De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Portefeuillehoudersoverleg VV stadsregio Rotterdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Portefeuillehoudersoverleg VV stadsregio Rotterdam"— Transcript van de presentatie:

1 Portefeuillehoudersoverleg VV stadsregio Rotterdam
Aandachtspunten: StedenbaanPlus is een uitstekend platform om in gesprek te gaan en te blijven met partners zoals de Provincie Zuid-Holland, Stadsregio Rotterdam en NS. De Drechtsteden zitten hier als gelijkwaardige partner aan tafel StedenbaanPlus is het platform, waar binnen Zuid-Holland de afstemming tussen de ruimtelijke ontwikkeling en die van het OV plaatsvindt. Juist het in samenhang aanpakken en het ontwikkelen van Hoogwaardig OV en Ruimtelijke ontwikkelingen maakt onze regio economisch sterker en zorgt voor een betere bereikbaarheid. Onderwerpen als PHS (extra infrastructuur en herroutering goederen vervoer per spoor) zijn bij StedenbaanPlus in goede handen. Samen met de gemeenten in onze regio gaan we zaken die in het StedenbaanPlus plan staan realiseren zodat beter OV wordt bewerkstelligd en economische activiteiten worden aangezwengeld.

2 Doelstelling Verbeteren bereikbaarheid per (regionaal) OV in de Zuidvleugel Realiseren samenhangend netwerk van OV- verbindingen voor inwoners, werkers en bezoekers RO ontwikkelingen in samenhang met OV- bereikbaarheid Beïnvloeden van ruimtelijke keuzes

3 Aandachtsgebieden: Netwerkontwikkeling Ruimtelijke ontwikkeling
Ketens en Knopen Productconcept Spoor Communicatie Uitleg: Netwerkontwikkeling: alle OV, nieuwe stations RO: woningen en kantoren Ketens en Knopen: fiets, P+R, sociale veiligheid, bereikbaarheid, kwaliteit Productconcept: R-net, concessies Spoor: PHS, aansluitingen met omliggende regio’s

4 Ontwikkeling in- en uitstappers trein Stedenbaanstations
Gestage groei treinvervoer in 2009, ondanks stagnerende economie. In 2010 is er sprake van een lichte daling treinvervoer, onder invloed economische crisis, conform landelijk beeld.

5 Stedenbaan: kostendekkende frequentiesprong van 4x/u > 6x/u
Versie obv inzichten aug11 Target = 100 (obv realisatie) 2015 2020 (obv bouwprognose) Den Haag-Dordrecht Integraal Leiden-Dordrecht Leiden-Den Haag

6 Uitbreiding netwerk = uitbreiding invloedsgebied OV-gerelateerde verstedelijking in Zuid-Holland

7 Realisatie fietsenstallingen 2008 – 2010 Stedenbaanstations
Doelstellingen Stedenbaan zijn ruimschoots gehaald (tot 2010 zijn 6200 plaatsen gerealiseerd).

8 Realisatie P+R – plaatsen Stedenbaanstations
Stedenbaan-afspraken zijn slechts ten dele gerealiseerd. Schiedam Centrum (800 pl.) en Rotterdam Lombardijen (600 pl.) niet gerealiseerd door terughoudendheid markt.

9 Percentage groei woningvoorraad binnen invloedsgebied Stedenbaan (2005-2009)
-20% % % % % % In de periode is van de nieuwe woningen in gemeenten 45% in invloedsgebied Stedenbaan gebouwd!

10 Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen binnen invloedsgebied Stedenbaanstations
Fluctuerend beeld ontwikkeling arbeidsplaatsen binnen invloedsgebied Stedenbaan. Lichte daling 2009 – 2010

11 Ambitie, plancapaciteit en prognose kantoren per regio binnen invloedsgebied. Stedenbaanstations
Afname Plancapaciteit

12 Samenhang Verstedelijkingsprogramma en StedenbaanPlus 1
woningvraag 2020 in provincie Zuid-Holland Stedenbaan Plus 20% woningen buitenstedelijk 35.000 60 % netto toevoeging 80.000 40 % Herontwikkeling 60.000 80 % woningen binnenstedelijk Ten aanzien van Ruimtelijke Ontwikkeling in de Zuidvleugel is in het kader van de gebiedsagenda tussen Zuidvleugel en Rijk afgesproken dat 80% van de totale bouwopgave tot 2020 binnenstedelijk wordt gerealiseerd. De helft daarvan komt bij Stedenbaan stations. In het nieuwe programma gaat het niet alleen meer om de stations maar om alle OV-knooppunten. Wat gaan wij concreet doen? Wij gaan via onderzoek de relatie tussen OV- knooppunten in de Zuidvleugel en ruimtelijke ontwikkeling inzichtelijk maken. Het nationale beleid is tenminste 40% binnenstedelijk bouwen en vernieuwen, zodat er minder nieuwe uitleg nodig is en minder groene ruimte wordt opgeofferd In de Zuidvleugel is dat beleid versterkt opgenomen en is de inzet 80% binnenstedelijk. De helft daarvan (dus 40% van het totaal) komt op Stedenbaanlocaties. Voor kantoren geldt hetzelfde. Daarbij wordt bij Stedenbaan extra ingezet op locaties die goed met OV ontsloten zijn.

13 Samenhang Verstedelijkingsprogramma en StedenbaanPlus 2
VRAAG AANBOD Ten aanzien van Ruimtelijke Ontwikkeling in de Zuidvleugel is in het kader van de gebiedsagenda tussen Zuidvleugel en Rijk afgesproken dat 80% van de totale bouwopgave tot 2020 binnenstedelijk wordt gerealiseerd. De helft daarvan komt bij Stedenbaan stations. In het nieuwe programma gaat het niet alleen meer om de stations maar om alle OV-knooppunten. Wat gaan wij concreet doen? Wij gaan via onderzoek de relatie tussen OV- knooppunten in de Zuidvleugel en ruimtelijke ontwikkeling inzichtelijk maken. Het nationale beleid is tenminste 40% binnenstedelijk bouwen en vernieuwen, zodat er minder nieuwe uitleg nodig is en minder groene ruimte wordt opgeofferd In de Zuidvleugel is dat beleid versterkt opgenomen en is de inzet 80% binnenstedelijk. De helft daarvan (dus 40% van het totaal) komt op Stedenbaanlocaties. Voor kantoren geldt hetzelfde. Daarbij wordt bij Stedenbaan extra ingezet op locaties die goed met OV ontsloten zijn.

14 marktpositie StedenbaanPlus
kantoren volgens STEC voorraad Zuid-Holland 13 mio m2/bvo SR 33 % voorraad leegstand 13% HR 6% voorraad leegstand 15% MH 4% voorraad leegstand 18% SH 50% voorraad leegstand 13% DS 6% voorraad leegstand 17% totale leegstand 1.8 mio plancapaciteit Zuid-Holland 3.8 mio m2/bvo SR plancap. 1 mio marktvraag HR pc marktvraag marktpositie StedenbaanPlus MH pc marktvraag SH plancap 2 mio marktvraag DS pc marktvraag Metropoolregio 1 mio

15 Regionale knooppunten stadsregio Rotterdam

16 Stadsregio Rotterdam Regionaal Strategische Agenda “80% van alle in de bestuursperiode nieuw gebouwde woningen en kantoren liggen in de invloedssfeer van het hoogwaardig openbaar vervoer (metro, sneltram en HOV-bus), waarbij aansluiting bij de woonstrategie en passend bij de marktvraag belangrijk is.”

17 Overwegingen: Korting op BDU vraagt om extra aandacht voor bereikbaarheid/ketenfaciliteiten van grotere HOV locaties (‘Beter benutten’). Concentreren van verstedelijking rond HOV locaties is altijd goed voor het gebruik van OV. Draagt bij aan aantrekkelijke en bereikbare ontwikkellocaties


Download ppt "Portefeuillehoudersoverleg VV stadsregio Rotterdam"

Verwante presentaties


Ads door Google