De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

M. Valcke – Universiteit Gent

Verwante presentaties


Presentatie over: "M. Valcke – Universiteit Gent"— Transcript van de presentatie:

1 M. Valcke – Universiteit Gent
"Weeral veranderen ... weeral iets nieuws ..." Hebben innovaties wel een effect op school? M. Valcke – Universiteit Gent

2 Structuur Innoveren: wat is dat? Wat werkt?
Drie casusposities: praktijk en onderzoek Tablets voor kleuters Mind maps op school Samenwerken op school Conclusies

3 Conclusie Innoveren hangt samen met “uw” prioriteiten
Innoveren vereist heldere en afgebakende doelen Innoveren is een teambeslissing Innovatie vraagt een plan Innoveren vraagt naar evalueren Innovaties lukken niet altijd

4 Innoveren: wat is dat?

5 Innoveren: wat is dat? Voorbeeld: Gebruik van een mindmap

6

7 Innoveren bv. In welke mate is het gebruik van een mindmap door uw leerlingen “nieuw” in “UW KLAS”? Van 0 helemaal niet of Tot 9 volledig nieuw

8 Innoveren bv. SlimFit Eén van de 5 grote
InnovatieImpuls-Onderwijs (II0) in Nederland

9

10

11 Innoveren bv. In welke mate is SlimFit “nieuw” in “UW KLAS/SCHOOL”?
Van 0 helemaal niet of Tot 9 volledig nieuw

12 Innoveren Waarom SlimFit?
Poging tot antwoord op lerarentekort in Nederlandse basischolen ….

13

14 Innovatie: werkt het? Vraag naar “effect”? Lastig te meten.
Meta-analyses van onderzoek naar impact: Hattie (2009) Hattie, J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analysis relating to Achievement. Milton Park, Oxon: Routledge.

15 Effect size Onderzoeksresultaten m.b.t. effect van een strategie, aanpak, kenmerk, … Meta-analyse van bestaande studies Statistische maat van effect: effect size (d). Vuistregel: wanneer d = >.40 interessant effect Hattie, J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analysis relating to Achievement. Milton Park, Oxon: Routledge.

16 Effect size Onderzoeksresultaten m.b.t. effect van een strategie, aanpak, kenmerk, … Meta-analyse van bestaande studies Statistische maat van effect: effect size (d). Vuistregel: wanneer d = >.40 interessant effect Hattie, J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analysis relating to Achievement. Milton Park, Oxon: Routledge.

17 Voorbeelden van innovaties
Tablets in kleuterschool Mindmapping op school Samenwerkend leren Werkt dit????

18

19 VTM rapportage over iPads in kleuterschool

20

21 Uw mening 0 = helemaal zinloos 9 = uiterst zinvol
In welke mate vinden jullie het gebruik van tablets zinvol bij kleuters? 0 = helemaal zinloos 9 = uiterst zinvol

22

23 http://www. mindmeister

24

25

26 http://www. hatchearlychildhood

27 Dissectie van een “technologie”
Waarom past een tablet –misschien - in een kleuterschool? Link met de doelen van de kleuterschool?

28 Taal Wiskunde Gelijke kansen

29 Pas de tablet bij de doelen?

30 Vergelijk ipad en actieve manipulatie SmartTable

31 Respecteer Enactive - iconic – symbolic

32 Ipads in de kleuterschool
Aansluiten bij doelen Inpassen in opbouw leerproces Lkr? Kennis, vaardigheden Organisatie, veiligheid, ...

33 Voorbeeld 2: Mindmapping
Mindmapping op school? Heeft dit een effect op de leerprestaties van de leerlingen? = geen effect = een klein effect = een matig effect = een groot effect = een zeer groot effect

34

35 Mindmap

36 Mindmap

37 Mindmap

38 Mindmap

39 Mindmap Integratie in bredere instructie Langdurige invoering
Verschillende lkr Invloed op leren

40 Integratie met andere leerprocessen

41 DOI:  /j tb17843.x

42 Voorbeeld 3: samenwerkend leren

43 Samenwerkend leren? bv. In welke mate vinden jullie samenwerkend leren nuttig voor het leren? Van 0 helemaal niet of Tot 9 volledig nieuw

44

45 Betere prestaties Samenwerkend leren Attitude Zelfconcept Motivatie Opvattingen ….

46 Samenwerkend leren Johnson & Johnson (1996) en Slavin (1996) p.210

47 Samenwerkend leren Groepswerk kwalijke reputatie
Lerenden werken niet echt samen; ze verdelen gewoon het werk en leggen op het einde alles samen. Of bepaalde lerenden doen vrijwel al het werk en andere ‘liften’ mee.

48 Samenwerkend leren Johnson & Johnson : “As you can see, cooperative learning is not simply a process of putting students in groups and setting them loose to work on an assignment together. Oftentimes, our students will be more accustomed to competitive and individualistic classroom situations than they are to work cooperatively with their classmates. For a cooperative activity to be successful, we must structure the activity in such a way that cooperative learning is not only helpful for academic success but in fact even necessary for it.”

49 Samenwerkend leren Belang van scripting
Inhoudsgerichte scripts helpen de concrete taak en onderliggende kennisbasis helder te krijgen. Vb. rol onderzoeker, theoreticus, apotheker, assistent, vertegenwoordiger bedrijf, enz. Communicatiegerichte scripts bevorderen samenwerking in de groep rol van moderator, samenvatter, theoreticus, enz.

50 Waarom Werkt CSCL? 50

51 Scripting: rollen Inhoudelijke rollen: Communicatierollen: Pharmacyst
Pharmacyst assistant Theorist Researcher Intern Communicatierollen: Moderator Question-asker Summarizer Source researcher 51

52 52

53 53

54 Invloed van toewijzing geen of wel rollen in een CSCL setting op de beheersing van geïntegreerde farmaceutische kennis (ICS) bij 5de jaar farmaciestudenten (academiejaar ).

55 Moderator Bronnenonderzoeker Vragensteller Samenvatter
Welke “rol” levert de grootste mate van kennisconstructie op? Moderator Bronnenonderzoeker Vragensteller Samenvatter

56 Differentiële impact van rollen.

57 Peer tutoring Videoclip Limpopo

58 Samenwerkend leren: peer tutoring
Peer tutoring: “people from similar social groupings who are not professional teachers helping each other to learn, and learning themselves by teaching” Past bij samenwerkend leren: medelerende/tutor de rol van instructieverantwoordelijke voor tutee past strategieën als modeling, coaching, scaffolding, articuleren, reflecteren en exploreren. peer tutoring is mediating ZPD (Vygotsky)

59 Keith Topping is een pionier op het terrein van peer tutoring
Keith Topping is een pionier op het terrein van peer tutoring. Het is de moeite waard om zijn website hierover te verkennen (

60

61 Samenwerkend leren: peer tutoring
Onderzoek (cross-age en same-age) +++ (zie artikel Van Keer) toegepast in sterk verschillende kennisdomeinen positieve impact op de houding ten opzichte van leren (algemeen en kennisdomeinen) ontwikkeling communicatievaardigheden, sociaal-emotioneel welzijn en gevoel van zelfwaarde

62 Onderzoek: Van Keer (2004)

63 Peer tutoring Tutors’ zelf kennis beheersen
Ontwikkel tutor strategieën Zet structuur uit voor samenwerking ‘tutor’ - ‘tutee’. Uitgebalanceerde ‘tutoring teams’. Alle lerenden kunnen rol van ‘tutor’ op zich nemen.

64 Samenwerkend leren: tutoring

65 Student tutoring Oudere tutors (vb studenten HO) helpen tutees
Student tutors aan de slag in Vlaamse scholen en bij lerenden thuis (©S. Vandevelde). Bekijk verder de boeiende videoclips m.b.t. student tutoring die je via de website van de Koning Boudewijn Stichting kan bekijken (

66 Effectiviteit student tutoring
Effecten van tutoring voor de tutor en de tutee (De Backer & Van Keer, 2008, p.126)

67 Samenwerkend leren Voorwaarden: – systemisch invoeren
– opbouwen: leren samen werken – verschillende leerkrachten – STRUCTUUR geven aan lln.

68 Maar werkt het in MIJN school?
1. iPads 2. Mindmapping 3. Peer tutoring

69 Teacher as researcher

70 Tutorbabbel Teacher as researcher

71 Conclusie Innoveren hangt samen met “uw” prioriteiten
Innoveren vereist heldere en afgebakende doelen Innoveren is een teambeslissing Innovatie vraagt een plan Innoveren vraagt naar evalueren Innovaties lukken niet altijd

72 M. Valcke – Universiteit Gent
"Weeral veranderen ... weeral iets nieuws ..." Hebben innovaties wel een effect op school? M. Valcke – Universiteit Gent


Download ppt "M. Valcke – Universiteit Gent"

Verwante presentaties


Ads door Google