De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Focus-Fontys 'Het mes snijdt aan twee kanten'

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Focus-Fontys 'Het mes snijdt aan twee kanten'"— Transcript van de presentatie:

1 Project Focus-Fontys 'Het mes snijdt aan twee kanten'
OPLEIDEN IN DE SCHOOL Project Focus-Fontys 'Het mes snijdt aan twee kanten'

2 Programma 2 juli 2003 Opening J.Demandt Project T.Vranken
Deelprojecten E.Thomas R.Bertisen E.Tousaint J.Nelissen Vragen? Afsluiting Welkom. Dec in totaal 111 schoolbesturen opleiden in de school focus is daar één van, samen met Fontys de voorbereidingsfase wordt afgesloten. Bij elkaar om elkaar te informeren en draagvlak te vergroten opzet vanmiddag jan demandt opent

3 Kader, Visie en Project Nieuw opleiden / nieuw leren?
Waarom werkplek opleiden? Visies op opleiden in de school Waarom zou je als school hieraan meedoen? Project: Doelen, Structuur, Fasering Inleiding Theo (vóór dia of na titel) anekdote vorig jaar okt. Rondleiding; lk vond het niets; ik vertelde over project opleiden in de school; dat vond hij helemaal niets: “moeten wij ook nog jullie werk doen? Waarom geven jullie niet zelf een goede opleiding? Zorg dat ze voldioende theorie/kennis hebben, want dat wordt ook steeds minder,\; bij ons praktijkervaring; na diploma leiden wij ze wel verder op” Hij bedoelde; jullie doen je werk niet goed en nu moeten wij ook nog jullie werk overnemen Heeft hij gelijk? Waarom ongelijk? Deze anekdote moet u in uw achterhoofd houden bij het verhaal wat ik ga vertellen: 3 dingen: kader, waarbinnen nieuw opleiden past visie op opleiden in de school project

4 Nieuw opleiden / Nieuw Leren
Kerngedachten actief zelfstandig zelfverantwoordelijk context-rijke situatie vraaggestuurd coöperatief Spanning zelfsturing niveau-eisen Nieuw opleiden heeft rechtstreeks te maken met nieuw leren van kleuterschool tot universiteit praten we over nieuw leren van lln en studenten. Nieuw leren is een modebegrip en een containerbegrip: iedereen verstaat er vaak iets anders onder en bij velen roept het weerstand op. Ik wil afspreken wat ik er onder versta: kerngedachten, ICT ontbreekt middel ipv doel bv van toepassing bij zelfstandig werken in groep 3; studiehuis; pabo met zelfs een nieuw gebouw spanning is eigenlijk ook een kerngedachte Nieuw opleiden is een verbijzondering van nieuw leren, zelfde principes

5 Waarom werkplek opleiden?
Visitaties: Pabo moet praktischer Leertheoretisch constructivistisch competentie-leren Maatschappelijk arbeidsmarkt elders verworven competenties continue verandering organisaties en ontwikkeling personen Waarom zouden we veranderen? Waarom meer werplek opleiden? Visitaties belangrijkste argument is leertheorie: men heeft beter ontdekt hoe mensen leren: constructivistisch: gaat er vanuit dat mensen al een beeld van de werkelijkheid hebben/ mentale denkprocessen om de werkelijkheid te begrijpen. Leren is ervaringen opdoen en reflecteren op die ervaringen waardoor dit leidt tot nieuwe betekenissen, nieuwe mentale modellen of aanpassing van bestaande modellen. Nadruk ligt op actief oplossen van reële en betekenisvolle problemen; leren is niet iets bestuderen en dat toepassen op de praktijk. Door actief, constructief met ervaringen om te gaan beklijft de kennis beter, blijft meer hangen. Uit onderzoek blijkt bv. Dat studenten na 4 mnd nog maar 40% weten wat er in het boek staat. Maar kennis opgedaan constructivistische manier is na 4 mannden en nog veel later nog altijd 60% competentie: geen scheiding theorie-praktijk, maar integratie KVH.begeleiding en toetsing middels POP en Assessments tekorten nemen toe (2000; 2100; 3600) school leid je eigen mensen op diverse instroom organisaties: continue verandering= lerende organisatie je leven lang leren; geen diploma voor het leven, maar startbekwaam

6 Visie op opleiden in de school: Leverancier van stageplaatsen
Personeelsbeleid: begeleiden van studenten; geen onderdeel personeelsbeleid Professionalisering: geen directe verbetering van kwaliteit onderwijs

7 Visie op opleiden in de school: Mede-opleider
Personeelsbeleid: Inzet van: lio’s, duaal, zij-instroom; Afspraken over: aantal, begeleiding, beoordeling, organisatie Professionalisering: Meer handen in de klas = meer zorg, differentiëring; Verhoging kwaliteit van begeleiding Professionalisering: leraarsnest

8 Visie op opleiden in de school: IPB Partnership
Personeelsbeleid: gerichte opleidingen toekomstige, beginnende en zittende Lkn. Professionalisering: Pb. werkt door in verbetering van onderwijs: zorg, differentiëring én aanbod IPB: functiedifferentiatie: ICT; vakleerkracht HV, LO; RT;IB; Interne Coach; bouwcoördinator; specialist taalontwikkeling of rekenen.

9 Visie op opleiden in de school: Opleidingsschool/ PDS
Personeelsbeleid: IPB, gericht op vernieuwing van onderwijs Professionalisering: door onderwijsonderzoek, -innovatie professionalisering alle betrokkenen en verbetering onderwijs aan kdn. Professionalisering: vanuit een visie op leren van kinderen doe je aan onderzoek en vernieuwing van het onderwijs. Samen een team: onderzoekers, vernieuwers, directie, lk, studenten

10 Waar staat het project Focus-Fontys?
Verschuiving van: leverancier naar mede-opleider Met uitstapjes naar: IPB en Opleidingsschool Modellen doen de werkelijkheid altijd tekort, want deze is veel complexer. Focus zit ook niet in één model, maar doet dingen uit verschillende modellen. Als ik het probeer in te schatten:

11 Waarom zou je als basisschool hieraan meedoen?
Lerarentekort mag niet het hoofdmotief zijn! Belangrijkste: kwaliteitsverbetering verbetering onderwijs door meer handen in de klas gezamenlijk leren student én leerkracht uitdaging: school is plaats waar álle betrokkenen kunnen leren In 4 vieises zit een verschuiving. Waaom zou je willen verschuiven? Wat levert het de school op? Conclusie: die mijnheer uit de anekdote heeft ongelijk. Opleiden in de school doe je niet om werk over te nemen wat de Pabo eigenlijk moet doen, maar doe je om je onderwijs te verbeteren

12 Project: Doelen (1) Koppeling tussen: opleiden in de school en kleinschalige schoolontwikkeling ‘Het mes snijdt aan twee kanten’: Student / leerkracht School / opleiding Opleidingsteam: coördinator opleiden op schoolniveau (opleidingsdocent) samen met pabo-docent Doelen zijn meer uitgangspunten Doelbewuste keuze van het project: niet alleen meer werkplek opleiden, maar koppeling met schoolontwikkeling verbetering van de opleiding van de student, verbetering van de vaardigheden (coachinh/ inhoud) van de leerkracht verbetering van het onderwijs van de school, verbetering van de kwaliteit van de opleiding Functie van het opleidingsteam: samen vorm geven aan opleiding van student + scholing van leerkracht

13 Project: Doelen (2) Experimenteren met nieuwe vormen van werkplek opleiden Van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd Afstemming opleidingsdocent/ pabo-docent Vergroten begeleidingsvaardigheden Bijdrage aan verbetering/ vernieuwing van onderwijs Gezamenlijke visie ontwikkelen op leren in de school

14 Project: Structuur Stuurgroep Projectgroep Projectcoördinator
DP 1 DP 2 DP 3 DP 4 cluster duaal lio en ICT lio en beg. scholen opleiden geletterdheid

15 Project: Fasering jan- juli 2003: voorbereidingsfase
sept.- april: realisatiefase mei-juni 2004: evaluatiefase vervolgtraject

16 Project: De Deelprojecten
DP 1: Clusterscholen Pabo 1 VT DP 2: Duaal opleidingstraject DT VK DP 3: LIO en ICT Pabo 4 VT DP 4: LIO en beginnende geletterdheid Pabo 4 VT Els uitnodigen voor DP 1

17

18 Project Focus-Fontys 'Het mes snijdt aan twee kanten'
OPLEIDEN IN DE SCHOOL Project Focus-Fontys 'Het mes snijdt aan twee kanten'

19 Aandachtspunten Scholing Zelfsturing van DP’s
Meerdere studenten op één school Visie ontwikkelen: Drietal studiemiddagen projectgroep Gezamenlijk = open communicatie Scholing: is essentieel: inhoudelijk als op gebied van coaching. Stimuleer lk om er aan deel te nemen. Voor Lio-coaches (DP 1,2 en3) cursus coachingsvaardigheden door Paul en Frank. Voior alle projecten 4 werkbijeenkomsten voor alle betrokkenen olv Ger Heldens om zo goed mogelijk paln van aanpak in beeld te krijgen Zelfdturing: veel ruimte voor DP’s; binnen de doelen en de richting die wij inslaan ivm schoolontwikkeling belangrijk meerdere studenten op één school gezamenlijk: open communicatie tussen alle betrokkenen; leg kenlpunten voor, spreek irritaties uit en probeer het gevoel van wij en zij te doorbreken wij: school zij: pabo lk stuurgroep

20 Project Focus-Fontys 'Het mes snijdt aan twee kanten'
OPLEIDEN IN DE SCHOOL Project Focus-Fontys 'Het mes snijdt aan twee kanten'

21 Visie op opleiden in de school
Vier modellen/ schooltypes: Leverancier van stageplaatsen Mede-opleider IPB partnership Opleidingsschool/ PDS


Download ppt "Project Focus-Fontys 'Het mes snijdt aan twee kanten'"

Verwante presentaties


Ads door Google