De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Esther van den Hende - projectleider KOMPLEET 24 januari 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Esther van den Hende - projectleider KOMPLEET 24 januari 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Esther van den Hende - projectleider KOMPLEET 24 januari 2013
Conferentie ‘Sturen op gezondheid, betere zorg, andere prikkels’ KOMPLEET Ketenzorg Kwetsbare Ouderen Esther van den Hende - projectleider KOMPLEET 24 januari 2013

2 Voor wie: kwetsbare ouderen en mantelzorgers
Regieverlies Case- en carecomplexity Woonomgeving Mantelzorgers Partner Dochter Familie, buren en vrienden

3 Belasting in uren naar relatie (126 mantelzorgers)
Echtgeno(o)te/levenspartner N=46 (Schoon-) dochter/zoon N=80 N gem. uren/wk contacten HA/ andere zorg/ WMO/ familie etc 31 8,7 59 2,5 persoonlijke verzorging 22 15,8 14 2 huishoudelijke taken 32 36,2 51 4,7 2/3 van de partners en ¾ van de kinderen nemen de PA mee buitenshuis voor bezoek huisarts / familie vrienden / regelen WMO, financien etc De helft van de partners doet de persoonlijke verzorging (16 uur per wk gemiddeld) dat is 1/5 van de kinderen mt gemiddeld 2 uur per wk 2 van de 3 mantelzorgers geeft aan huishoudelijke taken te verrichten, dit is gelijk verdeeld over de partners als kinderen. Echter partners 36 uur gemiddeld per week tegen een kleine 5 uur door de kinderen

4 Wat (missie): integrale zorg op maat
Casefinding  gericht aanpakken (zelfredzaamheid principe) Multidisciplinair team met kwetsbare oudere en mantelzorg Kwaliteitscyclus; verzamelen gegevens kwetsbare oudere en mantelzorger Pijlers: vroegdiagnostiek, zorgcoördinatie, polyfarmacie en transferzorg

5 Met wie: partners KOMPLEET
Drie zorggroepen V&V, thuiszorg, ziekenhuizen, welzijn – mantelzorg-ondersteuning, gemeenten, zorgverzekeraars (VGZ), Zorgketen Dementie, Patiëntenklankbordgroep Zie ook: 54 ha-praktijken in regio Zuidoost-Brabant 599 kwetsbare ouderen nu in zorg (1/1/2013)

6 Hoe: sturen op gezondheid patiënt
Vraaggestuurd, inbreng en prioriteren door: Oudere Mantelzorger Wat brengen zorgverleners in? Digitaal individueel zorgplan Integrale benadering Kwaliteitseisen Zorgcoördinatie - kernteam, en opvolging, samenwerken

7 Zorgplan: concrete doelen en taken
Kruis aan welke zin het beste bij u past: Lopen: ik heb geen / enige / problemen met lopen / ik ben bed legerig Dagelijkse activiteiten: geen / enige problemen / nite in staat om enige uit te voeren Pijn / klachten: geen / matig / ernstige pijn Hersenfuncties zoals geheugen, aandacht en denken: geen / matig / ernstige problemen Zelfzorg: wassen en aankleden: geen / matig / ernstige problemen Stemming: niet / matig / erg angstig of somber

8 Dus: verrichtingen  behandelresultaten
Sturen op actuele informatie Eén centrale zorgverlener: verantwoordelijkheid en ruimte: krijgen en nemen Uitwerken van veel voorkomende problemen Leren van creatieve oplossingen Naar contracteren op gezondheidswinst Patiënttevredenheid Kostenbesparing

9 Knelpunten Dringende behoefte aan bondige beschrijving van indicatoren
Inbedden in regionale populatiebekostiging: zinnig, ‘zunig’ en doelmatig (SMZ) Open mind? (bureaucratie grote instellingen) Fragmentarische organisatie partners ‘Ontschotten’ van financieringsstromen

10 arthrose knie, overgewicht
opticiën podotherapeut apotheek ha lab hulpmiddelen diëtist apotheek oogarts hap poh diabetes m. zorgverz. huisarts myopie, glaucoom, cataract alarmering hartfalen hidha tia hypertensie diverticulitis neuroloog zh lab orth.schoenmaker arthrose knie, overgewicht mdl arts thuiszorg presbyacusis cak griepprik kno arts huis aanpassingen gemeente zh apotheek ciz tandarts mantelzorg trombosedienst

11 “individueel behandelplan"
apotheek hulpmiddelen apotheek dietist oogarts ha lab hap poh zorgverz. podotherapeut huisarts alarmering “individueel behandelplan" hidha opticien neuroloog zh lab mdl arts orth.schoenmaker kno arts thuiszorg kwaliteitseisen cak mantelzorg tandarts zh apotheek gemeente ciz trombosedienst patiënten zv mantelzorg aanbieders

12


Download ppt "Esther van den Hende - projectleider KOMPLEET 24 januari 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google