De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Concept-Regelscenario, situatie 1: Piekaanbod richting noord Hart rond Delft 4 juli 2005 Omschrijving spitsprobleem weefvak knp Ypenburg – knp Prins Clausplein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Concept-Regelscenario, situatie 1: Piekaanbod richting noord Hart rond Delft 4 juli 2005 Omschrijving spitsprobleem weefvak knp Ypenburg – knp Prins Clausplein."— Transcript van de presentatie:

1 Concept-Regelscenario, situatie 1: Piekaanbod richting noord Hart rond Delft 4 juli 2005 Omschrijving spitsprobleem weefvak knp Ypenburg – knp Prins Clausplein (A4L) en weefvak knp Prins Clausplein - afrit Voorburg. Werkingsgebied Als gevolg van de verstoorde verkeersafwikkeling op beide weefvakken ontstaat filevorming op de A12 en A4 in beide richtingen en in incidentele gevallen ook op A13. Daardoor is er sprake van een verhoogde kans op ongevallen, hetgeen direct tot ernstige filevorming leidt Periode Elke werkdag, voornamelijk ochtendspits, maar avondspits wordt steeds groter probleem Dit scenario is primair gericht op de ochtendspits (PM in avond is prioriteitenkaart anders!) Stadia dit scenario kent 1 stadium. Partijen Rijkswaterstaat Zuid-Holland, KLPD, politie Haaglanden, Gemeente Voorburg Locatie knelpunt Invloedsgebied blad 1: Algemene beschrijving Type situatie Knelpunt Voorwaarden A B C Invloedsgebied knelpunt Invloedsgebied oplossingsrichtingen

2 Concept-Regelscenario, situatie 1: Piekaanbod richting noord Hart rond Delft 4 juli 2005 blad 2: Specifieke Beleidsdoelen, Referentiekaders en Regelstrategieën Referentiekaders geaccepteerd: gemiddelde en maximale reistijden in werkingsperiode van scenario op volgende trajecten tenminste gelijk houden aan situatie nu (medio 2005), pm tzt aanvullen met meetgegevens: A13, Delft-Noord  Ypenburg  Clausplein  afrit Voorburg A12, Nootdorp  Clausplein  afrit Voorburg A4, Leidschendam  Clausplein  afrit Voorburg geen toename van filezwaarte over totale (deel)net binnen invloedsgebied van scenario randvoorwaarden: geen blokkades in knooppunt Ypenburg geen extra sluipverkeer op wegen door de wijk Ypenburg hoofdroutes die langs Den Haag lopen vrijhouden ideaal: spreiding van reistijden op bovengenoemde trajecten gedurende spitsperiode reduceren reistijd op bovengenoemde trajecten maximaal 2 x vrije reistijd Regelstrategie OCHTENDSPITS Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3 Prioriteit 4 Prioriteit 5 Beleidsdoelen betere betrouwbaarheid, elke tijdwinst is mooi meegenomen voorkom blokkades van verkeersstromen die niet langs bottleneck hoeven verbeter afwikkeling, rekening houdend met de prioriteitenkaart Haaglanden verbeter verkeersveiligheid

3 Concept-Regelscenario, situatie 1: Piekaanbod richting noord Hart rond Delft 4 juli 2005 blad 3: Overzicht verkeersbeelden en acties Verkeers -beeld ALSDANUITVOERBAARHEID 1.1file op afrit voorburgvri programma kruispunt Maanweg – afrit A12L - Ln vn nieuw Oosteinde omschakelen ten gunste van afrit 1.2file tot in weefvak Clausplein Voorburg inleidende snelheidslimieten van 70 km/h op alle toeleidende wegen 1.3 file in verbindingsweg A4L  A12L Rijstrook 2 A12L afkruisen tussen km 7.0 en 5.8 en opzwaaien vanaf A4L 1.4file A12L uit Z’meer voorbij km 7.0geen maatregelen 1.5aIntensiteit A4R km 45,750g > 2400 mvt/h én spitsstrook deeltraject A12 is open Spitsstrook deeltraject A4 (van km 44,0 naar km 46,3 ) open 1.5b file op parallelbaan A4R tussen Leidschendam en Clausplein Rerouten van verkeer uit de richting Leiden via de aansluiting Leidschendam en N14 met bestaande DRIP 1.6file of hoge intensiteit op A13L uit Delft rond km 4.0 Afkruisen rijstrook 2 (rechts) voor verkeer vanaf de A4L naar A12R; Toezicht door KLPD en IM+-ers 1.7 file A13L uit Delft rond km 6.0 geen maatregelen... 1.8 file A13L uit Rijswijk rond km 48.4 geen maatregelen... 1.9 hoge intensiteit op weefvak A4L stroomopwaarts van km 47.0 snelheidslimiet van 70 km/h, met name voor verkeer vanaf verbindingswegen (komt vanaf hoger niveau) groen: kan je morgen meteen uitvoeren vanuit centrale geel: veronderstelt beperkte aanvullingen in meet- en stuurinstrumenten rood: twijfelachtig of actie in september 2005 uitgevoerd kan worden 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5b 1.6 1.7 1.8 1.9 A B C 1.5a

4 Concept-Regelscenario, situatie 1: Piekaanbod richting noord Hart rond Delft 4 juli 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.1 (stadium 1, verkeersbeeld 1) Locatie van triggers Opmerkingen Aanpak en locatie van maatregelen Opmerkingen KenmerkenActies WaarAfrit Voorburg A12L WatIntensiteit op afrit km 5,225 GrenswaardeI > 1800 mvt/h Hoe lang2 minuten MeetinstrumentVRI (gemeente Leidschendam-Voorburg) WaarA12L Prins Clausplein – afrit Voorburg: van km 6,4 naar km 5,0 VRI kruispunt Maanweg – afrit A12L - Laan van nieuw Oosteinde WatUitstroom van verkeer vanaf afrit vergroten Hoe langIntensiteit 70 km/h MaatregelenSpitsstrook deeltraject A12 (van km 6,4 naar km 5,0) open Overschakelen naar ander regelprogramma (maximum groentijd verlengen) VoorwaardenAfspraken maken met gemeente Voorburg over maximale wachtrijlengtes op Prins Bernhardlaan en op Maanweg 1.1 A B C A B C

5 Concept-Regelscenario, situatie 1: Piekaanbod richting noord Hart rond Delft 4 juli 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.2 (stadium 1, verkeersbeeld 2) Locatie van triggers Opmerkingen Aanpak en locatie van maatregelen Opmerkingen KenmerkenActies Waar Weefvak knp Prins Clausplein - afrit Voorburg (halverwege) WatSnelheid op weefvak A12L rond km 5.5 GrenswaardeV < 30 km/h (AID actief) Hoe lang2 minuten MeetinstrumentMTM (RWS) WaarOp alle toeleidende verbindingswegen vanaf A12, A13 en A4 WatRust brengen in verkeer (verkleinen snelheidsverschillen) Hoe langTotdat er gedurende 2 minuten geen file meer wordt gedetecteerd MaatregelenSnelheidslimiet instellen op 70 km/h Voorwaarden- 1.2 A B C A B C

6 Concept-Regelscenario, situatie 1: Piekaanbod richting noord Hart rond Delft 4 juli 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.3 (stadium 1, verkeersbeeld 3) Locatie van triggers Opmerkingen Aanpak en locatie van maatregelen Opmerkingen Met buffer op A12 is extra opstelruimte voor de te doseren stroom, uitstel verkeersbeeld 1.4) KenmerkenActies Waar Splitsingspunt weefvak A4L naar A12L en A12R WatSnelheid A4L rond km 46.4h GrenswaardeV < 30 km/h (AID actief) Hoe lang2 minuten MeetinstrumentMTM (RWS) WaarSamenvoeging A12L en verbindingsboog vanaf weefvak A4L WatInstroom vanaf A12L beperken (vanuit Zoetermeer) Uitstroom vanaf A4L verhogen (vanaf A4/A13 uit het zuiden) Hoe langTotdat er gedurende 2 minuten V > 50 km/h (AID gedeactiveerd) MaatregelenLinkerrijstrook A12L afkruisen tussen km 7.0 en 5.8 en opzwaaien vanaf A4L Voorwaardenfile op A12L voor doseerpunt maximaal tot splitspunt naar A4L en A4R 1.3 Km 7.0 Km 5.8 A B C A B C

7 Concept-Regelscenario, situatie 1: Piekaanbod richting noord Hart rond Delft 4 juli 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.4 (stadium 1, verkeersbeeld 4) Locatie van triggers Opmerkingen Aanpak en locatie van maatregelen Opmerkingen In de regelstrategie is de A12L lager geprioriteerd dan de A4. Daarom worden voor dit verkeersbeeld geen maatregelen genomen. Met buffer wordt groei van file meer in breedte opgevangen en ontstaan van 1.4 uitgesteld KenmerkenActies Waar Splitsingspunt weefvak A12L Nootdorp – Ypenburg naar A4L WatSnelheid A12L rond km 7.0 GrenswaardeV < 30 km/h (AID actief) Hoe lang2 minuten MeetinstrumentMTM (RWS) Waar A12L t.h.v. weefvak Nootdorp – Ypenburg naar A4L WatGeen maatregelen Hoe langn.v.t. Maatregelenn.v.t. Voorwaarden- 1.4 Km 7.0 A B C A B C

8 Concept-Regelscenario, situatie 1: Piekaanbod richting noord Hart rond Delft 4 juli 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.5a (stadium 1, verkeersbeeld 5a) Locatie van triggers Opmerkingen Aanpak en locatie van maatregelen Opmerkingen KenmerkenActies Waar Splitsingspunt HRB – parallelbaan A4R t.h.v. Stompwijkseweg WatIntensiteit A4R km 45,750g GrenswaardeI > 2400 mvt/h én spitsstrook deeltraject A12 is open Hoe lang2 minuten MeetinstrumentMTM (RWS) Waar A4R Leidschendam - Prins Clausplein: van km 44,0 naar km 46,3 WatVoorkomen secundaire filevorming voor verkeer in de richting van Gouda en Rotterdam Hoe langI > 2400 mvt/h én snelheid > 70 km/h Maatregelen Spitsstrook deeltraject A4 (van km 44,0 naar km 46,3 ) open Voorwaarden 1.5a S DRIP A B C A B C

9 Concept-Regelscenario, situatie 1: Piekaanbod richting noord Hart rond Delft 4 juli 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.5b (stadium 1, verkeersbeeld 5b) Locatie van triggers Opmerkingen Aanpak en locatie van maatregelen Opmerkingen KenmerkenActies Waar Splitsingspunt HRB – parallelbaan A4R t.h.v. Stompwijkseweg WatSnelheid A4R rond km 43.3 GrenswaardeV < 30 km/h (AID actief) Hoe lang2 minuten MeetinstrumentMTM (RWS) Waar toerit Leidschendam op parallelbaan A4R WatInstroom op A12L vanaf A4R beperken Rerouten Hoe langTotdat er gedurende 2 minuten V > 50 km/h (AID gedeactiveerd) MaatregelenRerouten van verkeer uit de richting Leiden met bestemming Den Haag centrum via de aansluiting Leidschendam en N14 met bestaande DRIP rond km 42.0 VoorwaardenVoldoende restcapaciteit op aansluiting Leidschendam en op de Noordelijke randweg 1.5b S DRIP A B C A B C

10 Concept-Regelscenario, situatie 1: Piekaanbod richting noord Hart rond Delft 4 juli 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.6 (stadium 1, verkeersbeeld 6): LET OP: primaire oorzaak bij weefvak A4L knooppunt Ypenburg Locatie van triggers Opmerkingen Afwikkelingsproblemen zijn het gevolg van knelpunt B, maar kunnen worden versterkt door terugslag van de problemen bij A PM: alternatief voor snelheidscriterium is hoge intensiteit Aanpak en locatie van maatregelen Opmerkingen Toezicht dient structureel karakter te hebben KenmerkenActies Waar Splitsingspunt verbindingsweg vanaf A13L naar HRB A4L Wat Snelheid verbindingsweg vanaf A13L rond km 4.0 GrenswaardeV < 30 km/h (AID actief) Hoe lang2 minuten MeetinstrumentMTM (RWS) WaarSamenvoeging A12L en verbindingsboog vanaf weefvak A4L WatRust brengen in het verkeersbeeld, instroom beperken Hoe langTotdat er gedurende 2 minuten V > 50 km/h (AID gedeactiveerd) MaatregelenAfkruisen rijstrook 2 (rechterstrook) voor verkeer vanaf de A4L naar A12R Toezicht door KLPD en IM+-ers Voorwaardenmag wachtrij op A4L onbeperkt groeien richting Rijswijk?! 1.6 Km 48.0 Km 47.0h KLPD/I M+ A B C A B C

11 Concept-Regelscenario, situatie 1: Piekaanbod richting noord Hart rond Delft 4 juli 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.7 (stadium 1, verkeersbeeld 7) Locatie van triggers Opmerkingen Afwikkelingsproblemen zijn het gevolg van knelpunt B, maar kunnen worden versterkt door Terugslag van de problemen bij A Aanpak en locatie van maatregelen Opmerkingen Nog te overwegen optie: verkeer rerouten via aansluiting Leidschendam en Norah KenmerkenActies Waar Splitsingspunt A13L naar A4L en naar A4R Wat Snelheid A13L rond km 6.0 GrenswaardeV < 30 km/h (AID actief) Hoe lang2 minuten MeetinstrumentMTM (RWS) WaarA13L stroomopwaarts van km 6.0 WatGeen aanvullende acties t.o.v. verkeersbeeld 1.6 Hoe langn.v.t. Maatregelenn.v.t. Voorwaarden- 1.7 Km 6.0 A B C A B C

12 Concept-Regelscenario, situatie 1: Piekaanbod richting noord Hart rond Delft 4 juli 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.8 (stadium 1, verkeersbeeld 8) Locatie van triggers Opmerkingen Afwikkelingsproblemen zijn het gevolg van knelpunt B, maar kunnen worden versterkt door Terugslag van de problemen bij A Aanpak en locatie van maatregelen Opmerkingen In de regelstrategie is de A4L ten westen van Ypenburg lager geprioriteerd dan de A13. Daarom worden voor dit verkeersbeeld geen maatregelen genomen. KenmerkenActies Waar Puntstuk invoeger van toerit Rijskwijk A4L Wat Snelheid A4L rond km 48.4 GrenswaardeV < 30 km/h (AID actief) Hoe lang2 minuten MeetinstrumentMTM (RWS) Waar A4L stroomopwaarts van km 48.0 WatGeen aanvullende acties t.o.v. verkeersbeeld 1.6 Hoe langn.v.t. Maatregelenn.v.t. Voorwaarden- 1.8 Km 48.0 A B C A B C

13 Concept-Regelscenario, situatie 1: Piekaanbod richting noord Hart rond Delft 4 juli 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.9 (stadium 1, verkeersbeeld 9) LET OP: primaire oorzaak bij weefvak A4L - Clausplein en Leidschendam Locatie van triggers Opmerkingen vanaf A4 HRL komt 1 strook samen met 2 stroken vanaf verbindingswegen Clausplein. Opvallend: enkele strook vanaf A4 HRL heeft geen enkele prioriteit!! Aanpak en locatie van maatregelen Opmerkingen Naast dynamische maatregelen zijn hier verschillende statische maatregelen benoemd, zoals aanpassen van de markering en bewegwijzering. KenmerkenActies Waar HRB A4L Wat Intensiteit A4L rond km 47.0 GrenswaardeI > [? nader te bepalen waarde] Hoe lang2 minuten MeetinstrumentMTM (RWS) Waar A4L stroomopwaarts van km 47.0 Watrust in het verkeer, strookwisselen versoepelen door lagere snelheid Hoe langtotdat I < [nader te bepalen waarde] Maatregelensnelheidslimiet van 70 km/h, met name voor verkeer vanaf verbindingswegen (komt vanaf hoger niveau) VoorwaardenPM 1.9 Km 47.0 A B C A B C


Download ppt "Concept-Regelscenario, situatie 1: Piekaanbod richting noord Hart rond Delft 4 juli 2005 Omschrijving spitsprobleem weefvak knp Ypenburg – knp Prins Clausplein."

Verwante presentaties


Ads door Google