De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scenariomodel basisonderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scenariomodel basisonderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Scenariomodel basisonderwijs
Presentatie: Tiny Rompen Sil Vrielink (Researchned/MOOZ Onderzoek) Dik Leering (Qdelft)

2 Werkwijze Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs
Bestuurssamenstelling: samenwerking werknemers- en werkgeversorganisaties Vraaggestuurd, dienend, ondersteunend, kennis delend en verleidend Regionale insteek aansluiten bij bestaande netwerken of samen organiseren van bijeenkomsten Websites: Nieuwsbrief: aanmelden via

3 Programma Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs
Jaarprogramma 2012 – 2013 in ontwikkeling 4 programmalijnen HRM/strategisch personeelsbeleid Professionalisering/professionele ruimte Mobiliteit Innovatie

4 Strategisch Personeelsbeleid
Het scenariomodel voor leerlingenprognoses en formatieramingen vormt een onderdeel van Strategisch Personeelsbeleid. ‘Regeren is immers vooruitzien’ ‘Meerdere scenario’s mogelijk bij meerjarenformatieplan’

5 Scenariomodel basisonderwijs

6 Doel Scenariomodel Doel van het scenariomodel is om scholen een instrument in handen te geven waarmee zij zelf een meerjaren personeelsplanning kunnen maken voor de korte termijn. Twee componenten: een leerlingenprognose een formatieraming (in FTE en in €) Uitgangspunt is dat schoolleiders/bestuurders zelf scenario’s kunnen doorrekenen.

7 Data: mogelijkheden en beperkingen
Voor het scenariomodel zijn ‘openbare’ data gebruikt van DUO, CBS en het PBL: DUO: leerlingengegevens, naar leeftijdsklasse en pc4 (2011) DUO: leerlingengegevens, naar leeftijd en gewicht CBS: bevolkingsgegevens, naar leeftijd en pc4 CBS: bevolkingsgegevens, naar leeftijd en gemeente PBL/CBS: bevolkingsprognose, naar leeftijd en gemeente

8 Korte termijn prognose
Het scenariomodel sluit aan bij het PvE van de VNG, en gaat uit van de regionale bevolkingsprognose van PBL/CBS. Aannames over: de instroom van leerlingen (4 jaar) belangstellingspercentage van 4 t/m 7 jarigen prognose van het aantal 4-jarigen in het ‘voedingsgebied’ de doorstroom van leerlingen doorstroomfactoren o.b.v. telgegevens uit het verleden Gewichten lopen mee in de prognose

9 Ontwikkeling basisgeneratie 4-12, 2011-2016

10 Ontwikkeling basisgeneratie 4/5, 2011-2016

11 Raming van het aantal formatieplaatsen (FTE)
Formatieraming O.b.v. de leerlingenprognose kan een formatieraming worden gemaakt. Daarbij zijn twee opties: Raming van het aantal formatieplaatsen (FTE) uitsplitsing naar functiegroep (directie, leraren, oop) aanname is dat de ‘leerling/leraar’ ratio’s constant blijven Raming van het personele budget (GELD) sluit aan bij de bekostigingssystematiek van OCW (GELD-model van PO-raad) gaat uit van de landelijke GGL (basisscenario), en biedt de mogelijkheid om met schoolspecifieke GGL te rekenen. onderscheid 7 bekostigingscomponenten

12 Scenario’s en resultaten
Standaardtabellen Basisgeneratie Bevolkingsprognose, naar leeftijdsklasse Scenario’s leerlingenprognose: demografische ontwikkeling belangstellingspercentages c.q. marktaandelen doorstroomfactoren Formatieraming: controle/correctie van formatiegegevens (FTE) keuze voor schoolspecifieke GGL

13 Demonstratie Uitkomsten basisscenario (leerlingenprognose)
Formatieraming in FTE Raming personele budget

14 Discussie


Download ppt "Scenariomodel basisonderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google