De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Documenten Verkeerscentrum Knelpuntanalyse Alternatievenstudie Modeldoorrekeningen –Presentatie 23-2 –Studieresultaten (presentatie) A102 Knoop R1 - Oosterweeltunnel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Documenten Verkeerscentrum Knelpuntanalyse Alternatievenstudie Modeldoorrekeningen –Presentatie 23-2 –Studieresultaten (presentatie) A102 Knoop R1 - Oosterweeltunnel."— Transcript van de presentatie:

1 Documenten Verkeerscentrum Knelpuntanalyse Alternatievenstudie Modeldoorrekeningen –Presentatie 23-2 –Studieresultaten (presentatie) A102 Knoop R1 - Oosterweeltunnel

2 Knelpuntanalyse Zware congestie –Van saturatie op spitsuur naar saturatie op werkdag –Enkele knelpunten bepalend voor doorstroming maar in feite volledige systeem R1 verzadigd Saturatie en weving lokaal doorgaand leidt tot hoge incidentgevoeligheid –Relatieve verkeersonveiligheid dubbel zo hoog als R0 –Concentratie aan Kennedytunnel en Berchem- Borgerhout Gebrek aan geschikt alternatief bij calamiteiten –Hoge onbetrouwbaarheid reistijd –Sluipverkeer

3 Knelpuntanalyse Verschil file – knelpunt –In knelpunt: capaciteit Snelheid bepaald door traagste voertuig –Voor knelpunt: wachtrij Capaciteit knelpunt te verdelen over aanvoerende takken Totale aanvoer overtreft capaciteit knelpunt  Wachtrij (file) op aanvoerende takken  Doorstroming per tak lager dan capaciteit  Snelheid bepaald door afwikkeling knelpunt Bedieningstijd: Ticketnummer in wachtrij/capaciteit

4 Kennedytunnel richting A’pen Knelpunt: saturatie – snelheid 60-70 (beperking tot 70km/u)

5 Kennedytunnel richting A’pen Wachtrij: beneden saturatie – snelheid 20-40 km/u

6 File op E17 voor Kennedytunnel

7 Evolutie knelpunt Aanvangsfase –Capaciteit bereikt in spits Groei –Spits wordt breder –Dal wordt opgevuld Stagnatie –Kleine verdere groei stuit op sterke groei congestie

8 Indicator congestie/saturatie Congestieindex –Verhouding spitsuurverkeer /dagverkeer –Verhouding < 10% duidt op congestie Highway Capacity Manual: < 9.2% zware congestie –Toepasbaar op delen van netwerk Saturatieindex –Verhouding werkdagverkeer / uurcapaciteit –Vanaf 10: knelpunt op spitsuur –Theoretisch maximum: 24 maar praktisch beperkt vanwege instabiliteit (kleine verstoring geeft grote hinder) –Toepasbaar op wegvakken

9 Congestieindex Indicator ernst congestie (<9.2 = zware congestie) wegGemiddelde K-factor R1 6.8 E313 7.4 E19 7.9 E17 7.7 R211.3

10 Saturatieindex Top 10 verzadigde wegvakken rond Antwerpen WegvakVerhouding dagverkeer/uurcapaciteit R1 Berchem-Borgerhout14.6 R1 Kennedytunnel14.6 R1 doorgaand op Antwerpen-Oost (3 rijstr. naar NL)14.6 E313 Wommelgem - Borgerhout14.2 R1 Borgerhout13.1 R1 ring 2 uitrit naar E31313.0 R1 Berchem – Antwerpen-zuid12.9 R1 Antwerpen-noord ring 112.8 E17 samenvoeging met N4912.5 E313 oprit ring 212.4

11 Saturatie R1

12 Verband filezwaarte - verkeersvraag

13 R1 groeireserve Theoretisch 10-15% reserve tijdens daguren (6u-20u) aan knelpunten Practisch: –instabiliteit bij hoge intensiteiten (gevolgen incident herstellen pas als vraag onder capaciteit) –Congestiekost neemt exponentieel toe

14 Concentratie incidenten Filestaart LO Dal Kennedytunnel: overgang dalend naar stijgend + weven Borgerhout – Berchem: weven/kruisen Scherpe bochten in aansluiting van E313 en naar E19

15 Oost-West: alternatief via LHT

16 Sturing rijrichting R1/R2 slechts incidenteel efficiënt/geloofwaardig

17 Evolutie zonder ingrijpen Groei vraag maar geen groei verkeer mogelijk –Kost wegverkeer neemt sterk toe (congestie) –Ritten met grootste tijdwaardering blijven Vrachtverkeer zal toenemen maar personenverkeer moet dan dalen –Instabiliteit R1 neemt sterk toe Kleine incidenten grote verstoringen Beperkingen of hoge drempel alternatieven (Singel, LHT, Temse)

18 Vrachtwagenstromen 2007 Inschatting huidige vrachtwagenstromen Op basis van waarnemingen havenenquête juni 2006 en tellingen verkeerscentrum Potentieel Noordelijke tunnels N49E17A12ZE19ZE313E19NA12Nhaven LOhaven ROoverigtotaal N498417634271 760583258245706457460072% E171001605384 5544 2621 0256321 7971 3221430081% A12Z12620001 063738220482931520410028% E19Z354418001 8322 3484895681 71757583000% E3131 6394 8141 1061 71607265611 0123 1371 2901600047% E19N4724 2577192 48964801123071 0867101080047% A12N4049581945976069803291 013301450042% haven LO2557884124651 0323742364112 5780655264% haven RO8732 0078281 4552 8451 0211 3692 5664 91601788035% overig3821 0146166101 66665523100051740% totaal4 59914 2934 0998 29716 00510 8054 5016 55217 8815 1749220644%

19 Potentieel (huidig) vrachtverkeer noordelijke tunnels (zonder verbod) 44% van alle vrachtwagenstromen 91% van oeverkruisend vrachtverkeer (incl. Oost-West) 56% van oeverkruisend vrachtverkeer (excl. Oost-West) Huidig aandeel LHT: 22%

20 Verkeersstromen personenverkeer Noord Zuid Oost West

21 Personenverkeer: selected links ochtendspits herkomst Bestemming E17 Haasdonk N49Kennedy tunnel E19 zuid E313 Ranst E19 Noord centrum 24%20% 45%37%29% LO 12% 0%4%2% rand 30%15%44%15%28%22% Beveren haven LO 4%15%0%3%2% haven RO 5%10%1%7%8%10% zuid 1%13% 0%2%24% oost 15%5%14%4%0%1% noord 9%15%8%18%2%1% west 0% 5%18%9% Potentieel noordelijke Tunnels 29%30%23%3%22%13% Excl. Oost- West 14%25%9%3%0%13%

22 Actueel personenverkeer Kennedytunnel vooral centrum en zuid

23 Vergelijking variantes Oosterweel op basis van potentieel/dagverkeer 2007 Arupsum verfijnd –Onvoldoende ontlasting zuidelijke R1 –Op zichzelf geen oplossing Saturatiebeeld voorSaturatiebeeld na

24 Vergelijking variantes Oosterweel op basis van potentieel/dagverkeer 2007 Arupsum conform –Op zichzelf geen oplossing –Knooppunt Antwerpen Noord zwaar ondergedimensioneerd Aansluiting op 2x4 noodzakelijk voor A12 + OWT ipv 2x2 (enkel voldoende voor A12) Saturatiebeeld voorSaturatiebeeld na

25 Vergelijking variantes Oosterweel op basis van potentieel/dagverkeer 2007 BAM conform –Fase 1 (excl. E313 en SRW/DRW) biedt werkend alternatief Saturatiebeeld voorSaturatiebeeld na

26 Vergelijking variantes Oosterweel op basis van potentieel/dagverkeer 2007 BAM conform –Incl. fase 2 (E313, SRW/DRW, A’Noord) is situatie 2020 onder controle Saturatiebeeld voorSaturatiebeeld na

27 Modelresultaten Congestie blijkt sterk stabiliserende factor –Buiten doorstroming in spits grote buffer aanwezig File Spitsverbreding* Andere routes Andere modi Andere bestemming* Afzien van verplaatsing* (*: niet gemodelleerd) –Voorbeeld file Kennedytunnel Doorstroming ochtendspitsuur: 6600 vte/u (capaciteit) File tot Haasdonk: 9km * 3 rijstroken * 100 vte/km/rs = 2700 vte in wacht Daluren zijn volgestroomd: op werkdag 6-18u Overloop naar Waaslandtunnel, Liefkenshoektunnel, N16, R0 Hoge aandelen OV naar kernstad vanuit Linkeroever (LO: 50%, Beveren 40%, allle herkomsten: gemiddeld 24%)

28 Modelresultaten Autonoom effect nieuwe tunnel volstaat niet om Kennedytunnel filevrij te maken Tol op nieuwe tunnel verzwakt autonoom effect –Extra stimulus nodig om effect te vergroten Vrachtverbod Heffing Kennedytunnel Sterk aanbod openbaar vervoer Sterke modale verschuiving (hoe?) Congestie als fijnregeling? (reikwijdte beperkt)

29 Vergelijking variantes ochtendspits R1 Kennedytunnel richting 2 (Oost) * Tol LHT/OW + vrachtverbod KT is zelfde scenario als Vrachtverbod + tol LHT

30 Vergelijking variantes ochtendspits Oosterweeltunnel richting 1 (Oost) * Tol LHT/OW + vrachtverbod KT is zelfde scenario als Vrachtverbod + tol LHT

31 Evenwichtspunten R1 (filevrij,geen verbod) Tol Oosterweel –Oosterweel enkel als overloop –Congestie, verbod of andere stimulans nodig om systeem te laten functioneren Tolvrij/gelijke tol –Grotere ontlastend effect bij BAM-tracé Tol Kennedytunnel –ArupSUM tracé heeft een extra stimulus van deze grootte-orde nodig om een analoge ontlasting op te leveren als BAM- tracé zonder tol.

32 Modale verschuiving Frequentie OV x 2 –Openbaar vervoer aandeel neemt toe met 4% (verdubbeling aanbod, gebruik OV neemt toe met 25%, personenverkeer daalt met 10%) Modaal aandeel OV x 2 –Daling personenverkeer met 17% –Sterke maatregelen nodig om dit te bereiken Effect op personenverkeer is globaal!

33 Inrichting knoop R1 - Oosterweeltunnel Aansluiting op 2 rijstroken per tak volstaat comfortabel in normale omstandigheden Bij calamiteit in spitsuur en omleiding via Oosterweeltunnel kan een file van 1 tot 3 km optreden. –Aanvaardbaar in uitzonderlijke stress-situatie –absoluut vermijden overlast bij falen 1 tunnel kan enkel door overdimensioneren alle overige tunnels

34 Aandachtspunten ArupSUM tracé: volledige herinrichting Antwerpen Noord noodzakelijk –Hoofdrichting R1 – A12 op 2 x 4 rijstroken (voeding haven/A12 op 2 x2, OWT op 2x3) Knopen met radiale snelwegen uitbreiden om rerouting mogelijk te maken (concentratie verkeer van/naar 1 richting)

35 Impact Oosterweelknoop Versterkt autonoom effect Oosterweelverbinding –Ontlast KT, LHT, Waaslandtunnel Onlast stadsnet, vooral in buurt van knopen Ekeren, Groenendaallaan, Schijnpoort Stadsnet zonder Oosterweelknoop in 2020 kritisch op noord-zuid as –Debieten sterk afgetopt door lichtenregeling Rerouting naar Stedelijke Ringweg Druk op parallelle alternatieven Leien –Knelpunten (vertraging > 6 min) aan knopen Schijnpoort, Groenendaallaan, Noorderplaats, Londonstraat, Siberiabrug –Sterke verbetering door Oosterweelknoop

36 Autonoom vermogen meccanotracé vs BAM en ArupSUM

37 Autonome impact Meccanotracé tolvrij, verschil met Do Minimum

38 Mecanno vs DoMin vrachtverbod KT, tol OW/LHT

39 Meccanotracé Haven –Congestievrije ontsluiting naar Oost en West –Ontlasting Liefkenshoektunnel Stad –Beperkte ontlasting Kennedytunnel en Waaslandtunnel

40 Natuurlijke verdeling verkeer tunnelvariantes Selected link op N49 net na aansluiting Oosterweeltunnel –Tolvrije situatie

41

42

43

44 Potentieel A102 vrachtverkeer Inrichting als bypass E313 – A’pen Noord –Primair potentieel: 28% vrachtverkeer van E313 (bestemming A12 Noord, E19 Noord, haven rechteroever) Voorbehoud verkeer haven zuid via Groenendaallaan Max. ontlasting viaduct 280 vw/uur per rijrichting (buiten spits) –Secundair potentieel: 29% oeverkruisend vrachtverkeer van E313 Extra stimulans nodig, nu gebruikt, afhankelijk van bestemming, slechts 0.4% (E17) tot 11,2% (Deurganckdok) Liefkenshoektunnel Dit secundair potentieel leidt slechts beperkt tot ontlasting van de huidige belasting viaduct (grootste deel gebruikt vandaag dit viaduct niet). –Maximale ontlasting E313 tussen Wommelgem en R1: -56% vrachtverkeer

45 A102 potentieel incl. vrachtverbod Kennedytunnel Verdwijnt – verkeer van/naar E313 –Oeverkruisend verkeer van/naar noorden (E19, A12, haven) Toegevoegd –Oeverkruisend verkeer van/naar zuiden (A12/E19) Globaal effect: -49% vrachtverkeer op viaduct Spitsuur: -300 vrachtwagens/uur/richting Daluren: tot -650 vrachtwagens/uur/richting

46 Viaduct Deurne verdeling vrachtverkeer over dag

47 A102 potentieel personenverkeer Primair potentieel (noord, haven RO): 10% Secundair potentieel (oeverkruisend): 22% Inrichting als stedelijke ringweg –Sterke ontlasting Deurne en Merksem –Ontlasting E313 tussen Wommelgem en R1 wordt teniet gedaan door opgevangen regionaal verkeer Netto effect: toename personenverkeer met 5% tov Do Minimum


Download ppt "Documenten Verkeerscentrum Knelpuntanalyse Alternatievenstudie Modeldoorrekeningen –Presentatie 23-2 –Studieresultaten (presentatie) A102 Knoop R1 - Oosterweeltunnel."

Verwante presentaties


Ads door Google