De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Innovatie- en katalysemodel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Innovatie- en katalysemodel"— Transcript van de presentatie:

1 Innovatie- en katalysemodel
Auteur: Joep Dickhaut Versie 2.5

2 Verantwoording Movinnio heeft verschillende bronnen geraadpleegd en zo het eigen innovatieproces gevisualiseerd. Daarin is de Movinnio-katalyserol zichtbaar gemaakt. Het model is ontwikkeld voor gebruik in de vervoersector waar overheden een grotere rol spelen dan gemiddeld. Bij het gebruik van externe bronnen zijn die vermeld. Het gebruik van dit model is vrij mits de bron incl versienummer vermeld wordt. (Het model zal regelmatig geactualiseerd worden.)

3 Bron: NOVU (Nederlandse Orde Van Uitvinders. Zie ook www.novu.nl)
Movinnio werkt op basis van het innovatie-model van de NOVU Y-as: kosten-opbrengsten / X-as: tijd prototype of pilot break even winst Bron: NOVU (Nederlandse Orde Van Uitvinders. Zie ook Rode lijnen / tekst: toevoeging Movinnio

4 Met specifieke aanpassingen voor mobiliteit
Concurrentie vertraagt of blokkeert Samenwerking versnelt Concurrentie houdt gezond 1: Uitwerking 2: Pilot / prototype 3: Implementatie Terugverdien-kans Winstmogelijkheid Idee Vinding Product Markt Business as usual Innovatieproces met 3 fases; Movinnio helpt Naast een idee-eigenaar is er ook een persoon/partij innovatie-sponsor en een probleem-eigenaar. De innovatie-sponsor heeft de financiële verantwoordelijkheid en kan dus per fase verschillen Bij fase-overgangen ontstaat grootste kans op stagnatie

5 Met specifieke aanpassingen voor mobiliteit
? Concurrentie vertraagt of blokkeert Samenwerking versnelt Concurrentie houdt gezond 1: Uitwerking 2: Pilot / prototype 3: Implementatie Terugverdien-kans Winstmogelijkheid Idee Vinding Product Markt Business as usual Innovatieproces met 3 fases; Movinnio helpt Naast een idee-eigenaar is er ook een persoon/partij innovatie-sponsor en een probleem-eigenaar. De innovatie-sponsor heeft de financiële verantwoordelijkheid en kan dus per fase verschillen Bij fase-overgangen ontstaat grootste kans op stagnatie

6

7 Van idee en ‘stagnatie’ naar ‘vlottend’ project
Ideeën – beginstadium Movinnio black box Alle ideeën verder helpen Katalyseren - Proceshulp - Versnellen Ideeën – uitgewerkt Ideeënverzameling Lopend project Vastgelopen projecten Stagnerend projecten

8 Obstakels Bij iedere procesfase zullen zich (verschillende) problemen voordoen maar als problemen obstakels worden is het vaak zo dat er ‘hulptroepen’ nodig zijn om die uit de weg te ruimen. Voorbeelden van meer generieke obstakels zijn: Onbekende en ontoegankelijk en toch openbare informatie Klassieke projectmanager die stuurt op risico-minimalisatie Gebrek aan winstkansen door bijv de (interpretatie van) aanbestedingsregels) De innovatie-voordelen liggen niet bij de opdrachtgever De brede effecten over de life cycle worden niet meegenomen

9 (onder geheimhouding)
Van idee tot project Movinnio Katalyse-proces (onder geheimhouding) Het Panel trechtert de ideeën o.b.v. de vastgestelde criteria €’s Projectonderzoek obv standaard formulieren Longlist Shortlist Ideeën Projecten Open podium tijdens symposia MK-team levert trekker en buddy. Werkt met intern openbaar projectformulier Doel: al dan niet een project MK-team MIEP Panel De selectiecriteria zijn vastgesteld en openbaar

10 Van stagnatie tot vlottend project
Movinnio Katalyse-proces (onder geheimhouding) €’s procesverbetering Projectonderzoek obv standaard formulieren Stagnatie Leemte in kennis opvullen Vlottende projecten MK-team Panel

11 Van huidig naar toekomst via H-model Er wordt ergens ‘hinder’ ondervonden
Huidige situatie Hoogste uitkomst Hindernissen / obstakels Hulpbronnen Haalbaar doel Bron H-model: Gespreksvaardigheden voor de hulpverlening, Ehlers.ea, 2002

12 Selectiecriteria voor Movinnio-katalyse
Het werkveld is "duurzame ketenmobiliteit" voor goederen en reizigers Het Movinnio-innovatiemodel is uitgangspunt Een Movinniotrekker, buddy en een ingevuld "formulier katalyseproject" Er is een omschreven doel en effect voor de voorziene innovatie Bekend is/wordt wie idee-eigenaar, innovatie-sponsor en probleemeigenaar is De innovatie-sponsor is bereid middelen vrij te maken of te verwerven Er is een businesscase of er wordt een opgezet Er is een communicatieplan of er wordt een opgezet Het resultaat moet uiteindelijk de mobilist en de maatschappij dienen: (reis-)tijd-kosten-milieu ofwel: people-profit-planet

13 Welke hulp biedt Movinnio concreet?
Een idee brengen tot innovatieproject c.q. stagnerende projecten vlottrekken De juiste analyse maken van een innovatieproces Goede middelen hanteren om te komen tot communiceerbare analyses en argumenten De leemten en roadblocks formuleren binnen het innovatieproces Per innovatiefase een goed steakholder-overzicht in kaart brengen met bijbehorende belangen Technische en sociale aspecten in evenwicht benaderen Geld en idealen in het juiste perspectief zetten Geheimhouding en (open) samenwerking op de juiste gronden kiezen De goede contacten/partijen voorstellen voor vervolging van het proces

14 Movinnio neutraal en onafhankelijk tussen de partijen
Overheden Kennisinstituten Netwerken Bedrijven (micro tot multinational) Infozuil Ondersteuningspoot Netwerktak Movinnio Partners

15 Het Movinnio-katalyseteam helpt
Het Moka-team bestaat uit generalisten met vakbril, vrijdenkers met daadkracht De volgende ‘vakbrillen’ zijn momenteel vertegenwoordigd: (stand: ) Beton-infrastructuur Coaching - procesleiding Commercie EU-projecten mobiliteit Geluidhinder Heavy rail Hoogwaardig openbaar vervoer Industrieel ontwerp Juridisch/zakelijk Marketing Milieu Procesmanagement Projectmanagement voor innovaties Railinfrastructuur algemeen Railvervoer Tramverkeer Verkeer & vervoer Voertuigtechniek Weg-infrastuctuur algemeen De volgende specialismen zijn toegevoegd: Subsidiekennis Business case Communicatie Informatie-ontsluiting Intellectueel Eigendom Public Affairs Visualisatietechnieken

16 Vraag en aanbod vinden elkaar
Vraagzijde Huidige situatie: omslachtig, zoektocht Nieuwe situatie: up-to-date, transparantie, snelheid, ondersteuning Vraagzijde Vraagzijde << Zoektocht >> Movinnio Aanbieders van oplossingen Aanbieders van oplossingen


Download ppt "Innovatie- en katalysemodel"

Verwante presentaties


Ads door Google