De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie verzuimt er nou eigenlijk?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie verzuimt er nou eigenlijk?"— Transcript van de presentatie:

1 Wie verzuimt er nou eigenlijk?
Hoe verzuimbeleid vorm krijgt

2 verzuimbeleid in VSV-aanpak
terugkerend onderwerp in aanvalsplannen, naast zorg, boeien en binden en overgang vmbo-mbo aandacht van vo naar mbo vast onderdeel programma’s bij convenanten

3 verzuimbeleid in convenanten
menulijst 2008 naast andere maatregelen overgang vmbo-mbo zorgstructuur loopbaanorientatie opvangklassen, andere instroommomenten Spijbelen en verzuim zijn vaak voorbode van uitval. In de praktijk blijkt dat niet alle scholen een sluitende aanpak van verzuim toepassen. Een tijdige aanpak van verzuim, vaak door een persoonlijke benadering van de leerling, kan echter voorkómen dat leerlingen definitief afhaken. Er bestaan goede voorbeelden van een sluitende verzuimaanpak die tot flinke verlaging van schooluitval leiden.

4 verzuimbeleid in convenanten
aansluiten bij één loket voorlichten over gevolgen verzuim verzuimprotocol sluitende registratie als informatiesysteem verbeteren uitvoeringsbewustzijn verzuimprotocol harmoniseren en uitbreiden snel signaleren en alert optreden koppeling met ziekteverzuim en jeugdGGD

5 onderdelen verzuimbeleid
Inspectie: verwerven, aggregeren en interveniëren. Toevoeging: preventie kennis en kunde afspraken (melden/termijnen/follow up/in- en uitschrijven/evaluatie) signaleren en registreren verantwoordelijkheid en communicatie monitoren, rapporteren, verbeteren

6 voetangels en klemmen makkelijker gezegd dan gedaan?
waar liggen de bezwaren? -weet die docent wel wat hij moet doen? -doet hij hetzelfde als zijn collega’s? -zijn er interne afspraken over wat te melden en wanneer? -de leraar is er om les te geven en niet om te administreren? -systeem ondersteunt de registratie niet -met onze onderwijsprogrammering kún je niet weten wanneer een leerling er wel of niet moet zijn -stages zijn sowieso al niet bij te houden -en weet je wat dat kost, al dat bijhouden? Zullen we voor dat geld gewoon mensen voor de klas neerzetten? -trouwens: wie afhaakt maakt zijn eigen keuze, we hebben niet met kleine kinderen te maken! -met al onze locaties en opleidingen is een leerling echt niet altijd te traceren.

7 afspraken – een voorbeeld
werkafspraken verzuim regio Rijnmond voorwaarden wat nog beter moet

8 werkafspraken Rijnmond

9 voorwaarden -aansluiting bij verzuimprotocol ROC’s
-als voorwerk harmonisering verzuimprotocollen -mensen benoemd voor procesbewaking en -verbetering -deskundigheidsbevordering

10 wat moet er nog

11 wie verzuimt er nou eigenlijk
wij als we de afspraken niet kunnen maken hebben we aanknopingspunten genoeg om dat voor elkaar te krijgen? wat hebben we nodig,wat gaan we doen etc.?


Download ppt "Wie verzuimt er nou eigenlijk?"

Verwante presentaties


Ads door Google