De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Connecting, Developing, Accelerating Studiesucces en de rolopvatting van decanen en docenten Bijdrage aan het jaarlijkse Decanencongres, Lutherse Kerk,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Connecting, Developing, Accelerating Studiesucces en de rolopvatting van decanen en docenten Bijdrage aan het jaarlijkse Decanencongres, Lutherse Kerk,"— Transcript van de presentatie:

1 Connecting, Developing, Accelerating Studiesucces en de rolopvatting van decanen en docenten Bijdrage aan het jaarlijkse Decanencongres, Lutherse Kerk, 19 september 2013. dr. Wietske Miedema

2

3 Bevorderen van studiesucces •Maatregelen in het Hoger Onderwijs •Sturen op studiesucces •Kwaliteit en verscheidenheid •Maatregelen om het keuzeproces van leerlingen te verbeteren •Betere informatie •Omgaan met keuzestijlen van leerlingen •Maatregelen in het voortgezet onderwijs •Leerlingen leren leren •School organisatie hierop mede inrichten…

4 Wat werkt in het onderwijs? •Aanleren van leer- en studievaardigheden •cognitieve vaardigheden, zoals samenvatten, schematiseren, structureren, hoofd- en bijzaken •Aanleren van metacognitieve vaardigheden •de regulatieve cyclus: oriënteren, plannen, proces bewaken, diagnosticeren, bijsturen, evalueren •Aanleren van denkvaardigheden •overeenkomsten en verschillen zoeken, standpunt onderbouwen, foutenanalyse •Aanleren van onderzoeksvaardigheden • opstellen hypothesen, onderzoek construeren

5 Leren we leerlingen deze vaardigheden inderdaad aan? •We hadden studielessen •werkte niet •Wie voelt zich nu verantwoordelijk hiervoor? •teams? •vaksecties? •de individuele docent?

6 Niemand •Teams •vergaderen •Vaksecties •eigen leerplan •doorlopende leerlijnen zijn uitdaging •samenwerken met aanpalende vakken is uitdaging •Individuele docent •geen tijd •behoort ook niet tot taak

7 Verbreden rolopvatting •Docenten: •leervaardigheden domeingebonden aanleren •van restricted tot extended professional •Secties: •horizontale en verticale leerlijnen en afstemming •Teams: •minder vergaderen maar meer samen leren •Schoolleiding: •ontwikkelen leerplan vaardigheden •Decanen: •Niet alleen keuzeproces, ook rol in leerplan vaardigheden

8 Naar een professionele leergemeenschap •Van restricted professional naar extended professional •rolopvatting : docenten en decanen •Van individuele docent naar samenwerkende docenten •in je eentje bereik je niets •Van lesgeven naar leren •focus op leren van leerlingen en leren van docenten!

9 Dus …. geef expliciet aandacht aan leervaardigheden, zet daarvoor een duidelijke leerlijn uit, werk samen met collega’s en focus van je eigen lesgeven naar het leren van leerlingen!!!

10

11 •Alexander, P.A. (2006). Psychology in learning and instruction. Upper Saddle River, Pearson •Hattie, J. A.C. (2009). Visible learning. London: Routledge •Marzano, R.J., Pickering, D.P., & Pollock, J.E. (2003). Classroom instruction that works. ASCD: Alexandria •Marzano, R.J., & Miedema, W.G. (2013). Leren in vijf dimensies. Assen: Van Gorcum. Op basis van

12 •Contactgegevens dr. Wietske Miedema: w.miedema@cbe-group.com w.g.miedema@hva.nl w.miedema@cbe-group.com w.g.miedema@hva.nl


Download ppt "Connecting, Developing, Accelerating Studiesucces en de rolopvatting van decanen en docenten Bijdrage aan het jaarlijkse Decanencongres, Lutherse Kerk,"

Verwante presentaties


Ads door Google