De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Innovatie- en katalysemodel Auteur: Joep Dickhaut Versie 2.5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Innovatie- en katalysemodel Auteur: Joep Dickhaut Versie 2.5."— Transcript van de presentatie:

1 1 Innovatie- en katalysemodel Auteur: Joep Dickhaut Versie 2.5

2 Movinnio-innovatie en -katalysemodel, versie 2.6 2 Verantwoording Movinnio heeft verschillende bronnen geraadpleegd en zo het eigen innovatieproces gevisualiseerd. Daarin is de Movinnio-katalyserol zichtbaar gemaakt. Het model is ontwikkeld voor gebruik in de vervoersector waar overheden een grotere rol spelen dan gemiddeld. Bij het gebruik van externe bronnen zijn die vermeld. Het gebruik van dit model is vrij mits de bron incl versienummer vermeld wordt. (Het model zal regelmatig geactualiseerd worden.)

3 3 Movinnio werkt op basis van het innovatie-model van de NOVU Bron: NOVU (Nederlandse Orde Van Uitvinders. Zie ook www.novu.nl)www.novu.nl winst break even prototype of pilot Rode lijnen / tekst: toevoeging Movinnio Y-as: kosten-opbrengsten / X-as: tijd

4 Movinnio-innovatie en -katalysemodel, versie 2.6 4 Met specifieke aanpassingen voor mobiliteit VindingProductMarktBusiness as usual Innovatieproces met 3 fases; Movinnio helpt 2: Pilot / prototype1: Uitwerking3: Implementatie Bij fase-overgangen ontstaat grootste kans op stagnatie Naast een idee-eigenaar is er ook een persoon/partij innovatie-sponsor en een probleem-eigenaar. De innovatie-sponsor heeft de financiële verantwoordelijkheid en kan dus per fase verschillen Concurrentie vertraagt of blokkeert Samenwerking versnelt Concurrentie houdt gezond Idee Terugverdien- kans Winstmogelijkheid

5 Movinnio-innovatie en -katalysemodel, versie 2.6 5 Met specifieke aanpassingen voor mobiliteit VindingProductMarktBusiness as usual Innovatieproces met 3 fases; Movinnio helpt 2: Pilot / prototype1: Uitwerking3: Implementatie Bij fase-overgangen ontstaat grootste kans op stagnatie Naast een idee-eigenaar is er ook een persoon/partij innovatie-sponsor en een probleem-eigenaar. De innovatie-sponsor heeft de financiële verantwoordelijkheid en kan dus per fase verschillen Concurrentie vertraagt of blokkeert Samenwerking versnelt Concurrentie houdt gezond Idee Terugverdien- kans Winstmogelijkheid ?

6 Movinnio-innovatie en -katalysemodel, versie 2.6 6

7 7 Van idee en ‘stagnatie’ naar ‘vlottend’ project Ideeën – beginstadium Ideeën – uitgewerkt Ideeënverzameling Vastgelopen projecten Stagnerend projecten Movinnio black box Alle ideeën verder helpen Katalyseren - Proceshulp - Versnellen Lopend project

8 Movinnio-innovatie en -katalysemodel, versie 2.6 8 Obstakels Bij iedere procesfase zullen zich (verschillende) problemen voordoen maar als problemen obstakels worden is het vaak zo dat er ‘hulptroepen’ nodig zijn om die uit de weg te ruimen. Voorbeelden van meer generieke obstakels zijn: 1.Onbekende en ontoegankelijk en toch openbare informatie 2.Klassieke projectmanager die stuurt op risico-minimalisatie 3.Gebrek aan winstkansen door bijv de (interpretatie van) aanbestedingsregels) 4.De innovatie-voordelen liggen niet bij de opdrachtgever 5.De brede effecten over de life cycle worden niet meegenomen

9 Movinnio-innovatie en -katalysemodel, versie 2.6 9 Het Panel trechtert de ideeën o.b.v. de vastgestelde criteria De selectiecriteria zijn vastgesteld en openbaar ShortlistLonglist Open podium tijdens symposia MIEP MK-team levert trekker en buddy. Werkt met intern openbaar projectformulier Doel: al dan niet een project Ideeën Projecten MK-team Panel Katalyse-proces (onder geheimhouding) Movinnio € ’s Van idee tot project Projectonderzoek obv standaard formulieren

10 Movinnio-innovatie en -katalysemodel, versie 2.6 10 Van stagnatie tot vlottend project Stagnatie Vlottende projecten Katalyse-proces (onder geheimhouding) Movinnio procesverbetering € ’s Projectonderzoek obv standaard formulieren MK-team Panel Leemte in kennis opvullen

11 Movinnio-innovatie en -katalysemodel, versie 2.6 11 Van huidig naar toekomst via H-model Er wordt ergens ‘hinder’ ondervonden Huidige situatie Hulpbronnen Hindernissen / obstakels Hoogste uitkomst Haalbaar doel Bron H-model: Gespreksvaardigheden voor de hulpverlening, Ehlers.ea, 2002

12 Movinnio-innovatie en -katalysemodel, versie 2.6 12 Selectiecriteria voor Movinnio-katalyse Het werkveld is "duurzame ketenmobiliteit" voor goederen en reizigers Het Movinnio-innovatiemodel is uitgangspunt Een Movinniotrekker, buddy en een ingevuld "formulier katalyseproject" Er is een omschreven doel en effect voor de voorziene innovatie Bekend is/wordt wie idee-eigenaar, innovatie-sponsor en probleemeigenaar is De innovatie-sponsor is bereid middelen vrij te maken of te verwerven Er is een businesscase of er wordt een opgezet Er is een communicatieplan of er wordt een opgezet Het resultaat moet uiteindelijk de mobilist en de maatschappij dienen: (reis-)tijd-kosten-milieu ofwel: people-profit-planet

13 Movinnio-innovatie en -katalysemodel, versie 2.6 13 Welke hulp biedt Movinnio concreet? Een idee brengen tot innovatieproject c.q. stagnerende projecten vlottrekken De juiste analyse maken van een innovatieproces Goede middelen hanteren om te komen tot communiceerbare analyses en argumenten De leemten en roadblocks formuleren binnen het innovatieproces Per innovatiefase een goed steakholder-overzicht in kaart brengen met bijbehorende belangen Technische en sociale aspecten in evenwicht benaderen Geld en idealen in het juiste perspectief zetten Geheimhouding en (open) samenwerking op de juiste gronden kiezen De goede contacten/partijen voorstellen voor vervolging van het proces

14 Movinnio-innovatie en -katalysemodel, versie 2.6 14 Movinnio neutraal en onafhankelijk tussen de partijen OverhedenKennisinstituten Netwerken Bedrijven (micro tot multinational) InfozuilOndersteuningspootNetwerktak Movinnio Partners

15 Movinnio-innovatie en -katalysemodel, versie 2.6 15 Het Movinnio-katalyseteam helpt De volgende specialismen zijn toegevoegd: Subsidiekennis Business case Communicatie Informatie-ontsluiting Intellectueel Eigendom Public Affairs Visualisatietechnieken De volgende ‘vakbrillen’ zijn momenteel vertegenwoordigd: (stand: 6-10-08) Beton-infrastructuur Coaching - procesleiding Commercie EU-projecten mobiliteit Geluidhinder Heavy rail Hoogwaardig openbaar vervoer Industrieel ontwerp Juridisch/zakelijk Marketing Milieu Procesmanagement Projectmanagement voor innovaties Railinfrastructuur algemeen Railvervoer Tramverkeer Verkeer & vervoer Voertuigtechniek Weg-infrastuctuur algemeen Het Moka-team bestaat uit generalisten met vakbril, vrijdenkers met daadkracht

16 Movinnio-innovatie en -katalysemodel, versie 2.6 16 Vraag en aanbod vinden elkaar Movinnio Aanbieders van oplossingen Vraagzijde Huidige situatie: omslachtig, zoektocht Nieuwe situatie: up-to-date, transparantie, snelheid, ondersteuning Aanbieders van oplossingen Vraagzijde >


Download ppt "1 Innovatie- en katalysemodel Auteur: Joep Dickhaut Versie 2.5."

Verwante presentaties


Ads door Google