De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPLEIDEN IN DE SCHOOL Project Focus-Fontys 'Het mes snijdt aan twee kanten'

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPLEIDEN IN DE SCHOOL Project Focus-Fontys 'Het mes snijdt aan twee kanten'"— Transcript van de presentatie:

1

2 OPLEIDEN IN DE SCHOOL Project Focus-Fontys 'Het mes snijdt aan twee kanten'

3 Programma 2 juli 2003 Opening J.Demandt ProjectT.Vranken DeelprojectenE.Thomas R.Bertisen E.Tousaint J.Nelissen Vragen? Afsluiting

4 Kader, Visie en Project Nieuw opleiden / nieuw leren? Waarom werkplek opleiden? Visies op opleiden in de school Waarom zou je als school hieraan meedoen? Project: Doelen, Structuur, Fasering

5 Nieuw opleiden / Nieuw Leren Kerngedachten –actief –zelfstandig –zelfverantwoordelijk –context-rijke situatie –vraaggestuurd –coöperatief Spanning –zelfsturing niveau-eisen

6 Waarom werkplek opleiden? Visitaties: Pabo moet praktischer Leertheoretisch –constructivistisch –competentie-leren Maatschappelijk –arbeidsmarkt –elders verworven competenties –continue verandering organisaties en ontwikkeling personen

7 Visie op opleiden in de school: Leverancier van stageplaatsen Personeelsbeleid: begeleiden van studenten; geen onderdeel personeelsbeleid Professionalisering: geen directe verbetering van kwaliteit onderwijs

8 Visie op opleiden in de school: Mede-opleider Personeelsbeleid: Inzet van: lio’s, duaal, zij-instroom; Afspraken over: aantal, begeleiding, beoordeling, organisatie Professionalisering: Meer handen in de klas = meer zorg, differentiëring; Verhoging kwaliteit van begeleiding

9 Visie op opleiden in de school: IPB Partnership Personeelsbeleid: gerichte opleidingen toekomstige, beginnende en zittende Lkn. Professionalisering: Pb. werkt door in verbetering van onderwijs: zorg, differentiëring én aanbod

10 Visie op opleiden in de school: Opleidingsschool/ PDS Personeelsbeleid: IPB, gericht op vernieuwing van onderwijs Professionalisering: door onderwijsonderzoek, -innovatie professionalisering alle betrokkenen en verbetering onderwijs aan kdn.

11 Waar staat het project Focus-Fontys? Verschuiving van: leverancier naar mede-opleider Met uitstapjes naar: IPB en Opleidingsschool

12 Waarom zou je als basisschool hieraan meedoen? Lerarentekort mag niet het hoofdmotief zijn! Belangrijkste: kwaliteitsverbetering –verbetering onderwijs door meer handen in de klas –gezamenlijk leren student én leerkracht –uitdaging: school is plaats waar álle betrokkenen kunnen leren

13 Project: Doelen (1) Koppeling tussen: opleiden in de school en kleinschalige schoolontwikkeling ‘Het mes snijdt aan twee kanten’: –Student / leerkracht –School / opleiding Opleidingsteam: coördinator opleiden op schoolniveau (opleidingsdocent) samen met pabo-docent

14 Project: Doelen (2) Experimenteren met nieuwe vormen van werkplek opleiden –Van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd –Afstemming opleidingsdocent/ pabo-docent Vergroten begeleidingsvaardigheden Bijdrage aan verbetering/ vernieuwing van onderwijs Gezamenlijke visie ontwikkelen op leren in de school

15 Project: Structuur Stuurgroep Projectgroep Projectcoördinator DP 1DP 2DP 3DP 4 cluster duaal lio en ICTlio en beg. scholenopleidengeletterdheid

16 Project: Fasering jan- juli 2003:voorbereidingsfase sept.- april: realisatiefase mei-juni 2004:evaluatiefase vervolgtraject

17 Project: De Deelprojecten DP 1: Clusterscholen Pabo 1VT DP 2: Duaal opleidingstraject DT VK DP 3: LIO en ICT Pabo 4VT DP 4: LIO en beginnende geletterdheid Pabo 4 VT

18

19 OPLEIDEN IN DE SCHOOL Project Focus-Fontys 'Het mes snijdt aan twee kanten'

20 Aandachtspunten Scholing Zelfsturing van DP’s Meerdere studenten op één school Visie ontwikkelen: Drietal studiemiddagen projectgroep Gezamenlijk = open communicatie

21 OPLEIDEN IN DE SCHOOL Project Focus-Fontys 'Het mes snijdt aan twee kanten'

22 Visie op opleiden in de school Vier modellen/ schooltypes: Leverancier van stageplaatsen Mede-opleider IPB partnership Opleidingsschool/ PDS


Download ppt "OPLEIDEN IN DE SCHOOL Project Focus-Fontys 'Het mes snijdt aan twee kanten'"

Verwante presentaties


Ads door Google