De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het belang van een evidence based benadering in het onderwijs Martin Valcke

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het belang van een evidence based benadering in het onderwijs Martin Valcke"— Transcript van de presentatie:

1 Het belang van een evidence based benadering in het onderwijs Martin Valcke Martin.Valcke@UGent.be

2 Structuur “Vlaanderen aan de top” versus “Vlaanderen in de problemen” Even kwaliteit “testen” Complexer benaderen Rol leerkracht Conclusies

3 Conclusie “Wat werkt in onderwijs ?” is een simplistische vraag. Prioritaire vraag: houden we onze kwaliteit in de gaten? Zijn we gericht op evaluatie? Teacher as researcher.

4 Even testen x

5 Geloof je, jouw dokter wanneer die een ander geneesmiddel voorschrijft? Kies een getal van 0 (helemaal niet zinvol) tot 9 (zeer zinvol) 0__1__2__3__4__5__6__7__8__9

6 Even testen Hoe zinvol is onderwijskundig onderzoek voor de onderwijspraktijk? Kies een getal van 0 (helemaal niet zinvol) tot 9 (zeer zinvol) 0__1__2__3__4__5__6__7__8__9

7

8

9

10 Wat “werkt” in het onderwijs? http://www.sigo.be/sok/Kwaliteit%20in%20onderwijs.pdf Wat heeft een effect op leren? –Direct effect –Indirect effect (motivatie, attitude, zelf- concept, …).

11 Bepaalde aanpak, proces, kenmerk, … Attitude Zelfconcept Motivatie Opvattingen …. Betere prestaties

12 Bepaalde aanpak, proces, kenmerk, … Voorbeelden 1.HuiswerkHuiswerk 2.MindmapsMindmaps 3.Geven van feedbackGeven van feedback 4.Computergebaseerde instructieComputergebaseerde instructie 5.Samenwerkend leren versus individueel lerenSamenwerkend leren versus individueel leren

13

14 Mindmap

15 15

16

17

18 Bepaalde aanpak, proces, kenmerk, … Voorbeelden: Welke aanpak > effect? 1.Huiswerk 2.Mindmaps 3.Geven van feedback 4.Computergebaseerde instructie 5.Samenwerkend leren versus individueel leren %

19 Effect size Effect aanpak, proces, aanpak …. Veel onderzoek: meta-analyse van de vele onderzoeken Samenvatten: effect size (d). Vuistregel: vanaf d = >.40 wordt het interessant. Hattie, J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta- Analysis relating to Achievement. Milton Park, Oxon: Routledge.

20 Bepaalde aanpak, proces, kenmerk, … Voorbeelden: Welke aanpak > effect? 1.Huiswerk 2.Mindmaps 3.Geven van feedback 4.Computergebaseerde instructie 5.Samenwerkend leren versus individueel leren d=.29 d=.57 d=.73 d=.37 d=.59

21 Maar … even complexer maken Akkoord met onderzoeken? Bijv. Huiswerk

22

23 http://www.hisparks.com/MathHelpers/Homework_Research_and_Policy.pdf

24 Bepaalde aanpak, proces, kenmerk, … Attitude Zelfconcept Motivatie Opvattingen …. Betere prestaties Complexer maken Kenmerken leerling Kenmerken leerkracht

25 Complexer maken

26

27 Micro-, mùeso- en macroniveau

28 Complexer maken Leerlingkenmerken Leerkrachtkenmerken Schoolkenmerken Context

29 Leerling

30 1.Geslacht 2.Voorkennis 3.Voorschoolse start onderwijs 4.Verminderen angst 5.Dieet

31 Leerling 1.Geslacht (d=.12) 2.Voorkennis (d=.67) 3.Voorschoolse start onderwijs(d=.45) 4.Verminderen angst (d=.40) 5.Dieet (d=.12)

32 Voorbeeld, kenmerken van de lerende: wiskundeangst. Factoren die samenhangen met wiskundeangst (Vekeman, 2010, p.17).

33 Leerkracht (gebaseerd op Hattie, 2009, p. 109)

34 Leerkracht 1.Verwachtingen leerkracht 2.Relatie leerkracht leerling 3.Verbeteren beheersing domeinkennis 4.Lerarenopleiding 5.Professionalisering leerkrachten (gebaseerd op Hattie, 2009, p. 109)

35 Leerkracht 1.Verwachtingen leerkracht (d=.43) 2.Relatie leerkracht leerling (d=.72) 3.Beheersing domeinkennis (d=.09) 4.Lerarenopleiding (d=.11) 5.Professionalisering leerkrachten (d=.62) (gebaseerd op Hattie, 2009, p. 109)

36 Professionele ontwikkeling Aanpak in Vlaanderen? Aanpak buitenland? http://www.pearsonfoundation.org/oec d/china.htmlhttp://www.pearsonfoundation.org/oec d/china.html “Every teacher is expected to engage in 240 hours of professional development within five years.” professionalisering

37 Aanpakken leerkracht Didactische aanpakken 1.Doelen 2.Leerstof 3.Media 4.Werkvormen 5.Evaluatie

38

39

40 Van klas naar schoolniveau

41 Schoolkenmerken

42

43 1.Zomervakantie 2.Klasgrootte 3.Zittenblijven 4.Schoolgrootte 5.Leren in kleine groepen

44 Schoolkenmerken 1.Zomervakantie (d=-.09) 2.Klasgrootte (d=.21) 3.Zittenblijven (d=-.16) 4.Schoolgrootte (d=.43) 5.Leren in kleine groepen (d=.49)

45 School in context

46

47 Wie wil onderwijskundig onderzoek? Leerkracht Minister Directie Ontwikkelaars Uitgevers Onderzoekers …

48 Wie doet onderzoek? Onderzoeker = weg van de praktijk Leerkracht = volledig in de praktijk Teacher as researcher … –Wie kiest probleem? –Wie kiest alternatieve oplossingen? –Wie interpreteert resultaten?

49 Teacher as researcher

50

51 Tutorbabbel

52 Conclusie “Wat werkt in onderwijs ?” is een simplistische vraag. Prioritaire vraag: houden we onze kwaliteit in de gaten? Zijn we gericht op evaluatie? Teacher as researcher.

53 Het belang van een evidence based benadering in het onderwijs Martin Valcke Martin.Valcke@UGent.be

54


Download ppt "Het belang van een evidence based benadering in het onderwijs Martin Valcke"

Verwante presentaties


Ads door Google