De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scenariomodel basisonderwijs Presentatie: Tiny Rompen Sil Vrielink (Researchned/MOOZ Onderzoek) Dik Leering (Qdelft)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scenariomodel basisonderwijs Presentatie: Tiny Rompen Sil Vrielink (Researchned/MOOZ Onderzoek) Dik Leering (Qdelft)"— Transcript van de presentatie:

1 Scenariomodel basisonderwijs Presentatie: Tiny Rompen Sil Vrielink (Researchned/MOOZ Onderzoek) Dik Leering (Qdelft)

2 Werkwijze Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Bestuurssamenstelling: samenwerking werknemers- en werkgeversorganisaties Vraaggestuurd, dienend, ondersteunend, kennis delend en verleidend Regionale insteek aansluiten bij bestaande netwerken of samen organiseren van bijeenkomsten Websites: www.arbeidsmarktplatformpo.nlwww.arbeidsmarktplatformpo.nl –www.leerlingendaling.nlwww.leerlingendaling.nl –www.stamos.nlwww.stamos.nl –www.onderwijsarbeidsmarkt.nlwww.onderwijsarbeidsmarkt.nl Nieuwsbrief: aanmelden via www.arbeidsmarktplatformpo.nl www.arbeidsmarktplatformpo.nl

3 Programma Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Jaarprogramma 2012 – 2013 in ontwikkeling 4 programmalijnen HRM/strategisch personeelsbeleid Professionalisering/professionele ruimte Mobiliteit Innovatie

4 Strategisch Personeelsbeleid Het scenariomodel voor leerlingenprognoses en formatieramingen vormt een onderdeel van Strategisch Personeelsbeleid. ‘Regeren is immers vooruitzien’ ‘Meerdere scenario’s mogelijk bij meerjarenformatieplan’

5 SCENARIOMODEL BASISONDERWIJS

6 Doel Scenariomodel Doel van het scenariomodel is om scholen een instrument in handen te geven waarmee zij zelf een meerjaren personeelsplanning kunnen maken voor de korte termijn. Twee componenten: een leerlingenprognose een formatieraming (in FTE en in €) Uitgangspunt is dat schoolleiders/bestuurders zelf scenario’s kunnen doorrekenen.

7 Data: mogelijkheden en beperkingen Voor het scenariomodel zijn ‘openbare’ data gebruikt van DUO, CBS en het PBL: DUO: leerlingengegevens, naar leeftijdsklasse en pc4 (2011) DUO: leerlingengegevens, naar leeftijd en gewicht CBS: bevolkingsgegevens, naar leeftijd en pc4 CBS: bevolkingsgegevens, naar leeftijd en gemeente PBL/CBS: bevolkingsprognose, naar leeftijd en gemeente

8 Korte termijn prognose Het scenariomodel sluit aan bij het PvE van de VNG, en gaat uit van de regionale bevolkingsprognose van PBL/CBS. Aannames over: de instroom van leerlingen (4 jaar) – belangstellingspercentage van 4 t/m 7 jarigen – prognose van het aantal 4-jarigen in het ‘voedingsgebied’ de doorstroom van leerlingen – doorstroomfactoren o.b.v. telgegevens uit het verleden Gewichten lopen mee in de prognose

9 Ontwikkeling basisgeneratie 4-12, 2011-2016

10 Ontwikkeling basisgeneratie 4/5, 2011-2016

11 Formatieraming O.b.v. de leerlingenprognose kan een formatieraming worden gemaakt. Daarbij zijn twee opties: 1.Raming van het aantal formatieplaatsen (FTE) uitsplitsing naar functiegroep (directie, leraren, oop) aanname is dat de ‘leerling/leraar’ ratio’s constant blijven 2.Raming van het personele budget (GELD) sluit aan bij de bekostigingssystematiek van OCW (GELD-model van PO-raad) gaat uit van de landelijke GGL (basisscenario), en biedt de mogelijkheid om met schoolspecifieke GGL te rekenen. onderscheid 7 bekostigingscomponenten

12 Scenario’s en resultaten Standaardtabellen – Basisgeneratie – Bevolkingsprognose, naar leeftijdsklasse Scenario’s leerlingenprognose: – demografische ontwikkeling – belangstellingspercentages c.q. marktaandelen – doorstroomfactoren Formatieraming: – controle/correctie van formatiegegevens (FTE) – keuze voor schoolspecifieke GGL

13 Demonstratie Uitkomsten basisscenario (leerlingenprognose) Formatieraming in FTE Raming personele budget

14 Discussie


Download ppt "Scenariomodel basisonderwijs Presentatie: Tiny Rompen Sil Vrielink (Researchned/MOOZ Onderzoek) Dik Leering (Qdelft)"

Verwante presentaties


Ads door Google