De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Speciale maatwerkvoorzieningen voor risicogroepen Pilot Speciale maatwerkvoorzieningen voor risicogroepen Convenant voortijdige schooluitval 2008-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Speciale maatwerkvoorzieningen voor risicogroepen Pilot Speciale maatwerkvoorzieningen voor risicogroepen Convenant voortijdige schooluitval 2008-2011."— Transcript van de presentatie:

1 Speciale maatwerkvoorzieningen voor risicogroepen Pilot Speciale maatwerkvoorzieningen voor risicogroepen Convenant voortijdige schooluitval 2008-2011 RMC regio Zuid Oost Brabant Maatregel 2

2 Doelstelling project Aanleiding Veel jongeren verlaten ongediplomeerd en zonder startkwalificatie het onderwijs Realiseren van maatwerkvoorzieningen in twee subregio’s Eindhoven /De Kempen Helmond Subregionaal afspraken maken over het organiseren van maatwerk voor risicogroepen tussen gemeenten, VO en MBO door Vaststellen van risicoprofielen van leerlingen Beschrijven methodiek voor leveren maatwerk Uitvoering van maatwerktrajecten

3 Regio Eindhoven/ De Kempen ROC Eindhoven Were Di Christiaan Huygens College Stedelijk College Regio Helmond Vakcollege Dr. Knippenberg ROC ter AA Deelnemende scholen

4 Gevolgde methodiek Projectmatige aanpak Opbrengsten Helmond Procedure beschreven voor wat betreft informatie over risicoleerlingen vanuit VMBO naar ROC Beschrijving van specifieke leerarrangementen Profiel/ risicoleerlingen Concept/overdrachtsdossier Beschrijving kritische succesfactoren Afspraken over het duurzaam blijven aanbieden van maatwerk Taak en functieomschrijving plaatsingscoach Beschrijving methodiek coaching Uitwerking en opbrengsten

5 Belangrijk Continuïteit in de coaching Vroegtijdige signalering Relatie maatwerk met interne structuur Snelheid en eenduidigheid in communicatie/ overdracht Uitwerking en opbrengsten 2

6 Eindhoven 3 VO Scholen en 23 scholen ROC Draagvlak Aanstelling plaatsingscoaches bij scholen van ROC Coördinatie flexibele instroom en doorstroom Sterke verbetering monitoring leerlingstromen in ROC Interne projectleider 3 VO coaches Profielbeschrijving risicoleerlingen Uitwerking coachingsmethodiek Signaleringsinstrument Ontwikkelen van een competentie profiel voor de coaches Uitwerking en opbrengsten 3

7 Uitwerkingen en opbrengsten 4 Leerpunten Topdown uitvoeren flexibele instroom levert veel druk Campus breed aanpakken van flexibele instroom geeft meer mogelijkheden tot effectieve leerarrangementen

8 Speciale maatwerkvoorzieningen Succesvolle methodiek! Voorwaarden zijn beschreven Signalering Coaching Overdracht Maar Afhankelijk van eenduidige coördinatie en registratie pas dan is werkelijk maatwerk mogelijk !


Download ppt "Speciale maatwerkvoorzieningen voor risicogroepen Pilot Speciale maatwerkvoorzieningen voor risicogroepen Convenant voortijdige schooluitval 2008-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google