De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Concept-Regelscenario, situatie 6: Blokkade Kruithuisbrug

Verwante presentaties


Presentatie over: "Concept-Regelscenario, situatie 6: Blokkade Kruithuisbrug"— Transcript van de presentatie:

1 Concept-Regelscenario, situatie 6: Blokkade Kruithuisbrug
Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 1: Algemene beschrijving Omschrijving Blokkade Kruithuisweg door defecte brug Locatie knelpunt Werkingsgebied Vanwege de relatief korte afstand van de Kruithuisbrug tot aan de A13 zal de wachtrij voor de brug snel het Kruithuisplein bereiken en dreigt een ernstige blokkade van de A13. Periode Blokkade gedurende een spitsperiode, zeer incidentele gebeurtenis Type situatie Incident Invloedsgebied Stadia 1a) Instroom afgrendelen en omleiden 1b) Wegvakken voor knelpunt leeg laten stromen 2) Wegvakken voor knelpunt weer openstellen en terug naar normale situatie Partijen Gemeente Delft, Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, politie Haaglanden, KLPD Voorwaarden Invloedsgebied knelpunt Invloedsgebied oplossingsrichtingen

2 Concept-Regelscenario , situatie 6: Blokkade Kruithuisbrug
Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 2: Specifieke Beleidsdoelen, Referentiekaders en Regelstrategieën (voor stadium 1 en stadium 2) Beleidsdoelen voorkom blokkades van verkeersstromen die niet langs bottleneck hoeven Regelstrategie Stadium 1 oorsponkelijk prioriteit 4 oorsponkelijk niet geprioriteerd oorsponkelijk prioriteit 5 Referentiekaders geaccepteerd: Filevorming op Kruithuisweg tussen het Kruithuisplein en de Provincialeweg randvoorwaarden: voorkom terugslag tot op de A13 houdt Kruithuisplein draaiend voorkom chaos in Delft voorkom onveilige verkeerssituaties ideaal: In een dergelijke situatie is een ideaalbeeld niet van toepassing Stadium 2 Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3 Prioriteit 4 Prioriteit 5

3 Concept-Regelscenario , situatie 6: Blokkade Kruithuisbrug
Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 3: Overzicht verkeersbeelden en acties Verkeers-beeld ALS DAN UITVOERBAARHEID 1.1 Technische storing waardoor brugdek niet meer naar beneden gaat op een weekenddag of op een werkdag tussen 20:00 – 05:00 uur Instroom afgrendelen naar Kruithuisweg afgrendelen en verkeer op diverse locaties omleiden 1.2 Technische storing waardoor brugdek niet meer naar beneden gaat op een werkdag tussen 05:00 – 20:00 uur 1.3 Acties behorende bij stadium 1a (verkeersbeelden 1.1 en 1.2) zijn uitgevoerd Stilstaand verkeer voor de brug afvoeren 2.1 Al het vaststaande verkeer is verdwenen (stadium 1b, verkeersbeeld 1.2) Alle acties gefaseerd en gecontroleerd weghalen 1.1 1.2 2.1 groen: kan je morgen meteen uitvoeren vanuit centrale geel: veronderstelt beperkte aanvullingen in meet- en stuurinstrumenten rood: twijfelachtig of actie in september 2005 uitgevoerd kan worden

4 Concept-Regelscenario , situatie 6: Blokkade Kruithuisbrug
Hart rond Delft 30 juni 2005 Concept-Regelscenario , situatie 6: Blokkade Kruithuisbrug blad 4: Stadium 1a: Instroom afgrendelen en omleiden, verkeersbeeld 1.1 Kenmerken Acties Waar Beweegbare brug in Kruithuisweg over de Schie Wat Technische storing waardoor brugdek niet meer naar beneden gaat op een weekenddag of op een werkdag tussen 20:00 – 05:00 uur Grenswaarde Brugwachter krijgt brug niet eigenhandig naar beneden Hoe lang Direct na constatering en beoordeling technisch probleem Meetinstrument Brugwachter meldt situatie aan VC-ZWN Waar Zie kaart Wat Informeren en rerouten Hoe lang Tot aan stadium 2 Maatregelen Tekstkarren, DRIP, afzetten Kruithuisweg uit oostelijke richting vanaf Kruithuisplein (noordelijke afrit naar Schoemakerstraat openhouden), verkeer Kruithuisweg uit westelijke richting omleiden via Provincialeweg, verkeer uit Westland omleiden via A4/ A13 Verkeersinformatie (radio, internet) Voorwaarden - Analyse Analyse: Een aantal VRI’s wordt zwaar belast door sterk veranderde verkeersstromen (VRI Kruithuisweg – Provincialeweg en VRI Provincialeweg – Westlandseweg en alle VRI’s op de route tussen de Provincialeweg en de aansluiting A13 Delft) Locatie van triggers Aanpak en locatie van maatregelen S DRIP Kruithuisbrug (N470) gestremd TU-wijk bereikbaar Tanthof via A4/ N470 Kruithuisbrug (N470) gestremd Kruithuisbrug (N470) gestremd Schoemakerstraat bereikbaar x x 1.1 x Kruithuisbrug gestremd

5 Concept-Regelscenario , situatie 6: Blokkade Kruithuisbrug
Hart rond Delft 30 juni 2005 Concept-Regelscenario , situatie 6: Blokkade Kruithuisbrug blad 4: Stadium 1a: Instroom afgrendelen en omleiden, verkeersbeeld 1.2 Kenmerken Acties Waar Beweegbare brug in Kruithuisweg over de Schie Wat Technische storing waardoor brugdek niet meer naar beneden gaat op een werkdag tussen 05:00 – 20:00 uur Grenswaarde Brugwachter krijgt brug niet eigenhandig naar beneden Hoe lang Direct na constatering en beoordeling technisch probleem Meetinstrument Brugwachter meldt situatie aan VC-ZWN Waar Zie kaart Wat Informeren en rerouten Hoe lang Tot aan stadium 2 Maatregelen Tekstkarren, DRIP, afzetten Kruithuisweg uit oostelijke richting vanaf Kruithuisplein (noordelijke afrit naar Schoemakerstraat openhouden), verkeer Kruithuisweg uit westelijke richting omleiden via Provincialeweg, verkeer uit Westland omleiden via A4/ A13 Verkeersinformatie (radio, internet) Voorwaarden - Analyse Analyse: Een aantal VRI’s wordt zwaar belast door sterk veranderde verkeersstromen (VRI Kruithuisweg – Provincialeweg en VRI Provincialeweg – Westlandseweg en alle VRI’s op de route tussen de Provincialeweg en de aansluiting A13 Delft) Locatie van triggers Aanpak en locatie van maatregelen S DRIP Kruithuisbrug (N470) gestremd TU-wijk bereikbaar Tanthof via A4/ N470 Kruithuisbrug (N470) gestremd Kruithuisbrug (N470) gestremd Schoemakerstraat bereikbaar x x Kruithuisbrug (N470) gestremd TU-wijk bereikbaar 1.1 x Kruithuisbrug gestremd

6 Concept-Regelscenario , situatie 6: Blokkade Kruithuisbrug
Hart rond Delft 30 juni 2005 Concept-Regelscenario , situatie 6: Blokkade Kruithuisbrug blad 4: Stadium 1b: Wegvakken voor knelpunt leeg laten stromen, verkeersbeeld 1.3 Kenmerken Acties Waar Beweegbare brug in Kruithuisweg over de Schie Wat Stilstaand verkeer op Kruithuisweg voor brug Grenswaarde Acties uit stadium 1a zijn uitgevoerd Hoe lang N.v.t. Meetinstrument politie Waar Zie kaart Wat Stilstaand verkeer voor de brug afvoeren Hoe lang Tot aan stadium 2 Maatregelen Verkeer onder begeleiding van politie om laten keren en afvoeren via Voorhofdreef (westkant) en Schoemakerstraat (oostkant) Alle maatregelen uit stadium 1 blijven in stand Voorwaarden - Analyse Analyse Locatie van triggers Aanpak en locatie van maatregelen 1.2

7 Concept-Regelscenario , situatie 6: Blokkade Kruithuisbrug
Hart rond Delft 30 juni 2005 Concept-Regelscenario , situatie 6: Blokkade Kruithuisbrug blad 4: Stadium 2: Wegvakken voor knelpunt weer openstellen en terug naar normale situatie, verkeersbeeld 2.1 Kenmerken Acties Waar Beweegbare brug in Kruithuisweg over de Schie Wat Technisch probleem verholpen, klep naar beneden Grenswaarde Al het vaststaande verkeer voor de brug is verdwenen (stadium 1.2) Hoe lang N.v.t. Meetinstrument Politie geeft weg weer vrij Waar Zie kaart Wat Terug naar normale verkeerssituatie Hoe lang Totdat alle ingezette maatregelen zijn weggehaald Maatregelen Gefaseerd vrij geven afsluitingen en weghalen tekstkarren (van dichtbij naar veraf gelegen maatregelen) Voorwaarden Analyse Analyse Locatie van triggers Aanpak en locatie van maatregelen 3 S DRIP 2 1 x x 2.1 x


Download ppt "Concept-Regelscenario, situatie 6: Blokkade Kruithuisbrug"

Verwante presentaties


Ads door Google