P<5mg/l Ds<25mg/l N-NH4<2mg/l Debiet19200 m3 Effluent eis dagnorm BOD<20mg/l COD<200mg/l SO4<600mg/l Cl-<600mg/l N<30mg/l P<10mg/l DS<50 mg/l N-NH4<4mg/l Debiet19200 m3

15 Carrousels Nitrificatie NH4 => NO2 =>NO3 Denitrificatie NO3 => NO2=> N2 Alc =>CO2 en H2O Slibgroei Beluchter voeding influent voeding uit Anaeroob Nabezinker 125kg/h Inhoud 9000 m 3 Afbraak organisch Stikstofafbraak

16 Aeroob slib met draden

17 Grote lozing, Effect anaeroob Maximaal gas productie Effect aeroob Hoge zuurstofvraag Slechte stikstofafbraak Slechte afbraak Slib bezinkt slechter Extra groei draadvormers Extra slibgroei

18 Nadelen en voordelen Zonder zuurstof Gasproductie Geen slibgroei Stinkt Zuivert maar voor 80% Met zuurstof Zuivert voor 99% Kost energie (zuurstofinbrengen) Slibgroei (afvoeren kost geld)


Download ppt "Influent put 20 Influent put 10 Bufferbak FT Verdeel Werk 20 Hoofd Verdeel werk Voor bezinker Buffer tank Verdeel Werk 10 FT EGSB Reactor anaëroob UASB."

Verwante presentaties


Ads door Google