De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het opleidingsprofiel:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het opleidingsprofiel:"— Transcript van de presentatie:

1 Het opleidingsprofiel:
een eigen instrument en toch in lijn met de basiscompetenties … Prof. Antonia Aelterman KHLeuven, 14 februari 2008

2 De visie van de overheid Een eigen opleidingsprofiel
Opbouw referaat De verantwoordelijkheid van het departement voor lerarenopleiding inzake curriculumontwikkeling De visie van de overheid Een eigen opleidingsprofiel Prof. Antonia Aelterman KHLeuven, 14 februari 2008

3 Een pleidooi voor een curriculum op meso-niveau
een curriculum dient gesitueerd binnen een sociale context vernieuwingen vanuit een top-down-model werken niet steunt op het reflectieve paradigma Betekenis geven aan kennis en ervaringen vanuit een eigen visie en opvattingen Prof. Antonia Aelterman KHLeuven, 14 februari 2008

4 De sociale context van het curriculum
het opleidingsarrangement maakt deel uit van een omgeving: lesgevers, studenten, ecologische, institutionele en historische factoren samenwerking, responsief en reflecterend vermogen zijn dragers van beleidsvoerend vermogen (cf. Van Petegem e.a) Prof. Antonia Aelterman KHLeuven, 14 februari 2008

5 Een instituutseigen curriculum
doet recht aan de professionaliteit van het lectorenteam: “the teacher as curriculummaker” een hefboom in een professionele leergemeenschap geen neutraal instrument Prof. Antonia Aelterman KHLeuven, 14 februari 2008

6 Geen rechtlijnige vertaling van het beroepsprofiel
iedere instelling gaat verschillend om met externe vragen nood aan transferpotentieel en generieke competenties (emancipatorisch opleidingsconcept) morele plicht van opleidingsinstituten om innovatieve taak op te nemen Prof. Antonia Aelterman KHLeuven, 14 februari 2008

7 Het beroepsprofiel van de leraar
kwaliteitsbewakende opdracht transparantie en grenzen onderscheid tussen BP en BC: leraar zijn is een proces van levenslang leren BC: de eindtermen van de lerarenopleiding interactief model van ontwikkeling Prof. Antonia Aelterman KHLeuven, 14 februari 2008

8 Visie van de overheid op het beroep van leraar (1)
het BP is normatief: een bepaald type leraar voor een bepaald soort onderwijs de ET en OD geven een emancipatorische onderwijsvisie aan de verantwoordelijkheden van de leraar Prof. Antonia Aelterman KHLeuven, 14 februari 2008

9 Visie van de overheid op beroep van leraar (2)
verantwoordelijkheden: een verruimde professionaliteit meesterschap een visie op onderwijs autonomie om in collegiaal verband verantwoordelijkheid op te nemen reflectieve houding Prof. Antonia Aelterman KHLeuven, 14 februari 2008

10 Het opleidingsprofiel van de KHLeuven
responsief en reflecterend een participatief opleidingsmodel de omgeving is “gehoord” : een sterkte, maar ook beperkingen Prof. Antonia Aelterman KHLeuven, 14 februari 2008

11 de stam: de professionele identiteit als drager
De boomstructuur de stam: de professionele identiteit als drager de takken: de verantwoordelijkheden de zijtakken: de taakvelden de knoppen en bladeren: de competenties en gedragingen Prof. Antonia Aelterman KHLeuven, 14 februari 2008

12 De persoon van de leraar
de “persoon” van de leraar: staat tussen de theorie met de praktijk meetbaarheid? Prof. Antonia Aelterman KHLeuven, 14 februari 2008

13 Het UI-model van Korthagen
Prof. Antonia Aelterman KHLeuven, 14 februari 2008

14 Vier verantwoordelijkheden
vier “gehelen” van verantwoordelijkheid belang van “samen school maken”: verruimde professionaliteit partners van ouders en externen quid beheersingsniveaus? Prof. Antonia Aelterman KHLeuven, 14 februari 2008

15 Functioneren binnen een (klas)groep
interactie leraar - leerlingen opvoeder en begeleider van leerprocessen integratie van pedagogisch didactisch handelen en vakinhoudelijke deskundigheid Prof. Antonia Aelterman KHLeuven, 14 februari 2008

16 Bewaken van kwaliteitsvol onderwijs
een metaniveau werken aan de eigen ontwikkeling onderscheid tussen “stimulering van taal bij leerlingen” en taal als “instrument van communicatie” leraar als “lid van onderwijsgemeenschap” is meer dan de benoemde competenties Prof. Antonia Aelterman KHLeuven, 14 februari 2008

17 De bijdrage aan onderwijsvernieuwing
ook vanuit de interactie met leerlingen link met andere domeinen de leraar als cultuurparticipant: draagt bij tot vernieuwing van maatschappij … leraar als intellectueel (Giroux) Prof. Antonia Aelterman KHLeuven, 14 februari 2008

18 Verantwoordelijkheid van het opleidingsteam
domeinen kunnen onderscheiden, maar niet gescheiden worden beheersingsniveau: rekening houden met groeiproces en groeipotentieel autonomie in collegiaal verband eindverantwoordelijkheid van team Prof. Antonia Aelterman KHLeuven, 14 februari 2008

19 Veel succes toegewenst!
Prof. Antonia Aelterman KHLeuven, 14 februari 2008


Download ppt "Het opleidingsprofiel:"

Verwante presentaties


Ads door Google