De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Concept-Regelscenario, situatie 6: Blokkade Kruithuisbrug Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving Blokkade Kruithuisweg door defecte brug Werkingsgebied.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Concept-Regelscenario, situatie 6: Blokkade Kruithuisbrug Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving Blokkade Kruithuisweg door defecte brug Werkingsgebied."— Transcript van de presentatie:

1 Concept-Regelscenario, situatie 6: Blokkade Kruithuisbrug Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving Blokkade Kruithuisweg door defecte brug Werkingsgebied Vanwege de relatief korte afstand van de Kruithuisbrug tot aan de A13 zal de wachtrij voor de brug snel het Kruithuisplein bereiken en dreigt een ernstige blokkade van de A13. Periode Blokkade gedurende een spitsperiode, zeer incidentele gebeurtenis Stadia 1a) Instroom afgrendelen en omleiden 1b) Wegvakken voor knelpunt leeg laten stromen 2) Wegvakken voor knelpunt weer openstellen en terug naar normale situatie Partijen Gemeente Delft, Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, politie Haaglanden, KLPD Locatie knelpunt Invloedsgebied blad 1: Algemene beschrijving Type situatie Incident Voorwaarden Invloedsgebied knelpunt Invloedsgebied oplossingsrichtingen

2 Concept-Regelscenario, situatie 6: Blokkade Kruithuisbrug Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 2: Specifieke Beleidsdoelen, Referentiekaders en Regelstrategieën (voor stadium 1 en stadium 2) Referentiekaders geaccepteerd: • Filevorming op Kruithuisweg tussen het Kruithuisplein en de Provincialeweg randvoorwaarden: • voorkom terugslag tot op de A13 • houdt Kruithuisplein draaiend • voorkom chaos in Delft • voorkom onveilige verkeerssituaties ideaal: • In een dergelijke situatie is een ideaalbeeld niet van toepassing Regelstrategie Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3 Prioriteit 4 Prioriteit 5 Beleidsdoelen voorkom blokkades van verkeersstromen die niet langs bottleneck hoeven Stadium 1 Stadium 2 oorsponkelijk prioriteit 4 oorsponkelijk prioriteit 5 oorsponkelijk niet geprioriteerd

3 Concept-Regelscenario, situatie 6: Blokkade Kruithuisbrug Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 3: Overzicht verkeersbeelden en acties Verkeers- beeld ALSDANUITVOERBAARHEID 1.1Technische storing waardoor brugdek niet meer naar beneden gaat op een weekenddag of op een werkdag tussen 20 :00 – 05:00 uur Instroom afgrendelen naar Kruithuisweg afgrendelen en verkeer op diverse locaties omleiden 1.2Technische storing waardoor brugdek niet meer naar beneden gaat op een werkdag tussen 05:00 – 20:00 uur Instroom afgrendelen naar Kruithuisweg afgrendelen en verkeer op diverse locaties omleiden 1.3 Acties behorende bij stadium 1a (verkeersbeelden 1.1 en 1.2) zijn uitgevoerd Stilstaand verkeer voor de brug afvoeren 2.1Al het vaststaande verkeer is verdwenen (stadium 1b, verkeersbeeld 1.2) Alle acties gefaseerd en gecontroleerd weghalen groen: kan je morgen meteen uitvoeren vanuit centrale geel: veronderstelt beperkte aanvullingen in meet- en stuurinstrumenten rood: twijfelachtig of actie in september 2005 uitgevoerd kan worden 1.1 1.2 2.1

4 Concept-Regelscenario, situatie 6: Blokkade Kruithuisbrug Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Stadium 1a: Instroom afgrendelen en omleiden, verkeersbeeld 1.1 Locatie van triggers Analyse Aanpak en locatie van maatregelen Analyse: Een aantal VRI’s wordt zwaar belast door sterk veranderde verkeersstromen (VRI Kruithuisweg – Provincialeweg en VRI Provincialeweg – Westlandseweg en alle VRI’s op de route tussen de Provincialeweg en de aansluiting A13 Delft) KenmerkenActies WaarBeweegbare brug in Kruithuisweg over de Schie WatTechnische storing waardoor brugdek niet meer naar beneden gaat op een weekenddag of op een werkdag tussen 20 :00 – 05:00 uur GrenswaardeBrugwachter krijgt brug niet eigenhandig naar beneden Hoe langDirect na constatering en beoordeling technisch probleem MeetinstrumentBrugwachter meldt situatie aan VC-ZWN WaarZie kaart WatInformeren en rerouten Hoe langTot aan stadium 2 MaatregelenTekstkarren, DRIP, afzetten Kruithuisweg uit oostelijke richting vanaf Kruithuisplein (noordelijke afrit naar Schoemakerstraat openhouden), verkeer Kruithuisweg uit westelijke richting omleiden via Provincialeweg, verkeer uit Westland omleiden via A4/ A13 Verkeersinformatie (radio, internet) Voorwaarden- x S DRIP 1.1 x x Kruithuisbrug (N470) gestremd Schoemakerstraat bereikbaar Kruithuisbrug (N470) gestremd TU-wijk bereikbaar Tanthof via A4/ N470 Kruithuisbrug gestremd Kruithuisbrug (N470) gestremd

5 Concept-Regelscenario, situatie 6: Blokkade Kruithuisbrug Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Stadium 1a: Instroom afgrendelen en omleiden, verkeersbeeld 1.2 Locatie van triggers Analyse Aanpak en locatie van maatregelen Analyse: Een aantal VRI’s wordt zwaar belast door sterk veranderde verkeersstromen (VRI Kruithuisweg – Provincialeweg en VRI Provincialeweg – Westlandseweg en alle VRI’s op de route tussen de Provincialeweg en de aansluiting A13 Delft) KenmerkenActies WaarBeweegbare brug in Kruithuisweg over de Schie WatTechnische storing waardoor brugdek niet meer naar beneden gaat op een werkdag tussen 05:00 – 20:00 uur GrenswaardeBrugwachter krijgt brug niet eigenhandig naar beneden Hoe langDirect na constatering en beoordeling technisch probleem MeetinstrumentBrugwachter meldt situatie aan VC-ZWN WaarZie kaart WatInformeren en rerouten Hoe langTot aan stadium 2 MaatregelenTekstkarren, DRIP, afzetten Kruithuisweg uit oostelijke richting vanaf Kruithuisplein (noordelijke afrit naar Schoemakerstraat openhouden), verkeer Kruithuisweg uit westelijke richting omleiden via Provincialeweg, verkeer uit Westland omleiden via A4/ A13 Verkeersinformatie (radio, internet) Voorwaarden- 1.1 x S DRIP x x Kruithuisbrug (N470) gestremd Schoemakerstraat bereikbaar Kruithuisbrug (N470) gestremd TU-wijk bereikbaar Tanthof via A4/ N470 Kruithuisbrug (N470) gestremd Kruithuisbrug gestremd Kruithuisbrug (N470) gestremd TU-wijk bereikbaar

6 Concept-Regelscenario, situatie 6: Blokkade Kruithuisbrug Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Stadium 1b: Wegvakken voor knelpunt leeg laten stromen, verkeersbeeld 1.3 Locatie van triggers Analyse Aanpak en locatie van maatregelen Analyse KenmerkenActies WaarBeweegbare brug in Kruithuisweg over de Schie WatStilstaand verkeer op Kruithuisweg voor brug GrenswaardeActies uit stadium 1a zijn uitgevoerd Hoe langN.v.t. Meetinstrumentpolitie WaarZie kaart WatStilstaand verkeer voor de brug afvoeren Hoe langTot aan stadium 2 MaatregelenVerkeer onder begeleiding van politie om laten keren en afvoeren via Voorhofdreef (westkant) en Schoemakerstraat (oostkant) Alle maatregelen uit stadium 1 blijven in stand Voorwaarden- 1.2

7 Concept-Regelscenario, situatie 6: Blokkade Kruithuisbrug Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Stadium 2: Wegvakken voor knelpunt weer openstellen en terug naar normale situatie, verkeersbeeld 2.1 Locatie van triggers Analyse Aanpak en locatie van maatregelen Analyse KenmerkenActies WaarBeweegbare brug in Kruithuisweg over de Schie WatTechnisch probleem verholpen, klep naar beneden GrenswaardeAl het vaststaande verkeer voor de brug is verdwenen (stadium 1.2) Hoe langN.v.t. MeetinstrumentPolitie geeft weg weer vrij WaarZie kaart WatTerug naar normale verkeerssituatie Hoe langTotdat alle ingezette maatregelen zijn weggehaald MaatregelenGefaseerd vrij geven afsluitingen en weghalen tekstkarren (van dichtbij naar veraf gelegen maatregelen) Voorwaarden S DRIP 1 2 3 x x x 2.1


Download ppt "Concept-Regelscenario, situatie 6: Blokkade Kruithuisbrug Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving Blokkade Kruithuisweg door defecte brug Werkingsgebied."

Verwante presentaties


Ads door Google