De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Portefeuillehoudersoverleg VV stadsregio Rotterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Portefeuillehoudersoverleg VV stadsregio Rotterdam."— Transcript van de presentatie:

1 Portefeuillehoudersoverleg VV stadsregio Rotterdam

2 Verbeteren bereikbaarheid per (regionaal) OV in de Zuidvleugel Realiseren samenhangend netwerk van OV- verbindingen voor inwoners, werkers en bezoekers RO ontwikkelingen in samenhang met OV- bereikbaarheid Beïnvloeden van ruimtelijke keuzes Doelstelling

3 Netwerkontwikkeling Ruimtelijke ontwikkeling Ketens en Knopen Productconcept Spoor Communicatie Aandachtsgebieden:

4 Ontwikkeling in- en uitstappers trein Stedenbaanstations Gestage groei treinvervoer in 2009, ondanks stagnerende economie. In 2010 is er sprake van een lichte daling treinvervoer, onder invloed economische crisis, conform landelijk beeld.

5 Stedenbaan: kostendekkende frequentiesprong van 4x/u > 6x/u Versie obv inzichten aug11 Target = 100 2007 2008 2009 2010 (obv realisatie) 2015 2020 (obv bouwprognose) Den Haag-Dordrecht Integraal Leiden-Dordrecht Leiden-Den Haag

6 Uitbreiding netwerk = uitbreiding invloedsgebied OV-gerelateerde verstedelijking in Zuid-Holland

7 Realisatie fietsenstallingen 2008 – 2010 Stedenbaanstations Doelstellingen Stedenbaan zijn ruimschoots gehaald (tot 2010 zijn 6200 plaatsen gerealiseerd).

8 Realisatie P+R – plaatsen Stedenbaanstations Stedenbaan-afspraken zijn slechts ten dele gerealiseerd. Schiedam Centrum (800 pl.) en Rotterdam Lombardijen (600 pl.) niet gerealiseerd door terughoudendheid markt.

9 Percentage groei woningvoorraad binnen invloedsgebied Stedenbaan (2005-2009) In de periode 2005-2009 is van de nieuwe woningen in gemeenten 45% in invloedsgebied Stedenbaan gebouwd! - 20% 0 20% 40% 60% 80% 100%

10 Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen binnen invloedsgebied Stedenbaanstations Fluctuerend beeld ontwikkeling arbeidsplaatsen binnen invloedsgebied Stedenbaan. Lichte daling 2009 – 2010

11 Ambitie, plancapaciteit en prognose kantoren per regio binnen invloedsgebied. Stedenbaanstations Afname Plancapaciteit

12 woningvraag 2020 in provincie Zuid-Holland 175.000 40 % Herontwikkeling 60.000 60 % netto toevoeging 80.000 20% woningen buitenstedelijk 35.000 80 % woningen binnenstedelijk 140.000 Stedenbaan Plus Samenhang Verstedelijkingsprogramma en StedenbaanPlus 1

13 Samenhang Verstedelijkingsprogramma en StedenbaanPlus 2 AANBODVRAAG

14 voorraad Zuid-Holland 13 mio m2/bvo plancapaciteit Zuid-Holland 3.8 mio m2/bvo SH 50% voorraad leegstand 13% SR 33 % voorraad leegstand 13% SR plancap. 1 mio marktvraag 470.000 Metropoolregio 1 mio KANTOREN VOLGENS STEC HR 6% voorraad leegstand 15% MH 4% voorraad leegstand 18% DS 6% voorraad leegstand 17% SH plancap 2 mio marktvraag 550.000 MH pc 180.000 marktvraag 20.000 DS pc 270.000 marktvraag 40.000 HR pc 400.000 marktvraag 70.000 marktpositie StedenbaanPlus totale leegstand 1.8 mio

15 Regionale knooppunten stadsregio Rotterdam

16 Stadsregio Rotterdam Regionaal Strategische Agenda “80% van alle in de bestuursperiode 2010-2014 nieuw gebouwde woningen en kantoren liggen in de invloedssfeer van het hoogwaardig openbaar vervoer (metro, sneltram en HOV- bus), waarbij aansluiting bij de woonstrategie en passend bij de marktvraag belangrijk is.”

17 Korting op BDU vraagt om extra aandacht voor bereikbaarheid/ketenfaciliteiten van grotere HOV locaties (‘Beter benutten’). Concentreren van verstedelijking rond HOV locaties is altijd goed voor het gebruik van OV. Draagt bij aan aantrekkelijke en bereikbare ontwikkellocaties Overwegingen:


Download ppt "Portefeuillehoudersoverleg VV stadsregio Rotterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google