De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Portefeuillehoudersoverleg VV stadsregio Rotterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Portefeuillehoudersoverleg VV stadsregio Rotterdam."— Transcript van de presentatie:

1 Portefeuillehoudersoverleg VV stadsregio Rotterdam

2 Verbeteren bereikbaarheid per (regionaal) OV in de Zuidvleugel Realiseren samenhangend netwerk van OV- verbindingen voor inwoners, werkers en bezoekers RO ontwikkelingen in samenhang met OV- bereikbaarheid Beïnvloeden van ruimtelijke keuzes Doelstelling

3 Netwerkontwikkeling Ruimtelijke ontwikkeling Ketens en Knopen Productconcept Spoor Communicatie Aandachtsgebieden:

4 Ontwikkeling in- en uitstappers trein Stedenbaanstations Gestage groei treinvervoer in 2009, ondanks stagnerende economie. In 2010 is er sprake van een lichte daling treinvervoer, onder invloed economische crisis, conform landelijk beeld.

5 Stedenbaan: kostendekkende frequentiesprong van 4x/u > 6x/u Versie obv inzichten aug11 Target = (obv realisatie) (obv bouwprognose) Den Haag-Dordrecht Integraal Leiden-Dordrecht Leiden-Den Haag

6 Uitbreiding netwerk = uitbreiding invloedsgebied OV-gerelateerde verstedelijking in Zuid-Holland

7 Realisatie fietsenstallingen 2008 – 2010 Stedenbaanstations Doelstellingen Stedenbaan zijn ruimschoots gehaald (tot 2010 zijn 6200 plaatsen gerealiseerd).

8 Realisatie P+R – plaatsen Stedenbaanstations Stedenbaan-afspraken zijn slechts ten dele gerealiseerd. Schiedam Centrum (800 pl.) en Rotterdam Lombardijen (600 pl.) niet gerealiseerd door terughoudendheid markt.

9 Percentage groei woningvoorraad binnen invloedsgebied Stedenbaan ( ) In de periode is van de nieuwe woningen in gemeenten 45% in invloedsgebied Stedenbaan gebouwd! - 20% 0 20% 40% 60% 80% 100%

10 Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen binnen invloedsgebied Stedenbaanstations Fluctuerend beeld ontwikkeling arbeidsplaatsen binnen invloedsgebied Stedenbaan. Lichte daling 2009 – 2010

11 Ambitie, plancapaciteit en prognose kantoren per regio binnen invloedsgebied. Stedenbaanstations Afname Plancapaciteit

12 woningvraag 2020 in provincie Zuid-Holland % Herontwikkeling % netto toevoeging % woningen buitenstedelijk % woningen binnenstedelijk Stedenbaan Plus Samenhang Verstedelijkingsprogramma en StedenbaanPlus 1

13 Samenhang Verstedelijkingsprogramma en StedenbaanPlus 2 AANBODVRAAG

14 voorraad Zuid-Holland 13 mio m2/bvo plancapaciteit Zuid-Holland 3.8 mio m2/bvo SH 50% voorraad leegstand 13% SR 33 % voorraad leegstand 13% SR plancap. 1 mio marktvraag Metropoolregio 1 mio KANTOREN VOLGENS STEC HR 6% voorraad leegstand 15% MH 4% voorraad leegstand 18% DS 6% voorraad leegstand 17% SH plancap 2 mio marktvraag MH pc marktvraag DS pc marktvraag HR pc marktvraag marktpositie StedenbaanPlus totale leegstand 1.8 mio

15 Regionale knooppunten stadsregio Rotterdam

16 Stadsregio Rotterdam Regionaal Strategische Agenda “80% van alle in de bestuursperiode nieuw gebouwde woningen en kantoren liggen in de invloedssfeer van het hoogwaardig openbaar vervoer (metro, sneltram en HOV- bus), waarbij aansluiting bij de woonstrategie en passend bij de marktvraag belangrijk is.”

17 Korting op BDU vraagt om extra aandacht voor bereikbaarheid/ketenfaciliteiten van grotere HOV locaties (‘Beter benutten’). Concentreren van verstedelijking rond HOV locaties is altijd goed voor het gebruik van OV. Draagt bij aan aantrekkelijke en bereikbare ontwikkellocaties Overwegingen:


Download ppt "Portefeuillehoudersoverleg VV stadsregio Rotterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google