De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conferentie ‘Sturen op gezondheid, betere zorg, andere prikkels’ KOMPLEET Ketenzorg Kwetsbare Ouderen Esther van den Hende - projectleider KOMPLEET 24.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conferentie ‘Sturen op gezondheid, betere zorg, andere prikkels’ KOMPLEET Ketenzorg Kwetsbare Ouderen Esther van den Hende - projectleider KOMPLEET 24."— Transcript van de presentatie:

1 Conferentie ‘Sturen op gezondheid, betere zorg, andere prikkels’ KOMPLEET Ketenzorg Kwetsbare Ouderen Esther van den Hende - projectleider KOMPLEET 24 januari 2013

2 Voor wie: kwetsbare ouderen en mantelzorgers Ouderen: –Regieverlies –Case- en carecomplexity –Woonomgeving Mantelzorgers –Partner –Dochter –Familie, buren en vrienden

3 Belasting in uren naar relatie (126 mantelzorgers) Echtgeno(o)te/levenspartner N=46 (Schoon-) dochter/zoon N=80 N gem. uren/wkN contacten HA/ andere zorg/ WMO/ familie etc318,7592,5 persoonlijke verzorging2215,8142 huishoudelijke taken3236,2514,7

4 Wat (missie): integrale zorg op maat Casefinding  gericht aanpakken (zelfredzaamheid principe) Multidisciplinair team met kwetsbare oudere en mantelzorg Kwaliteitscyclus; verzamelen gegevens kwetsbare oudere en mantelzorger Pijlers: vroegdiagnostiek, zorgcoördinatie, polyfarmacie en transferzorg

5 Met wie: partners KOMPLEET Drie zorggroepen V&V, thuiszorg, ziekenhuizen, welzijn – mantelzorg-ondersteuning, gemeenten, zorgverzekeraars (VGZ), Zorgketen Dementie, Patiëntenklankbordgroep Zie ook: www.kompleet.nl www.kompleet.nl 54 ha-praktijken in regio Zuidoost-Brabant 599 kwetsbare ouderen nu in zorg (1/1/2013)

6 Hoe: sturen op gezondheid patiënt Vraaggestuurd, inbreng en prioriteren door: –Oudere –Mantelzorger Wat brengen zorgverleners in? –Digitaal individueel zorgplan –Integrale benadering –Kwaliteitseisen –Zorgcoördinatie - kernteam, en opvolging, samenwerken

7 Zorgplan: concrete doelen en taken

8 Dus: verrichtingen  behandelresultaten Sturen op actuele informatie Eén centrale zorgverlener: verantwoordelijkheid en ruimte: krijgen en nemen Uitwerken van veel voorkomende problemen Leren van creatieve oplossingen Naar contracteren op gezondheidswinst Patiënttevredenheid Kostenbesparing

9 Knelpunten Dringende behoefte aan bondige beschrijving van indicatoren Inbedden in regionale populatiebekostiging: zinnig, ‘zunig’ en doelmatig (SMZ) Open mind? (bureaucratie grote instellingen) Fragmentarische organisatie partners ‘Ontschotten’ van financieringsstromen

10 myopie, glaucoom, cataract oogarts hypertensie huisarts apotheek arthrose knie, overgewicht thuiszorg ciz cak gemeente presbyacusis kno arts ha lab diabetes m. poh diëtist podotherapeut opticiën orth.schoenmaker tandarts tia diverticulitis mdl arts zh lab griepprik hap hidha hartfalen hulpmiddelen neuroloog alarmering zorgverz. mantelzorg zh apotheek huis aanpassingen trombosedienst

11 oogarts huisarts apotheek thuiszorg ciz cak gemeente kno arts ha lab poh dietist podotherapeut opticien orth.schoenmaker tandarts mdl arts zh lab hap hidha hulpmiddelen neuroloog alarmering zorgverz. mantelzorg zh apotheek “individueel behandelplan" trombosedienst kwaliteitseisen patiënten zv aanbieders mantelzorg

12


Download ppt "Conferentie ‘Sturen op gezondheid, betere zorg, andere prikkels’ KOMPLEET Ketenzorg Kwetsbare Ouderen Esther van den Hende - projectleider KOMPLEET 24."

Verwante presentaties


Ads door Google