De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kennisbasis van lerarenopleiders: de aard, dilemma’s, uitdagingen VELON studiedag 6 november 2009 Klaas van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kennisbasis van lerarenopleiders: de aard, dilemma’s, uitdagingen VELON studiedag 6 november 2009 Klaas van Veen."— Transcript van de presentatie:

1

2 De kennisbasis van lerarenopleiders: de aard, dilemma’s, uitdagingen VELON studiedag 6 november 2009 Klaas van Veen

3

4

5 Wie is de leraar van de leraar van de leraren?

6 Wie leidt de leraar der leraren op?

7 De Groep

8 De Praktijk

9 Ik zelf

10 Maar welke kennis?

11 Reconstructie eigen kennisbasis

12 Ervaring als leerling en student Na VWO, PABO Eigen ervaring met opleiding tot leerkracht basisonderwijs Eigen ervaring met lesgeven Studie onderwijskunde (achtergronden leren, schoolorganisatie, maatschappij) Werken in de lerarenopleiding Gepromoveerd op ervaringen leraren onderwijsvernieuwingen Dialoog met vakdidactici Dialoog met collega’s, leraren, studenten Zelf schrijven erover Verdere studie en onderzoek…

13 Kennisbasis eerstegraads lerarenopleider? Overeenkomsten en verschillen met anderen (PABO, 2e graads, nascholing, op school) Afhankelijk van specifieke taak en omgeving? Wat mist er aan kennis? Hoe goed is die kennis? Hoe bruikbaar is die kennis? Hoe effectief?

14 Onderzoek naar... AERA-Panel report: Studying teacher education (Cochran-Smith & Zeichner, 2005) Weinig empirische bewijzen wat werkt en niet werkt bij het opleiden van leraren Bijv: gebruik portfolio’s, minilessen, werken met cases, praktijkonderzoek > Relatie lerarenopleiding, praktijk beginnende docenten en het leren van leerlingen

15 Werkdefinities kennisbasis lerarenopleiders - wat iemand moet weten om leraren op te leiden en te ondersteunen bij de verdere professionele ontwikkeling lerarenopleiders - een ieder die leraren opleidt of begeleidt bij het leren van of het verder professionaliseren in het beroep - lerarenopleidingen - nascholingsinstituten - op school zelf

16 Kennisbasis geldt voor de beroepsgroep Vraag: - wat moet elke opleider weten? - wat is specifieke kennis? Implicaties voor de opleiding van lerarenopleiders - de competenties om de kennisbasis te ontwikkelen en te leren - een beroepsleven lang

17 Centrale problemen kennisbasis

18 Geen opleiding Geen gemeenschappelijke kennisbasis Onvoldoende empirische evidentie voor effect opleidingsaanpak ‘Beautiful theories’ (Copolla, 2007; Zwart et al, 2009)

19 Relevantie? 1. Belang lerarenopleiders voor kwaliteit leren leerlingen Kwaliteit lerarenopleiders > kwaliteit opleiding / nascholing ? kwaliteit docenten > kwaliteit onderwijs > leren van leerlingen 2. Empirische evidentie – status beroep – bestaansrecht beroep

20 Een paar feiten Aantallen lerarenopleiders: (Bron: Lunenberg, 2007) 3250 verbonden aan lerarenopleidingen (Pabo’s: 2100; 2e graads 900; 1e graads 250) Nascholingstellingen ??? 500? 1000? Scholen ??? Zoveel scholen zoveel schoolopleiders? Weinig zicht op opleidingsniveau lerarenopleiders Weinig zicht op kennisbasis huidige lerarenopleiders

21 Opvattingen en beelden

22 Centrale stelling: Kennisbasis afhankelijk van opvattingen en beelden over o.a. - het beroep - functies en doelen van het onderwijs - lesgeven - opleiden van leraren - eigen ontwikkeling - kennis - belang ervaring

23 Kennisbasis: onderliggende opvattingen en beelden (1) Een docent is iemand die : - die veel weet en dit kan overdragen - een evenwichtige en volwassen persoonlijkheid gericht op ontplooiing - beschikt over een uitgebreid (vak)didactische en pedagogisch repertoire Instrumenteel? De docent als ambachtsman/vrouw Betekenisgericht? De docent als intellectueel Emancipatorisch? De docent als opvoeder en vernieuwer Functies en doelen van het onderwijs: - kwalificatie: beroepsvoorbereidng vs persoonlijke ontplooiing - socialisering: pedagogische taak, reproductie vs verandering - selectie

24 Kennisbasis: onderliggende opvattingen en beelden (2) Lesgeven - de complexiteit van lesgeven - pedagogisch vs vakinhoud - de beste didactiek - de kennisbasis van lesgeven - lesgeven in een school: micropolitiek

25 Kennisbasis: onderliggende opvattingen en beelden (3) Opleiden van leraren -Training in de praktijk -Aanleren van breed didactische reportoire -Bewustwording eigen competenties -Analyse praktijk -Voordoen -Begrijpen van waarom -Politiek-maatschappelijke bewustwording

26 Kennisbasis: onderliggende opvattingen en beelden (4) Eigen ontwikkeling als lerarenopleider (Ben-Peretz) - de model didacticus en pedagoog - de reflectieve zichzelf onderzoekende opleider -samen ontwikkelen van professionele identiteiten (anti-voorschriften) Fases in ontwikkeling?

27 Kennisbasis: onderliggende opvattingen en beelden (5) Opvattingen over kennis -wat zie je als kennis? -eigen ervaring als bron van kennis -beeld wetenschappelijk onderzoek Wat leer je nog elke dag? Houding: probleemgevoelig vs oplossingsgericht?

28 Relatie kennis en ervaring: Goede docent - goede lerarenopleider? Is ervaring als docent nodig? Besef van complexiteit en emoties? Kennisbasis: onderliggende opvattingen en beelden (6)

29 Aanzetten tot kennisbasis

30 Aanzetten tot kennisbasis 1 VELON registratie Lerarenopleider en schoolopleider > Vaardigheden m.b.t. opleiden > De kennisbasis is (nog) impliciet > Sterk gericht op leeromgeving docenten-in-opleiding > Nauwelijks aandacht voor leerlingen, leren en lesgeven, school 1. Grondslag voor het opleiderschap - ontwikkeling leerlingen 2. Interpersoonlijk en (ped)agogisch 3. Opleidingsdidactisch 4. Organisatorisch 5. Werken met collega’s 6. Werken in brede context 7. Werken aan beleid en schoolontwikkeling 8. Werken aan de eigen professionele ontwikkeling

31 Aanzetten tot kennisbasis 2 MOFET (Tel Aviv) - opleiding - zelf onderzoek doen en publiceren - conferenties & studiedagen - netwerk van studiegroepen - kennisportal Curriculum opleiding: 1. Coaching en didactiek 2. Onderzoeksvaardigheden 3. Academische management 4. ICT 5. Toetsen en evalueren (veel statistische kennis)

32 Aanzetten tot kennisbasis 3 Research on the education of teachers - Graduate School of Education, Berkeley 1. begrip van de complexiteit van lesgeven in de setting van een klas 2. onderzoek naar lerarenopleiden 3. benaderingen van het opleiden voor zorgberoepen 4. de rol van de praktijk in het opleiden van leraren 5. ontwikkeling van de vakinhoud van het lesgeven 6. beroepsidentiteit en beroepshoudingen 7. lesgeven in contexten van diversiteit 8. de overgang naar lesgeven en het werken in een school 9. professionele ontwikkeling van docenten 10. de institutionele, organisatorische en beleidscontext van lerarenopleidingen 11. alternatieve lerarenopleidingen 12. accountability in het opleiden van leraren 13. lerarenopleidingen in internationale context

33 Aanzetten tot kennisbasis 4 Self study: Onderzoek door lerarenopleiders naar hun eigen praktijk (Korthagen, Lunenberg, Zwart) Ontwikkeling kennis van onderop Vergroot eigen competenties onderzoek doen Bewustwording en ontwikkeling (academische) professionele identiteit Ontwikkeling onderzoeksgemeenschap Relatie tussen eigen handelen - functioneren beginnnende docenten - leren leerlingen? Signature pedagogies (Shulman, 2005) De kenmerkende manieren van opleiden waarmee toekomstige docenten worden opgeleid voor hun beroep - representaties, decompositie en benaderingen van praktijk (Grossman et al, 2009)

34 Voorlopige samenvatting

35 Kennis van - proces van opleiden - het beroep waartoe je opleidt Kenmerken: - algemeen en (context)specifiek - achtergronden/theorie - contextgebonden en normatief - in ontwikkeling, geen systematiek nog - empirische basis?

36 Tussen droom en daad…

37 De relatie tussen ideaal en praktijk Goodlad’s onderscheid in curricula IdeaalWat zou moeten? FormeelWat moet? GeïnterpreteerdHoe wordt het geïnterpreteerd door de docent? OperationaalWat gebeurt er in de werkelijkheid? ExperimenteelHoe wordt het waargenomen door de student/leerling? Achtergronden: - theorie/onderzoek - opvattingen en beelden

38 Manieren van construeren

39 1. bestaande opleidingspraktijken inventariseren op: - kennisbestanden over opleiden en het werk van docenten - visies - opleidingsachtergronden - signature pedagogies 2. review van internationaal onderzoek en praktijk 3. ideaal analyse: wat zou er nodig moeten zijn? - beelden over het beroep van docent en opleiden van docent - literatuur en onderzoek - beleid 4. onderzoek: - self study, effectstudies, onderzoek naar inhouden, etc.

40 Implicaties constructie kennisbasis En het volk vraagt om een koning… (1 Samuel 8) Leren! Veel leren! - Studie - Onderzoek (expliciteren, begrijpen, relaties) -Dialoog (netwerken)

41 A transformation of more or less causal curiosity and sporadic suggestion into attitudes of alert, cautious, and thorough inquiry (Dewey, 1933)

42

43

44 Start Analyse opvattingen en beelden Onderzoek...

45 Start Analyse opvattingen en beelden Onderzoek & diaaloog…


Download ppt "De kennisbasis van lerarenopleiders: de aard, dilemma’s, uitdagingen VELON studiedag 6 november 2009 Klaas van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google