De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijzigingen t.o.v. 2006 Dr. Karen TS Konings, Kaderhuisarts, Maastricht Redacteur Multidisciplinaire CVRM richtlijn 2011 Congresvoorzitter CVRM congres,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijzigingen t.o.v. 2006 Dr. Karen TS Konings, Kaderhuisarts, Maastricht Redacteur Multidisciplinaire CVRM richtlijn 2011 Congresvoorzitter CVRM congres,"— Transcript van de presentatie:

1 Wijzigingen t.o.v. 2006 Dr. Karen TS Konings, Kaderhuisarts, Maastricht Redacteur Multidisciplinaire CVRM richtlijn 2011 Congresvoorzitter CVRM congres, 15 juni 2011, 15 juni 2011

2 Risicotabel SterftevsZiekte òf sterfte 0-4%0-9% 5-9%10-19% ≥10%≥20% 70-jarigen

3 Risicotabel SterftevsZiekte òf sterfte Daling risicogroep: 2,5% ♀: 65 jaar 0,5% ♂: 65 jaar Stijging risicogroep: 6,5% ♀ : m.n. 55-60 jaar (postmenopauze): -Rokend: SBD ≥160 mmHg en/of Ratio ≥8 -Niet-rokend: SBD ≥180 mmHg èn Ratio ≥ 7 29% ♂: 50-60 jaar (~homogeen) CVRM congres, 15 juni 2011, 15 juni 2011

4 Risicotabel SterftevsZiekte òf sterfte DM of RA + 15 jaar CVRM congres, 15 juni 2011, 15 juni 2011

5 Behandelindicatie Leefstijl ± medicatie als: –SBD >140 mmHg –LDL >2,5 mmol/L Leefstijl. Risicoverhogende factoren wegen mee voor beslissing behandeling Leefstijl

6 Niet ↑Mild ↑Sterk ↑ 1 e graads familielid met premature HVZ Geen1x < 65 jaar≥2x <65 jaar of ≥1x < 60 jaar Lichamelijke activiteit≥ 30 min./dag, ≥ 5 dgn/week < 30 min./dag < 5 dgn/week Sedentair bestaan LichaamsbouwBMI< 30 kg/m2 BMI 30-35 kg/m2 BMI > 35 kg/m2 eGFR ml/min/1,73m2 60 ≥ 65 jaar: > 45 < 65 jaar: 30-60 ≥ 65 jaar: 30-45 Alle leeftijden: < 30 CVRM congres, 15 juni 2011, 15 juni 2011 Risicoverhogende factoren Geen = Risicoverlagend, geen medicamenteuze behandeling 1 Sterk ↑ = Indicatie voor medicatie ≥ 2 Mild ↑ = Indicatie voor medicatie

7 CVRM congres, 15 juni 2011, 15 juni 2011 Nieuw in 2011 Beschrijving van: Rol van Etniciteit Rol van Stress Jongere patiënten (< 50 jaar) Oudere patiënten (>70 jaar) Bloeddruk: thuismeting en 24-uursmeting

8 Stroomdiagram CVRM CVRM congres, 15 juni 2011, 15 juni 2011

9 Verduidelijkt in 2011 Laboratorium diagnostiek CVRM congres, 15 juni 2011, 15 juni 2011 RisicoschattingControle hypertensie (en DM) Controle hypercholesterolemie TC/HDLSerum creatinineLDL (nuchter) Serum creatinine(Micro)albumineTrigliceriden (nuchter) GlucoseSerum kalium Optioneel 24-uurs / thuis RRCK PolsASAT en ALAT ECG

10 Verduidelijkt in 2011 Leefstijladviezen Rol van leefstijl bij verlaging van risico HVZ Follow-up CVRM congres, 15 juni 2011, 15 juni 2011

11 Aanpassing tensie Streefwaarde SBD ≤140 mmHg –Altijd behandelen SBD > 180 mmHg – 160 mmHg –>70 jaar behandelen SBD > 180 mmHg, streefwaarde ≤150 mmHg Stappenplan Therapieresistente Hypertensie

12 CVRM congres, 15 juni 2011, 15 juni 2011 Aanpassing tensie Bloeddrukverhogende middelen –NSAID’s –Sympaticomimetica –Orale anticonceptiva –Alcohol –Drop, zoethout, etc. –Erytropoëtine –Ciclosporine –Stimulantia (o.a. amfetamine, modafinil) –Sommige kruiden (efedra, ma huang)

13 CVRM congres, 15 juni 2011, 15 juni 2011 Aanpassing cholesterol Streefwaarde LDL ≤2,5 mmol/L –Vervallen LDL verlaging 1,0 mmol/L –Altijd behandelen TC/HDL ratio >8 –Bij recidiverende HVZ ondanks adequate behandeling: streefwaarde lager –Stappenplan ‘Niet bereiken LDL-streefwaarde’ –Rol van andere cholesterolverlagers

14 Medicatie Antihypertensiva –Stappenplan –Voorkeursmedicatie specifieke klinische condities Statines –Starten met simvastatine ≤ 40 mg –Stappenplan o.b.v. kosteneffectiviteit –Bijwerkingen en interacties Thrombocytenaggregatieremmers –CVA: acetylsalicylzuur met dipyridamol CVRM congres, 15 juni 2011, 15 juni 2011

15 Antihypertensiva Stappenplan ‘Ongecompliceerde hypertensie’ Stappenplan Therapieresistente Hypertensie Stap 1Thiazidediureticum of calciumantagonist Stap 2Voeg ACE-remmer toe (bij kriebelhoest ARB), bij voorkeur in combinatietablet Stap 3Combineer thiazidediureticum, ACE-remmer (ARB) en calciumantagonist Stap 4Overweeg therapieresistente hypertensie

16 CVRM congres, 15 juni 2011, 15 juni 2011 Voorkeursantihypertensiva bij klinische condities < 50 jaar 1.ACE-remmer (ARB) 2.& Bètablokker (als verdragen) 3.& Diureticum of calciumantagonist > 70 jaarDiureticum, calciumantagonist ± ACE (ARB). Start low, go slow Hartfalen1.ACE-remmer (ARB) 2.& Diureticum 3.& Bètablokker Nierschade (ook microalbuminurie)ACE-remmer (ARB) DM (zonder microalbuminurie)1.Thiazidediureticum 2.& ACE-remmer (ARB) 3.& Calciumantagonist AFBètablokker Astma / COPDDiuretica Negroïde afkomst1.Calciumantagonist òf diureticum 2.Calciumantagonist & diureticum

17 CVRM congres, 15 juni 2011, 15 juni 2011 Statines Stappenplan statinetherapie Stap 1Start simvastatine ≤40 mg/d Stap 2Controleer na 4-13 weken LDL Stap 3LDL ≤ 2,5 mmol/l: simvastatine ≤ 40 mg/d LDL > 2,5 mmol/l: switch atorvastatine ≥ 20 mg/d of rosuvastatine ≥ 10 mg/d Stap 4Controleer 3 maandelijks LDL tot streefwaarde. Zo nodig aanpassing Stap 5LDL ≤ 2,5 mmol/l: Evalueer jaarlijks therapie. Controle lipiden alleen op indicatie Bijwerking / Interactie 1. Staak of verlaag (tijdelijk) dosering statine. Bij verdenking toxiciteit of langdurige interactie: controleer CK en transaminasen 2. Bij milde spierklachten: evalueer klachten enkele weken na staken 3. Geen relatie statine: Herstart statine Relatie statine: Herstart lagere dosering of switch fluvastatine ≤ 40 mg/d, pravastatine ≤ 80 mg/d cq. rosuvastatine ≤ 40 mg/d

18 CVRM congres, 15 juni 2011, 15 juni 2011 Interacties Statines Geheel te vermijden (simvastatine / atorvastatine) –Orale antimycotica –Ritonavir –Grapefruitsap –Ciclosporine (alle) Dosisverlaging / vermijden combinatie –Mycines –Calciumantagonisten (Diltiazem, Verapamil) –Gemfibrozil (simvastatine) –Amiodaron Verminderde effectiviteit –Rifampicine –Anti-epileptica –Fenytoine –Efavirenz –Nevirapine

19 CVRM congres, 15 juni 2011, 15 juni 2011 Discussie & vragen Luister, leer en discussieer! Toelichting door Prof. Hoes en Prof. Stehouwer Debatten door de experts Onderdelen in achtergrondsessies & workshops door kaderhuisartsen HVZ

20 Richtlijn ≠ keurslijf, in tegendeel: Biedt handvat voor individuele kwalitatieve zorg –Noodzaak voor individueel beleid –Méér dan leefstijl –Méér dan gezond leven Ruimte voor discussie Centrale Thema’s CVRM congres, 15 juni 2011, 15 juni 2011

21 Take home Meeste zorg: Patiënt die streefwaardes nooit zal halen CVRM congres, 15 juni 2011, 15 juni 2011

22 Niels Bohr ‘Prediction is very difficult, especially about the future’ CVRM congres, 15 juni 2011, 15 juni 2011


Download ppt "Wijzigingen t.o.v. 2006 Dr. Karen TS Konings, Kaderhuisarts, Maastricht Redacteur Multidisciplinaire CVRM richtlijn 2011 Congresvoorzitter CVRM congres,"

Verwante presentaties


Ads door Google