De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe werkt een tractiebatterij?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe werkt een tractiebatterij?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe werkt een tractiebatterij?
De tractiebatterij Hoe werkt een tractiebatterij?

2 Een tractiebatterij bestaat uit een aantal gelijke “cellen”
die elk 2 V gelijkspanning leveren

3 Batterij: 1 cel = 2 V  Batterij sterkte = aantal cellen maal 2V = totale voltage of capaciteit Voorbeeld: 12 cellen = 24 V 24 cellen = 48 V

4 Elke cel bestaat uit “negatieve”
en “positieve” loden platen, en is gevuld met een mengsel van zuiver water en zwavelzuur in een verhouding 62% - 38%. Dit mengsel heet “elektrolyt”.

5 Een batterij produceert energie door een
chemische reactie tussen de loden platen en het elektrolyt.

6 Bij het ontladen van een cel verbind het zwavelzuur van het elektrolyt zich met de loden platen waardoor deze een dun laagje loodsulfaat krijgen. Bij het opladen komt het zwavelzuur terug vrij van de loden platen. Het zwavelzuur is echter nog niet gemengd met het water, pas op het einde van de laadtijd, als het elektrolyt begint te “koken” vermengt het zwavelzuur zich weer met het water. Tijdens het “koken” wordt het water ontleed in waterstofgas en zuurstofgas, samen geeft dit knalgas, een gas dat makkelijk kan ontploffen.

7 Batterij: werking Opgeladen batterij: het water en het zwavelzuur zijn gelijkmatig gemengd. opgeladen batterij

8 Batterij: werking Lege batterij: het zwavelzuur heeft zich verbonden met de loden platen, het “hangt vast” aan deze platen. “lege” batterij

9 Batterij: werking Meteen na het aansluiten van de batterij aan de lader: de stroom heeft het zwavelzuur doen “schrikken” waardoor het de loden platen heeft losgelaten, het zwavelzuur is echter nog niet vermengd met het water. Door de elektriciteit in de cel wordt het water warmer, rond de 50°C begint de vloeistof te “koken”, door het koken vermengt het zwavelzuur zich weer met het water. voor het “koken”

10 Batterij: werking Na het koken is de batterij volledig opgeladen en klaar voor gebruik. na het “koken”

11 Batterij: werking opgeladen batterij “lege” batterij voor het “koken”
na het “koken”

12 Tijdens het ontladen wordt het zuurgehalte in het elektrolyt steeds minder.
Dit is iets wat we zelf kunnen meten met hulp van een zuurweger. Let op! Het zuurgehalte wordt minder, maar het elektrolyt blijft steeds zuur bevatten, de vloeistof in een ontladen batterij is geen zuiver water! Door het lagere zuurgehalte kan een ontladen batterij bevriezen!

13 De batterij: soortelijk gewicht:
Volle batterij:  100 % opgeladen  1,29 g/ml Lege batterij:  20% opgeladen  1,13 g/ml het verschil is 0,16 g/ml  dit is 16 keer een half uur rijden, of in totaal 8 uur rijden. Voorbeeld:  een batterij die een zuurtegraad van 1,29 g/ml aangeeft kan gedurende 8 uur energie leveren.  een betterij die een zuurtegraad van 1,21 g/ml aangeeft kan nog 4 uur rijden. Wanneer opladen? Vanaf 1,13 g/ml MOET je opladen! Vanaf 1,16 g/ml MAG je opladen!

14 De batterij: zuurweger:
Zuurweger: hoe vol of hoe leeg is de batterij?

15 Het laadrapport Meet, bij voorkeur wekelijks en minstens maandelijks,
de zuurtegraad van alle cellen voor en na het laden. Op die manier kan je snel defecten aan afzonderlijke cellen opsporen, en verzeker je jezelf ervan dat je batterij nog naar behoren werkt!

16 De batterij: levensduur
Praktisch: een batterij = ongeveer 1200 laadcyclussen. Bijladen op het einde van de werkdag. (batterij kost rond de € )  Het is zinloos om een batterij tijdens de middagpauze “snel” een uurke aan de lader te leggen!

17 Elektrolyt bijvullen:
Tijdens het koken “verdampt” een deel van het elektrolyt. Indien je de heftruck elke dag oplaadt dan moet je om de vijf laadbeurten het elektrolyt bijvullen: Na het laden om overkoken te voorkomen Bij gemiddeld gebruik 1 x per week Tot waar bijvullen?

18 De batterij: tot waar elektrolyt bijvullen?
Maximum Minimum

19 “Overkoken” batterij:

20 Batterij opladen - veiligheidswenken voor het laden:
Parkeren voor de juiste lader! De mast uitneigen en de batterij vrij laten komen, om het waterstofgas te laten ontsnappen (explosie mogelijk vanaf 3%). Stekker loskoppelen van de motor en de stekker aansluiten op de batterij. Aanzetten, wachten tot de lader opstart.

21 Batterij opladen - veiligheidswenken Na het laden:
Lader uitschakelen, daarna pas ontkoppelen (vonken!) Indien nodig water bijvullen: Gedemineraliseerd water! (bij gemiddeld gebruik 1 x per week nodig) Nooit zuur bijvullen!

22 Veiligheidspictogrammen bij wet verplicht aan laadstation:
gevaarstekens verbodstekens gebodstekens reddingsstekens

23 Eind


Download ppt "Hoe werkt een tractiebatterij?"

Verwante presentaties


Ads door Google